/
Je bent niet ingelogd

Archief Nanny de Vries (1943-2012)

Identity Area

Collection IDIIAV00000713
Unitdate1943-2013
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent1.50 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2017
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2024
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor de met een * gemerkte nummers gelden voorwaarden..
Preferred CitationArchief Nanny de Vries, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren in 1943 als Nanny Maria Wilhelmina de Vries, overleden in 2012; huwde met Jan Best en kreeg twee kinderen; volgde gymnasium A, behaalde kandidaats kunstgeschiedenis en archeologie in 1969 en doctoraal archeologie cum laude in 1975; behaalde in 1984 de MO akte eerstegraads geschiedenis; werkte onder andere als ZWO-medewerkster archeologie, als redactrice van reisgidsen, beleidsmedewerker emancipatiezaken en als docente archeologie en vrouwengeschiedenis aan het Nustsseminarium te Amsterdam; was vanaf 1992 directeur van de Najade Press en redacteur van het tijdschrift Thamyris; auteur van onder andere Van Esfahan tot Efese (2010).


Inhoud

Poëziealbum 1953-1956; diploma's en aanstellingsbrieven 1956-1992; scripties 1964, 1968; (reis)dagboeken 1989-1997; teksten en aantekeningen voor onderzoek, cursussen en lezingen 1984-2011; stukken betreffende reizen en opgravingen 1989-2007; stukken betreffende door haar gemaakte reisgidsen 1999-2006; publicaties 1959-2010; stukken betreffende de Najade Press en Thamyris 1991-2002; stukken betreffende haar ziekte en overlijden 2012; dia's; foto's.
Toegang

