/
You are not logged in

Archief Judith Leyster Stichting 1986-1996

Identity Area

Collection IDIIAV00000474
Unitdate1986-1996
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2006
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Judith Leyster Stichting, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1987 door een vijftal vrouwen uit de kunstwereld; de stichtingsakte dateert van 9 maart 1987; stelde zich ten doel iedere twee jaar de Judith Leyster Prijs uit te reiken aan een Nederlandse vrouwelijke beeldend kunstenaar, die met haar werk aantoonde een duidelijke eigen weg te zijn ingegaan; naast het uitreiken van een geldprijs werd er een tentoonstelling in het Frans Hals Museum georganiseerd en een monografie/catalogus uitgegeven; de Judith Leyster Stichting wilde daarmee op positieve wijze de belangstelling stimuleren voor het werk van vrouwelijke kunstenaars; de prijs werd vier maal uitgereikt, in 1987, 1990, 1993 en 1996.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1986-1996; financiële overzichten 1987-1991; stukken betreffende de organisatie en uitreiking van de vier Judith Leysterprijzen in 1987, 1990, 1993 en 1996; stukken betreffende publiciteit 1987-1992.


Allied Materials

AttachmentsBijlage I 1987
Bestuur
Riet van der Linden (voorzitter). Datum van benoeming: 9 maart 1987 Madeleine Ekels – Van Galen Last (secretaris) Datum van benoeming: 9 maart 1987 Uitgetreden met ingang van 1 juli 1989 Mariza Vader (penningmeester) Christa van Santen (bestuurslid) Wies de Bles (bestuurslid) Uitgetreden met ingang van 10 juli 1987 Andriana Cornelia Beyen. Datum van benoeming: 1 maart 1988 Uitgetreden met ingang van 1 februari 1990
Comité van aanbeveling
Mevr. Mr. E.M.A. Schmitz (burgemeester van Haarlem) Mevr. S. Dekker (Voorzitter Landelijke Stichting Vrouwen Netwerk) Mevrouw prof. Dr. H.M. Langeveld (Hoogleraar Emancipatievraagstukken EUR) Dhr. Drs. R. Fuchs (directeur Stedelijk en Van Abbe museum) Mevr. Drs. A. Grewel (gemeenteraadslid Amsterdam) Dhr. Drs. R.R. de Haas (directeur Rijksdienst Beeldende Kunst) Mevr. Mr. Y.M.C.T. van Rooy (staatssecretaris Economische Zaken) Mevr. A. Oppenheimer (Journaliste) Mevr. S.C. Tóth (directeur Content Beheer N.V.) Mevr. Mr. A. Kappeijne van de Coppello (Juriste / Politica)
Jury
Ellen Joosten (voorzitter) Wim Crouwel, Christhilde Klein, Maja van Hall, Christa van Santen
Bijlage II 1990
Bestuur
Riet van der Linden (voorzitter) Datum van benoeming: 9 maart 1987 Karin van Minnen (secretaris) Datum van benoeming: 1 juli 1989 Eva Nooter (penningmeester) Datum van benoeming: 1 feb. 1990 Babs Haenen Roos van Put Bep Toscani Brinklaan Kitty Zijlmans
