/
You are not logged in

Archief Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Arbeid Adelt' 1871-1952

Identity Area

Collection IDIIAV00000003
Unitdate1871-1957, 1983-1984
1871-1952
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Deanne te Winkel-van Hall in 1971
Inventaris van alleen Arbeid Adelt gemaakt door Annette Mevis in 2015
Access and UseVrij
Access NoteAlleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Arbeid Adelt', inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Stukken van commissies samen met Tesselschade zijn bij het archief Tesselschade gevoegd; commissies en fondsen die doorlopen na 1953 zitten in het archief Tesselschade Arbeid Adelt.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1871 als Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Arbeid Adelt' door Betsy Perk; doel was het lot te verbeteren van onbemiddelde vrouwen uit de beschaafde stand, door de verkoop van door hen gemaakte handwerken; daartoe werden onder andere tentoonstellingen georganiseerd, waarbij Betsy Perk eiste dat de namen van de handwerksters werden genoemd; degenen die dat per se niet wilden scheidden zich af en verenigden zich in 1872 in de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Tesselschade', opgericht door Jeltje de Bosch Kemper; officiële hereniging van beide verenigingen vond plaats in 1953, maar al vanaf 1879 was er samenwerking bij voorbeeld bij de organisatie van bazaars.


Geschiedenis archiefbeheer

Op de jaarvergadering 1936 werd besloten het archief onder te brengen in het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). Op 8 oktober 1936 schreef het IAV '..., dat wij gaarne bereid zijn het archief van Arbeid Adelt te bewaren.' (inv.nr 162). In april 1937 werd een aantal stukken daadwerkelijk overgebracht '... ten einde aldaar een veilig onderdak te vinden, zusterlijk naast die welke genoemd archief reeds van andere zijde over 'Arbeid Adelt' mocht ontvangen en die door de bibliothecaresse als belangrijk materiaal werden gekenschetst.' , aldus de archivaresse van 'Arbeid Adelt' in haar jaarverslag over 1936. Zij stelde een inventaris samen, in 20-voud gestencild. (inv.nr 191). De hele inhoud van het IAV werd in juli 1940 weggehaald door de Duitse bezetter. De archiefstukken van Arbeid Adelt waren echter ondergebracht in en kluis bij de Robaver en hebben daarom de oorlog overleefd (inv.nr 191). In 1971 werden de archieven van Arbeid Adelt, Tesselschade en van Tesselschade-Arbeid Adelt geschonken, samen met een inventaris gemaakt door Deanna ten Winkel-van Hall. In 1937 was dus blijkbaar niet het hele archief van Arbeid Adelt overgedragen aan het IAV. In 2003 kwam archiefmateriaal terug uit Moskou, materiaal dat in 1940 was weggehaald. Van Arbeid Adelt waren dat voornamelijk stukken uit de periode 1933-1939. Deze stukken zijn herkenbaar aan de nummers met potlood in de rechterbovenhoek en zijn in 2015 ingevoegd.


Inhoud

Notulen van hoofdbestuursvergaderingen 1871-1951; notulen van algemene ledenvergaderingen 1872-1957, 1983-1984; jaarverslagen 1887-1952; ingekomen stukken 1871-1945 en minuten van uitgaande stukken 1872-1900; statuten, reglementen, stukken betreffende de oprichting en geschiedenis 1871-1952; stukken betreffende de afscheiding van Tesselschade 1871-1872; uitgaven van Arbeid Adelt 1883-1940, incompleet. Voor Bazar- en fusiecommissie zie archief Tesselschade.
Inventory / Inventaris

Notulen en jaarverslagen

1-14
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur. 1871-1951.. 14 delen.
16-17
Aantekeningen van de vice-voorzitster E. Wildervanck-van Forest betreffende hoofdbestuursvergaderingen. Met agenda's. 1946-1952.. 2 delen.
18-94
Verslagen van de jaarlijkse algemene vergaderingen, de meeste met jaarverslagen en financiële verslagen over het jaar daarvoor. 1872, 1875-1879, 1882-1957, 1983-1984.. 77 omslagen.
95-98
Jaarverslagen van de afdeling Haarlem. 1884-1885, 1888 en 1891.. 4 stukken.

Correspondentie

99-171
Ingekomen stukken. 1871-1923, 1925-1931, 1933-1945.. 73 omslagen.
157
1930..
172-174
Minuten van uitgaande stukken. 1872-1900.. 3 delen.

Uitgaven

Oprichting, organisatie, archief en geschiedenis

Overige stukken