/
You are not logged in

Archief Stichting Werkgroep Vrouw, Kerk, Tweederde Wereld (VKW)

Identity Area

Collection IDIIAV00000232
Unitdate1976-1993
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent5.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1992
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Stichting Werkgroep Vrouw, Kerk, Tweederde Wereld (VKW), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1976 als Werkgroep Vrouw, Kerk, Tweederde Wereld door vertegenwoordigsters van vrouwen uit christen-vrouwenorganisaties en kerken; werd in 1978 een stichting; opgeheven in 1991; beoogde een solidariteitsbeweging te zijn met vrouwen uit ontwikkelingsgebieden; wilde zoeken naar de oorzaken van onderdrukking en onderontwikkeling om vervolgens vrouwen in Nederland te stimuleren zich actief in te zetten voor verandering; probeerde het beleid van kerk en overheid te beïnvloeden; er werden werkgroepen opgericht rond verschillende landen en thema's bij voorbeeld Vrouwen voor Zuid-Afrika, Latijns-Amerika, Vrouwen in de Islam en Prostitutie; sinds 1980 werden Stille Tochten gehouden in navolging van het protest van de Dwaze Moeders in Argentinië; kreeg een jaarlijkse subsidie van de Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) en van kerken, alsmede giften van organisaties en personen; het orgaan was VKW -Nieuwsbrief.


Inhoud

Notulen en andere vergaderstukken van het algemeen en dagelijks bestuur 1976-1989; jaarverslagen 1981-1993; correspondentie 1976-1991; stichtingsakte 1978; stukken betreffende subsidieaanvragen 1976-1980; notulen, correspondentie en andere stukken van en betreffende werkgroepen 1978-1991; agenda's, notulen en andere stukken van het Vrouwenberaad 1981-1991; correspondentie en andere stukken van kerkelijke organisaties 1978-1989; documentatie 1976-1991.
Inventory / Inventaris

Agenda's, notulen, besluitenlijsten en andere vergaderstukken, correspondentie, notities van kerngroepleden, personeelsdossiers van J. Peelen en M. Begemann en andere stukken van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. 1976-1978.

1
Agenda's, notulen, besluitenlijsten en andere vergaderstukken, correspondentie, notities van kerngroepleden, personeelsdossiers van J. Peelen en M. Begemann en andere stukken van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. 1976-1978.. 3 pakken.
NB. Zie voor de stichtingsakte het archief van de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB).

Agenda's, notulen, andere vergaderstukken (met conceptbegrotingen), correspondentie en andere stukken van het Dagelijks Bestuur. 1979-1982.

2
Agenda's, notulen, andere vergaderstukken (met conceptbegrotingen), correspondentie en andere stukken van het Dagelijks Bestuur. 1979-1982.. 1 pak.

Agenda's, notulen, andere vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van het Algemeen Bestuur. 1979-1980.

3
Agenda's, notulen, andere vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van het Algemeen Bestuur. 1979-1980.. 1 pak.

Agenda's, notulen, andere vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van het Algemeen Bestuur. 1981-1984.

4
Agenda's, notulen, andere vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van het Algemeen Bestuur. 1981-1984.. 1 pak.

Agenda's, notulen en andere stukken van het Algemeen Bestuur (afkomstig van Ria Brouwers). Met kopie van de oprichtingsakte d.d. 5 juli 1978 van de Stichting Vrouw, Kerk, Tweederde Wereld. 1984-1989.

5
Agenda's, notulen en andere stukken van het Algemeen Bestuur (afkomstig van Ria Brouwers). Met kopie van de oprichtingsakte d.d. 5 juli 1978 van de Stichting Vrouw, Kerk, Tweederde Wereld. 1984-1989.. 1 pak.

Agenda's, notulen en andere stukken van het Vrouwenberaad Nederlandse Ontwikkelingsinstanties. 1981-1982.

6
Agenda's, notulen en andere stukken van het Vrouwenberaad Nederlandse Ontwikkelingsinstanties. 1981-1982.. 1 pak.

Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van het Vrouwenberaad. 1985.

7
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van het Vrouwenberaad. 1985.. 1 pak.

Stukken van en betreffende het seminar 'Women and Development' van het Vrouwenberaad, dat op 18 en 19 april 1985 te Den Haag plaatsvond. 1985.

8
Stukken van en betreffende het seminar 'Women and Development' van het Vrouwenberaad, dat op 18 en 19 april 1985 te Den Haag plaatsvond. 1985.. 1 pak.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van het Vrouwenberaad. 1986-1988.

9
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van het Vrouwenberaad. 1986-1988.. 1 pak.

Agenda's, notulen, correspondentie en andere stukken van het Vrouwenberaad. 1988-1989.

