/
You are not logged in

Archief Federatie Instituten Raadslieden (FIRA) 1971-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000286
Unitdate1971-1995
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Jan Bervoets in 1989
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2010, inv.nrs 32-40
Access and UseBeperkt
Access NoteInv.nr 40 gesloten tot 1 januari 2013..
Preferred CitationArchief Federatie Instituten Raadslieden (FIRA), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

In 1975 ontstond de Landelijke Vereniging van Maatschappelijke Advies- en Informatiecentra (MAIC) uit een fusie van de Union Federatie van Instellingen voor Maatschappelijk Advies en Informatie en de Vereniging Nederlands Informatie- en Adviescentrum voor Jonge Mensen (NIAC); het Bureau van de Landelijke Vereniging MAIC werd op 1 januari 1983 overgedragen aan de Vereniging FIRA, opgericht op 23 juni 1982; deze Federatie had ten doel het bevorderen en ondersteunen van de functie informatie en advies, zoals omschreven in de Rijksbijdrage Regeling Maatschappelijke Dienstverlening, het zogenaamde raadsliedenwerk; in 1991 werden het dienstenpakket en betrokken medewerkers overgedragen aan het NIZW; de stichting FIRA werd ontbonden in maart 1995.


Inhoud

Landelijke Vereniging van Maatschappelijke Advies- en Informatiecentra: stukken betreffende algemene, bestuurs-, directeurs- en penningmeestersvergaderingen 1971-1982.
Federatie Instituten Raadslieden: stukken betreffende leden- en bestuursvergaderingen 1982-1991; stukken betreffende de liquidatie van de stichting 1991-1995.
Inventory / Inventaris

Landelijke Vereniging van Maatschappelijke Advies- en Informatiecentra (MAIC)

NB. Tot 1 januari 1975 zijn de stukken afkomstig van Union Federatie van Instellingen voor Maatschappelijke Advies en Informatie.
1-4
Stukken betreffende bestuursvergaderingen. 1973-1982.. 3 pakken, 1 omslag.
1
1973-september 1977..
2
december 1977-februari 1980..
3
mei 1980- 981..
4
1982. omslag.
5-9
Stukken betreffende bestuursvergaderingen. 1971-1982.. 4 pakken, 1 omslag.
5
1971-oktober 1975..
6
december 1975-maart 1977. omslag.
7
mei 1977-februari 1979..
8
maart 1979-oktober 1980..
9
december 1980-oktober 1982..
10-13
Stukken betreffende directeursvergaderingen. 1970-1982.. 3 omslagen, 1 pak.
10
1970-1975..
11
1976-1977..
12
1978-1980. pak.
13
1981-1982..
14
Stukken betreffende penningmeestersvergaderingen. 1973-1981.. 1 omslag.
15
Uit ons werk, Tussentijdse berichten, orgaan van de vereniging en 'Dat was het dan. Het M.A.I.C. en haar verleden'. 1976-1981.. 1 pak.
38
Verslag van het organisatiekundig onderzoek in het kader van het onderzoek "Functioneren landelijke organisaties" in opdracht van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en uitgevoerd door Bureau Bosboom en Hegener met een samenvatting van de beantwoording van de vragenlijst. 1979.. 2 stukken.

Federatie Instituten Raadslieden (FIRA)

16-17
Notulen van de algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen zoals jaarverslagen en financiële stukken. 1982-1988.. 2 pakken.
16
1982-1984..
17
1985-1988..
32
Notulen van de algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen zoals jaarverslagen en financiële stukken. 1989-1991.. 1 pak.
18-23
Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur. 1982-1988.. 1 pak, 5 omslagen.
18
1982-augustus 1983. 1 pak.
19
september 1983-juni 1984..
20
juli 1984-augustus 1985..
21
september 1985-1986..
22
1987-maart 1988..
23
april-december 1988..
33
Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur. 1989-juni 1991.. 1 omslag.
24-28
Stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1984-1988.. 5 omslagen.
24
1984-februari 1985..
25
maart 1985-augustus 1986..
26
september 1986-augustus 1987..
27
september 1987-juli 1988..
28
augustus-november 1988..
34
Stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1989-1991.. 1 omslag.
35
Jaarverslagen over 1979-1981, 1984-1988. 1982, 1985-1989.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende vergaderingen van de bestuurscommissie Videtel, later bestuurscommissie Automatiseringsproject. 1984-1988.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende vergaderingen van de begeleidingscommissie Viditel. 1984-1988.. 1 omslag.
31
Exemplaren van Firakrant en Firabulletin. 1982-1989.. 1 pak.
36
Stukken betreffende contact met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (E10). 1985.. 1 omslag.
37
Stukken betreffende de Herstructurering Landelijke Organisaties (E07). 1985-1986.. 1 pak.
39
Stukken betreffende de liquidatie van de Stichting FIRA in 1995, met stukken betreffende de overdracht van het FIRA-dienstenpakket aan het NIZW in 1991. 1991, 1995.. 1 omslag.
40*
Journaal van de laatste directeur van de FIRA, Willem J. van der Molen. 19 december 1988-25 oktober 1991. 1 doos.
NB. Gesloten tot 1 januari 2013.