/
You are not logged in

Archief Women's Exchange Programme (WEP) International (1983-) 1988-1996

Identity Area

Collection IDIIAV00000380
Unitdate(1983-) 1988-1996
1988-1996
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1999
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Women's Exchange Programme (WEP) International, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in februari 1988; fuseerde per 1 januari 1998 met het Instituut Vrouw & Arbeid, het project AISA en Arachne Vrouwenadviesbureau Overheidsbeleid tot E-Quality; was het landelijk bureau voor ondersteuning van internationale emancipatieactiviteiten van vrouwen, vrouwengroepen, vrouwenorganisaties en vrouwennetwerken, bedrijven en overheidsinstellingen door middel van intermediaire diensten; maakte deel uit van de emancipatie ondersteuningsstructuur van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; begeleidde onder meer de Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en coördineerde vanaf het begin in 1992 het secretariaat en de activiteiten van de Werkgroep VN Wereld Vrouwen Conferentie/Forum 1995.


Inhoud

Vergaderstukken van algemeen en dagelijks bestuur 1992-1994; correspondentie 1989-1996; beleidsstukken 1989-1992; stukken van de Werkgroep VN Wereld Vrouwen Conferentie/Forum 1995 1992-1995; stukken van het symposium `Vrouwen in Verzet-Vrouwenverzet' op 17-18 mei 1990; stukken van de werkgroep Vrouwenstudies Griekenland betreffende het Nederlands festival in Athene in 1983 en van de Stichting Internationale Uitwisseling Vrouwenemancipatie 1983-1984; stukken van Women's International Exchange Network (WIEN) 1983-1986.
Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-3
Vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. 1992-1994.. 2 pakken, 1 omslag.
1
1992..
2
1993..
3
1994 april 13. (omslag).
4-6
Vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur. 1992-1994.. 2 pakken, 1 omslag.
4
1992..
5
1993..
6
1994 jan-aug. (omslag).
7
Vergaderstukken van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur. 1994 augustus-december.. 1 pak.
8
Agenda's en notulen van stafoverleg en werkbesprekingen. 1988-1993.. 1 omslag.
9-19
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, geordend op nummer, veelal met questionnaires en betreffende informatie over vrouweninstellingen. 1989-1996.. 9 pakken, 2 omslagen.
9
01515-01898..
10
01999-02538..
11
02745-03319..
12
03323-03465..
13
03473-03750..
14
03780-03936. (omslag).
15
06008-06293. (omslag).
16
06358-06619..
17
06758-06815..
18
06823-07194..
19
07226-07498..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Opening, beleid en bestuur.
20
Stukken van en betreffende de officiële opening door staatssecretaris Yvonne van Rooy op 17 februari 1989 van het bureau aan de Mathenesserlaan 177 te Rotterdam. Met 22 foto's van fotografe Levien Willemse en cassettebandje met toespraken en persconferentie. ca 1989.. 1 pak.
21
Naam- en adreslijst van directeur en bestuursleden. [1993].. 1 stuk.
22
Beleidsnota 1989-1994. [1989].. 1 stuk.
23
'Aanvullende beleidsnotitie 1991-1992'. 1990.. 1 stuk.
24
'Geactualiseerde beleidsnotitie 1993-1995'. 1992.. 1 stuk.
25
Evaluatierapport 1988-1991. 1992.. 1 stuk.
26
Discussienota van WEP International voor DCE. 1990.. 1 stuk.
27
Begroting van het 'aktiviteitenplan 1988', eenmalige subsidieaanvraag voor 1988. 1988.. 1 stuk.
28
Werkplannen en begrotingen. 1989-1993.. 1 omslag.
29
Werkplan stafmedewerker EG-zaken. [1993].. 1 stuk.

