/
You are not logged in

Archief Inner Wheel Nederland 1947-2016

Identity Area

Collection IDIIAV00000715
Unitdate1947-2016
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent3.75 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2013
Aanvulling verwerkt en gehele archief geordend door Annette Mevis in 2018
Access and UseBeperkt
Voor inzage én publicatie is toestemming van het bestuur van Inner Wheel Nederland vereist; er mogen geen namen en adressen worden gebruikt; stukken jonger dan vijf jaar zijn nog niet in te zien.
Preferred CitationArchief Inner Wheel Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar erop. De stukken zijn zo ook geordend; het eerst genoemde jaartal is dus meestal vanaf 1 juli en het laatst genoemde tot 1 juli. Tot en met 30 juni 2013 is het archief op papier aanwezig, vanaf 1 juli 2013 alleen digitaal.


Geschiedenis

Opgericht door echtgenotes van Rotary-leden die vanwege hun sekse geen lid mochten worden (vanaf 1989 kan dat wel); de eerste Nederlandse club was Apeldoorn die het charter in 1946 ontving; op 21 januari 1948 kwamen in Utrecht ten huize van mevrouw Bosschloo-ten Bosch de secretarissen en presidentes van de verschillende clubs voor het eerst samen, het begin van Inner Wheel Nederland; het doel is hulpbetoon en de bevordering van vriendschappelijke omgang tussen vrouwen van de Rotary-leden en fondsenwerving voor goede doelen; het vijfentwintigjarig bestaan werd in 1973 én in 1974 gevierd; werd een vereniging met statuten in 1972, tevens werd toen het bestaande Districtsfonds Johanna Hamburger omgezet in een aparte stichting; in juli 1976 vond een splitsing van district 58 plaats in de districten 58 en 60; daarmee waren er 3 districten, 46 (midden), 58 (noord) en 60 (zuid); het mededelingenblad 'Inner Wheel Kroniek' verscheen voor het eerst in de herfst van 1963; sinds 1997 erkend als serviceclub en lid van SIN, Stichting Interservice Nederland; lid van Inner Wheel International, voorheen Association of Inner Wheel Clubs, die sinds 1986 een vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties heeft.


Inhoud

Verslagen van vergaderingen van het Hoofd- en Landelijk Bestuur en van Algemene Ledenvergaderingen; jaarverslagen; stukken betreffende Landdagen, sinds 2006 Vriendschapsdag genoemd; stukken betreffende de Ralley Charlemagne; stukken betreffende de organisatie, het beleid en jubilea; ledenlijsten; stukken betreffende projecten; stukken betreffende Clubs in Nederland; stukken betreffende internationale conventies; stukken betreffende International Inner Wheel en Clubs in het buitenland; vaantjes van clubs; foto's; voorwerpen; de Inner Wheel Kroniek is aanwezig in de bibliotheek.
Inventory / Inventaris

Notulen en jaarverslagen

3-8
Verslagen Hoofdbestuursvergaderingen. 1948-1976.. 5 delen en 1 omslag.
3
1948-1949..
4
1949-1954..
5
1952-1955..
6
1955-1965..
7
1965-1970..
8
1970-1976.. 1 omslag.
10-11
Notulen vergadering Landelijk Bestuur. november 1976-2007.. 2 pakken.
10
november 1976-1995.
11
1996-2007..
150
Notulen vergadering Landelijk Bestuur. 2007-2013.. 1 omslag.
12
Jaarverslagen van het Landelijk Bestuur over 1956-2010. 1957-2010.. 1 pak.
151
Jaarverslagen van het Landelijk Bestuur over 2010-2013. 2010-2013.. 3 stukken.
9
Notulen Algemene Ledenvergaderingen. 1974-2007.. 1 omslag.
149
Notulen Algemene Ledenvergaderingen. 2008-2012.. 1 omslag.
152
Jaarverslagen van Districht 56. 1999-2002, 2005-2013.. 1 omslag.
153
Jaarverslagen van Districht 58. 1999-2012.. 1 omslag.
154
Jaarverslagen van Districht 60. 2000-2012.. 1 omslag.
55
Jaarboek van de Vereniging Inner Wheel Nederland. Niet volledig. 1986/1987-2015/2016.. 1 doos.

