/
You are not logged in

Archief Project AISA Emancipatie-ondersteuning zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen 1994-1997

Identity Area

Collection IDIIAV00000381
Unitdate1993-1997
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2010
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Project AISA Emancipatie-ondersteuning zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 1 april 1994 als project op intiatief van het Overlegkader Vrouwen uit Minderheidsgroepen (OVM), opgehouden eind 1997; opgegaan in De Bundeling, later E-Quality genoemd; in 1995 vond de overdracht plaats van de Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers (LFWS) als juridische werkgever naar de stichting NEMS; ontstaan uit de behoefte van zwarte, migranten -en vluchtelingen (zmv) vrouwenkader aan een emancipatie- en minderhedenbeleid dat rekening hield met de positie van zmv-vrouwen; doel was het ontwikkelen van visies op de positie en emancipatie van zmv-vrouwen, daarbij methodieken te ontwikkelen om deze visies bij overheden en maatschappelijke organisaties onder de aandacht te brengen en voorwaarden te scheppen (methodiekoverdracht) waardoor zmv-vrouwen actief konden inspelen op het overheidsbeleid en op ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving; ook was er aandacht voor de beeldvorming van zmv-vrouwen in de Nederlandse samenleving en in het bijzonder in de media; gestart als een samenwerkingsproject van landelijke minderhedenorganisaties en inspraakorganen; werd gesubsidieerd van 1994-1997 door de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1994-1997; jaarverslagen 1994-1995; activiteitenplannen en werkplan 1994-1997; correspondentie 1994-1997; stukken betreffende beleid en organisatie 1993-1997; stukken betreffende methodiekontwikkeling en methodiekoverdracht 1993-1997; stukken betreffende publiciteit 1994-1995; documentatie 1994-1995.


Allied Materials

Related MaterialStukken betreffende algemeen beleid, DCE als subsidiegever, Forum/ SLFWS als juridische werkgever, samenwerkingspartners en politiek is aanwezig bij E-Quality.Inventory / Inventaris

Algemeen

1-4
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Stuurgroep. Met bijlagen. 1994-1997.. 4 omslagen.
1
1994..
2
1995..
3
1996..
4
1997..
5-8
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Adviesraad. Met bijlagen. 1994-1997.. 4 omslagen.
5
1994..
6
1995..
7
1996..
8
1997..
9
Jaarverslagen 1994-1995 en het externe jaarverslag 1995 'Empowerment in werking'. 1995-1996.. 3 stukken.
10
Activiteitenplannen 1994, 1995 (concept)-1997 en het Werkplan (1994-1997). 1993-1996.. 1 omslag.
11
Verslagen van werkoverleggen. april 1994- april 1995.. 1 omslag.
12
Register van ingekomen en uitgaande stukken. april 1994-maart 1996.. 1 stuk.
13
Ingekomen stukken alfabetisch geordend op organisatie. 1994-1995.. 1 pak.
14
Ingekomen stukken. 1994-1997.. 1 omslag.
15
Correspondentie met Directie Coordinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1995-1996.. 1 omslag.
16
Secretariaatsagenda's.1994-1997.. 4 stukken.
17
Notitieblokken met aantekeningen en schriften met planningen van de medewerkster methodiekontwikkeling Project AISA van (externe) bijeenkomsten, werkoverleggen en andere bezigheden.1994-1997.. 1 pak.
18
Stukken betreffende deelname aan congressen, externe studiedagen en andere bijeenkomsten. 1994-1996.. 1 omslag.