Comité van Aanbeveling
Drs. R. Fuchs (Directeur Haags Gemeente Museum) Mevr. Drs. A. Grewel (Gemeenteraadslid Amsterdam) Drs. R.R. de Haas (Directeur Rijksdienst Beeldende Kunst) Mevr. Prof. Dr. H.M. Langeveld (Hoogleraar Emancipatievraagstukken) Mevr. S. Dekker, na 17-10-1990 Mevr. A. van Leeuwen-Gijsberts (Voorzitter St. VrouwenNetwerk NL) Mevr. A. Oppenheim (Journaliste) Mevr. Mr. Y.M.C.T. van Rooy (Staatssecretaris Economische Zaken) Mevr. Mr. E.M.A. Schmitz (Burgemeester van Haarlem) Mevr. S.C. Toth (Directeur Content Beheer N.V.)
Jury
Jetteke Bolten-Rempt (voorzitter, directeur Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden) Marinus Boezem (beeldend kunstenaar), Wendela Gevers Deynoot (beeldend kunstenares), Christhilde Klein (medewerker Frans Halsmuseum Haarlem) Hans Paalman (voormalig directeur van het Stedelijk Museum te Schiedam)
Bijlage III 1993
Bestuur
Mevr. drs. R. van der Linden (voorzitter) Datum van benoeming: 9 maart 1987 Mevr. K. van Minnen (secretaris) Datum van benoeming: 1 juli 1989 Mevr. drs. E. van Melis (penningmeester) Mevr. B. Haenen Mevr. B. Toscani Mevr. M. Cherribi-Jansen Mevr. dr. K. Zijlmans
Comité van aanbeveling
Mevr. S.M. Dekker (Ministerie van Landbouw en Visserij) Mevr. Mr. E.M.A. Schmitz (burgemeester van Haarlem) Mevrouw prof. Dr. H.M. Langeveld (Universiteit Leiden) Dhr. Drs. R. Fuchs (Haags Gemeentemuseum) Mevr. Drs. A. Grewel (gemeenteraadslid Amsterdam) Dhr. Drs. R.R. de Haas (Rijksdienst Beeldende Kunst) Mevr. Mr. Y.M.C.T. van Rooy (staatssecretaris Economische Zaken) Mevr. A. Oppenheim (Publiciste / Journaliste) Mevr. S.C. Tóth (Content Beheer ) Mevr. A. van Leeuwen-Gijsberts (St. VrouwenNetwerk Nederland)
Jury
M. Cherribi-Jansen (voorzitter, zonder stemrecht, bestuurslid SJL) Mevr. K. van Minnen (secretaris, zonder stemrecht, secretaris SJL) Mevr. B. van Garrel (publiciste) Mevr. Dr. M. Halbertsma (Erasmus universiteit) Mevr. L. Schouten (kunstenares) De heer dr. D. Snoep (directeur Frans Hals museum) De heer drs. G. Willems (conservator Gemeentemuseum Gouda)
Bijlage IV 1996
Jury
Lilet Breddels Christhilde Klein Dorine Mignot Gerard Polhuis Saskia WoldaInventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-4
Notulen van de bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1986-1996.. 3 pakken en 1 omslag.
1
1986-1987..
2
1988-1989..
3
1990-1992..
4
1993-1996. 1 omslag..
5
Brieven en kaarten van en aan diverse personen en instanties over diverse aangelegenheden. 1988-1996. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE ONDERWERPEN

