/
You are not logged in

Archief Vereniging Nederlands Informatie- en Adviescentrum voor Jonge Mensen (NIAC) 1902-1974

Identity Area

Collection IDIIAV00000287
Unitdate1902-1974
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent3.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Jan Bervoets in 1989
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vereniging Nederlands Informatie- en Adviescentrum voor Jonge Mensen (NIAC), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1902 als Federatie van R.K. Vereenigingen ter Bescherming van Meisjes in Nederland; rechtspersoon bij Koninklijk Besluit van 31 december 1919; van 1962-1970 Federatie van Katholieke Verenigingen 'Meisjesbelangen' geheten; fuseerde in 1975 met Union Federatie van Instellingen voor Maatschappelijk Advies en Informatie; aangesloten bij de Internationale R.K. Vereeniging ter bescherming van Meisjes te Freiburg; doel in 1902 was bescherming van de goede naam en behoud voor het katholieke geloof door middel van voorlichtingsactiviteiten; doelstelling in 1970 was het verlenen van diensten ten behoeve van jonge mensen, die vanwege migratie of door zelfstandig worden op andere wijze daarbij behoefte hebben aan bijzondere adviezen en bemiddeling.


Inhoud

Notulen 1910-1967; correspondentie 1938-1948; statuten, huishoudelijk reglementen en stukken betreffende statutenwijzigingen 1902-1971; financiële stukken 1940-1974; correspondentie met afdelingen 1949-1970; correspondentie met de Association Catholique Internationale des Services de la Jeune Fille 1948-1973; correspondentie met het ministerie van Justitie 1925-1970; stukken betreffende prostitutiebestrijding 1923 -1935, 1947-1950; stukken van en betreffende de stationswerkcommissies 1923-1955; afleveringen van en stukken betreffende het Orgaan der Federatie van de R.K. Vereenigingen ter Bescherming van Meisjes in Nederland 1919-1932, het Officieel Orgaan der Federatie van de R.K. Vereenigingen ter Bescherming van Meisjes in Nederland 1933-1949, het Maandblad van de R.K. Verenigingen ter Bescherming van Meisjes in Nederland 1950-1963 en Open Poort. Orgaan van de R.K. Verenigingen Meisjesbelangen in Nederland 1963-1968.
Inventory / Inventaris

Notulenboeken. 1922-1940.

1-3
Notulenboeken. 1922-1940.. 2 delen, 1 band.
1
1922-1929..
2
1929-1934..
3
1935-1940. (band).
NB. Notulenboeken 1910-1921 zie nr 60.

Kopieboek van verslagen van de federatie en van afdelingen. 1922-1926.

4
Kopieboek van verslagen van de federatie en van afdelingen. 1922-1926.. 1 deel.

Statuten van de federatie, van plaatselijke verenigingen en van zusterinstellingen. 1902-1960.

5
Statuten van de federatie, van plaatselijke verenigingen en van zusterinstellingen. 1902-1960.. 1 omslag.

Vergaderstukken van de federatie. 1935-1967.

6-7
Vergaderstukken van de federatie. 1935-1967.. 2 pakken.

Stukken betreffende statutenwijzigingen. 1960-1971.

8
Stukken betreffende statutenwijzigingen. 1960-1971.. 1 omslag.

"Documenten". Bundels stukken houdende basisinformatie over de organisatie en de voornaamste werkzaamheden van de federatie. 1902-1958.

9-10
"Documenten". Bundels stukken houdende basisinformatie over de organisatie en de voornaamste werkzaamheden van de federatie. 1902-1958.. 2 omslagen.
9
1902-1938..
10
1947-1958..

Stukken van de redactie van het orgaan Open Poort.1962-1968.

11
Stukken van de redactie van het orgaan Open Poort.1962-1968.. 1 omslag.

Correspondentie van het secretariaat. 1939-1948.

12
Correspondentie van het secretariaat. 1939-1948.. 1 pak.

Dossier "diversen", houdende teksten van artikelen en circulaires. 1922-1950.

13
Dossier "diversen", houdende teksten van artikelen en circulaires. 1922-1950.. 1 omslag.

Stukken betreffende algemene ledenvergaderingen van de federatie en het NIAC.1971-1973.

14
Stukken betreffende algemene ledenvergaderingen van de federatie en het NIAC.1971-1973.. 1 pak.

Correspondentie met afdelingen, ingedeeld per diocees. 1949-1970.

