/
You are not logged in

Archief Geertruida Agneta Kapteyn-Muysken 1878-1920

Identity Area

Collection IDIIAV00000085
Unitdate1878-1920
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Ciska Vereertbrugghen in 2012
Inventaris gemaakt in 2018 door Annette Mevis
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Geertruida Agneta Kapteyn-Muysken, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 13 februari 1855 te Hillegom, overleden op 5 september 1920 te Arnhem; roepnamen Truus, Gertrude en Truce; zuster van Marie Muysken; bezocht de meisjes-HBS te Haarlem; huwde in 1880 met ingenieur Albert Kapteyn; zij kreeg drie kinderen; woonde vanaf 1880 lange tijd in Londen, daarna enkele jaren in Zürich en vanaf 1908 in Scheveningen; zij was bevriend met en geïnspireerd door Helene Mercier; onderhield contacten met vele bekende linkse intellectuelen en kunstenaars als Bernard Shaw, Peter Kropotkin, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Bart de Ligt en Clara Wichmann; schrijfster van levensbeschouwelijke werken; debuteerde in 1894 in Shafts, een Engels weekblad; haar eerste Nederlandstalige artikel verscheen in 1899 in De Kroniek; daarna vele artikelen in De XXe Eeuw en De Nieuwe Gids; in 1920 verscheen postuum 'Revolutie en Wedergeboorte', waarin zij haar visie op de gebeurtenissen na de Eerste Wereldoorlog geeft; was lid van het Nationaal Comité voor Moederbescherming en Sexueele Hervorming en korte tijd van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht; actief in de Vrijdenkersvereeniging De Dageraad.


Inhoud

Dagboeken 1881-1902; ingekomen brieven 1878-1916 en correspondentie met Helene Mercier 1878-1910, levensbeschrijving van Helene Mercier 1910; manuscripten van publicaties, lezingen en een toneelstuk 1880-1920; aantekeningen betreffende diverse onderwerpen 1877-1916; knipsels en documentatie; tekeningen, waarschijnlijk van haar dochter Olga.
Inventory / Inventaris

Dagboeken

Correspondentie

Manuscripten

14-16
Concepten en verschillende hoofdstukken 'Langs Lijnen van Opbouw. Zedelijke Opvoeding zonder Geloofsdogma'. 1916.. 3 omslagen.
17-23
Verschillende versies en hoofdstukken van het manuscript 'Revolutie en Wedergeboorte'. 1918-1920.. 9 omslagen.

Lezingen

Aantekeningen

Publicaties

72
Artikelen 'Levenskunst', in De Kroniek nummer 212 en 213 van 1899 (2x), Waarschuwing aan de Vrouwen van Nederland, De Vlag Verbrand 1918, bespreking in De Kroniek, z.j. 1899-1918.. 1 omslag.
73-79
Overdrukken van artikelen uit De Nieuwe Gids Twee Jaren Wereld-oorlog 1916, Het Derde Oorlogsjaar (Deel 1, 2, 3 (2x) en 4) 1917 1909-1917.. 7 stukken.
80
Artikelen 'Waarschuwing aan de Vrouwen van Nederland. De Vlag Verbrand'. 1918.. 1 stuk.

Foto's en tekeningen

Knipsels