10
Agenda's, notulen, correspondentie en andere stukken van het Vrouwenberaad. 1988-1989.. 1 pak.

Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van het Vrouwenberaad. 1988-1989.

11
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van het Vrouwenberaad. 1988-1989.. 1 pak.

Agenda's, notulen en andere stukken van het Vrouwenberaad. (1989) 1990-maart 1991.

12
Agenda's, notulen en andere stukken van het Vrouwenberaad. (1989) 1990-maart 1991.. 1 pak.

Stukken van en betreffende bij het Vrouwenberaad aangesloten organisaties en verwante netwerken en organisaties. 1986-1989.

13
Stukken van en betreffende bij het Vrouwenberaad aangesloten organisaties en verwante netwerken en organisaties. 1986-1989.. 1 pak.

Notulen, ingekomen en andere stukken van de studiegroep emancipatie/feminisme. 1977-1978.

14
Notulen, ingekomen en andere stukken van de studiegroep emancipatie/feminisme. 1977-1978.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Geordend op organisatie. 1978-1980.

15
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Geordend op organisatie. 1978-1980.. 1 pak.

Notulen, ingekomen en minuten van uitgaande brieven, verslagen en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1978-1984.

16
Notulen, ingekomen en minuten van uitgaande brieven, verslagen en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1978-1984.. 1 pak.

Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika onder meer betreffende regionale aanpak van acties en dergelijke. 1979-1980.

17
Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika onder meer betreffende regionale aanpak van acties en dergelijke. 1979-1980.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1979-1980.

18
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1979-1980.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende giften en andere financiële zaken. 1979-1980.

19
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende giften en andere financiële zaken. 1979-1980.. 1 omslag.

Stukken van en betreffende de door de Werkgroep Zuid-Afrika georganiseerde protestactie tegen de apartheidspolitiek, gehouden op 20 maart 1980 te Den Haag. Met vergunning voor een demonstratie. 1980.

20
Stukken van en betreffende de door de Werkgroep Zuid-Afrika georganiseerde protestactie tegen de apartheidspolitiek, gehouden op 20 maart 1980 te Den Haag. Met vergunning voor een demonstratie. 1980.. 1 omslag.

Stukken van de werkgroep Zuid-Afrika betreffende informatie en publiciteit over Zuid-Afrika en VKW. 1979-1980.

21
Stukken van de werkgroep Zuid-Afrika betreffende informatie en publiciteit over Zuid-Afrika en VKW. 1979-1980.. 1 omslag.

Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende racisme (Taakgroep Boycot Raad van Kerken). 1979-1980 (1981).

22
Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende racisme (Taakgroep Boycot Raad van Kerken). 1979-1980 (1981).. 1 omslag.

Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende diverse acties. 1982-1986.

23
Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende diverse acties. 1982-1986.. 1 omslag.

Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika, waaronder notulen, rapporten, notities, knipsels en andere stukken betreffende de actie 'Steunt uw geld apartheid?'. 1985-1986.

24
Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika, waaronder notulen, rapporten, notities, knipsels en andere stukken betreffende de actie 'Steunt uw geld apartheid?'. 1985-1986.. 1 pak.

Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika, waaronder ingekomen en minuten van uitgaande stukken, stukken betreffende studiedagen. 1986-1989 (1991).

25
Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika, waaronder ingekomen en minuten van uitgaande stukken, stukken betreffende studiedagen. 1986-1989 (1991).. 1 pak.

Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende de 'Namibië Vrouwendag', 13 december 1986 te Utrecht gehouden. 1986.

26
Stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende de 'Namibië Vrouwendag', 13 december 1986 te Utrecht gehouden. 1986.. 1 pak.

Agenda's, notulen en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika. November 1984-1987.

27
Agenda's, notulen en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika. November 1984-1987.. 1 pak.

Persberichten, correspondentie en andere stukken betreffende publicaties, teksten van lezingen en interviews en enkele publicaties van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1985-1989.

28
Persberichten, correspondentie en andere stukken betreffende publicaties, teksten van lezingen en interviews en enkele publicaties van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1985-1989.. 1 omslag.

Notulen, verslagen, correspondentie en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika geordend op onderwerp/actie. ca 1980-1991.

29
Notulen, verslagen, correspondentie en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika geordend op onderwerp/actie. ca 1980-1991.. 1 pak.

Verslagen, presentielijsten, circulaires, adreslijsten van de regio's en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1983-1986.

30
Verslagen, presentielijsten, circulaires, adreslijsten van de regio's en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1983-1986.. 1 pak.

Rapporten, verslagen en andere documentatie betreffende Zuidelijk-Afrika van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1978-1979, 1980-1985, 1984-1989.