Correspondentie

2
'Oude brieven'. Ingekomen stukken, met inhoudsopgave. 1947-1949.. 1 omslag.
45
Programma van Inner Wheel Club Derby 1964-1965 en knipsel uit een Engelse krant. 1964.. 2 stukken.
46
Uitnodiging en menu 'Charterfeier' van Inner Wheel Clubs Bas Oeynhausen-Minden' op 26 juni 1982 en uitnodiging voor de conferentie van het 90e district op 2 en 3 oktober 1985 in Bad Oeynhausen. 1982.. 4 stukken.
32
Ingekomen brief van Rotary International betreffende het oprichten van Inner Wheel Clubs in Oost-Europa. 2 november 1992.. 1 stuk.
88
Correspondentie. 2001-2004.. 1 omslag.
161
Brief aan de koning en koningin betreffende aanvraag beschermvrouwe van IW. 2013.. 1 omslag.

Organisatie, bestuur, beleid, financiën en leden

33
Statuten, huishoudelijk reglementen en bepalingen. 1967-2001.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende de oprichting van een vereniging in 1972. 1971-1972.. 1 omslag.
87
Statutenwijziging Inner Wheel Nederland 2003; inschrijvingen Kamer van Koophandel en akten van oprichting van Clubs. 2001-2003.. 1 pak.
1
Stukken betreffende de organisatiestructuur. Met inhoudsopgave. 1950-1989.. 1 omslag .
15
Draaiboeken en handleidingen. 1988-2001 en z.j.. 1 omslag.
18
Beleidsvoorstellen en -beslissingen. 1989-1996.. 1 pak.
19
Overzicht aktiva en passiva 1997-1998. 1998.. 1 stuk.
25
Lijsten van bestuursleden, nationale vertegenwoordigers, presidenten en districtspresidenten. 2000-2003.. 1 omslag.
157
Lijsten van bestuursleden, Landelijk bestuur en District. 2005-2013.. 1 omslag.
49
Verslagen van het Besturenoverleg en stukken betreffende plaats en taken van het Landelijk Bestuur. 1989-1999. 1 omslag.
54
Ledenlijsten van Inner Wheel Clubs in Nederland. 1950, 1952-1953, 1956, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1980, 1983.. 1 map.
89
Lijsten van presidenten van Inner Wheel Nederland en van Clubs (D58, D56 en 60) en kopieën van Charters. 1949-2015.. 1 omslag.
93
Ledenadministratie. 1998-2000.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende de Johanna Hamburger Stichting, opgericht in 1955 als Fonds voor Inner Wheel Hulp, bedoeld voor hulp aan Inner Wheelleden. 1967, 2002, 2006-2013.. 1 omslag.

Clubs

30
Stukken betreffende clubs in Nederland. 1949-1998.. 1 omslag.
86
Teksten van liedjes en cabarets afkomstig van Clubs. 1970-1999 en z.j.. 1 omslag.