1
Stukken betreffende het ‘Geschiedenis vrouweninitiatief 1993-95’, cursussen in het Vrouwenhuis Amstelveen door Nanny de Vries georganiseerd en gegeven. 1993..
2
Schriftjes ‘Dordogne’, geschreven in de tijd dat zij bij de ANWB werkte; de verbouwing die er in beschreven staat is van de Michangelostraat. 2003-2004..
3
Schriftjes ‘Denemarken en Zweden’; het paarse schriftje met datum 26-05-2003 gaat ook over de verbouwing van de Michangelostraat; er worden wandelingen in beschreven en dia`s. 1999-2006..
4
Schrift ‘Turkije okt. 06’: een reisbeschrijving van onder ander Kusades, Aydin graven en museums; in het Engels over een opgraving; gesprekken met inwoners; et schrift sluit af met een lijst van foto's. 2006..
5
Schrift ‘Iran 2006’: reisbeschrijving museums en dia lijst en cursus Farsi. 2006..
6
Schrift ‘Turkije voorjaar 2007’: betreffende grafheuvels in de bronstijd op de Siberische steppen, opgravingen waar spijkerschriften gevonden zijn en over de AK partij en Erdogan. 2007..
7
Schriftje ‘Vragen Iran najaar 2007’: vragen over Iran per dag; overal waar een krul voor staat is wat tekst terug te vinden is in haar boek Van Esfahan tot Efese; Jan Best heeft na Nanny's dood het boek zoals Nanny het oorspronkelijk geschreven had uitgegeven.2007..
8
Schrift met aantekeningen van de laatste wereldreis van Nanny en Jan naar Australië. z.j..
9
Schrift ‘Dagboek India’. 1996..
10
Alfabetisch gegevens over onderwerpen, behorende bij een diaserie; de pagina’s zijn genummerd: p. 3 staat dia 1 schat van Letnitsa, p. 4 dia 2 en 3 kazonlak, p. 8 dia 4 Cybele uitgezonden nos 155, p. 10 dia 5 nr 157 uit catalogus 137/d27, vierwielige wagons met gevleugelde aarden, p. 10 dia 6 en 7 Bendis in Athene, p. 11 dia 8 Bendish huwelijk, p. 11 leeuw nr 156, p. 12 dia10 nr 159, p. 12 dia 11 Letisitsa 1400-350 nr 276 opgravingen, p. 13 dia 12 grafheuvel 380-350 beenplaat schat van Vratsa, p. 14 dia`s 13, 15-17, dia 14 Stora Zagora, dia 15 stier, dia 16 nr 158 Rogozen, dia 17 nr 94 Rogozen, p. 15 dia 18-21, dia 18 Rogozen, dia 19 H. huwelijk, dia 20 H huwelijk in graf, dia 21 Herades Auge nr 4, p. 17 dia 22 nr 154 (Matrijs ingeschreven), p. 18 dia 23-24 Kantharos v kaneirosb museum, dia 24 Pekke Musco Archedigoo, p. 19 dia`s 25-26, dia 25 mythedood Orpheus, dia 26 Stamnes van Bolei, p. 20 dia 27-29, dia 27 Lekythos, dia 28 Zuil Krales, p.21 dia 30-31, dia 30 Krater van Chiusi, dia 31 dagelijks leven van de slaven, p. 22 dia 32, 34-35, dia 32 prothesis opbaring, dia 34 grafspelen met...., dia 35 Lutrophoros, p.23 dia 36-37,39, dia 36 kraterfragment, dia 37 en dia 39 vrouwen bij bronnenhuis, p. 25 dia 41 Robin Soncoll; onduidelijk wat de rode cijfers betekenen bij de aantekeningen; Nanny heeft goed zoekbaar haar aantekeningen op alfabetische volgorde geordend; over veel soorten onderwerpen en bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld ongehuwde vrouwen en dienstmeisjes; ook een kort reisverslag over opgravingen en museums die ze bezocht heeft en een uitgebreide literatuurlijst met aantekeningen waar ze wat uit gehaald heeft; in het Engels, Frans, Duits, Nederlands; ook staat er in welke boeken ze nog wil gaan aanschaffen. In haar aantekeningen vind je steeds krullen voor de tekst. Waarschijnlijk zette zij een krul als ze onderwerpen en feiten gecontroleerd had en zeker wist dat alles correct was. z.j..
11
Aantekeningen betreffende Thracië en de vrouwenbeweging. z.j..
12
Aantekeningen met inhoudsopgave per tabblad. z.j.
13
Aantekeningen uit boeken over vrouwengeschiedenis. z.j..
14
Aantekeningen uit ‘Sexual Asymmetry (1987) en ‘One Hundred Years of Homosexuallity’. z.j..
15
Aantekeningen over ‘Lesbische identiteit binnen de 1e en 2e feministische golf’. z.j..
16
Aantekeningen uit boeken over vrouwen en socialisme. z.j..
17
Reisdagboek Venetië. 1991..
18
Aantekeningen uit boeken. z.j..
19
Aantekeningen en reisdagboek Frankrijk 1990, Griekenland 1989, veel over Bulgarije, geschiedenis van de Thracia, prehistorie, over nederzettingen grafheuvels en het historische museum in Sofia; in Nova Zagora zijn Nanny de Vries en Jan Best een aantal jaren achter elkaar geweest om daar op te graven. 1989-1990..
20
Aantekeningen uit boeken. z.j..
21
Aantekeningen voor de cursus ‘politieke ideeën van vrouwen uit de geschiedenis’, gegeven in 1987 in het Vrouwenhuis Amstelveen; met evaluatie van 4 cursisten. 1987..
22
Aantekeningen cursus matriarchaat (Nuts). z.j..
23