31-34
Rapporten, verslagen en andere documentatie betreffende Zuidelijk-Afrika van de Werkgroep Zuid-Afrika. 1978-1979, 1980-1985, 1984-1989.. 4 pakken.
31
1978-1979..
32
1980-1985..
33
(Artikelen van derden.) 1980-1985..
34
1984-1989..

Correspondentie, notities, documentatie en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende diverse onderwerpen (onder andere Inkatha, predikantsvrouwen-actie, boycot en vrouwenarbeid). 1979-1986.

35
Correspondentie, notities, documentatie en andere stukken van de Werkgroep Zuid-Afrika betreffende diverse onderwerpen (onder andere Inkatha, predikantsvrouwen-actie, boycot en vrouwenarbeid). 1979-1986.. 1 pak.

Jaarverslagen VKW. 1981-1985, 1987-1988, 1990.

36
Jaarverslagen VKW. 1981-1985, 1987-1988, 1990.. 7 katernen.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van het DB. 1982-1986.

37-40
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van het DB. 1982-1986.. 4 pakken.
37
1982-1983..
38
1984..
39
1985..
40
1986..

Notulen, correspondentie, rapporten, adreslijsten, programma en andere stukken van en betreffende de Taakgroep Vrouwen en Religies en het ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de VKW op 1 maart 1986 te Nijkerk gehouden seminar 'Vrouwen en Religies'. 1985-1988.

41
Notulen, correspondentie, rapporten, adreslijsten, programma en andere stukken van en betreffende de Taakgroep Vrouwen en Religies en het ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de VKW op 1 maart 1986 te Nijkerk gehouden seminar 'Vrouwen en Religies'. 1985-1988.. 2 pakken.

Agenda's, notulen en andere stukken van de werkgroep Latijns-Amerika. 1979-1985, (1987)1988-1991.

42-45
Agenda's, notulen en andere stukken van de werkgroep Latijns-Amerika. 1979-1985, (1987)1988-1991.. 6 pakken.
NB. Veelal ook betreffende Stille Tochten.
42
2 pakken. 1979-1982..
43
1982-1985..
44
(Stukken per land.) 1980-1985..
45
(1987)1988..

1989-1991.

46
1989-1991..

Stukken van de werkgroep Latijns-Amerika waaronder agenda's, notulen, verslagen van evaluatie-, werk- en andere bijeenkomsten, correspondentie, circulaires, verzoekschriften en andere stukken van en betreffende de zogenaamde Stille Tochten, gehouden om solidariteit te betuigen met de 'dwaze moeders' in Argentinië. 1980-1987.

47-54
Stukken van de werkgroep Latijns-Amerika waaronder agenda's, notulen, verslagen van evaluatie-, werk- en andere bijeenkomsten, correspondentie, circulaires, verzoekschriften en andere stukken van en betreffende de zogenaamde Stille Tochten, gehouden om solidariteit te betuigen met de 'dwaze moeders' in Argentinië. 1980-1987.. 8 pakken.
NB. Zie ook nr. 86.
47
1980..
48
1981..
49
1982..
50
1983..
51
1984..
52
1985..
53
(Met enquête over de Stille Tocht.) 1986..
54
1987..

Stukken van de werkgroep Latijns-Amerika betreffende regionale Stille Tochten. 1982-1985.

55
Stukken van de werkgroep Latijns-Amerika betreffende regionale Stille Tochten. 1982-1985.. 1 pak.

Stukken van de Werkgroep Latijns-Amerika betreffende Argentinië. 1979-1985.

56
Stukken van de Werkgroep Latijns-Amerika betreffende Argentinië. 1979-1985.. 1 pak.

Uitgaande brieven van de VKW. 1980-1986.

57
Uitgaande brieven van de VKW. 1980-1986.. 1 pak.

Ingekomen en uitgaande buitenlandse brieven van de VKW. 1978-1985.

58
Ingekomen en uitgaande buitenlandse brieven van de VKW. 1978-1985.. 1 omslag.

Ingekomen en uitgaande brieven van de VKW. 1982-1986.

59
Ingekomen en uitgaande brieven van de VKW. 1982-1986.. 1 pak.

Stukken van het lid van de begeleidingscommissie (BK) van de VKW van de Midden Amerika Koördinatie (MAK), waaronder agenda's, notulen, correspondentie. 1984-1991.

60-62
Stukken van het lid van de begeleidingscommissie (BK) van de VKW van de Midden Amerika Koördinatie (MAK), waaronder agenda's, notulen, correspondentie. 1984-1991.. 3 pakken.
60
1984-1988..
61
1988-1990..
62
1990-1991..

