/
You are not logged in

Archief Vereeniging van Nieuw Feministen (VNF) 1927, 1931-1939

Identity Area

Collection IDIIAV00000173
Unitdate1927, 1931-1939
1931-1939
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1989
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vereeniging van Nieuw Feministen (VNF) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 17 april 1931; goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 oktober 1933; liet al in 1925 als stroming van zich horen met de uitgave van de eerste brochure; in 1938 voortgezet als het Nieuw-Feministisch Secretariaat; doelstelling was de bevordering en bescherming van het gelouterde huwelijks- en gezinsleven en zuiverder verhoudingen tussen man en vrouw ter bevordering van gezonde maatschappelijke toestanden; 'leidster' was Famke, pseudoniem voor Alida C. Veen-Brons (1900-1958); de vereniging richtte in 1935 het Nationaal Instituut voor belangeloze Huwelijksbemiddeling op; orgaan van de vereniging en het secretariaat was Nieuw-Feminisme; bij de inval van de Duitsers in 1940 werd het blad opgeheven.


Inhoud

Notulen 1931-1937; jaarverslagen over 1932-1936; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1927-1938; statuten, huishoudelijk reglement, koninklijke goedkeuring 1931-1937; open brief aan de Eerste en Tweede Kamer 1930; adres aan de minister van Binnenlandse Zaken 1934; knipsels 1927-1938.
Annex: stukken van J.H. van Wijk (Hein) houdende briefwisseling met A.C. Veen-Brons betreffende haar opvattingen 1929.
NB. Het archief van J.H. van Wijk is aanwezig bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; archief van A.C. Veen-Brons bij het Rijksarchief in Noord-Holland.
Inventory / Inventaris

Notulen van ledenvergaderingen 1931-1937; jaarverslagen over 1932-1936; presentielijsten van ledenvergaderingen 1931-1933; ledenlijsten 1934, 1937; statuten en huishoudelijk reglement [1933]; ingekomen stukken betreffende de stichtingsakte; maandblad ‘Nieuw-Feminisme’.1936-1937. 1931-1937.

1
Notulen van ledenvergaderingen 1931-1937; jaarverslagen over 1932-1936; presentielijsten van ledenvergaderingen 1931-1933; ledenlijsten 1934, 1937; statuten en huishoudelijk reglement [1933]; ingekomen stukken betreffende de stichtingsakte; maandblad ‘Nieuw-Feminisme’.1936-1937. 1931-1937.. 1 omslag.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Nationale Vrouwenraad 1935-1936: knipsels betreffende de Nationale Vrouwenraad 1935-1936; handtekeningenactie onder de leden betreffende een adres aan de Tweede Kamer tegen aanstelling van vrouwen in bepaalde overheidsambten en betreffende de instelling van een Nationaal Huwelijksinstituut (1933); knipsels betreffende de vereniging 1927; circulaires 1933; stukken van en betreffende Famke. 1927-1936.

2
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Nationale Vrouwenraad 1935-1936: knipsels betreffende de Nationale Vrouwenraad 1935-1936; handtekeningenactie onder de leden betreffende een adres aan de Tweede Kamer tegen aanstelling van vrouwen in bepaalde overheidsambten en betreffende de instelling van een Nationaal Huwelijksinstituut (1933); knipsels betreffende de vereniging 1927; circulaires 1933; stukken van en betreffende Famke. 1927-1936.. 1 omslag.

Ingekomen brieven aan Famke met adhesiebetuigingen en verzoeken om inlichtingen, naar aanleiding van een radiovoordracht 1932; ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1927-1937.

3
Ingekomen brieven aan Famke met adhesiebetuigingen en verzoeken om inlichtingen, naar aanleiding van een radiovoordracht 1932; ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1927-1937.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten en doorslagen van uitgaande stukken 1933-1938; adres aan de minister van binnenlandse zaken 1934; adressen aan de leden der Eerste Kamer der Staten- Generaal betreffende de benoembaarheid van vrouwen als burgemeesteres, door Famke, 23 mei en 19 oktober 1930. 1930-1938.

4
Ingekomen en minuten en doorslagen van uitgaande stukken 1933-1938; adres aan de minister van binnenlandse zaken 1934; adressen aan de leden der Eerste Kamer der Staten- Generaal betreffende de benoembaarheid van vrouwen als burgemeesteres, door Famke, 23 mei en 19 oktober 1930. 1930-1938.. 1 omslag.

Berichten van het Nationaal Instituut voor belangeloze huwelijksbemiddeling en –raadgeving;1935-1939; propagandablad met ‘Nieuw-Feministische Stellingen’ z.j.; concept en minuut van twee artikelen, getiteld: ‘Slotwoord’ en ‘Slotbeschouwing’, z.j.; knipsels betreffende de Vereeniging van Nieuw-Feministen 1930-1932, 1934, 1938; propagandafolder van 1929, Nieuw-Feministisch Secretariaat, Zaandam; adres van de Vereeniging van Nieuw-Feministen aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer 23 mei 1930. 1930-1938.

5
Berichten van het Nationaal Instituut voor belangeloze huwelijksbemiddeling en –raadgeving;1935-1939; propagandablad met ‘Nieuw-Feministische Stellingen’ z.j.; concept en minuut van twee artikelen, getiteld: ‘Slotwoord’ en ‘Slotbeschouwing’, z.j.; knipsels betreffende de Vereeniging van Nieuw-Feministen 1930-1932, 1934, 1938; propagandafolder van 1929, Nieuw-Feministisch Secretariaat, Zaandam; adres van de Vereeniging van Nieuw-Feministen aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer 23 mei 1930. 1930-1938.. 1 omslag.
NB. Het tijdschrift Huwelijk en gezin (vanaf jrg. 1 nr 6 (juni 1935) Nieuw-Feminisme genaamd), orgaan van de Vereeniging van Nieuw-Feministen later van het Nieuw-Feministisch Secretariaat (1935-1939) is overgebracht naar de bibliotheek van Atria in 2017.

Brochures nrs 6-8, 10-12, 14-17, uitgegeven door de VNF.1928-1934.

6
Brochures nrs 6-8, 10-12, 14-17, uitgegeven door de VNF.1928-1934.. 10 delen.
NB. Nummer 6: Het huwelijk en de dogmatische Feministen. Famke's antwoord aan professor Mr. F.G.Scheltema, hoogleraar te Amsterdam, op zijn rede, gehouden voor de Nederlandsche Unie van Vrouwenbelangen, te Rotterdam (mei 1928) December 1929, overdruk van de december-, januari- en februari-afleveringen van Zij en Morks Magazijn en gedeeltelijk uitgesproken voor de afdelingen Breda en Zwolle van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. Uitg. L.J.Veen, Amsterdam;

Archiefstukken van Hein (J.H.) van Wijk, correspondentie met A.C. Veen-Brons (Famke) betreffende de ideeën van het Nieuw-Feminisme 1929 en knipsels betreffende het Nieuw-Feminisme.1929-1931.

7
Archiefstukken van Hein (J.H.) van Wijk, correspondentie met A.C. Veen-Brons (Famke) betreffende de ideeën van het Nieuw-Feminisme 1929 en knipsels betreffende het Nieuw-Feminisme.1929-1931.. 1 omslag.