Organisatie en beleid

19
Stukken betreffende de ontwikkeling van de organisatiestructuur met verslagen van interviews met leden van verschillende zwarte- en migrantenorganisaties over de mogelijke organisatiestructuur en stukken betreffende de opzet van een inventarisatie-onderzoek van zmv-kadervrouwen. 1993-1994.. 1 omslag.
20
Beleidsplannen emancipatie-ondersteuning zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. 1993, 1996.. 2 stukken.
21-23
Stukken betreffende activiteiten voor de ontwikkeling van het Basisdocument met basisprincipes en uitgangspunten van het emancipatieproces van zmv-vrouwen in Nederland en de rol hierbij van de overheid en algemene instellingen. Met het Basisdocument. 1994-1996.. 1 omslag.
21
Kopie van het Basisdocument Project AISA..
22
Literatuuronderzoek met publicatie Overzeese echo's..
23
Publicatie Met kracht naar empowerment..
24
Verslag van het overleg op 14 november 1995 tussen stichting NEMS, stichting LFWS en Project AISA over de overdracht van het project van de stichting LFWS naar de stichting NEMS. 1995.. 1 stuk.
25
Stukken betreffende de strategie-conferenties over de positie oftewel overdracht van het Project AISA gehouden op 20 en 21 oktober 1995 en op 17 november 1995. 1995-1996.. 1 omslag.
26
Stukken betreffende de evaluatie van drie jaar emancipatieondersteuning zmv-vrouwen door Project AISA en stukken betreffende de presentatie van het evaluatie-rapport Kennis, initiatief en kracht op 9 juni 1997. 1995-1997.. 1 pak.

Financiën

27
(Concept)begrotingen 1995-1997. 1994-1996.. 3 stukken.

Methodiekontwikkeling

28
Stukken betreffende theorie en praktijk van organisatievorming vanuit de empowerment optiek. Met het werkboek Organiseren? Begin bij je zelf! en het verslag van een training Organisatievorming gehouden op 10 mei, 18 mei, 10 juni en 24 juni 1995. 1995-1996.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende de ontwikkeling van de publicatie Amalia Deekman,'ZMV-vrouwen aan het woord'. Een verslag van ondersteuningsbehoeften en -wensen van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen bij hun emancipatieproces. 1996.. 1 omslag.
30-
Stukken betreffende strategie-ontwikkeling voor beleidsbeïnvloeding. 1995-1997.. 3 omslagen.
30-32
Brainstormbijeenkomst 'Strategisch handelen in de praktijk' op 7 december 1995 ten behoeve van studiedag op 4 maart 1996..
31
Studiedag met trainingsworkshops 'Strategisch handelen in de praktijk; zmv-vrouwenemancipatie in beleidsdaden op 4 maart 1996..
32
Ontwikkeling publicatie 'Een heleboel mensen, een zee van vuurlichtjes' en de presentatie op 9 oktober 1997..
33
Stukken betreffende het onderzoek naar de profilering van zmv-vrouwen in theorie en praktijk en de publicatie van Liesbeth Minnaard, Koorddanseressen en trapezewerksters, 1997. 1996-1997.. 1 omslag.
34
Agenda's en notulen van de Begeleidingscommissie van het project Methodiekontwikkeling Aidsvoorlichting aan zwarte- en migrantenvrouwen in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam, waar Project AISA lid van was. Met bijlagen. 1995-1996.. 1 omslag.