Agenda's, notulen, verslagen, notities en andere stukken van de zogeheten 'leergroep' van de VKW. 1980-1983.

63
Agenda's, notulen, verslagen, notities en andere stukken van de zogeheten 'leergroep' van de VKW. 1980-1983.. 1 pak.

Agenda's, notulen, werkplannen en andere stukken van de werkgroep van de VKW 'Vrouw in de islam', later geheten 'Moslim-migrantenvrouwen'. 1983-1989.

64
Agenda's, notulen, werkplannen en andere stukken van de werkgroep van de VKW 'Vrouw in de islam', later geheten 'Moslim-migrantenvrouwen'. 1983-1989.. 1 pak.

Stukken van diverse cursussen, lezingen, artikelen en symposia betreffende vrouwen en ontwikkelingsbeleid en samenwerking. 1983-1989.

65
Stukken van diverse cursussen, lezingen, artikelen en symposia betreffende vrouwen en ontwikkelingsbeleid en samenwerking. 1983-1989.. 1 pak.

Stukken betreffende vrouwen in industrieën in Azië. 1985-1989.

66
Stukken betreffende vrouwen in industrieën in Azië. 1985-1989.. 1 pak.

Rapporten, verslagen en andere stukken betreffende prostitutie. 1979, 1983-1984.

67
Rapporten, verslagen en andere stukken betreffende prostitutie. 1979, 1983-1984.. 1 pak.
NB. Zie ook nr. 107.

Ingekomen en andere stukken van en betreffende WIDE (Women in Development Europe). 1985-1990.

68
Ingekomen en andere stukken van en betreffende WIDE (Women in Development Europe). 1985-1990.. 1 pak.

Stukken betreffende diverse vrouwenprojecten van onder meer IKOIVO (Interkerkelijke coördinatie commissie ontwikkelingsprojecten). 1985-1989.

69
Stukken betreffende diverse vrouwenprojecten van onder meer IKOIVO (Interkerkelijke coördinatie commissie ontwikkelingsprojecten). 1985-1989.. 1 pak.

Stukken van en betreffende regionale werkgroepen VKW. 1987-1989.

70
Stukken van en betreffende regionale werkgroepen VKW. 1987-1989.. 1 pak.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, lijsten van abonnees en andere stukken van en betreffende de VKW-nieuwsbrief.1978-1981(1982).

71
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, lijsten van abonnees en andere stukken van en betreffende de VKW-nieuwsbrief.1978-1981(1982).. 1 pak.

Agenda's, notulen en besluitenlijsten van redactievergaderingen, circulaires en andere stukken van de redactie van en stukken betreffende de VKW-nieuwsbrief. 1982-1985.

72
Agenda's, notulen en besluitenlijsten van redactievergaderingen, circulaires en andere stukken van de redactie van en stukken betreffende de VKW-nieuwsbrief. 1982-1985.. 1 pak.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van aan de VKW deelnemende vrouwenorganisaties. 1980-1986.

73
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van aan de VKW deelnemende vrouwenorganisaties. 1980-1986.. 1 pak.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1981-1982.

74
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1981-1982.. 1 pak.

Stukken betreffende Latijns-Amerika, voornamelijk op land geordend. (Veelal van werkgroepen.) 1979-1982.

75
Stukken betreffende Latijns-Amerika, voornamelijk op land geordend. (Veelal van werkgroepen.) 1979-1982.. 1 pak.

Stukken betreffende diverse onderwerpen en organisaties in Zuid-Afrika. 1981-1986.

76
Stukken betreffende diverse onderwerpen en organisaties in Zuid-Afrika. 1981-1986.. 1 pak.

Stukken van de Wereldraad van Kerken betreffende diverse commissies en onderwerpen. 1983-1989.

77
Stukken van de Wereldraad van Kerken betreffende diverse commissies en onderwerpen. 1983-1989.. 1 pak.

Krantenknipsels en documentatie op land en onderwerp geordend. 1975-1980.

78
Krantenknipsels en documentatie op land en onderwerp geordend. 1975-1980.. 1 pak.

Agenda's, notulen en andere stukken van de werkgroep Klankbeeld van de VKW. 1980-1986.

79
Agenda's, notulen en andere stukken van de werkgroep Klankbeeld van de VKW. 1980-1986.. 1 pak.

Vergaderstukken van de Beraadsgroep Kerken. 1981-1982.

80
Vergaderstukken van de Beraadsgroep Kerken. 1981-1982.. 1 omslag.

Stukken van de werkgroep Vrouwen en Voedsel van de KVM (Kommissie Vrouw/Man). 1981-1984.

81
Stukken van de werkgroep Vrouwen en Voedsel van de KVM (Kommissie Vrouw/Man). 1981-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende subsidieaanvragen bij de NCO (Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking). 1976-1980.