Oprichting, statuten.
6
Verslag van de bijeenkomst woensdag 3 september van de Anna Bijns Stichting en de SVBK betreffende de oprichting van de Stichting Judith Leyster op. 1986.. 1 stuk.
7
Akte van oprichting 1987 en uittreksel van het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 1990.. 1 omslag.

Bestuur.
8
Correspondentie tussen bestuursleden. ca. 1987-1996.. 1 omslag.
9
Briefwisseling betreffende de overeenkomst auteurs- en reproductierechten met de stichting Beeldrecht. 1991.. 1 omslag.
10
Lijsten met bestuurssamenstelling. 1987-1992.. 1 omslag.

Personeel.
11
Verslag van een stage gelopen door een studente van de Rijksuniversiteit Leiden met als opdracht het opstellen van een publiciteitsplan voor de prijsuitreiking. 1990.. 1 omslag.

Financiën.
12
Financiële overzichten over 1987-1991.. 1 omslag.
13
Begroting algemene kosten voor 1988.. 2 stukken.
14
Verslag van de penningmeester met vragen en suggesties over het bij elkaar brengen van de benodigde financiën met een overzicht van de gemaakte kosten in de afgelopen twee jaar. [1989].. 1 stuk.

Eerste Judith Leyster Prijs 1987 Theresia van der Pant.
15
Stukken betreffende het zoeken van sponsors en subsidie. 1986-1990.. 1 pak.
16
Stukken betreffende de organisatie Zonta II en Zonta Kennemerland over het verstrekken van een startkapitaal aan de stichting. 1987.. 1 omslag.
17
Circulaire aan diverse vrouwenorganisaties met een verzoek voor het verstrekken van een financiële bijdrage met reacties. 1987-1988.. 1 omslag.
18
Aanbevelingsbrief van de burgermeester van Haarlem voor gebruik bij subsidie- en sponsoractiviteiten. 1988.. 2 stukken.
19
Briefwisseling met het Prins Bernhard Fonds met een verzoek om een financiële bijdrage ten behoeve van de monografie over Theresia van der Pant. 1988-1990.. 1 omslag.
20
Briefwisseling met de Raad voor de Kunst en het ministerie van WVC met een verzoek om een subsidie ten behoeve van de tentoonstelling en de monografie Theresia van der Pant. 1988-1991.. 1 pak.
21
Verslagen van bijeenkomsten met het Frans Halsmuseum betreffende het organiseren van de overzichtstentoonstelling over Judith Leyster en de prijsuitreiking aan de winnares van de Judith Leyster Prijs. 1987.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende het samenstellen van de jury. 1987.. 1 omslag.
23
Verslagen van de jurybijeenkomsten met correspondentie betreffende data van vergaderingen. 1987.. 1 omslag.
24
Juryrapport. 1987.. 1 omslag.
25
Tekst van de toespraak van Ellen Joosten, voorzitter van de jury. 1987.. 1 stuk.
26
Tekst en concept van de toespraak van het bestuur bij de uitreiking van de geldprijs. 1987.. 2 stukken.
27
Brief met dank aan de voorzitter van de jury voor haar inzet. 1987.. 1 stuk.
28
Briefwisseling met de directeur van het Frans Halsmuseum in het kader van de samenwerking tot het komen van de toekenning en uitreiking van de prijs. 1987-1989.. 1 omslag.
29
Aankondigingen van de prijsuitreiking en opening van de tentoonstelling van de prijswinnares Theresia van der Pant. 1987-1989.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende het comité van aanbeveling. 1987-1989.. 1 omslag.
31
Briefwisseling met de Stichting Beeldrecht over het gebruik van afbeeldingen van Theresia van der Pant voor de monografie en catalogus. 1988-1989.. 2 stukken.
32
Stukken betreffende het opstellen van de monografie van Theresia van der Pant. 1988-1989.. 1 omslag.
33
Tekst van de inleiding en tekst van de toespraak bij de opening van de tentoonstelling. 1989.. 1 stuk..
34
Foto’s van de opening van de tentoonstelling van Theresia van der Pant in het Frans Halsmuseum op 10 maart 1989.. 1 omslag.
35
Documentatie en foto’s van en betreffende het werk van en de prijswinnares Theresia van der Pant. 1989-1990 en z.j.. 1 omslag.
36
Foto’s van de uitreiking van de eerste Aletta Jacobsprijs met een onthulling van een beeld van Aletta Jacobs gemaakt door Theresia van der Pant. 1990.. 1 omslag.