Methodiekoverdracht

35
Correspondentie betreffende de voorbereiding van de vierde VN-Wereldvrouwenconferentie 1995 in Beijing met verschillende vrouwenorganisaties. Project AISA nam geen deel aan de conferentie. 1994-1995.. 1 pak.
36
Stukken betreffende het Platform Social Summit als voorbereiding op de VN-conferentie in Kopenhagen op 11-12 maart 1995. Project AISA was één van de participerende organisaties in het Platform. 1994-1995.. 1 omslag.
37
Stukken betreffende het project 'Participatie in internationaal perspectief' uitgevoerd door Project AISA in opdracht van de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers (SLFWS) waarbij als voorbereiding op de vierde VN-Wereldvrouwenconferentie 1995 in Beijing met stukken betreffende de daarbij georganiseerde werkconferenties op 28 maart en 25 april 1995. 1994-1995.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende de Visieconferentie 'Emancipatie van allochtone vrouwen in een multiculturele samenleving' op 21 november 1994, georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Buitenlandse Vrouwencentra, waarbij het Project AISA verantwoordelijk was voor de organisatie van de workshop 'Emancipatie van allochtone vrouwen in relatie tot het emancipatiebeleid'. 1994.. 1 omslag.
39
Stukken betreffende de studiedag 'De dubbele strijd van zmv-vrouwen, beleidsbeïnvloeding en seksualiteit & macht' gehouden op 8 december 1994, waarbij ook het inventarisatie-onderzoek 'ZMV-vrouwen aan het woord' werd gepresenteerd. 1994-1995.. 1 pak.
40
Stukken betreffende de werkbijeenkomst 'De emancipatie van zmv-vrouwen in Nederland: uitgangspunten en doelstellingen' op 29 december 1994 en het verslag van de bijeenkomst getiteld Sekse en etniciteit, uitgangspunten en visies binnen de zmv-vrouwenbeweging. 1994.. 1 omslag.
41
Stukken betreffende het geven van externe trainingen, workshops en lezingen. 1995-1996.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende het door Project AISA georganiseerde publiek debat tussen zmv-vrouwen, Tweede Kamer-politici, overheidsvertegenwoordigers en beleidsmakers op 5 februari 1996 in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag naar aanleiding van de presentatie van de brochure getiteld Met kracht naar empowerment , het verslag van het debat getiteld Empowerment in concreto en het verslag van de toegezegde realisatie van de aanbevelingen door de deelnemers aan het debat getiteld Met open vizier. 1995-1996.. 1 pak.
43
Stukken betreffende de conferentie 'Dansen op de Denkvloer: Nieuwe Visies op Vrouwen in de Inter-Etnische Samenleving' op 26-27 april 1996 georganiseerd door het Netwerk voor Inter-Etnische Vrouwenstudies (NIEUWS), waarbij het Project AISA betrokken was. 1995-1996.. 1 omslag.
NB. Zie ook het archief van NIEUWS bij Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis.
44
Stukken betreffende de door Project AISA georganiseerde studiereis naar Turkije van 6-20 oktober 1996, waaraan diverse nederlandse zmv-organisaties deelnamen en stukken betreffende de conferentie 'Empowerment over grenzen' gehouden op 29 mei 1997 als afsluiting van het Turkije-project. De studiereis was georganiseerd als uitloper van het traject Participatie in Internationaal Perspectief. 1996-1997.. 1 pak.
45
Stukken betreffende de Landelijke werkconferentie 'Netwerken, een kwestie van doen' voor Marokkaanse en Tunesische vrouwen op 26 oktober 1996. 1996.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende de VNG Klankbordgroep Gemeentelijke Emancipatie-Effectrapportage, waar Project AISA aan deelnam. 1996-1997.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende het pilot project: samenwerking tussen vrouwen in en uit Suriname en het bezoek aan Suriname oktober 1996, waar Project AISA aan deelnam. 1996-1997.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende de expertmeeting 'Geweld tegen migrantenvrouwen in relaties' georganiseerd door het project Targuia van TransAct op 10 april 1996 en verdere verzoeken tot ondersteuning betreffende visie-ontwikkeling door Targuia. 1996-1997.. 1 omslag.
NB. Zie ook het archief van TransAct bij Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis.
49
Stukken betreffende het literatuuronderzoek sociaal cultureel empowerment en de hieruit ontwikkelde publicatie Het ABC en ZMV van sociaal-culturele zeggenschap. 1997.. 1 omslag.

Publiciteit

50
Stukken betreffende publiciteit. 1994-1995.. 1 omslag.
NB. Foto op affiche formaat van het logo van Project AISA is overgebracht naar het beeldarchief van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis.
51
Naambord en beschilderd uithangdoek, beiden met het logo van Project AISA. z.j.. 2 stukken.
NB. Het naambord is gefotografeerd (objectnummer 001139).

Documentatie

52
Documentatie betreffende zmv-vrouwen in Nederland. 1994-1995.. 1 omslag.