/
You are not logged in

Archief Theodora Elisabeth Willemina Lignac 1923-2001

Identity Area

Collection IDIIAV00000096
Unitdate1923-2001
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.72 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1998
1.50 m. is nog niet geïnventariseerd.
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Theodora Elisabeth Willemina Lignac , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 13 mei 1910 te Den Haag, overleden op 14 mei 2010; roepnaam Dora; dochter van Theodora Petronella Wilhelmina Teebaal, onderwijzeres, en Willem Cornelis Lignac, referendaris bij het ministerie van Defensie; behaalde in 1930 het diploma gymnasium alpha te Den Haag; studeerde rechten en promoveerde in 1951 cum laude op het proefschrift De kinderpolitie in Nederland en daarbuiten; was van 1937 tot 1951 werkzaam bij de Haagse kinderpolitie, lange tijd in de rang van agente, ondanks haar inspecteursdiploma; na de Tweede Wereldoorlog gedetacheerd bij het Militair Gezag als commandante van de bewaarplaats voor vrouwen, Cellenbarakken, Scheveningen, een gevangenis voor vrouwelijke politieke delinquenten, later belast met inspectie van alle vrouwenkampen en gevangenissen in Nederland; in 1948 enige tijd lid van de Sociale Commissie van de Verenigde Naties met als specialisatie jeugdcriminaliteit; werd in 1965 enige weken ter beschikking gesteld van de Surinaamse regering om deze te adviseren over de reorganisatie van de Kinderbescherming en de Voogdijraad; tot 1970 als hoofdadministratrice werkzaam bij het ministerie van Justitie.


Inhoud

Rapporten, verslagen, artikelen, knipsels en andere stukken betreffende vrouwen bij de (kinder)politie in Nederland en elders, jeugdcriminaliteit en vrouw en recht, Soroptimisten ca. 1925-1985; album en losse stukken betreffende haar reis naar Suriname 1965; CV; foto's.


Allied Materials

Related MaterialStukken betreffende de Tweede Wereldoorlog zijn aanwezig in het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).Inventory / Inventaris

Toegang

1
Ingekomen brief van de Hoofdcommissaris van Politie van 30 september 1971 en knipsels betreffende herdenkingen van de Kinderpolitie in Den Haag. 1956, 1971, 1981.. 1 omslag.
2
Stukken betreffende baldadigheid van de jeugd. 1937-1938, 1946, 1949-1951, 1953.. 1 omslag.
3
Jaarverslagen van de Kinderpolitie Den Haag over 1938, 1948 en 1968 en Ambtsinstructie Politiepersoneel 1948. 1938, 1948, 1968.. 1 omslag.
4
Stukken betreffende Eudia (de Ridder-)Pierson (1883-1967), samen met Johanna C. van Schilfgaarde (1889-1979) de eerste vrouwen bij de Haagse politie. 1937, 1967.. 1 omslag.
5
Publicaties van Eudia Pierson betreffende de kinderpolitie, kindertehuizen en een boekrecensie. 1925, 1934-1935.. 1 omslag.
6
Levensbeschrijving van Johanna Catharina van Schilfgaarde, gemaakt en uitgesproken door T.E.W. Lignac bij haar crematie. 1979.. 1 stuk.
7
Knipsel van een interview, getiteld 'Mr. Johanna Hudig, kinderrechter. Vaak maakt het somber', door Madeleine Roumen, foto door Theo Böhmers. 16 april 1977.. 1 stuk.
8
Stukken betreffende het congres Vrouw en Recht van de VVAO van 15 november 1980 met copie van ingevulde vragenlijst in het kader van een onderzoek naar de positie van vrouwen met een juridische opleiding verricht door B.P. Sloot.1980.. 1 omslag.
9
Stukken betreffende de Nationale en Internationale Vrouwenraad 1910, 1960, 1963, 1971 en het Nederlandse Vrouwen Comité 1964. 1910-1971.. 1 omslag.
10
Ingekomen brief van Mr. J.F. de Jongh, directeur van de School voor Maatschappelijk Werk betreffende Amerikaanse ervaringen van 17 januari 1950, een bedankbrief van Prof. K.H. Cama van het Institute of Social Studies van 6 april 1963 en een doorslag van uitgaande brief aan de Directie Kinderbescherming betreffende vrouwen bij de Nederlandse kinderbescherming van 7 november 1967. 1967.. 3 stukken..
11
Voorlopig rapport opgemaakt in opdracht van de Minister van Justitie inzake aanstelling vrouwelijk krachten bij het Corps Rijkspolitie voor behandeling van zaken betreffende Kinderpolitie van november 1951; notulen en rapport van de Commissie bekwaamheidseisen voor bevordering van vrouwelijke politieambtenaren (waarvan Lignac lid was) 1952-1957. 1951-1957.. 1 omslag.
12
Afschrift van het rapport van de Studiecommissie betreffende de Kinderpolitie met een reactie van J.C. van Schilfgaarde hierop. 1947.. 2 stukken..
13
Stukken betreffende vrouwen bij de politie in Nederland. 1951, 1980, 1983-1985.. 1 omslag.
14
Artikel van Meta Kehrer 'De politionele aspecten van het onderzoek bij kinderen inzake zedendelicten' 1950; artikel van A.J. de Leeuw-Aalbers 'De psychologische aspecten van het onderzoek bij kinderen inzake Zedendelicten' 1950; doorslag van tekst van A. Querido 'Onmaatschappelijken gezinnen' [1947]; Algemeen Politieblad van 24 januari 1953; programma van het Nationaal Congres voor de Geestelijke Volksgezondheid 19-22 mei 1947. 1947-1953.. 1 omslag.
15
Tekst van de lezing van J.C. Hudig, Kinderpolitie en vrouwenpolitie in Amerika, gehouden voor de Vereniging van Vrouwelijke Hogere Politieambtenaren op 9 november 1947. 1947.. 1 stuk.
16-22
Stukken betreffende vrouwen bij de politie in de VS. 1944-1951 en z.j.. 7 omslagen..
16
Algemeen..
17
New York..
18
Philadelphia..
19
Chicago..
20
Detroit..
21
Seattle..
22
Washinton..
23
Stukken betreffende vrouwen bij de politie in Denemarken. 1949 en z.j.. 1 omslag.
24
Franstalige stukken betreffende de kinderpolitie. 1954, 1965.. 1 omslag.
25
Stukken betreffende de kinderpolitie in Finland. 1949.. 1 omslag.
26
Verslag van een onderzoek door Magdalena Blaser uit Bern naar vrouwen bij de politie en het gevangeniswezen in Zweden. 1951.. 1 stuk.
27
Knipsels betreffende prostitutie, incest, drugs. 1976-1977, 1979, 1982-1984.. 1 omslag.
28
Knipsels betreffende vrouwen en de vrouwenbeweging. 1968, 1971, 1973-1982, 1986.. 1 omslag.
29
Handgeschreven tekst van een toespraak betreffende de gezinsverpleging, gehouden op een bijeenkomst van inspecteurs/trices der Voogdijraden. 17 februari 1953.. 1 omslag.
30
Tekst van toespraken voor eindexaminandi HBS en Gymnasium. 20 januari 1954 en 12 januari 1955.. 2 stukken.