/
You are not logged in

Archief Afdeling Vrouwenstudies Letteren Universiteit van Amsterdam 1978-1985

Identity Area

Collection IDIIAV00000002
Unitdate1978-1985
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Gé Meulmeester in 2010
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Afdeling Vrouwenstudies Letteren Universiteit van Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in april of mei 1978 als Commissie Vrouwenstudies; doel was verzorging van onderwijs in en onderzoek naar vrouwenstudies aan de Faculteit der Letteren; in april 1980 kwamen er twee formatieplaatsen voor de functie van wetenschappelijk medewerkster; was lid van de Adviescommissie Vrouwen aan de UvA.


Inhoud

Stukken van de Adviescommissie Vrouwen aan de UvA 1978-1985; enquêtes en andere stukken betreffende vrouwenstudies binnen de verschillende studierichtingen 1978-1980.
List / Plaatsingslijst

Notulen van de vergadering van de Commissie Vrouwenstudies. 21 november en 12 december 1979.

13
Notulen van de vergadering van de Commissie Vrouwenstudies. 21 november en 12 december 1979.. 2 stukken.

Enquêteformulieren ingevuld door studenten en staf van de Faculteit der Letteren, met correspondentie. ca. 1979.

1-3
Enquêteformulieren ingevuld door studenten en staf van de Faculteit der Letteren, met correspondentie. ca. 1979.. 2 pakken, 1 omslag .
1
Enquête A: Inventarisatie vrouwenstudies binnen huidige studieprogramma. 1978..
2
Enquête B: Vrouwenstudies binnen studieprogramma vanaf 1970. 1978?.
3
Enquête C: Vrouwenstudies buiten studieprogramma (bevat vragen over het Vrouwenoverleg). 1978?. 1 omslag.

Vergaderstukken van de Adviescommissie ‘Vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam’, waarvan de Afdeling Vrouwenstudies Letteren lid was. 1978-1981, 1984-1985.

4-9
Vergaderstukken van de Adviescommissie ‘Vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam’, waarvan de Afdeling Vrouwenstudies Letteren lid was. 1978-1981, 1984-1985.. 6 omslagen.
4
1978..
5
1979..
6
1980..
7
1981..
8
1984..
9
1985..

Handtekeningen verzameld in het kader van de actie ‘Red de afdeling Vrouwenstudies’. 1981?

10
Handtekeningen verzameld in het kader van de actie ‘Red de afdeling Vrouwenstudies’. 1981?. 1 omslag.

Ingekomen stukken. 1978-1980.;Kunsthistorische schizofrenie. Interview met Debora Meijers (kunstgeschiedenis) over haar onderzoek. 26 november 1978.;Aanbiedingsbrief en Nota ‘Wetenschap en homosexualiteit aan de Universiteit van Amsterdam’. december 1978.;Informatie over diverse vrouwenoverleggen aan de UvA, ter voorbereiding op de facultaire presentatie. ca. 1978.;IKON-bulletin jrg. 1 februari 1979; uitgave van: Interuniversitaire Kunsthistorische Studentenorganisatie in Nederland;De heilstaat jrg. 3 (1979) nr. 3 (feb); jrg. 4 (1980) nr. 2 (jan); jrg. 4 (1980) nr. 4 (mrt). ;De perspectieven van vrouwenstudies op ons instituut. Discussiestuk voor de bijeenkomst van het vrouwenoverleg Neerlandistiek op 6 maart 1979. 27 februari 1979.;Vrouw, wat wil je? Informatie m.b.t. de marktdag van FSW/b op 16 mei 1979. ;Wie doet wat, waar en hoe? Vrouwenstudies elders aan de G.U.mei 1979.;Interdisciplinair werkkollege vrouwenstudies Letteren: Als vrouwen het woord nemen. Tweede semester '79-'80. ;Vrouwenstudies Letteren. september 1979.;Twee ingekomen stukken van het vrouwenoverleg kunstgeschiedenis. september 1979.;Discussiedag over selektie van vrouwen op de Universiteit van Amsterdam. november 1979.;Geen sociologie zonder vrouwenstudies februari 1980.;Ingekomen stukken m.b.t. de organisatie van de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies 1981. ;Adressenlijst Kommissie Vrouwenstudies Letteren. september 1980.; Informatiebulletin Vrouwenstudies jrg. 1 (1980) nr. 1 (sep). ;Notulen van de projektgroep Vrouwenstudies. 21 oktober 1980.

11
Ingekomen stukken. 1978-1980.. 1 omslag.

Ingevulde enquêtes Algemene Taalwetenschap van het vrouwenoverleg ATW en verwerking. z.j.

12
Ingevulde enquêtes Algemene Taalwetenschap van het vrouwenoverleg ATW en verwerking. z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Vrouwenstudies. 1980.

14
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Vrouwenstudies. 1980.. 1 omslag.