/
You are not logged in

Archief Provinciaal VOS-project Noord-Brabant 1975-1986

Identity Area

Collection IDIIAV00000324
Unitdate1975-1986
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.36 m.
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Provinciaal VOS-project Noord-Brabant, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief is nog niet geïnventariseerd


Historical Note / Geschiedenis

Het provinciale project Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving (VOS) ging van start in 1976 en werd eind 1985 beëindigd; gezamenlijk initiatief van de Provinciale vrouwenraad Noord-Brabant, vormingsinstituten, Provinciale Bibliotheekcentrale, Vormingswerk Jong Volwassenen, Kulturele Raad en Provinciaal Opbouworgaan; doel was om vrouwen met een laag opleidingsniveau inzicht te geven in haar eigen situatie en om haar bewustwording, ontwikkeling en emancipatie te stimuleren; daarnaast werden kadertrainingen voor VOS-begeleidsters georganiseerd; een provinciale steungroep functioneerde als dagelijks bestuur en was verantwoordelijk voor het project; werkgroepen waren verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van plaatselijke cursussen en VOS-begeleidsters voor de inhoud.


Inhoud

Agenda's en notulen van vergaderingen van de steungroep 1976-1985; jaarverslagen 1978, 1980, 1982-1983; correspondentie 1976-1985; werkplan 1985; financiële stukken 1981-1985; stukken betreffende subsidie 1975-1985; evaluatieverslagen van het project 1976-1979 en van cursussen 1980; verslagen van werkgroepbijeenkomsten 1985; verslagen van bijeenkomsten van VOS-begeleidsters 1980; stukken betreffende de kadertrainingen 1976-1985; stukken betreffende bijscholing VOS-begeleidsters 1977-1978, 1982-1983, 1986; stukken betreffende plaatselijke VOS-werkgroepen 1976-1980; stukken betreffende voorlichting en werving 1980-1982; adreslijsten.
VOS-werkgroep Schijndel: notulen en (jaar)verslagen 1979-1985; correspondentie met het gemeentebestuur 1979-1986; ingekomen stukken betreffende het VOS-project Noord-Brabant 1985 en z.j.; agenda's, notulen en andere stukken van het Schijndels Vrouwenoverleg 1983-1984; knipsels en documentatie 1982.1985 en z.j.