82
Stukken betreffende subsidieaanvragen bij de NCO (Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking). 1976-1980.. 1 pak.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, notities, jaarplannen en andere stukken, voornamelijk betreffende Latijns-Amerika. 1979-1980.

83
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, notities, jaarplannen en andere stukken, voornamelijk betreffende Latijns-Amerika. 1979-1980.. 1 pak.

Correspondentie, programma, persberichten en andere stukken betreffende de zogeheten Konfrontatiedag op 28 oktober 1980 over 'De strijd om een atoomvrije Stille Oceaan' en andere stukken betreffende de Pacific. 1978, 1980-1981.

84
Correspondentie, programma, persberichten en andere stukken betreffende de zogeheten Konfrontatiedag op 28 oktober 1980 over 'De strijd om een atoomvrije Stille Oceaan' en andere stukken betreffende de Pacific. 1978, 1980-1981.. 1 omslag.

Agenda's, notulen, beleidsstukken, verslagen en andere stukken van de Beraadsgroep Informatie en Educatie (BIE) van de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojekten (ICCO), waarin de VKW zitting had. 1983-1988.

85
Agenda's, notulen, beleidsstukken, verslagen en andere stukken van de Beraadsgroep Informatie en Educatie (BIE) van de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojekten (ICCO), waarin de VKW zitting had. 1983-1988.. 1 pak.

Agenda's, notulen en andere vergaderstukken, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van de werkgroep Latijns-Amerika. 1986-1987.

86
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van de werkgroep Latijns-Amerika. 1986-1987.. 1 pak.

Stukken betreffende de film 'The Lost Harvest', in opdracht van de BBC door Sarah Hobson gemaakt. 1984-1985.

87
Stukken betreffende de film 'The Lost Harvest', in opdracht van de BBC door Sarah Hobson gemaakt. 1984-1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende de studiedag van de VKW 'Afrikaanse boerinnen in actie', op 25 november 1986 te Utrecht gehouden. 1986.

88
Stukken betreffende de studiedag van de VKW 'Afrikaanse boerinnen in actie', op 25 november 1986 te Utrecht gehouden. 1986.. 1 omslag.

Stukken van de werkgroep Vrouwen en Voedsel. 1985-1986.

89
Stukken van de werkgroep Vrouwen en Voedsel. 1985-1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende de van 10-17 oktober 1987 durende informatie- en aktieweek over milieu, landbouw en ontwikkeling 'Honger Hoeft Niet'. 1987.

90
Stukken betreffende de van 10-17 oktober 1987 durende informatie- en aktieweek over milieu, landbouw en ontwikkeling 'Honger Hoeft Niet'. 1987.. 1 pak.

Stukken betreffende de werkdag van de VKW 'Vrouwen en Arbeid', op 7 oktober 1983 te Amersfoort gehouden. 1983.

91
Stukken betreffende de werkdag van de VKW 'Vrouwen en Arbeid', op 7 oktober 1983 te Amersfoort gehouden. 1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende de studiedag van de VKW 'Vrouw(en)arbeid hier en daar, toen en nu', op 1 mei 1984 te Amersfoort gehouden. 1983-1984.

92
Stukken betreffende de studiedag van de VKW 'Vrouw(en)arbeid hier en daar, toen en nu', op 1 mei 1984 te Amersfoort gehouden. 1983-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende de themadag 'Vrouw-en-werk wereldwijd - klapstoel van de economie', gehouden op 26 januari 1985 te Utrecht. 1984-1985.

93
Stukken betreffende de themadag 'Vrouw-en-werk wereldwijd - klapstoel van de economie', gehouden op 26 januari 1985 te Utrecht. 1984-1985.. 1 omslag.

Notulen, verslagen, notities, correspondentie en andere stukken van diverse werkgroepen, voornamelijk betreffende Afrika. 1977-1981.

94
Notulen, verslagen, notities, correspondentie en andere stukken van diverse werkgroepen, voornamelijk betreffende Afrika. 1977-1981.. 1 pak.

Stukken betreffende cursussen en werkgroepen van de VKW. 1977-1978.

95
Stukken betreffende cursussen en werkgroepen van de VKW. 1977-1978.. 1 pak.

Ingevulde vragenlijsten betreffende het klankbeeld Vrouwen in de Derde Wereld. Ongedateerd.

96
Ingevulde vragenlijsten betreffende het klankbeeld Vrouwen in de Derde Wereld. Ongedateerd.. 1 omslag.

Agenda's, notulen, verslagen en andere vergaderstukken van de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojekten (ICCO). 1989-1990.

