/
Archief Stichting Kenau (1977-) 1981-1998

Archief Stichting Kenau (1977-) 1981-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000370
Unitdate(1977-) 1981-1998
1981-1998
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 2000
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Stichting Kenau , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 14 december 1981 te Amsterdam; sinds 1990 bestaand uit twee geledingen: het stedelijk/regionaal Kursuscentrum (KC) en het Landelijk Steunpunt Zelfverdediging (LSZ); het KC verliet op 1 september 1997 het pand aan de Overtoom; stichting is met ingang van 1 juli 1998 opgeheven; de activiteiten van het LSZ zijn overgenomen door de landelijke dienst Beweging, Recreatie en Spel (BRES) te Maarn; de activiteiten van BRES zijn eind 1999 overgenomen door het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB) te Arnhem; doelstellingen waren het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid van vrouwen en meisjes door middel van cursussen zelfverdediging en vechtsporten (in de overtuiging dat zo een bijdrage geleverd kon worden aan preventie van (seksueel) geweld tegen vrouwen) en aanvankelijk (tot 1985) ook het vormgeven van cultuuruitingen van cursistes; vanaf 1985 richtte Kenau zich meer op specifieke doelgroepen, zoals meisjes (8-12 jaar), meiden (13-17 jaar), dikke vrouwen, lesbische vrouwen, zwarte vrouwen, 50+-vrouwen, oudere vrouwen en gehandicapte vrouwen; het LSZ richtte zich met name op tweede- (en derde-) lijns advies en ontwikkelingswerkzaamheden om het zelfverdedigingsaanbod verspreid over het land te vergroten; in 1984 was de leraressengroep De Bergstroom opgericht, een landelijk samenwerkingsverband van vier leraressen zelfverdediging met het doel opleidingen op te zetten en uit te voeren ten behoeve van kadervorming voor leraressen zelfverdediging; in 1987 nam Kenau het project De Bergstroom op in de activiteiten; de belangrijkste taken waren het ontwikkelen van methodieken zelfverdediging voor specifieke groepen, een tweejarige basisopleiding tot lerares zelfverdediging en een tweejarige vervolgopleiding.


Inhoud

Vergaderstukken 1992-1998; jaarverslagen over 1983-1998; oprichtingsakte 14 december 1981; stukken betreffende de afbouw en opheffing op 1 juli 1998 1997-1998; stukken betreffende het personeel 1986-1998; jaarrekeningen 1990-1998; stukken betreffende subsidiëring 1981-1991; stukken betreffende het vijfjarig bestaan 1986; stukken betreffende samenwerking met andere organisaties op het gebied van seksueel geweld 1983-1994; stukken betreffende cursussen zelfverdediging en andere cursussen (1977-) 1981-1995; stukken betreffende het project De Bergstroom (1979-) 1986-1991; stukken betreffende publiciteit en voorlichting 1983-1996; foto's 1986-1990 en z.j.
Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-10
Vergaderstukken van het bestuur. 1992-1998.. 10 pakken.
1
1992..
NB. Met lijst van bestuursleden en notulen van december 1991.
2
1993..
3
1994 jan-jun..
4
1994 jul-dec..
5
1995 jan-mei..
6
1995 jun-dec..
7
1996 jan-apr..
8
1996 mei-sep..
9
1996 okt-dec..
10
1997-1998 jun..
11
Agenda’s en notulen van de Adviesraad (Opleiding Zelfverdedigingsdocente) van Kenau. 1990-1991.. 1 omslag.
12
Jaarverslagen. 1983-1998.. 1 pak.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting en opheffing.
13
Akte van oprichting 14 december 1981 te Amsterdam. 1981.. 1 stuk.
14
Stukken betreffende de registratie bij de Kamer van Koophandel. 1982-1998.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende eventuele toekomstperspectieven en de afbouw van Stichting Kenau. Met projectplan voor 1998. 1997-1998.. 1 pak.
16
Onderhandse akte 26 augustus 1997 voor overdracht van de onderneming Stichting Kenau Hasselaar, bureau voor trainingen en advies aan bedrijven en instellingen ter preventie van agressie, geweld en seksuele intimidatie, aan Yvet van Geest, docente van Stichting Kenau, en andere stukken betreffende overdracht en ontbinding (op 24 januari 1998) van Stichting Kenau. 1997-1998, 2001.. 1 omslag.

Beleid.
17
Beleidsplan 1987-1988 en onderzoeksrapport Een zelfstandig kursuscentrum Kenau, en dan….1994. 1987, 1994.. 2 stukken.

Personeel.
18*
Stukken betreffende personeel en personeelsdossiers. 1986-1998.. 1 pak.

Huisvesting.
19
Stukken betreffende verbouwingen en de in 1993 uitgevoerde opknapbeurt van de inloop- en koffieruimte op Overtoom 270. 1986-1994.. 1 omslag.

