/
You are not logged in

Archief Provinciaal VOS-project Noord-Brabant 1975-1986

Identity Area

Collection IDIIAV00000324
Unitdate1975-1986
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent2.36 m.
Access and UseBeperkt
Inzage eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Provinciaal VOS-project Noord-Brabant, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief is nog niet geïnventariseerd


Geschiedenis

Het provinciale project Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving (VOS) ging van start in 1976 en werd eind 1985 beëindigd; gezamenlijk initiatief van de Provinciale vrouwenraad Noord-Brabant, vormingsinstituten, Provinciale Bibliotheekcentrale, Vormingswerk Jong Volwassenen, Kulturele Raad en Provinciaal Opbouworgaan; doel was om vrouwen met een laag opleidingsniveau inzicht te geven in haar eigen situatie en om haar bewustwording, ontwikkeling en emancipatie te stimuleren; daarnaast werden kadertrainingen voor VOS-begeleidsters georganiseerd; een provinciale steungroep functioneerde als dagelijks bestuur en was verantwoordelijk voor het project; werkgroepen waren verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van plaatselijke cursussen en VOS-begeleidsters voor de inhoud.


Inhoud

Agenda's en notulen van vergaderingen van de steungroep 1976-1985; jaarverslagen 1978, 1980, 1982-1983; correspondentie 1976-1985; werkplan 1985; financiële stukken 1981-1985; stukken betreffende subsidie 1975-1985; evaluatieverslagen van het project 1976-1979 en van cursussen 1980; verslagen van werkgroepbijeenkomsten 1985; verslagen van bijeenkomsten van VOS-begeleidsters 1980; stukken betreffende de kadertrainingen 1976-1985; stukken betreffende bijscholing VOS-begeleidsters 1977-1978, 1982-1983, 1986; stukken betreffende plaatselijke VOS-werkgroepen 1976-1980; stukken betreffende voorlichting en werving 1980-1982; adreslijsten.
VOS-werkgroep Schijndel: notulen en (jaar)verslagen 1979-1985; correspondentie met het gemeentebestuur 1979-1986; ingekomen stukken betreffende het VOS-project Noord-Brabant 1985 en z.j.; agenda's, notulen en andere stukken van het Schijndels Vrouwenoverleg 1983-1984; knipsels en documentatie 1982.1985 en z.j.