/
Archief Anna de Waal 1928-1973

Archief Anna de Waal 1928-1973

Identity Area

Collection IDIIAV00000192
Unitdate1928-1973
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.00 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1994
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Anna de Waal, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 25 november 1906 te Culemborg, overleden op 2 april 1981 te Arnhem; studeerde sociale geografie te Utrecht, waar zij in 1931 cum laude afstudeerde en in 1943 promoveerde; voor de Tweede Wereldoorlog werkzaam als lerares in Nederlands-Indië en Nederland; bestuurslid van verscheidene vrouwenorganisaties als de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), het Katholiek Vrouwendispuut (KVD) en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (Vrouwenbelangen); van 1945 tot 1952 verbonden aan het geografisch instituut van de Rijksuniversiteit van Utrecht; in 1949 kwam zij in de Utrechtse gemeenteraad en in 1952 werd zij lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij (KVP); als eerste vrouw was zij staatssecretaris, bij het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1953-1957; presidente van Vrouwenbelangen 1957-1966; had samen met Willemijn Posthumus-van der Goot de redactie van de heruitgave van Van Moeder op dochter. De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd'1968.


Inhoud

Correspondentie 1966-1973; teksten van lezingen, voordrachten en toespraken 1942, 1947-1970; teksten van en aantekeningen betreffende colleges geografie 1946-1952; stukken betreffende de rol van de vrouw in de kerk 1949-1962; stukken betreffende vrouwenarbeid en onderwijs 1952-1960; formulieren en bewerkingen betreffende de in 1955 gehouden enquête over de vrijetijdsbesteding van de werkende vrouw; stukken betreffende het KVD 1950-1959 en het IAV 1966, 1968; publikaties en documentatie 1928-1971.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1-5
Teksten van voordrachten. Met inhoudsopgaven. 1942, 1947-1970.. 5 pakken.
1
1942, 1947-1950..
2
1951-1957..
3
1958-1960..
4
1961-1964..
5
1965-1970..
NB. Zonder inhoudsopgave.
6
Tekst van een toespraak als lid van de Utrechtse gemeenteraad. Doorslag. [>1949].. 1 stuk.
7
Teksten van toespraken als staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Met knipsels en foto's. 1953-1956.. 1 pak.
8-12
Publicaties. Met inhoudsopgaven. 1928, 1943, 1947-1952, 1954, 1957-1968.. 4 pakken, 1 omslag.
8
1928, 1943, 1947-1952..
9
1954, 1957-1959 augustus..
10
1959 november-1962 augustus..
11
1962 september-1964..
12
1 omslag . 1965-1968..
NB. Zonder inhoudsopgave.
13
Teksten van niet gepubliceerde of gestencild in omloop gebrachte nota's. Met inhoudsopgave. 1955, 1957-1962, 1964, 1966.. 1 pak.
14
Stukken betreffende het beleid en de organisatie van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en nota van overdracht als staatssecretaris februari 1957. [1952]-1953, 1957 en z.j.. 1 omslag.
15
Tekst en materiaal verzameld ten behoeve van 'Schets voor een studie. Voorbereiding van een gesprek' (hoofdlijnen voor een alzijdige, wetenschappelijke verantwoorde beschouwing van de sociale problematiek van de vrouwelijke mens). 1937, 1948-1950, 1957, 1959, 1961 en z.j.. 1 pak.
16
Teksten colleges geografie gegeven aan de Rijksuniversiteit Utrecht.1946-1952.. 1 pak.
17
Teksten lessen maatschappijstructuren gegeven aan de Bibliotheek- en Documentatieschool tijdens de leerjaren 1964/1965, 1967, 1968/1969 en tekst van lezing gehouden op 24 april 1962 over deze opleiding. 1962, 1964, 1967-1969.. 1 omslag.
18
Manuscript over de industrialisatie van Indonesië. Concept. z.j.. 1 stuk.
19
Tekst en drukproeven van hoofdstuk 25 voor de derde druk van Van moeder op dochter 1968 en exemplaar Van moeder op dochter 1948 met aantekeningen. 1948, [1968].. 1 pak.
20
Tekst van 'De vrouw in de kerk. Voorbereiding van een gesprek samengesteld door Dr. Anna M. de Waal. Nota naar aanleiding van het voornemen van het Centrum voor Katholieke Actie in Nederland om te komen tot een klein instituut dat de situatie van de vrouw in de Kerk zal bestuderen en zal pogen hieruit de nodige conclusies te trekken voor de praktijk' 1958 en verslag van Anna de Waal van de werkzaamheden van het instituut 'De Vrouw in de Kerk' van 1 juli 1958 tot 1 juli 1959. 1958-1959.. 1 omslag.
21
Stukken betreffende de concept-nota 'De Pastoraal voor de Vrouw'. 1960-1961.. 1 omslag.
22
Aantekeningen voor een 'Who's Who in the Netherlands 1962/1963'. z.j.. 1 stuk.
23
Tekst 'Uit veelheid tot eenheid' betreffende de geschiedenis van Nederland en de positie van vrouwen. Concept. z.j.. 1 stuk.
24
Teksten van 'The status of women in the Netherlands' door A.Ch.P. Blaauw-de Ridder en Anna de Waal. Concepten. z.j.. 1 omslag.
25
Stukken betreffende de plaats van de vrouw in de kerk en de problematiek van de pastoraal voor de vrouw. 1957-1958, 1960-1962 en z.j.. 1 omslag.
26
Stukken betreffende de actie om de plaats van de vrouw in de Kerk onder de aandacht te brengen in verband met het concilie. 1959-1961.. 1 omslag.
27
Inhoud van de gezinscursus van de Katholieke Actie die in parochies werd gegeven aan ouders.[195?].. 1 omslag.
28