International Inner Wheel

NB. Zie ook bij publicaties.
56
Directory International Inner Wheel. 1967-1968, 1972-1978, 1981-2001, 2004-2005 en 2008-2009.. 1 doos.
57
Stukken betreffende uitwisseling met het buitenland. 1987-1998.. 1 omslag.
58-59
Notulen van de International Board Meeting, Council en Executive Meeting, reports from the Netherlands, internationaal reglement, Chairman's Monthly Letter 1979 en correspondentie met International Inner Wheel. 1963-2009.. 2 pakken.
58
1963-1989..
59
1990-2009..
159
National Representative report 2007/2008 en 2009/2010, European Meeting 2011 en 2012, ledenoverzicht 1998-2009. 2008-2012.. 1 omslag.
60
International Inner Wheel Newsletter and Magazine. Niet compleet. 1952, 1955, 1957-1967, 1969-1972, 1974-1979, 1983-1985, 1987-2000, 2002, 2006-2007, 2009-2010, 2013-2015.. 1 pak.
61-74
Newsletters en Magazines van Inner Wheel Clubs in het buitenland. 1951-2008.. 14 omslagen.
61
Australië. 1980, 1988, 1991, 1993..
62
België en Luxemburg. 1989, 1991, 1993, 1995, 2008..
63
Cyprus. 1991, 1999..
64
Duitsland. 1987-1995..
65
Egypte en Jordanië. 1994-1995..
66
Frankrijk, Andorra, Marokko, Tunesië. 1991, 1993..
67
Groot-Brittannië en Ierland. 1951-1954, 1962, 1966, 1988-1991, 1993-1995, 2001..
68
India en Sri Lanka. 1980, 1988, 1992...
69
Maleisië en Singapore. 1989, 1994..
70
Italië, Club Napels. 1995..
71
Nigeria. 1973..
72
Philippijnen. 1992..
73
USA. 1989, 1992..
74
Zweden. 1979..
75-85
Stukken betreffende conventies. 1973-2003.. 10 omslagen, 2 pakken.
75
Kopenhagen 1973, tweede (eerste was in 1970 in Den Haag). 1973..
76
Sydney 1976, derde. 1976..
77
Brighton 1979, vierde. 1979..
78
Parijs 1982, vijfde. 1981-1982..
79
Orlando 1985, zesde. 1983-1985..
80
Stavanger 1988, zevende. 1987-1988..
81
Den Haag 1991, achtste, door Nederland georganiseerd. 1987-1991.. 2 pakken.
82
Sydney 1993, negende. 1993..
83
Berlijn 1997, tiende. Zie ook nr 121. 1996-1997..
84
Stockholm 2000, elfde. Zie ook nr 122. 2000..
85
Florence 2003, twaalfde. Zie ook nr 123. 2003..
160
Stukken betreffende conventie in de Istanbul 2012..

Landdagen en Rallye

13-14
Stukken betreffende de jaarlijkse Landdagen, vanaf 2006 Vriendschapsdag genoemd; de eerste Landdag werd 20 september 1949 gehouden. 1949-2006, 2012.. 2 pakken.
13
1949-1982..
14
1983-2007, 2012..
155
Stukken betreffende de Vriendschapsdag. Met overzicht van de Land-Vriendschapsdagen 1949-2018. 20008-2015.. 1 omslag.
17
Stukken betreffende de Rallye Charlemagne Apeldoorn 1984, Kassel 1987, Lyon 1989, Luzern 1992, Italië 1995, Brussel 1998, Groningen 2001 en Erfurt 2004. België organiseerde de eerste 'interlanddag' die de naam Rallye Charlemagne kreeg omdat de vijf landen die bij deze interlanddag betrokken waren gezien door Karel de Grote aan elkaar gerelateerd zijn. 1983-2004.. 1 omslag.
156
Stukken betrefende de tiende Rallye Charlemagne, 14-16 september 2007 in Tourraine. 2007.. 1 omslag.

Jubilea

35-44
Stukken betreffende de viering van jubilea. 1973-2006.. 3 omslagen en 8 stukken.
35
Vijfentwintig jaar Inner Wheel Nederland. 1973-1975..
36
Menukaart vijfentwintig jaar Inner Wheel België. 16 november 1973.. 1 stuk.
37
Vijfenveertig jaar Inner Wheel Club Amsterdam. 1997..
38
Veertig jaar Inner Wheel Club Kampen. 1997.. 1 stuk.
39
Vijfentwintig jaar Inner Wheel Club Groningen. 1998..
40
Tien jaar Inner Wheel Club De Kempen. 1999.. 1 stuk.
41
Tien jaar Inner Wheel Club Rijswijk. 1999.. 1 stuk.
42
Vijfenveertig jaar Inner Wheel Paramaribo. 2001.. 2 stukken.
43
Vijfenveertig jaar Inner Club Dordrecht. 2002.. 1 stuk.
44
Vijftig jaar Inner Wheel Paramaribo. 2006.. 1 stuk.

