/
You are not logged in

Collectie Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid, gewesten en afdelingen 1928-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000325
Unitdate1928-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.84 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2007
Access and UseVrij
Preferred CitationCollectie Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid, gewesten en afdelingen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

In 1908 werd de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs opgericht op initiatief van Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom als overkoepelende organisatie van de al bestaande clubs; doelstelling van de Bond was om de sociaal-democratische beginselen onder vrouwen te verspreiden en vrouwen te scholen; officieel opgeheven op 23 juli 1940; op 8 november 1946 werd de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid opgericht; in 1969 werd de naam veranderd in Vrouwenkontakt in de Partij van de Arbeid, in 1975 in Rooie Vrouwen; opgeheven in februari 1995.


Inhoud

Gewest Amsterdam: notulen 1974-1975, 1983-1985; jaarverslagen 1968-1969, 1980-1985; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1965-1975; ingekomen jaarverslagen van de groepen 1967-1973, van de Rooie Vrouwen 1976-1984; stukken van en betreffende de afdeling Indische Buurt/Binnenstad 1981-1985; stukken betreffende de kerngroep en contactvrouwen van de afdelingen 1983-1985; stukken betreffende Rooie Vrouwencongressen, themadagen en cursussen 1983-1985.
Afdeling Aalsmeer en Rijsenhout: notulen 1932-1940, 1945-1946; presentielijsten voor huishoudelijke vergaderingen 1946-1949; convocaties en agenda's van vergaderingen 1940, 1966, 1970-1976; jaarverslagen 1928-1939, 1948, 1965-1966, 1969-1976; ingekomen stukken 1945-1954, 1963, 1976 en minuten van uitgaande stukken 1964-1968, 1975; teksten van radiolezing 1951 en liederen 1956.
Afdeling Noordwijk: verslagen van vergaderingen, activiteitenplan, kopie van een uitgaande brief aan de gemeente Noordwijk van het Progressief Vrouwenoverleg, circulaire vrouwen tegen kernwapens, feestprogramma 1978-1980.
Gewest Flevoland 1984-1998.
Afdeling Lelystad 1981-1988.
Annex: stukken afkomstig van Ali Slagt betreffende redactievergaderingen van de Rooie Vrouw 1981-1985.


Allied Materials

Related MaterialNB. Landelijk archief is aanwezig bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.Inventory / Inventaris

Gewest Amsterdam

1-3
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1968-1974.. 3 pakken.
1
1968-1969..
2
1970-1972..
3
1973-1974..
4
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Met notulen van werkbestuursvergaderingen 1974-1975, notulen Centraal Bestuursvergaderingen Vrouwenkontakt/Rooie Vrouwen 1974-1975 en notulen van de gewestelijke kerngroep 1975. 1969-1975.. 1 pak.
5
Ingekomen stukken van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijke Staatsburgerschap, afd. Amsterdam. 1968-1974.. 1 omslag.
6
Ingekomen stukken van het PvdA hoofdbestuur, gewest Amsterdam en Wiardi Beckman Stichting. 1967-1974.. 1 omslag.
7
Minuten van uitgaande stukken van Centraal Bestuur. 1965-1974.. 1 omslag.
8
Enquête naar activiteiten ontplooid door de vrouwengroepen van het Vrouwenkontakt in gewest Amsterdam. [1967], 1971-1973.. 1 omslag.
9
Ingekomen stukken bij het Centraal Bestuur van het Vrouwenkontakt in de PvdA betreffende persoonlijke berichten. 1969-1974.. 1 omslag.
10
Ingekomen folders. 1969-1972.. 1 omslag.
11
Lijst van namen van de dagelijkse besturen van de Amsterdamse groepen z.j.;. 1 omslag.
12
Leesclubleidstersmap houdende artikelen en documentatie voor de leesclub. 1964-1965.. 1 omslag.
13
Jaarverslagen van de Rooie Vrouwen in de PvdA (landelijk). 1976-1984.. 4 katernen.
14
Jaarverslagen Rooie Vrouwen over 1980-1985, met verslagen en agenda’s van jaarvergaderingen 1980-1982, 1984. 1980-1986.. 1 omslag.
15
Stukken ingekomen bij en uitgaande van Dineke Liefers afd. Indische Buurt/Binnenstad van de (Rooie Vrouwen in) de PvdA 1981-1983;. 1 omslag.
16
Circulaires en stukken betreffende contactvrouwen van de Rooie Vrouwen afdelingen van gewest Amsterdam 1983-1985;. 1 pak.
17
Reglementen van de Rooie Vrouwen in de PvdA 1977, wijzigingen 1982 en 1988. 1977, 1982, 1988.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende het Rooie Vrouwencongres in 1983 en 1985. 1982-1985.. 1 pak.
19
Stukken betreffende cursussen voor en door Rooie Vrouwen, activiteiten en themadagen. 1983-1984.. 1 pak.
20
Informatiefolders over Rooie Vrouwen 1981, 1984;. 1 omslag.
21
Afleveringen Rooie Vrouwen Gewest Amsterdam 1982, jrg 1 nrs 1-5, 1982/1983 jrg 2 nrs 2-6, 8,9, en zonder nr., 1985, februari, april, juni. 1982-1983, 1985.. 1 omslag.
22
Verslagen over werk van Annet de Waart, Joke Koningh, Ada Wildekamp en Rita Weeda. z.j.. 1 omslag.

