/
You are not logged in

Archief Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen 1894-1939

Identity Area

Collection IDIIAV00000174
Unitdate1894-1939
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1995
De uit Moskou teruggekeerde stukken verwerkt door Mattanja Schwencke in 2008
In 2013 bewerkt in verband met digitalisering door Annette Mevis
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 27 november 1894, opgeheven op 1 januari 1939; oorspronkelijke doelstelling was: kennis verwerven van de maatschappelijke en wettelijke positie van de vrouw en meewerken aan verbetering van de wetgeving; gaf vanaf 1896 samen met de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland en TugatherBelang en Recht 1896-1918 uit; aangesloten bij de Nationale Vrouwenraad van Nederland en vanaf 1937 lid van het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw.


Inhoud

Notulenboeken van bestuursvergaderingen 1894-1938, met een ledenlijst uit 1894; notulenboeken van ledenvergaderingen 1895-1938; jaarverslagen over 1895-1937; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1895-1938; statuten 1895, 1899 en 1925; stukken betreffende lezingen, cursussen, tentoonstellingen, de bibliotheek, volksconcerten en andere activiteiten 1899-1928; correspondentie met andere vrouwenverenigingen 1899-1938; stukken betreffende Belang en Recht 1895-1904.
Inventory / Inventaris

Notulen van bestuursvergaderingen. 1894 november 1-1938 oktober 3.

1-3
Notulen van bestuursvergaderingen. 1894 november 1-1938 oktober 3.. 3 delen.

Convocaties en agenda's voor bestuursvergaderingen. 1898 en z.j.

Notulen van ledenvergaderingen. 1895 juni 28-1938 oktober 26.

5-6
Notulen van ledenvergaderingen. 1895 juni 28-1938 oktober 26.. 2 delen.

Convocaties voor ledenvergaderingen, fragment verslag ledenvergadering 27 januari 1897 en gedrukt verslag in de Provinciale Groninger Courant, jg 110, donderdag 4 februari 1897, nummer 29. 1897, 1925, 1935-1937 en z.j.

Jaarverslagen van de Vereeniging 'De Vrouwenbond', te Groningen over 1895-1937. Met ledenlijsten. 1896-1938.

Convocaties voor en stukken betreffende op openbare vergaderingen gehouden lezingen. 1895-1896, 1898-1900, 1904-1905, 1907-1908, 1936.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1895-1938.

35-41
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1895-1938.. 7 omslagen.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.

Statuten, huishoudelijk reglement en stukken betreffende wijzigingen. 1895, 1899 en 1925.

Correspondentie tussen bestuursleden. 1898-1900, 1903 en 1927.

Ledenlijst. z.j.

Uitgaande circulaires. 1894, 1922, [1925], 1934 en z.j.

Stukken betreffende gehouden cursussen. 1899-1902, 1904, 1906-1908, 1910, 1916, 1923-1925 en z.j.

Knipsels betreffende gehouden lezingen. 1927-1928 en z.j.

Correspondentie met de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid waarvan de Vrouwenbond lid was. 1897-1898.

Stukken betreffende diverse gehouden tentoonstellingen. 1907 en z.j.

Stukken betreffende de Tentoonstelling van moderne Nederlandsche Nijverheidskunst 1926 georganiseerd i.s.m. de Vereeniging Pictura.1925-1926.

Correspondentie met de Vereeniging 'Museum voor Ouders en Opvoeders'.1914, 1917, 1923-1924.

Stukken betreffende de pensionering van onderwijzeressen. 1898 en z..

Stukken betreffende het op initiatief van de Vrouwenbond gevormde Comité tot onderzoek der naaisterstoestanden in Groningen waarvan Anna Polak secretaresse was. 1899-1900.

Stukken betreffende de bekendmaking door de Vrouwenbond van het onderzoek van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid naar loodvergiftiging. 1904.

Stukken betreffende de bibliotheek van de Vrouwenbond.1899, 1912, 1916-1919, 1928 en z.j.

Stukken betreffende de aparte tijden voor vrouwen en mannen om gebruik te maken van de bad- en zweminrichtingen in Groningen. 1901, 1910, 1918, 1924-1925.

Stukken betreffende de volksconcerten. 1901-1919 en z.j..

Stukken betreffende coöperatieve keukens. 1905, 1912-1913, 1918, 1922 en z.j.

Stukken betreffende de op initiatief van de Vrouwenbond opgerichte Vrouwenclub Groningen. 1929.

Knipsels betreffende onderwijs aan meisjes, het dienstbodenvraagstuk en de rechtstoestand der vrouw. 1924, 1928 en z.j.

Correspondentie met en stukken betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland (waarbij de Vrouwenbond was aangesloten) en de Plaatselijke Raad te Groningen. 1899, 1902, 1904, 1906, 1908, 1913-1914, 1916-1929, 1931-1933, 1935-1938.

61-63
Correspondentie met en stukken betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland (waarbij de Vrouwenbond was aangesloten) en de Plaatselijke Raad te Groningen. 1899, 1902, 1904, 1906, 1908, 1913-1914, 1916-1929, 1931-1933, 1935-1938.. 3 omslagen.

Stukken betreffende een nieuw op te richten vrouwentijdschrift, vanaf oktober 1896 Belang en Recht geheten en stukken van de redactie. 1895-1905 en z.j.

Jaarverslagen van de Vereeniging "De Vrouwenbond", te Groningen over 1895-1937. Met ledenlijsten. 1896-1938.