/
You are not logged in

Archief Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw 1935-1940, 1946, 1948

Identity Area

Collection IDIIAV00000040
Unitdate1935-1940, 1946, 1948
1935-1940
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.30 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1992
Aangepast door Annette Mevis in 2015
Access and UseVrij
Access NoteAlleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 11 januari 1935; na de Tweede Wereldoorlog werd het Comité heropgericht; doelstelling was het strijden voor het recht op arbeid voor de vrouw door middel van acties tegen wetsontwerpen, voorontwerpen van wet en circulaires die dit recht wilden beperken, onder andere het wetsontwerp Slingenberg 1935, het amendement Suring 1936 en het voorontwerp-Romme 1937; het Comité bestond uit vertegenwoordigsters van diverse vrouwenorganisaties; het dagelijks bestuur, werkcomité geheten, bestond uit de initiatiefneemsters dr M.J. Baale, M.C. Bouwmeester, dr M.E.A. (Meta) de Jong, Ch.L. (Lot) Polak-Rosenberg, mr A.E. Ribbius Peletier en mr M.A. Tellegen.


Inhoud

Notulen van vergaderingen van het Comité en het werkcomité 1935-1938; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1935-1939; brochures en artikelen naar aanleiding van en betreffende het voorontwerp-Romme 1938; notulen en stukken van de subcommissie van de Hoge Raad van Arbeid betreffende haar advies over het voorontwerp Romme 1937-1938; krantenknipsels en afschriften van krantenartikelen betreffende de openbare vergadering 13 november 1937 georganiseerd door het Comité, en artikelen pro en contra het voorontwerp-Romme 1937-1938; stukken afkomstig van M.A. Tellegen als voorzitster van het Comité.
Inventory / Inventaris

Notulen en aantekeningen van vergaderingen. Met presentielijsten. 1935-1938.

1-4
Notulen en aantekeningen van vergaderingen. Met presentielijsten. 1935-1938.. 4 omslagen.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetische indeling overgenomen. 1935-1939.

Stukken betreffende de 'persthee' op 1 november 1937' en de openbare protestvergadering op 13 november 1937 'Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw'. 1937.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het voorontwerp van wet-Romme bij Ch. L. Polak-Rosenberg als secretaresse van het comité en als lid van de commissie van advies beperking van de gehuwde vrouw van de Hooge Raad van Arbeid, o.a. notulen van de commissievergaderingen. december 1937-1938 april.

Afschriften van artikelen 'pro Romme'. Met enkele originele. 1937-1938.

Afschriften van en originele artikelen 'contra Romme'. 1937-1938.

38-39
Afschriften van en originele artikelen 'contra Romme'. 1937-1938.. 2 omslagen.

'Het voor-ontwerp wet houdende bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen', uitgegeven door het Comité tot Verdediging van Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. 1938.

S.M. Patijn-van Citters, 'Een beschouwing over het voor-ontwerp van wet, houdende beperkende bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen', uitgegeven door hetComité tot Verdediging van Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. 1938.

A.E.J. de Vries-Bruins, 'Het voorontwerp-Romme, overdruk uit De Socialistische Gids. Maandschrift der sociaal-democratische arbeiderspartij , jrg. XXIII no. 2. februari 1938.

'Toelichting op de Memorie van Toelichting verschenen bij Het Voorontwerp van Wet inhoudende wijziging van de Arbeidswet-1919 inzake verbod van arbeid voor 14- en 15-jarige meisjes', uitgegeven door het Comité tot Verdediging van Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. z.j.

'Vrouwenarbeid .... een maatschappelijk belang?', uitgegeven door het werkcomité tot Verdediging van Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. 1935.

Stukken betreffende de protestvergadering van dinsdag 15 februari 1938 in Pulchri Studio te Den Haag. 1938.

Aankondiging van de openbare vergadering inzake het voorontwerp-Romme op woensdag 27 april 1938 in Krasnapolksy te Amsterdam. 1938.

Stukken en aantekeningen betreffende de arbeid van gehuwde vrouwen en arbeidswetgeving, afkomstig van Mr. M.A. Tellegen. 1937-1938, 1946.

Stukken en aantekeningen betreffende de openbare vergadering op 7 februari 1938 in het Concertgebouw te Amsterdam, afkomstig van Mr. M.A. Tellegen. 1938.

Stukken en aantekeningen voor voordracht betreffende de vrouw in de arbeidswetgeving, afkomstig van Mr. M.A. Tellegen. 1938.

Stukken betreffende de pogingen om de circulaire van 15 maart 1934 ingetrokken te krijgen. 1939-1940.

Brochure '.... uit spuit, de bocht weer uit?', uitgegeven door het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid van de Vrouw. 1948.