/
Archief Flatstichting voor Vrouwen door Vrouwen 1937-1994

Archief Flatstichting voor Vrouwen door Vrouwen 1937-1994

Identity Area

Collection IDIIAV00000231
Unitdate1937-1994
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.66 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1997
Access and UseBeperkt
Access NoteSchriftelijke toestemming nodig voor de met een * gemerkte nummers .
Preferred CitationArchief Flatstichting voor Vrouwen door Vrouwen , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 4 november 1937 te Haarlem door E.J. van Waveren-Resink (1877-1946) en A.E.C. Kool met als doel het bevorderen van een goede huisvesting voor alleenstaande vrouwen; de stichting kocht in 1938 het pand Kenaupark 6 dat werd omgebouwd tot eenpersoonswoningen; het gebouw werd EKAWO genoemd (Een KAmerWOning); in 1958 werd Kenaupark 8 aangekocht.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen, van vergaderingen van de Raad van Toezicht en van jaarvergaderingen 1937-1994; jaarverslagen 1939-1993; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1944-1956, 1981-1994; stukken betreffende de oprichting 1937; stukken betreffende de panden en huursters 1938-1994; financiële overzichten en balansen 1938-1993; foto's.
Inventory / Inventaris

Toegang

1
Notulen van de oprichtingsvergadering van 29 oktober 1937, van gecombineerde vergaderingen van bestuur en de Raad van Toezicht 1937-1938, 1943 en van jaarvergaderingen 1939-1944. 1937-1944.. 1 deel.
2
Aantekeningen ten behoeve van bestuursvergaderingen. 1937 oktober-1938 oktober 20.. 1 deel.
3
Notulen van bestuursvergaderingen. 1937 november-1939, 1948, 1950, 1960.. 1 deel.
4
Notulen van bestuursvergaderingen 1942-1945, 1951-1952, 1954, 1958-1959, van gecombineerde vergaderingen met de Raad van Toezicht 1948-1961 en van jaarvergaderingen 1946-1948, 1952, 1960-1965, 1967-1969. 1942-1969.. 1 deel.
5
Notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen. 1970-1979 april.. 1 deel.
6-8
Notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1980-1994 april.. 2 omslagen, 1 pak.
6
1 pak. 1980-1992..
7
1993..
8
1994..
9
Agenda's en notulen van jaarvergaderingen. 1966-1969, 1973-1994.. 1 omslag.
NB. Zie ook nrs 1, 4-5 en 57.
10
Jaarverslagen over. 1939, 1952-1954, 1956, 1959-1993.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 56.
11
Verslag van de gebeurtenissen van. 14 tot en met 26 februari 1945.. 1 stuk.
12
Ingekomen brieven bij de voorzitster mevrouw Hondius-Crone.1949-1956.. 1 omslag.
13
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. 1944-1952 februari.. 1 omslag.
14
Uitgaande circulaires aan de bewoonsters. 1971 en 1975.. 3 stukken.
15-16
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1981 oktober-1988 oktober.. 2 omslagen.
15
Ingekomen stukken..
16
Uitgaande stukken..
17-18
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1988 november-1994 februari.. 2 omslagen.
NB. Zie ook nr 59.
17
Ingekomen stukken..
18
Uitgaande stukken..
19
Minuten van uitgaande stukken aan de Raad van Toezicht. 1964, 1983, 1990-1994.. 1 omslag.
20
Concept en afschrift van de stichtingsakte gepasseerd op. 4 november 1937.. 2 stukken.
21
Afschriften statuten van 5 november 1937 en statuten en huishoudelijk reglement z.j. 1937 en z.j.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende de inschrijving in het Openbaar Centraal Stichtingenregister.1958.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1988-1990, 1993.. 1 omslag.
24
Namen van bestuursleden en van leden van de Raad van Toezicht. [ca 1955], 1988-1994.. 1 omslag.
NB. Zie ook nrs 58 en 61.
25
Stukken van de penningmeesteres Jo Springer, die 28 september 1938 samen met de eerste secretaresse S.H.C. van Alphen en de tweede secretaresse A.E.C. Kool uit het bestuur trad wegens een verschil van mening met E.J. van Waveren-Resink.1938, 1942-1943.. 1 omslag.
26