Financiën en subsidies.
20
Jaarrekeningen. 1990-1998.. 1 pak.
21
Stukken betreffende subsidies van de Gemeente Amsterdam. 1981-1990.. 1 pak.
22
Stukken betreffende subsidies van de provincie Noord-Holland. 1982-1986.. 1 pak.
23
Stukken betreffende fondsenwerving en subsidiëring. 1994.. 1 omslag.
24-33
Grootboek en journaal. 1990-1998.. 9 pakken, 1 omslag.
24
Grootboek. 1990..
25
Journaal. 1990. (omslag).
26
Grootboek. 1991..
27
Journaal. 1991..
28
1992..
29
1993..
30
1994..
31
1995..
32
1996..
33
1997-1998..
34
Kasboek. september 1981-september 1982.. 1 deel.

Jubilea.
35
Fotoalbum ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan op 18 oktober 1986 en de opening van het pand Overtoom 270. 1986.. 1 deel.
36
Receptieboek ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan op 18 oktober 1986 en de opening van het pand Overtoom 270. 1986.. 1 deel.
37
Receptieboek ter gelegenheid van de promotiedag van Vrouwencentrum Kenau op 28 oktober 1988. 1988.. 1 deel.

Contacten met organisaties.
38
Vergaderstukken van het Samenwerkingsverband Seksueel Geweld Amsterdam. 1983-1987.. 1 pak.
39
Vergaderstukken van de Projektgroep Seksueel Geweld. 1987.. 1 omslag.
40
Vergaderstukken van het Samenwerkingsverband Seksueel Geweld en de Integratiegroep Sexueel Geweld Amsterdam. 1987-1989.. 1 pak.
41-42
Vergaderstukken van het Amsterdams Preventie-Overleg Seksueel Geweld. 1988-1994.. 2 pakken.
41
1988-1990..
42
1992-1994..
43
Stukken betreffende de viering van Internationale Vrouwendag en andere activiteiten in Amsterdam Oud-West. 1985-1988.. 1 omslag.

*Cursussen.
44
Verslagen van cursussen zelfverdediging. 1984-1989 en z.j.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende zelfverdediging van meisjes/meiden. 1984-1989.. 1 omslag.
46
Verslag van de cursus ‘Sociale veiligheid voor 55+ vrouwen. 1990.. 1 stuk.
47
Stukken betreffende het project ‘Zelfverdediging voor allochtone meisjes en vrouwen. 1992-1995.. 1 pak.
48
Artikelen en krantenknipsels betreffende zelfverdediging, veelal in verband met Stichting Kenau. 1990-1994 en z.j.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende zelfverdediging. 1977-1988 en z.j.. 1 omslag.
50
Circulaires betreffende cursussen (geen zelfverdediging). 1984-1985.. 1 omslag.
51
Verhalenbundel 1 van de cursus Kreatief Schrijven. 1982.. 1 stuk.

*Project De Bergstroom.
52
Vergaderstukken van De Bergstroom, Kadervorming Leraressen Zelfverdediging. 1987-1989.. 1 pak.
53
Correspondentie. 1987-1990.. 1 pak.
54
Stukken betreffende subsidiëring. 1986-1990.. 1 omslag.
55*
Stukken betreffende de basisopleiding. 1987-1989.. 1 pak.
56
Stukken betreffende de vervolgopleiding. 1987-1989.. 1 omslag.
57
Stukken betreffende de werkgroep ‘ Experimentele (nascholings)cursus zelfverdediging voor meisjes’. 1986-1987.. 1 omslag.
58
Stukken betreffende het diploma Lerares zelfverdediging. 1990-1991.. 1 pak.
59
Artikelen en krantenknipsels in verband met lesgeven in zelfverdediging. 1979-1983 en z.j.. 1 pak.

Publiciteit en voorlichting.
60
Folders, programma’s, cursusinformatie. 1983-1996.. 1 pak.
61
Persberichten. 1986-1989, 1993, 1994.. 1 omslag.
62
Advertenties voor cursussen, geplaatst in diverse kranten en bladen. 1988-1996.. 1 omslag.

BEELD

63
Foto’s betreffende activiteiten van Kenau. 1986, 1988 en z.j.. 1 pak.
NB. Eén foto overgebracht naar beeldarchief 16/02/2004.
64
Foto’s van diplomering en de feestelijke activiteiten daarbij. 1990.. 1 omslag.
65
Negatieven betreffende activiteiten van Kenau. z.j.. 1 omslag.
66
Fotoalbum betreffende clownscursus. z.j.. 1 deel.
67
Diaserie over Kenau Simonsdochter Hasselaer (materiaal van het Gemeentearchief Haarlem). 1994.. 1 doos.