Contacten

16
Stukken van de Liaison Officer die het contact met de Rotary onderhield en stukken betreffende de relatie met de Rotary. 1951, 1983, 1987-1999.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende lidmaatschap van de Nederlandse Vrouwen Raad. 1975-1980.. 1 omslag.
91
Stukken betreffende de Stichting Interservice Nederland (SIN), opgericht begin 1974 door de landelijke service-organisaties, statutenwijziging in 1993 en 2002. 1993-2002.. 1 omslag.

Projecten

34
Stukken betreffende projecten. Met inhoudsopgave. 1987-1996, 2008, 2010, 2013.. 1 omslag.

Publicaties en publiciteit

21
Publicatie 'Home and Horizon. An Account of the History and Organisation of the Association of Inner Wheel Clubs' by Millicent Gaskell, revised edition 1964 (first edition 1953). 1964.. 1 deel.
22
Publicatie 'Wider Horizons' z.j. en Nederlandse vertaling door M.E.M. Dambrink-Leidelmeyer, uitgegeven door Inner Wheel Nederland januari 1964, 11 p. 1964.. 2 delen.
20
Publicatie 'Inner Wheel. A History' by Jay French, Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain and Ireland. 1977.. 1 deel.
24
Publicatie 'International Inner Wheel. The first Twenty-Five Years 1967-1992' by Helena Foster, Past President of International Inner Wheel. 1993.. 1 deel.
23
Publicatie 'Friendship through Service. The Story of Inner Wheel' by Kathleen Hovey, published by Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain and Ireland. 2004.. 1 deel.
26
Folders. 2000, 2007 en z.j.. 1 omslag.
27
Teksten van toespraken. 1991-2009.. 1 omslag.
29
Brief van Koninklijke Begeer betreffende het maken van speldjes 1950, tekst lied van het 'Inner Wheel', overzicht van landen met bijbehorende bloemen gemaakt op Conventie 1992 door Daisy de Vries, kleurenfoto's van de 'Innerwheelroos' met uitleg en tekst lied 'L'important, c'est la rose' van Gilbert Bécaud, en twee artikelen over Inner Wheel, 2005 en 2009. 1950, 1992, 1994, 2005, 2009 en z.j.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende de Inner Wheel kroniek. De Inner Wheel kroniek zelf is aanwezig in de bibliotheek. 1991-2002.. 1 omslag.
51
Publicatie 'Vereeniging van Inner Wheel Clubs Engeland en Ierland. Een kort overzicht door Mevr. F.J. Lewis, Presidente 1944-1945' en 'Inner Wheel Manual'. 1946 en z.j.. 2 delen.
52
Publicatie 'Inner Wheel in Nederland', eerste, tweede en derde druk. eerste druk in tweevoud. 1981, 1987, 1993.. 4 delen.
53
Boekjes: 'Association of Inner Wheel Clubs. A short Survey' 1947 , 'Club Rules', 'Constitution Bye-laws and Club Rules', 'Constitution', 'Handbook', Constitution and Handbook', 'Constitution and General Information'. 1947-2000.. 1 map.
158
Boekjes: Minutes of the governing body meeting, Italy 2-4 October 2013, Constitution & Handbook 2015 en Minutes of the business sessions , Denmark 7-9 May 2015. 2013, 2015.. 3 delen.
92
Stukken betreffende de Inner Wheel Gift Shop, begonnen in 1986. 1991-2004.. 1 omslag.