'Rapport over de wijze waarop door de KVP de belangstelling van de katholieke vrouwen voor de politiek en haar politieke activiteit kunnen worden vergroot. Vertrouwelijk advies door de Kommissie Nolte uitgebracht op verzoek van het bestuur der KVP'. [1957].. 1 stuk.
29
Stukken betreffende de lekenvroomheid en lekenspiritualiteit. [1949]-1950.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende de radiocauserieën over weduwen van mr A. Diepenbrock en de reactie van Anna de Waal. 1958-1959.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende co-educatie, onderwerp van het studieweekend van het Katholiek Vrouwendispuut (KVD) 6 juni 1953 te Oosterbeek. 1952 en z.j.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende 'De vrouw in de publiciteit en de reclame', studie-onderwerp van Vrouwenbelangen op 11 februari 1961. 1953-1954, 1959-1961.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende onderwijs aan (werkende) meisjes. 1952, 1954, 1958-1960.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende de arbeid van de vrouw buiten het gezin. z.j.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende het congres van Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) te Breda op 4 juli 1961 over het probleem van de vrije tijd en de vrije-tijdsbesteding. 1961.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende arbeid en vrije tijd, een studie-onderwerp van Vrouwenbelangen. 1957-1960.. 1 pak.
37-38
Stukken betreffende de enquête naar de vrije-tijdsbesteding van de werkende vrouw, gehouden door prof. dr F. Buytendijk. 1955.. 2 pakken.
39
Ingekomen brief van C. Stap-Albers betreffende een radiolezing in de rubriek 'De vrouw in gezin, maatschappij en staat' van de AVRO. Met bijlage. 1952 februari 13.. 1 stuk.
40
Correspondentie met Elka Schrijver betreffende Endeavour. 1954-1956.. 1 omslag.
41
Correspondentie met de redactie van De Vragende Mens betreffende de plaatsing van een artikel. 1958.. 1 omslag.
42
Ingekomen brief van Lien van Bers-Lips betreffende het vrouwenvraagstuk bij de Catharen en tekst van haar lezing. 1964 januari 26.. 1 omslag.
43
Minuut van uitgaande brief aan het hoofdbestuur van Vrouwenbelangen betreffende uitspraken van J. van Leeuwen in de Vaste Commissie voor Sociale Zaken van de Tweede Kamer. Met bijlagen. 1967 november 20.. 1 omslag.
44
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1971, 1973.. 1 omslag.
45
Concepten van het Prae-advies voor Carrefour II 'Verschillende vormen van menselijk contact, waarin steun ondervonden wordt bij de zelfwording in gemeenschap', gepubliceerd in Pastorele Cahiers I. 1959.. 1 omslag.
46
'Een boeiend experiment', beschouwing van 1 jaar vormingscursus 'Maria Daniëls'. Doorslag. z.j.. 1 stuk.
47
'Gesprekken over politieke en maatschappelijke vraagstukken' voor de Unie van Katholieke Vrouwenbewegingen en de Dispuutkringen, samengesteld door het KVD. z.j.. 1 stuk.
48
Stuk houdende aanvullingen op de lezing van Anna de Waal 'Verantwoordelijkheid en taak van de vrouw ten aanzien van de sociale gevolgen van de industrialisatie' en verslag van de discussie. z.j.. 2 stukken.
49
Stukken betreffende de arbeid van de vrouw en de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw van het Centrum voor Staatkundige Vorming. 1950-1951, 1953.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende een artikel voor Dagblad De Tijd betreffende de plaatsing van een artikel. 1960.. 1 omslag.
51
Ingekomen brief van de St. Willibrord Vereniging betreffende hun werkgroep 'Samenwerking van man en vrouw in de Kerk'. 1968 januari 25.. 1 stuk.
52
Artikel van Toos Taris 'De leken en de wil van God'. z.j.. 1 stuk.
53
Tekst van de voordracht 'De begeerde vrijheid', gehouden op het 8e studieweekend van de KVD 6-7 mei 1950 te Oosterbeek over 'Vrijheid als menselijke waardigheid'. [1950].. 1 stuk.
54
Stukken betreffende studiebijeenkomsten van en besprekingen met de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid. 1949-1950, 1952-1953, 1959.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende en aantekeningen uit boeken over vrouwen. z.j.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging in Limburg (KAV). 1958, 1960.. 1 omslag.
57
Stukken betreffende het Werkcomité Onderzoek Huwelijk en Gezin. z.j.. 1 omslag.
58
Verslagen studiedagen van de Katholieke Vrouwengemeenschap in het Aartsbisdom. 1951-1952.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende het KVD. 1950-1951, 1959 en z.j.. 1 omslag.
60
Stukken betreffende Vrouwenbelangen. 1949, 1953.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende de conventie inzake gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijkwaardige arbeid, aangenomen door de ILO in 1951 te Genève en de ratificatie hiervan door Nederland. 1953-1954.. 1 omslag.
62
Stukken betreffende de UN en de Commission on the status of women. 1951-1952 en z.j.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende internationale (katholieke) vrouwenorganisaties. 1947, 1950-1952.. 1 omslag.
64
Stukken betreffende het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). 1966, 1968.. 1 omslag.
65
Ingekomen stuk van Joke Kool-Smit en Hedy d'Ancona betreffende de geringe invloed van vrouwen op de politiek en de Actiegroep 'Vrouwen 2000'. z.j.. 1 stuk.
66
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van Wally van Lanschot. 1951-1952, 1962-1963.. 1 omslag.