Tweede Judith Leyster Prijs 1990 Loes van der Horst.
37
Briefwisseling met de Stichting Comité voor de Zomerpostzegels betreffende een financiële bijdrage ten behoeve van de prijsuitreiking, 1989-1991.. 1 omslag.
38
Circulaire aan alle relaties, vrienden, familieleden, kennissen en collega’s van de bestuursleden van de Stichting Judith Leyster met verzoek om een financiële bijdrage. 1990.. 2 stukken.
39
Briefwisseling met het Prins Bernhard Fonds betreffende subsidie voor de monografie van Loes van der Horst. 1990-1991.. 1 omslag.
40
Brief van de directeur coördinatie emancipatiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin het subsidieverzoek voor de prijs wordt afgewezen. 1991.. 1 stuk.
41
Briefwisseling met de Raad voor de Kunst en het ministerie van WVC betreffende financiële bijdrage ten behoeve voor de monografie en tentoonstelling van Loes van der Horst. 1991.. 1 omslag.
42
Brief van de Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten waarin het verzoek voor een financiële bijdrage wordt afgewezen. 1992.. 1 stuk.
43
Stukken betreffende het werven van kleine fondsen. 1992-1993.. 1 omslag.
44
Briefwisseling met Loes van der Horst over haar nominatie voor de Judith Leyster Prijs, 1990.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende de samenwerking met het Frans Halsmuseum voor de prijsuitreiking en de tentoonstelling van Loes van der Horst, 1990-1991.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende de jury. 1990.. 1 omslag.
47
Juryrapport. 1990.. 1 omslag.
48
Brief aan de groep Schismatisc over het geplande optreden bij de uitreiking van de Judith Leyster Prijs. 1990.. 1 stuk.
49
Ontwerpen voor de omslag van een persmap en de definitieve versie voor gebruik bij de prijsuitreiking. 1990.. 2 stukken.
50
Foto’s van een gezamenlijk etentje met de genomineerden, de jury, het bestuur en genodigden. 1990.. 1 omslag.
51
Uitnodiging voor de prijsuitreiking Judith Leyster Prijs, 1990.. 1 stuk.
52
Verslag van een kunsthistoricus over de genomineerden, aangeboden aan Het Parool maar geweigerd. 1990.. 1 stuk.
53
Tekst van de toespraak van de voorzitter van het bestuur voor de prijsuitreiking aan Loes van der Horst. 1990.. 1 stuk.
54
Gastenboek gebruikt in het kader van de uitreiking van de tweede Judith Leyster Prijs. 1990.. 1 deel.
55
Persberichten van het Frans Halsmuseum en de stichting Judith Leyster over de prijsuitreiking en de tentoonstelling van Loes van der Horst. 1990.. 1 omslag.
56
Foto’s van de uitreiking van de Judith Leyster Prijs 1990 aan Loes van der Horst. 1990.. 1 omslag.
57
Evaluatieverslagen van de uitreiking van de prijs aan Loes van der Horst en het werk van de jury. 1990.. 1 omslag.
58
Stukken betreffende het comité van aanbeveling. 1990-1991.. 1 omslag.
59
Brieven aan de SDU betreffende de financiering van de monografie/catalogus van Loes van der Horst. 1990-1991.. 2 stukken.
60
Stukken betreffende de ontwikkeling en het schrijven van de monografie van Loes van der Horst. 1991.. 1 pak.
61
Stukken betreffende de kosten, uitgave en levering van de monografie van Loes van der Horst. 1991.. 1 omslag.
62
G. van Colmjon en M. Melchers, Loes van der Horst (Judith Leyster Stichting: Amsterdam). 1991.. 1 deel.
63
Brieven aan de vertaalster van de monografie. 1991.. 2 stukken.
64
Stukken betreffende de uitnodiging voor de overzichtstentoonstelling van Loes van der Horst. 1991.. 1 omslag.
65
Persmap voor de overzichtstentoonstelling van Loes van der Horst, 1991.. 1 stuk.
66
Begroting met dekkingsplan van de tentoonstelling van Loes van der Horst in het Frans Halsmuseum. 1991.. 1 stuk.
67
Verslag van de kosten gemaakt voor een kunstwerk door Loes van der Horst voor de tentoonstelling in het Frans Halsmuseum en die uiteindelijk niet vergoed werden. 1991.. 1 stuk.
68
Brief van Loes van der Horst aan het bestuur met een woord van dank voor de inzet bij de tentoonstelling. 1991.. 1 stuk.
69
Evaluatieverslag over de inhoud en vervaardiging van de monografie van Loes van der Horst. 1992.. 1 stuk.
70-73
Documentatie, foto’s en negatieven betreffende (het werk van) de genomineerde Loes van der Horst. 1959-1991.. 4 pakken.
74
Stukken betreffende de andere genomineerden Eva Besnyö en Nan Hoover. Met foto’s. 1975-1989.. 1 omslag.
75
Videoband VHS en 3 cassettebandjes van radio- en televisieopnames met Loes van der Horst. 1990-1991.. 4 stukken.