Werkgroep VN Wereld Vrouwen Conferentie/Forum 1995.
30-38
Stukken van de werkgroep, waarvan WEP International het secretariaat en de activiteiten coördineert. 1992-1995.. 9 pakken.
30
1992..
31
1993 jan-jun..
32
1993 jul-sep..
33
1993 okt-dec..
34
1994 jan-jun..
35
1994 jul-dec..
36
1995 jan-apr..
37
1995 mei-jun..
38
1995 jun-dec..
39-40
Uitgaande stukken per fax. 1994-1995.. 2 pakken.
39
1994..
40
1995..
41-51
Ingekomen stukken, waaronder enquêteformulieren, geordend op nummer. 1992-1995.. 12 pakken.
41
00622-00675..
42
00939-01351..
43
01359-02227..
44
02239-05779..
45
06008-06242..
46
06248-06269..
47
06271-06690..
48
06691-07570..
49
07581-07749..
50
07751-08860..
51
09046-12122..
52
Onderzoeksrapport van de Werkgroep 'Advies Niet-Gouvernementeel Nationaal Voorbereidingstraject 1992-1995'. 1993.. 1 stuk.
53
Verslag en reader van de werkconferenties 23 en 25 november 1993 in De Rode Hoed te Amsterdam ter voorbereiding op de Wereldvrouwenconferentie 1995 te Beijing. 1993.. 2 stukken.
54
Enquêteformulieren en verwerking van de gegevens betreffende de 23 en 25 november 1993 gehouden werkconferenties ter voorbereiding op de Wereldvrouwenconferentie 1995 te Beijing. [1993].. 1 pak.
55
Ingekomen stukken, verslagen van de workshops en evaluatieformulieren van de 22 april 1994 gehouden 'NGO-Dag beleidsbeïnvloeding nationale regeringsrapportage'. 1994.. 1 pak.
56-58
Krantenknipsels via knipseldienst Euroclip uit landelijke en regionale pers betreffende de Wereldvrouwenconferentie 1995 te Beijing. 1995.. 3 pakken.

Congressen.
59
Stukken van en betreffende het symposium 'Vrouwen in Verzet-Vrouwenverzet' 17 en 18 mei 1990 te Rotterdam gehouden, georganiseerd door de Rotterdamse Vrouwenraad en WEP Internationaal in samenwerking met Werkgroep Internationale Solidariteit. 1990.. 1 pak.

Publiciteit en publicaties.
60
Folder van WEP International en visitekaartje van directeur Flora van Houwelingen. [1989].. 2 stukken.
61
Europe and women in development as seen by neighbouring countries. Report by Nadia Hijab. 1989.. 1 stuk.
62
Nederlands Emancipatiebeleid: Paradepaardje of slak? Eerste Nederlandse NGO schaduw rapportage aan het VN-Comité voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. 1993.. 1 stuk.
63
Equal Rights and Opportunities Policy in the Netherlands Showpiece or Slowcoach? First Dutch NGO shadow report to the United Nations Committee on the elimination of all forms of discrimination against women. 1993.. 1 stuk.
64
National Machineries in Europe and North Africa. 'National Machineries that stimulate the equality between men and women'. Report by Kirsten van Bulck (for WEP International and University of Amsterdam). [1991].. 1 stuk.
65
Verslag van de 46e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) 5 oktober-16 november 1991 te New York door Flora van Houwelingen als AVVN-vrouwenvertegenwoordigster voor 1991. 1991.. 1 stuk.
66
Kopieën van krantenknipsels betreffende de 'First World Summit: Women and the Many Dimensions of Power' 3-8 juni 1990 te Montreal. 1990.. 1 omslag.

GEDEPONEERDE ARCHIEFSTUKKEN

67
Stukken van de werkgroep Vrouwenstudies Griekenland betreffende het Nederlands festival in Athene oktober 1983 en van de Stichting Internationale Uitwisseling Vrouwenemancipatie, voorlopers van WEP International. 1983-1984.. 1 pak.
68
Stukken van en betreffende Projectgroep Internationale Uitwisseling Vrouwenstudies en Women's International Exchange Network (WIEN), voorlopers van WEP International. 1983-1986.. 1 pak.
69
Brieven aan Flora van Houwelingen en Brit de Jong van Women's International Exchange Network (WIEN) en ingevulde vragenlijsten voor hun inventariserend onderzoek naar internationale vrouwennetwerken en internationaal emancipatie subsidiebeleid. 1985.. 1 pak.
70
Conceptrapport van Flora van Houwelingen en Brit de Jong van WIEN van het inventariserend onderzoek naar internationale vrouwennetwerken en internationaal emancipatie subsidiebeleid. [1986].. 1 stuk.