Vaantjes en voorwerpen

130
Vaantjes District 56: Almelo, Almere-'t Gooi, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Arnhem Rijn-IJssel, Barchem, Bodegraven, Deventer, Doorn, Enschede, Epe, Gouda, Harderwijk, Hengelo, Nijkerk, Oldebroek, Oldenzaal, Rijssen, Schoonhoven, Utrecht, Veenendaal en Vriezenveen. z.j.. 1 omslag.
131
Vaantjes District 58: Aalsmeer, Aalsmeer/Mijdrecht/Uithoorn, Alkmaar, Amsterdam, Bergum, Bolsward, Dedemsvaart, Den Helder, Drachten, Dronten, Enkhuizen, Groningen, Groningen-Oost, Groningen-Zuid, Haarlem, Hoorn, Hoogezand Sappemeer, Kampen, Leeuwarden, Leeuwarden-Zuid, Lelystad, Pekela, Purmerend, Sneek, Staphorst, Veendam, Zuidoost-Drenthe en Zwolle. z.j.. 1 omslag.
132
Vaantjes District 60: Breda, Curaçao, Betuwe-Culemborg, De Kempen, Delft, Dordrecht, Etten-Leur, Goes-Reimerswaal, Gorinchem, Hoensbroeck, Kinderdijk, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nijmegen/Rijk van Nijmegen, Rijswijk, Roermond, Rotterdam, Rotterdam-Botlek, Schiedam, Suriname, Tilburg Oost, Tilburg Triborch, Veghel, Venlo, Vlaardingen, Voorburg, Voorschoten-Leidschendam, Waddinxveen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. z.j.. 1 omslag.
133
Vaantjes van Inner Wheel International, International Presidents en van Rotary. z.j.. 1 omslag.
134-135
Vaantjes van buitenlandse clubs. z.j.. 2 dozen.
136-137
Zes met blauw fluweel beklede platen met daarop speldjes, medailles, sieraden en andere voorwerpen; met enkele losse en losgelaten stukken. z.j.. 2 dozen.
138
Sierbord met rode roos en tekst 'International Inner Wheel District No 247 Greece Rhodos 1967-1992' doosnede 20 cm; afkomstig van J.C. van der Meij-Nijgh. 1992.. 1 stuk.
139
Zilveren schaaltje met tekst binnenin 'Inner Wheel 1e lustrum 1980', buitenkant namen met jaartallen gegraveerd 1980-2003; doorsnede 11 cm, hoogte 5 cm. z.j.. 1 stuk.
140
Bronskleurige bel, met rode stift 'Inner Wheel Gouda. Humor is de reddingsgordel in de stroom van het leven! mei 1957' en rood-wit geblokt lint; doorsnede 8 cm, hoogte 9 cm. [1957].. 1 stuk.
141
Geborduurd lintje met haak, 'iiw district 58' in kruissteek. z.j.. 1 stuk.
142
Geborduurd lapje 'Inner Wheel '53 '68' én een vrouwtje met rozen in kruissteek. z.j.. 1 stuk.
143
Metalen vogel op een houten blokje (4,5 x 4,4 cm) met opschrift 'I.W. Landdag 29-5-'97', hoogte 7 cm. [1997].. 1 stuk.
144
Blauw papier met getekende bloem, zaadjes en tekst 'wie vriendschap zaait, zal vrede oogsten. Inner Wheel. Arnhem 1978.' [1978].. 1 stuk.
146
Houten voorzittershamer met inscriptie 'Inner Wheel Rijswijk Charter 8 oktober 1964'. z.j.. 1 stuk.
147
Bruin aardewerken schaal met roze rozen en tekst 'Inner Wheel District No. 7 presented to District No. 58 (in hoofdletters). z.j.. 1 stuk.
148
Doek met twee vogels en tekst 'Inner Wheel Sydney Australia 1993' 75x49 cm; linnen doek met tekst 'Friendship and Service 1934-1984 Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain and Ireland' 67x46 cm; geelblauwe vlag van Inner Wheel Rijswijk 80x121 cm; vijf stoffen tasjes met opschriften 'Inner Wheel Landdag Haarlem 6 juni 1985', 'Inner Wheel Rotterdam-Botlek Landdag 22 mei 1986', 'Inner Wheel Convention 1991', 'International Inner Wheel Convention Berlin 1997' en 'International Inner Wheel Convention Stockholm 2000'; kruissteekpatroon voor Inner Wheel Nederland. ca. 1984-2000.. 1 doos groot formaat.