15-21
Correspondentie met afdelingen, ingedeeld per diocees. 1949-1970.. 8 pakken, 4 omslagen.
15
Groningen.. 1 pak.
16
Rotterdam.. 2 pakken en 1 omslag.
NB. Hierin ook de correspondentie uit de periode dat het gehele bisdom onder het bisdom Haarlem viel.
17
's-Hertogenbosch: afdelingen Best, Boxmeer, Eindhoven, Helmond en ’s-Hertogenbosch.. 1 pak en 1 omslag.
18
's-Hertogenbosch: afdelingen Nijmegen, Oss, Tilburg, Valkenswaard, met stukken betreffende Eindhoven. 1964-1970.. 1 pak en 1 omslag.
19
Roermond.. 2 pakken en 2 omslagen.
20
Utrecht.. 3 omslagen.
21
Haarlem.. 1 pak.

Correspondentie met de Association Catholique Internationale des Oeuvres pour la Protection de la Jeune Fille in Fribourg, later genaamd de Association Catholique Internationale des Services de la Jeune Fille. 1948-1970.

22-25
Correspondentie met de Association Catholique Internationale des Oeuvres pour la Protection de la Jeune Fille in Fribourg, later genaamd de Association Catholique Internationale des Services de la Jeune Fille. 1948-1970.. 2 omslagen, 3 pakken.
22
1948-1957. ( omslag).
23
1957-1964..
24
1965-1966.. 1 pak en 1 omslag.
25
1967-1970..
NB. Voor het vervolg zie nr 59.

Bulletin Mensuel de l'Association Catholique Internationale des Oeuvres de la Protection de la Jeune Fille. Jaargang 12. 1910.

26
Bulletin Mensuel de l'Association Catholique Internationale des Oeuvres de la Protection de la Jeune Fille. Jaargang 12. 1910.. 1 band.

Ingekomen stukken van het Nationaal Comité van Instellingen voor de Zedelijke Volksgezondheid. 1963-1970.

27
Ingekomen stukken van het Nationaal Comité van Instellingen voor de Zedelijke Volksgezondheid. 1963-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Comité ter Bestrijding van Openbare Zedeloosheid. 1947-1950.

28
Stukken betreffende het Comité ter Bestrijding van Openbare Zedeloosheid. 1947-1950.. 1 omslag.

Stukken betreffende de bemoeienis van de federatie met prostitutiebestrijding. 1947-1950.

29
Stukken betreffende de bemoeienis van de federatie met prostitutiebestrijding. 1947-1950.. 1 omslag.

Feest en strijd, bundel artikelen van mr A. de Graaf. Gedrukt. 1937.

30
Feest en strijd, bundel artikelen van mr A. de Graaf. Gedrukt. 1937.. 1 band.

Bestuurscorrespondentie van de mr A. de Graafstichting, de begeleidingscommissie van deze stichting en de Stichting Vrienden van de mr A. de Graafstichting.1961-1974.

31-34
Bestuurscorrespondentie van de mr A. de Graafstichting, de begeleidingscommissie van deze stichting en de Stichting Vrienden van de mr A. de Graafstichting.1961-1974.. 4 pakken.
31
1961-1966..
32
1967-1970..
33
1971-1972..
34
1973-1974..
NB. De federatie had zitting in het stichtingsbestuur.

Ingekomen jaarverslagen van afdelingen. 1965-1966.

35
Ingekomen jaarverslagen van afdelingen. 1965-1966.. 1 pak.

Correspondentie met het ministerie van Justitie.1925-1970.

36
Correspondentie met het ministerie van Justitie.1925-1970.. 1 omslag.

Stukken van de redactie van het Orgaan en van het Maandblad van de federatie. 1921-1958.

37
Stukken van de redactie van het Orgaan en van het Maandblad van de federatie. 1921-1958.. 1 omslag.

Stukken betreffende contacten met diverse hulporganisaties. 1948-1971.

38
Stukken betreffende contacten met diverse hulporganisaties. 1948-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende de verkoop van door de federatie uitgegeven "pauselijke kalenders". 1952-1966.

39
Stukken betreffende de verkoop van door de federatie uitgegeven "pauselijke kalenders". 1952-1966.. 1 pak.

Receptieboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de federatie. 1952.

40
Receptieboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de federatie. 1952.. 1 deel.

Archief van de Stationswerkcommissies: briefwisseling en notulen van vergaderingen. 1923-1955.

41-42
Archief van de Stationswerkcommissies: briefwisseling en notulen van vergaderingen. 1923-1955.. 4 pakken.
41
Notulen, ingekomen brieven van stationswerkers. 1923-1947.. 2 pakken.
42
Notulen, kasbescheiden e.d. 1931-1955.. 1 omslag en 3 delen.

Jaarbalansen. 1940-1974.

43
Jaarbalansen. 1940-1974.. 1 omslag.

Stukken betreffende contacten met particuliere organisaties inzake kinderbescherming. 1947-1970.