97
Agenda's, notulen, verslagen en andere vergaderstukken van de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojekten (ICCO). 1989-1990.. 1 pak.

Notulen, ingekomen stukken, notities en andere stukken van de VKW, diverse werkgroepen en werkgroepleden. 1989-1990.

98
Notulen, ingekomen stukken, notities en andere stukken van de VKW, diverse werkgroepen en werkgroepleden. 1989-1990.. 1 pak.

Agenda. 1985-1989. Van uitgaande stukken aantekening gehouden. 1985-1986.

99
Agenda. 1985-1989. Van uitgaande stukken aantekening gehouden. 1985-1986.. 1 deel.

Correspondentie met synodes. 1981.

100
Correspondentie met synodes. 1981.. 1 omslag.

Correspondentie met en andere stukken betreffende de NCO (Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking).1981-1982.

101
Correspondentie met en andere stukken betreffende de NCO (Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking).1981-1982.. 1 omslag.

Correspondentie met en andere stukken van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen.1978-1985.

102
Correspondentie met en andere stukken van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen.1978-1985.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circulaires, adreslijsten en andere stukken voornamelijk van de werkgroep Klankbeeld. 1978-1985.

103
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circulaires, adreslijsten en andere stukken voornamelijk van de werkgroep Klankbeeld. 1978-1985.. 1 pak.

Stukken van en betreffende het Platvorm Ontwikkelingsedukatie (POE). 1987-1989.

104
Stukken van en betreffende het Platvorm Ontwikkelingsedukatie (POE). 1987-1989.. 1 omslag.

Ingekomen stukken van de IKVOS (Stichting Interkerkelijk Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking). 1985-1987.

105
Ingekomen stukken van de IKVOS (Stichting Interkerkelijk Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking). 1985-1987.. 1 pak.

Stukken van en betreffende de kadercursussen 'Vrouwen en Habitat. 1987 Het Internationale Jaar van de Daklozen.' 1986-1987.

106
Stukken van en betreffende de kadercursussen 'Vrouwen en Habitat. 1987 Het Internationale Jaar van de Daklozen.' 1986-1987.. 1 pak.

Rapport van de hand van A.M. Bosshardt getiteld 'Sociaal werk onder zich prostituerende vrouwen. Doorslag. Oktober 1961.

107
Rapport van de hand van A.M. Bosshardt getiteld 'Sociaal werk onder zich prostituerende vrouwen. Doorslag. Oktober 1961.. 1 stuk.

Correspondentie en verslag betreffende vrouwen en ontwikkelingsbeleid, met name in de Tweede kamer. 1984-1989 (1991).

108
Correspondentie en verslag betreffende vrouwen en ontwikkelingsbeleid, met name in de Tweede kamer. 1984-1989 (1991).. 1 omslag.

'Werkmap' voor vrouwen over de schuldencrisis in ontwikkelingslanden 'Wie betaalt de rekening?', met diverse informatie en een 'schulden'kwartetspel. 1989.

109
'Werkmap' voor vrouwen over de schuldencrisis in ontwikkelingslanden 'Wie betaalt de rekening?', met diverse informatie en een 'schulden'kwartetspel. 1989.. 1 omslag.

Publiciteitsplan voor VKW van de hand van Ellen Verwiel getiteld 'Tijd is Prioriteit', mei 1988, alsmede folders en andere documentatie over het VKW. 1988.

110
Publiciteitsplan voor VKW van de hand van Ellen Verwiel getiteld 'Tijd is Prioriteit', mei 1988, alsmede folders en andere documentatie over het VKW. 1988.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Afghanistan. ca 1975-1990.

111
Documentatie betreffende vrouwen in Afghanistan. ca 1975-1990.. 1 stuk.

Documentatie betreffende vrouwen in Afrika. ca 1975-1990.

112
Documentatie betreffende vrouwen in Afrika. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Algerije. ca 1975-1990.

113
Documentatie betreffende vrouwen in Algerije. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Latijns-Amerika. ca 1975-1990.

114
Documentatie betreffende vrouwen in Latijns-Amerika. ca 1975-1990.. 1 pak.

Documentatie betreffende vrouwen in Angola. ca 1975-1990.

115
Documentatie betreffende vrouwen in Angola. ca 1975-1990.. 1 stuk.

Documentatie betreffende vrouwen in Argentinië. ca 1975-1990.

116
Documentatie betreffende vrouwen in Argentinië. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Azië. ca 1975-1990.

117
Documentatie betreffende vrouwen in Azië. ca 1975-1990.. 1 pak.

Documentatie betreffende vrouwen in Bangladesh. ca 1975-1990.

118
Documentatie betreffende vrouwen in Bangladesh. ca 1975-1990.. 3 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Bolivia. ca 1975-1990.