Beeld en geluid

145
Plakboek met foto's, knipsels, gedroogde bloemen, charter 1970, briefkaarten en tekst betreffende 25 jaar Inner Wheel Curaçao 1949-1974. [1974].. 1 deel.
47-48
Plakboek met foto's van Inner Wheel Club Schagen, 33e club, vanaf de charteruitreiking op 11 november 1969 tot en met 1981 en notulenboek Inner Wheel Schagen 1977-1988. 1969-1988.. 2 delen.
47
Plakboek. 1969-1981..
48
Notulenboek. 1977-1988..
94
Zwart-wit foto's van een bijeenkomst, koningin Juliana aanwezig. Fotograaf onbekend.1970.. 4 stukken.
95
Kleurenfoto's Board Meeting International Inner Wheel Engeland 14-18 maart 1995, met namen van aanwezigen. Fotograaf Kenneth Jarks. 1995.. 2 stukken.
96-120
Foto's van Bestuur, Ledenvergadering, Intercity en Landdagen. Fotograaf Hanneke Aalbers. 1998-2009.. 25 mapjes .
96
Landelijk Bestuur. 1998..
97
Landelijk Bestuur. 1999..
98
Dagelijks Bestuur, Landelijk Bestuur en Landdag. 1999..
99
Dagelijks Bestuur. 1999..
100
Landdag. 2000..
101
Landelijk Bestuur. 2000..
102
Landelijk Bestuur. 2001..
103
Landdag. 2002..
104
Landelijk Bestuur. 2002..
105
Landelijk Bestuur. 2002-2003..
106
Intercity. 2002-2003..
107
Landdag. 2003..
108
Landelijk Bestuur. 2003-2004..
109
Landelijk Bestuur. 2003-2005..
110
Landdag. 2004..
111
Landelijk Bestuur. 2004-2005..
112
Landelijk Bestuur. 2005..
113
Landdag. 2005..
114
Landelijk Bestuur. 2005..
115
Intercity. 2005-2006..
116
Landelijk Bestuur. 2006..
117
Landelijk Bestuur. 2006..
118
Landdag. 2006..
119
Landelijk Bestuur en Algemene Ledenvergadering. 2008-2009..
120
Geen opschrift, diverse bijeenkomsten. 1988, 1993 en z.j..
121-127
Plakboeken met foto's. Samengesteld door Hanneke Aalbers. 1997-2007.. 7 pakken.
121
Conventie International Inner Wheel Berlijn april 1997. 1997..
122
Conventie International Inner Wheel Stockholm mei 2000. 2000..
123
Conventie International Inner Wheel Florence april 2003. 2003..
124
Ralley Charlemagne Brussel oktober 1998. 1998..
125
Ralley Charlemagne Groningen 14-16 september 2001. 2001..
126
Ralley Charlemagne Erfurt 17-19 september 2004. 2004..
127
Ralley Charlemagne Tours 13-17 september 2007. 2007..
128
Videobanden VHS van de International Inner Wheel Conventie 1991. 1991.. 3 stukken.
129
DVD Vriendschapsdag 5 april 2006 Drachten. 2006.. 1 stuk.

Digitaal archief

162
Alle stukken uit de periode juli 2013-juni 2016 op een USB-stick; staan ook op de server van Atria. 2013-2016.. USB-stick.