44
Stukken betreffende contacten met particuliere organisaties inzake kinderbescherming. 1947-1970.. 1 pak.

Stukken betreffende contacten met het ministerie van Maatschappelijk Werk en ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.1957-1973.

45
Stukken betreffende contacten met het ministerie van Maatschappelijk Werk en ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.1957-1973.. 1 pak.

Financiële correspondentie. 1956-1874.

46
Financiële correspondentie. 1956-1874.. 1 omslag.

Correspondentie met de Katholieke Centrale Vereniging voor de Geestelijke Volksgezondheid.1955-1974.

47
Correspondentie met de Katholieke Centrale Vereniging voor de Geestelijke Volksgezondheid.1955-1974.. 1 omslag.

Exemplaren van het Orgaan van de Federatie van R.K. Vereenigingen ter Bescherming van Jonge Meisjes in Nederland, 1919-1926; 1930-1932; van het Officieel Orgaan van de Federatie etc. 1933-1935; 1936-1938; 1939-1940; 1946-1949. 1919-1949.

48
Exemplaren van het Orgaan van de Federatie van R.K. Vereenigingen ter Bescherming van Jonge Meisjes in Nederland, 1919-1926; 1930-1932; van het Officieel Orgaan van de Federatie etc. 1933-1935; 1936-1938; 1939-1940; 1946-1949. 1919-1949.. 1 pak.
NB. Overgebracht naar de bibliotheek

Exemplaren van het Maandblad van de Federatie. 1950-1960.

49
Exemplaren van het Maandblad van de Federatie. 1950-1960.. 1 pak.
NB. Overgebracht naar de bibliotheek

Exemplaren van het Maandblad van de Federatie en van Open Poort.1961-1968.

50
Exemplaren van het Maandblad van de Federatie en van Open Poort.1961-1968.. 1 pak.
NB. Overgebracht naar de bibliotheek.

Folders en brochures, uitgegeven door de federatie. 1926, 1930 en z.j.

51
Folders en brochures, uitgegeven door de federatie. 1926, 1930 en z.j.. 1 omslag.

Ingekomen brochures over seksualiteit, alcoholmisbruik, meisjesbescherming en katholicisme. 1926-1963.

52
Ingekomen brochures over seksualiteit, alcoholmisbruik, meisjesbescherming en katholicisme. 1926-1963.. 1 pak.

Concepten van rapporten en artikelen, met concepten van illustraties. 1959-1962.

53
Concepten van rapporten en artikelen, met concepten van illustraties. 1959-1962.. 1 omslag.

Briefwisseling met bedrijven over periodiek te verstrekken financiële bijdragen, alfabetisch op bedrijf geordend. 1961-1970.

54
Briefwisseling met bedrijven over periodiek te verstrekken financiële bijdragen, alfabetisch op bedrijf geordend. 1961-1970.. 1 omslag, 2 pakken.

Affiches, folders, foto's, tentoonstellingsmateriaal en concepten van illustraties. z.j.

55
Affiches, folders, foto's, tentoonstellingsmateriaal en concepten van illustraties. z.j.. 2 omslagen.

Plakboek van de afdeling Den Bosch. Met exemplaren van het Orgaan uit 1920. 1903-1912, 1920.

56
Plakboek van de afdeling Den Bosch. Met exemplaren van het Orgaan uit 1920. 1903-1912, 1920.. 1 omslag.

Correspondentie met de R.K. Vereniging Meisjesbelangen te Rotterdam.1969-1972.

57
Correspondentie met de R.K. Vereniging Meisjesbelangen te Rotterdam.1969-1972.. 1 omslag.

Correspondentie van de redactie van het Orgaan. 1951-1972.

58
Correspondentie van de redactie van het Orgaan. 1951-1972.. 1 pak.

Correspondentie met de Association Catholique Internationale des Services de la Jeune Fille in Fribourg.1971-1973.

59
Correspondentie met de Association Catholique Internationale des Services de la Jeune Fille in Fribourg.1971-1973.. 1 pak.
NB. Vervolg van nr 25.

Notulen van de federatie. 1910-1922.

60
Notulen van de federatie. 1910-1922.. 1 deel.

Folders en brochures uit te reiken door stationswerkers, met stationswerkboekje. z.j.

61
Folders en brochures uit te reiken door stationswerkers, met stationswerkboekje. z.j.. 1 omslag.

Adresboeken van de Federatie. 1950-1963.

62
Adresboeken van de Federatie. 1950-1963.. 1 pak.

Adresboeken van de Association Catholique Internationale des Oeuvres de Protection de la Jeune Fille.1930-1950.

63
Adresboeken van de Association Catholique Internationale des Oeuvres de Protection de la Jeune Fille.1930-1950.. 1 omslag.