119
Documentatie betreffende vrouwen in Bolivia. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Brazilië. ca 1975-1990.

120
Documentatie betreffende vrouwen in Brazilië. ca 1975-1990.. 3 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Burkina Faso. ca 1975-1990.

121
Documentatie betreffende vrouwen in Burkina Faso. ca 1975-1990.. 2 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Chili. ca 1975-1990.

122
Documentatie betreffende vrouwen in Chili. ca 1975-1990.. 1 pak.

Documentatie betreffende vrouwen in China. ca 1975-1990.

123
Documentatie betreffende vrouwen in China. ca 1975-1990.. 3 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Colombia. ca 1975-1990.

124
Documentatie betreffende vrouwen in Colombia. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Cuba. ca 1975-1990.

125
Documentatie betreffende vrouwen in Cuba. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in El Salvador. ca 1975-1990.

126
Documentatie betreffende vrouwen in El Salvador. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Eritrea. ca 1975-1990.

127
Documentatie betreffende vrouwen in Eritrea. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Ethiopië. ca 1975-1990.

128
Documentatie betreffende vrouwen in Ethiopië. ca 1975-1990.. 3 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in de Filippijnen. ca 1975-1990.

129
Documentatie betreffende vrouwen in de Filippijnen. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Gambia. ca 1975-1990.

130
Documentatie betreffende vrouwen in Gambia. ca 1975-1990.. 1 stuk.

Documentatie betreffende vrouwen in Ghana. ca 1975-1990.

131
Documentatie betreffende vrouwen in Ghana. ca 1975-1990.. 2 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Guatemala. ca 1975-1990.

132
Documentatie betreffende vrouwen in Guatemala. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Hong Kong. ca 1975-1990.

133
Documentatie betreffende vrouwen in Hong Kong. ca 1975-1990.. 1 pak.

Documentatie betreffende vrouwen in India. ca 1975-1990.

134
Documentatie betreffende vrouwen in India. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Indonesië. ca 1975-1990.

135
Documentatie betreffende vrouwen in Indonesië. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Iran. ca 1975-1990.

136
Documentatie betreffende vrouwen in Iran. ca 1975-1990.. 1 stuk.

Documentatie betreffende vrouwen in Irak. ca 1975-1990.

137
Documentatie betreffende vrouwen in Irak. ca 1975-1990.. 1 stuk.

Documentatie betreffende vrouwen in Irian Jaya. ca 1975-1990.

138
Documentatie betreffende vrouwen in Irian Jaya. ca 1975-1990.. 3 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Ivoorkust. ca 1975-1990.

139
Documentatie betreffende vrouwen in Ivoorkust. ca 1975-1990.. 2 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Japan. ca 1975-1990.

140
Documentatie betreffende vrouwen in Japan. ca 1975-1990.. 2 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Kaap-Verdië. ca 1975-1990.

141
Documentatie betreffende vrouwen in Kaap-Verdië. ca 1975-1990.. 1 stuk.

Documentatie betreffende vrouwen in Kenya. ca 1975-1990.

142
Documentatie betreffende vrouwen in Kenya. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in de landbouw. ca 1975-1990.

143
Documentatie betreffende vrouwen in de landbouw. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Lesotho. ca 1975-1990.

144
Documentatie betreffende vrouwen in Lesotho. ca 1975-1990.. 1 stuk.

Documentatie betreffende vrouwen in Maleisië. ca 1975-1990.

145
Documentatie betreffende vrouwen in Maleisië. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Mali. ca 1975-1990.

146
Documentatie betreffende vrouwen in Mali. ca 1975-1990.. 2 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Mauretanië. ca 1975-1990.

147
Documentatie betreffende vrouwen in Mauretanië. ca 1975-1990.. 2 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Mexico. ca 1975-1990.

148
Documentatie betreffende vrouwen in Mexico. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Mozambique. ca 1975-1990.

149
Documentatie betreffende vrouwen in Mozambique. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Namibië. ca 1975-1990.

150
Documentatie betreffende vrouwen in Namibië. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Nepal. ca 1975-1990.

151
Documentatie betreffende vrouwen in Nepal. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Nicaragua. ca 1975-1990.

152
Documentatie betreffende vrouwen in Nicaragua. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Nigeria. ca 1975-1990.

153
Documentatie betreffende vrouwen in Nigeria. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in de Pacific. ca 1975-1990.

154
Documentatie betreffende vrouwen in de Pacific. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Pakistan. ca 1975-1990.

155
Documentatie betreffende vrouwen in Pakistan. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende Palestijnse vrouwen. ca 1975-1990.

156
Documentatie betreffende Palestijnse vrouwen. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Paraquai. ca 1975-1990.