Afdeling Aalsmeer, Aalsmeerderdijk en Rijsenhout

23
Jaarverslagen, notulen van jaar- en huishoudelijke vergaderingen. 1928-mei1937.. 1 deel.
24
Jaarverslagen 1938-1939, notulen van vergaderingen juni 1937-1940, 1945-1946. Met tekst van een schets ‘Tien jaar vrouwenclub’ geschreven door Ko Spaargaren Tas. 1937-1940, 1945-1946.. 1 deel.
25
Circulaire van de Sociaal Democratische Vrouwen van Aalsmeer en Aalsmeerderdijk [1945];. 1 omslag.
26
Convocaties en agenda's voor jaarvergaderingen 1966,1970-1976;. 1 omslag.
27-29
Stukken betreffende het vormingswerk van de PvdA , de Rooie Vrouwen in de PvdA landelijk, afdeling Aalsmeer en gewest Noord-Holland-Zuid, de afdeling Aalsmeer van de PvdA, de gemeente Aalsmeer. 1977-1981.. 3 pakken.
30
Jaarverslagen, correspondentie en stukken betreffende activiteiten van de afdeling Aalsmeer. 1978-1980.. 1 pak.
31-32
Jaarverslagen, financiële overzichten, correspondentie, notulen van vergaderingen, stukken betreffende activiteiten en betreffende de Federatieve Vrouwenraad Aalsmeer, nieuwsbrief van de Rooie Vrouwen Noord-Holland-Zuid. 1983-1988.. 2 pakken.
31
1983-1985..
32
1986-1988..

Afdeling Noordwijk

33
Verslagen van vergaderingen, activiteitenplan, kopie van een uitgaande brief aan de gemeente Noordwijk van het Progressief Vrouwenoverleg, circulaire vrouwen tegen kernwapens, feestprogramma, afkomstig van Thil ten Cate. 1978-1980.. 1 omslag.

Redactie Rooie Vrouw

34
Stukken betreffende redactievergaderingen van de Rooie Vrouw, afkomstig van Ali Slagt. 1981-1985.. 1 omslag.

Gewest Flevoland

35
Jaarverslagen gewest Flevoland, voorheen Federatie IJsselmeerpolders 1984-1991,. 1 omslag.

Afdeling Lelystad

36
Huurcontract De Lichtwachter 1981, Rooie vrouwenkrant afdeling Lelystad 1984-1987, besluitenlijst kerngroepvergadering 1986, notulen jaarvergadering 1987 jaarverslag 1987/1988, teksten en liedjes Rooie Vrouwen Musical [1988]. 1981-1988.. 1 omslag.