Stukken betreffende het overlijden van bestuursleden. 1971, 1989-1990, 1997.. 1 omslag.
27
Tekst van een ingezonden stuk, gepubliceerd in het november maandblad van de Haarlemse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, geschreven door E.J. van Waveren-Resink.[1937].. 1 stuk.
28
Stukken betreffende het zoeken naar een geschikt pand en betreffende het pand Kenaupark 6, geopend op 20 oktober 1938. 1927, 1937-1938.. 1 omslag.
29
Voorlopig koopcontract van Kenaupark 6, januari 1938, en van Kenaupark 8, 21 juni 1958. 1938, 1958.. 1 omslag.
30
Kopie van de akte van geldlening. 1938 maart 12.. 1 stuk.
31
Stukken betreffende hypothecaire leningen. 1953, 1958.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende obligaties. 1938, 1946, 1952-1954, 1957-1958, 1962-1963, 1972.. 1 omslag.
33
Blanco huurcontracten en reglementen voor huursters. z.j.. 1 omslag.
34
Lijst van bewoonsters. oktober 1938-oktober 1943.. 1 stuk.
35
Lijst van donatrices en kandidaat-huursters. 31 mei 1948, 1 april 1949 en op 1 maart 1950.. 3 stukken.
36
Plattegrond van Kenaupark 6. z.j.. 1 stuk.
37
Stukken betreffende aankoop en verbouwing van Kenaupark 8. 1958-1959.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende reparaties aan en restauratie van beide panden. 1990.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 62.
39
Taxatierapporten en stukken betreffende de opstalverzekering. 1958-1972.. 1 omslag.
40
Journaal. 1940-1950.. 1 deel.
41-43
Grootboek. 1939-1955, 1967-1971.. 2 delen, 1 omslag.
41
1939-1942..
42
1943-1955..
43
1 omslag. 1967-1971..
44-45
Balans en winst- en verliesrekening, soms per 1 januari en soms per 31 december. 1938-1992.. 2 omslagen.
NB. Zie ook nr 60.
44
1938-1939, 1941-1944, 1946-1955..
45
1957, 1959-1992..
46
Jaarrekening. 1992 en 1993.. 2 stukken.
47
Stukken houdende goedkeuring van de jaarstukken door een kascommissie en een notaris. 1954, 1966-1970, 1973-1979, 1981-1992.. 1 omslag.
48
Tekst van de afscheidsrede van het echtpaar Kramer op 1 maart 1987.. 1 stuk.
49*
Dossier van de huismeester, het echtpaar Zwaanenburg. 1987-1989.. 1 omslag.
50*
Dossier van de huismeester A. Kist. 1990 en z.j.. 1 omslag.
51
Documentatie verzameld ten behoeve van en stukken betreffende de tentoonstelling 'Het Rietveld Schröder-Archief', gehouden in het Centraal Museum te Utrecht, tevens viering van het 30- en 50-jarig bestaan van Kenaupark 6 en 8. 1988.. 1 omslag.
52
Knipsels. 1979, 1986 en 1988.. 2 stukken.
53
Stukken betreffende de publicatie Een kamer in het Kenaupark van Mirjam Kuijpers en Ellen van den Heiligenberg. Met diskette en een door de schrijfsters getekend exemplaar. 1994, 1996.. 1 omslag.
54
Foto's van bestuursvergadering 14 november 1989, van schade door storm 25 januari 1990, rioolverstopping 1990, jaarvergadering en jubileumfeest 1988 en schade en verbouwing 1993. Met negatieven. 1989-1990, 1993.. 1 omslag.
55
Knipsels betreffende flats voor vrouwen te Bussum, Den Haag en Hilversum. z.j.. 1 omslag.
56-65
Stukken afkomstig van mw W.K. van der Elburg-van Waveren, dochter van mw E.J. van Waveren-Resink (ontvangen 3 november 1999). 1953-1993.. 9 omslagen, 1 stuk.
56
Jaarverslagen over 1965-1971, 1988, 1990-1992..
57
Agenda's en/of notulen van jaarvergaderingen 1966, 1968-1972, 1974, 1987-1993..
58
Lijsten met bestuursleden. 1989-1992..
59
Enkele ingekomen stukken . 1992-1993..
60
Financiële kwartaaloverzichten. 1953, 1957, 1960, 1964 en balansen 1972, 1987-1990..
61
Stukken van de Commissie van Toezicht. 1993..
62
Stukken betreffende onderhoud en restauratie van de panden. 1988-1993..
63
Biografische schetsen van haar moeder Emilie Johanna Resink (1877-1946), gehuwd met A.G.W. van Waveren..
64
Bewijs van benoeming tot erelid van de Flatstichting 1 stuk groot formaat. 18 december 1993..
65
Stukken betreffende de nalatenschap en wilsbeschikking van haar broer E.K. van Waveren..