157
Documentatie betreffende vrouwen in Paraquai. ca 1975-1990.. 1 stuk.

Documentatie betreffende vrouwen in Peru. ca 1975-1990.

158
Documentatie betreffende vrouwen in Peru. ca 1975-1990.. 1 pak.

Documentatie betreffende vrouwen in de Westelijke Sahara. ca 1975-1990.

159
Documentatie betreffende vrouwen in de Westelijke Sahara. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Sri Lanka. ca 1975-1990.

160
Documentatie betreffende vrouwen in Sri Lanka. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Suriname. ca 1975-1990.

161
Documentatie betreffende vrouwen in Suriname. ca 1975-1990.. 1 stuk.

Documentatie betreffende vrouwen in Tanzania. ca 1975-1990.

162
Documentatie betreffende vrouwen in Tanzania. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Thailand. ca 1975-1990.

163
Documentatie betreffende vrouwen in Thailand. ca 1975-1990.. 3 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Turkije. ca 1975-1990.

164
Documentatie betreffende vrouwen in Turkije. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Uruguai. ca 1975-1990.

165
Documentatie betreffende vrouwen in Uruguai. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Vietnam. ca 1975-1990.

166
Documentatie betreffende vrouwen in Vietnam. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Zaïre. ca 1975-1990.

167
Documentatie betreffende vrouwen in Zaïre. ca 1975-1990.. 2 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen in Zambia. ca 1975-1990.

168
Documentatie betreffende vrouwen in Zambia. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen in Zimbabwe. ca 1975-1990.

169
Documentatie betreffende vrouwen in Zimbabwe. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en alfabetisering. ca 1975-1990.

170
Documentatie betreffende vrouwen en alfabetisering. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwelijke allochtonen. ca 1975-1990.

171
Documentatie betreffende vrouwelijke allochtonen. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en arbeid. ca 1975-1990.

172
Documentatie betreffende vrouwen en arbeid. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en armoede. ca 1975-1990.

173
Documentatie betreffende vrouwen en armoede. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en armoede in Europa. ca 1975-1990.

174
Documentatie betreffende vrouwen en armoede in Europa. ca 1975-1990.. 4 stukken.

Documentatie betreffende babyvoeding. ca 1975-1990.

175
Documentatie betreffende babyvoeding. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en bevolkingsbeleid. ca 1975-1990.

176
Documentatie betreffende vrouwen en bevolkingsbeleid. ca 1975-1990.. 1 pak.

Documentatie betreffende vrouwen in bevrijdingsbewegingen. ca 1975-1990.

177
Documentatie betreffende vrouwen in bevrijdingsbewegingen. ca 1975-1990.. 3 stukken.

Documentatie betreffende dienstboden. ca 1975-1990.

178
Documentatie betreffende dienstboden. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en economie. ca 1975-1990.

179
Documentatie betreffende vrouwen en economie. ca 1975-1990.. 2 stukken.

Documentatie betreffende feminisme. ca 1975-1990.

180
Documentatie betreffende feminisme. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende feministische theologie. ca 1975-1990.

181
Documentatie betreffende feministische theologie. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en geweld. ca 1975-1990.

182
Documentatie betreffende vrouwen en geweld. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en gezondheid. ca 1975-1990.

183
Documentatie betreffende vrouwen en gezondheid. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende heksen. ca 1975-1990.

184
Documentatie betreffende heksen. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en islam. ca 1975-1990.

185
Documentatie betreffende vrouwen en islam. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en multinationals. ca 1975-1990.

186
Documentatie betreffende vrouwen en multinationals. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en ontwikkeling. ca 1975-1990.

187
Documentatie betreffende vrouwen en ontwikkeling. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende kerken en ontwikkelingssamenwerking. ca 1975-1990.

188
Documentatie betreffende kerken en ontwikkelingssamenwerking. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en organisaties. ca 1975-1990.

189
Documentatie betreffende vrouwen en organisaties. ca 1975-1990.. 4 stukken.

Documentatie betreffende vrouwen en schulden. ca 1975-1990.

190
Documentatie betreffende vrouwen en schulden. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende sekstoerisme. ca 1975-1990.

191
Documentatie betreffende sekstoerisme. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en thuiswerk. ca 1975-1990.

192
Documentatie betreffende vrouwen en thuiswerk. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwelijke vluchtelingen. ca 1975-1990.

193
Documentatie betreffende vrouwelijke vluchtelingen. ca 1975-1990.. 1 omslag.

Documentatie betreffende vrouwen en voedsel. ca 1975-1990.

194
Documentatie betreffende vrouwen en voedsel. ca 1975-1990.. 1 omslag.