/
You are not logged in

Archief Vrijzinnig Democratische Vrouwenclub (VDVC) 1922-1931

Identity Area

Collection IDIIAV00000190
Unitdate1922-1931
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1988
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Vrijzinnig Democratische Vrouwenclub (VDVC) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in september 1917; na de Tweede Wereldoorlog activiteiten niet meer hervat; de club verenigde vrouwelijke leden van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB); doel was onder andere propaganda maken onder vrouwen voor de beginselen van de VDB en binnen de VDB de belangen van vrouwen te behartigen.


Inhoud

Stukken betreffende jaar- en bestuursvergaderingen 1922-1931; jaarverslagen 1922-1931; correspondentie met leden, afdelingen en het hoofdbestuur van de VDB 1922-1931; correspondentie met diverse comité's en organisaties 1924-1929; correspondentie betreffende verkiezingspropaganda voor vrouwelijke leden 1925-1926, 1929; stukken betreffende de organisatie van de VDVC en het oprichten van afdelingen 1922-1929.


Allied Materials

Related MaterialNotulen van vergaderingen 1923-1932 zijn aanwezig bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.Stukken betreffende de jaar- en bestuursvergaderingen. 1922-1929.

1
Stukken betreffende de jaar- en bestuursvergaderingen. 1922-1929.. 1 omslag.

Convocaties aan de afdelingen. 1924,1926-1928.

2
Convocaties aan de afdelingen. 1924,1926-1928.. 1 omslag.

Correspondentie met leden. 1927.

3
Correspondentie met leden. 1927.. 3 stukken.

Stukken betreffende het houden van propagandalezingen voor de verkiezingen. 1925-1926, 1929.

4
Stukken betreffende het houden van propagandalezingen voor de verkiezingen. 1925-1926, 1929.. 1 omslag.

Stukken betreffende verkiezingsbrochures. 1925-1926,1929.

5
Stukken betreffende verkiezingsbrochures. 1925-1926,1929.. 1 omslag.

Stukken betreffende de kandidaatsstelling van Mw Mr B.Bakker-Nort op de lijst van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). 1925.

6
Stukken betreffende de kandidaatsstelling van Mw Mr B.Bakker-Nort op de lijst van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). 1925.. 1 omslag.

Correspondentie tussen de leden van het Centraal Bestuur van de VDVC. 1923-1929.

7
Correspondentie tussen de leden van het Centraal Bestuur van de VDVC. 1923-1929.. 1 map.

Stukken betreffende het strooibiljet 'Aan de Nederlandsche Vrouwen en Moeders' over ontwapening. 1925.

8
Stukken betreffende het strooibiljet 'Aan de Nederlandsche Vrouwen en Moeders' over ontwapening. 1925.. 1 omslag.

Stukken betreffende de deelname aan het Comité van Actie tegen het ontslag der Gehuwde Ambtenaressen, in oktober 1924 omgezet in het Permanent Comité van actie tegen de achteruitzetting der vrouw van overheidswege. 1924.

9
Stukken betreffende de deelname aan het Comité van Actie tegen het ontslag der Gehuwde Ambtenaressen, in oktober 1924 omgezet in het Permanent Comité van actie tegen de achteruitzetting der vrouw van overheidswege. 1924.. 1 omslag.

Tekst 'Wat doet de Vrijzinnig Democratischen Bond voor de Vrouw?'. [1924].

10
Tekst 'Wat doet de Vrijzinnig Democratischen Bond voor de Vrouw?'. [1924].. 1 stuk.

Stukken betreffende deelname aan het Comité voor eene Gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving. 1926-1928.

11
Stukken betreffende deelname aan het Comité voor eene Gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving. 1926-1928.. 1 omslag.

Stukken betreffende de jaarvergaderingen van de VDVC. 1924, 1926-1927, 1929, 1931.

12
Stukken betreffende de jaarvergaderingen van de VDVC. 1924, 1926-1927, 1929, 1931.. 1 omslag.

Jaarverslagen. 1922-1931.

13
Jaarverslagen. 1922-1931.. 1 omslag.

Correspondentie met kamerleden. 1923,1927-1928.

14
Correspondentie met kamerleden. 1923,1927-1928.. 1 omslag.

Correspondentie met de Nederlandsche Vereniging van Staatsburgeressen betreffende het overlijden van Aletta Jacobs. 1929.

15
Correspondentie met de Nederlandsche Vereniging van Staatsburgeressen betreffende het overlijden van Aletta Jacobs. 1929.. 1 omslag.

Bedankbrief van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. 1926.

16
Bedankbrief van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. 1926.. 1 stuk.

Correspondentie met de Nooit-Meer-Oorlog Federatie. 1924-1929.

17
Correspondentie met de Nooit-Meer-Oorlog Federatie. 1924-1929.. 1 omslag.

Correspondentie met en betreffende Nosokómos. 1927-1928.

18
Correspondentie met en betreffende Nosokómos. 1927-1928.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Comité Opvoeding tot de Gezinstaak, uitgaande van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen. 1927-1929.

19
Stukken betreffende het Comité Opvoeding tot de Gezinstaak, uitgaande van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen. 1927-1929.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende de vrouwenafdeling op de perstentoonstelling 'Pressa' in Keulen. 1928.

20
Correspondentie betreffende de vrouwenafdeling op de perstentoonstelling 'Pressa' in Keulen. 1928.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende ontslag van huwende ambtenaressen en de behandeling in de gemeenteraden. 1925-1926.

21
Correspondentie betreffende ontslag van huwende ambtenaressen en de behandeling in de gemeenteraden. 1925-1926.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende het oprichten van nieuwe afdelingen van de VDVC. 1922-1929.

22
Correspondentie betreffende het oprichten van nieuwe afdelingen van de VDVC. 1922-1929.. 1 omslag.

Correspondentie met en betreffende de Club van V.D.Statenleden. 1926.

23
Correspondentie met en betreffende de Club van V.D.Statenleden. 1926.. 1 omslag.

Stukken betreffende de organisatie van de VDVC binnen de VDB. 1923,1925-1928. 1 omslag

24
Stukken betreffende de organisatie van de VDVC binnen de VDB. 1923,1925-1928. 1 omslag.

Correspondentie betreffende subsidie van het Hoofdbestuur van de VDB. 1927-1929.

25
Correspondentie betreffende subsidie van het Hoofdbestuur van de VDB. 1927-1929.. 1 omslag.

Correspondentie betreffende vrouwelijke leden in het Hoofdbestuur van de VDB. 1925-1926.

26
Correspondentie betreffende vrouwelijke leden in het Hoofdbestuur van de VDB. 1925-1926.. 1 omslag.

Correspondentie met de VDB. 1922-1931.

27
Correspondentie met de VDB. 1922-1931.. 1 omslag.

Correspondentie met het Comité tot verspreiding van het Statuut van de Volkenbond.1924-1925.

28
Correspondentie met het Comité tot verspreiding van het Statuut van de Volkenbond.1924-1925.. 1 omslag.

Brief van het Comité Vredes Actie Olympische Spelen 1928. 1928.

29
Brief van het Comité Vredes Actie Olympische Spelen 1928. 1928.. 1 stuk.

Ledenlijst. z.j.

30
Ledenlijst. z.j.. 1 stuk.
NB. Pagina 1 ontbreekt.