Derde Judith Leyster Prijs 1993 Dora Dolz.
76
Stukken betreffende het verkrijgen van subsidies voor de tentoonstelling en monografie van Dora Dolz. 1992.. 1 omslag.
77
Briefwisseling tussen een potentiële prijswinnares en de juryleden over haar werk. 1992.. 2 stukken.
78
Brief met uitnodiging voor degene die betrokken worden bij de komende activiteiten om een borrel te drinken. 1992.. 1 stuk.
79
Stukken betreffende de samenstelling van de jury en de verslagen van juryvergaderingen. 1992.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende de inhoud van de monografie/catalogus en de aanvraag en toekenning van het ISBN. 1992-1993.. 1 omslag.
81
Stukken betreffende het organiseren van de tentoonstelling over Dora Dolz in het National Museum of Women in the Arts te Washington. 1992-1993.. 1 omslag.
82
Juryrapport. Met concepten. 1993.. 1 omslag.
83
Evaluatieverslag van de prijstoekenning aan Dora Dolz. 1993.. 1 stuk.
84
Stukken gebruikt bij de ontwikkeling voor een uitnodiging ten behoeve van de tentoonstelling en de definitieve versie. 1993.. 1 omslag.
85
Stukken betreffende persberichten voor de tentoonstelling van Dora Dolz. 1993.. 1 omslag.
86
W. Stokvis, Dora Dolz, luchtspiegelingen, beloften en herinneringen (Judith Leyster Stichting: Amsterdam). Met begeleidende brief.. 1 deel.
87
Persmap voor de overzichtstentoonstelling van Judith Leyster in het Frans Hals Museum. 1993.. 1 stuk.
88
Documentatie over Dora Dolz. Met videoband VHS. 1992-1993.. 1 omslag.

Vierde Judith Leyster Prijs 1996 Elsa Stansfield en Madelon Hooykaas.
89
Stukken betreffende het verkrijgen van subsidie. 1995.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende voordrachten voor de Judith Leyster Prijs 1996. 1995.. 1 pak.
91
Brief aan een bestuurslid met de tekst voor een brief aan de leden van het comité van aanbeveling met daarin de samenstelling van de jury. 1995.. 1 stuk.
92
Brieven aan de jury in het kader van de uitreiking van de Judith Leyster Prijs 1996. 1995.. 1 omslag.
93
Verslag van het gesprek met het Frans Halsmuseum over de uitreiking van de Judith Leyster Prijs, 1996.. 1 stuk.
94
Brieven aan de staatssecretaris van Justitie, Elizabeth Schmitz, lid van het comité van aanbeveling betreffende haar toespraak bij de uitreiking van de geldprijs. 1996.. 1 omslag.
95
Uitnodiging voor de uitreiking van de Judith Leyster Prijs. 1996.. 1 stuk.
96
Juryrapport en teksten van toespraken van het bestuur bij de uitreiking. Met fotonegatieven. 1996.. 1 omslag.

Public Relations.
97
Stukken van en naar de pers als reactie op de oprichting van de Stichting Judith Leyster. 1987.. 1 omslag.
98
Folders Judith Leyster Stichting. 1987-1990.. 2 stukken.
99
Briefwisseling met koningin Beatrix betreffende het verstrekken van informatie over het werk van de stichting. 1989.. 2 stukken.
100
Stukken van de werkgroep PR. 1989-1992.. 1 omslag.
101
Stickers en speldjes. Z.j.. 1 omslag.

Vriendenkring.
102
Aanmeldingsformulier voor de vriendenkring van de Judith Leyster Stichting en bedankbrief. Z.j.. 2 stukken.
103
Brief aan de vriendenkring van de Stichting Judith Leyster met uitnodiging om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de tweede Judith Leyster Prijs. 1990.. 1 stuk.
104
Brieven aan de vriendenkring over de gang van zaken in het jaar 1990 en 1991. 1991-1992.. 1 omslag.

Jaarlijkse lezing.
105
Verslag van de lezing in Nürnberg op 2 mei 1988 door Riet van der Linden. 1988.. 1 stuk.
106
Stukken betreffende de Judith Leyster lezing door Annechien Vink te Schiedam op 21 juni 1989.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

107
Betreffende Judith Leyster. Z.j.. 1 omslag.
108
Betreffende het National Museum of Women in the Arts. 1992-1993.. 1 omslag.