Aantekeningen uit boeken betreffende Vikingen, Kelten, Skythen. z.j..
24
Aantekeningen betreffende opgravingen Bulgarije. z.j..
25
Aantekeningen ‘De Thracische Vrouw’. z.j..
26*
Dagboeken, genummerd 1-3. z.j..
27
Dagboek reis Finland: een beschrijving van de reis die ze gemaakt heeft om de reisgids Finland tot stand te brengen in de serie Dominicus Finland door Nanny de Vries en Eeva Tuovinen. z.j..
28
Schrift ‘Dagboek New Haven 25-6-98 – sept. 98’. 1998..
29
Schrift met aantekeningen van haar reis naar Mexico. Oktober 2000. 2000..
30
Schrift met beschrijvingen dia’s 1-50 bij cursus VU Thracië. z.j..
31
Schrift met aantekeningen reis VS. oktober-november 1992. 1992..
32
‘Foto’s Kreta’. z.j..
33
Tekst ‘Met de Kretensische lineairschriften (lineair-A en B) verwante lineairschriften in het Nabije Oosten’ (41 p.) uit een map met opschrift ‘Nabije Oosten ZWO-rapport N.M.W. de Vries’; de nummers verwijzen naar tabletten aardewerk en een zilveren schaal, ook worden bevindingen van ontdekkingen gedaan als bijvoorbeeld Alt Crowfoot, Yadin en Glueck; verschillende opgravingsheuvel en plaatsen worden genoemd. z.j..
34
Eerstejaars scriptie Universiteit van Amsterdam ‘Symbolen en achtergronden in de zwangere vrouw van Marc Chagall’, getypt, voorjaar 1964; computerversie van later datum. 1964 en z.j..
35
Reader Nutsseminarium Alg. Hogeschool Amsterdam ‘Matriarchaat en vrouwenreligie in prehistorie en de vroegste historische perioden. Een feministische mythe? Inleiding en samenstelling: Nanny de Vries’. september 1984..
36
Artikel N.M.W. de Vries (Amsterdam) ‘La maison a abside en Italie et des relations Balkaniques’, Pulpudeva. Semaines philippopolitaines de l’histoire et de la culture thrace. Plovdiv, 4-19 octobre 1978, 3, p. 318-324, over de bouwstijl van Italië Balkon de overeenkomsten van steentijdperk tot de bronstijd. Overdruk. 1978..
37
Artikel N.M.W. de Vries (Amsterdam) ‘Three twin catacomb-graves’, Pulpudeva. Semaines philippopolitaines de l’histoire et de la culture thrace. Plovdiv, 4-18 octobre 1976, 2, p. 210-214, over catacombe graven en het ritueel van Sati, vrouw volgt man in de dood. Overdruk. 1976..
38
Uitnodiging voor deelname aan het International Symposium ‘Ancient Balkan Studies-6’ Moscow 18-22 October 1988. 10 december 1987..
39
Bundel voor haar zestigste verjaardag, ‘Nanny de Vries Opera Minora’, 15 publicaties van haar verzameld door Jan Best en ingeleid door Els Lalk. 2003..
40
Stukken ‘HFS Materiaal researchprojecten Thracisch materiaal / Mycenaean Thrace’. z.j..
41
Stukken betreffende het ‘Thracologie Ethnogeneseproject N.M.W. de Vries’ met artikelen van haar. 1959-1978..
42
Artikelen van haar in MVM Nieuws ‘Waarom zit ik als vrouw in Willem word wakker?’ (1979), ‘Via deeltijdarbeid naar een vijf-urige werkdag?’ (1981) en ‘E-steunen’ en ‘Aktivering en Aktie’ (1982); Doedenk Katern 3, MVM juni 1982. 1979, 1981-1982..
43
Artikel Nanny M.V. de Vries (Niederlande), ‘Die Stellung der Frau in der Thrakischen Gesellschaft’, p. 315-321. Kopie. z.j..
44
Tekst lezing Moskou okt. 1988 ‘The Role of Thracian Women in Greece’. Kopie. z.j..
45
Artikel ‘De Vrouwenaktiepartij. Een ervaring rijker’, in Hydra. Vrouwenkrant A’veen. 1982?.
46
Artikel ‘Pre- en Protohistorie beperkt zich niet alleen tot poppen en potten, in: de heilstaat, 5e jaargang, nummer 1, oktober 1980. 1980..
47
Geprinte email van Forough Nayeri aan Fred van der Zee met herinneringen aan Nanny de Vries. 6 augustus 2013..
48*
Herinneringsboek ‘Nanny Maria Wilhelmina de Vries, Amsterdam 8 december 1943-4 juli 2012’, samengesteld voor de familie en vrienden; de informatie en persoonlijke berichten zijn direct overgenomen uit het Persoonlijk Requiem op www.requiem.nl. 2012..
49
Stukken betreffende het Netwerk Nutsvrouwen. 2009-2010..
50
Scriptie ‘Graven te Tarquinia uit de overgangsperiode van de Villanova naar de Etruskische Kultuur’. z.j..
51
Publicatie ‘Djadovo. Bulgarian, Dutch, Japanese Expedition. Vol.1 Mediaeval Settlement and Necropolis (11th-12th Century). Edited by A. Fol, R. Katincarov, J. Best, N. de Vries, K. Shoju and H. Suzuki (Tokai University Press, 1989). 1989..
52
Kladblok met aantekeningen in de tijd dat Nanny in Haarlem werkte. z.j..
53
Kladblok met korte reisbeschrijving Frankfort. 1991..
54
Kladbok met beschrijvingen van dia’s 1-32. z.j..
55
Schriftje met aantekeningen reis Parijs 1995 en Brussel 1999. 1995, 1999..
56
Schrift met aantekeningen die zij voor haar boek Van Esfahan tot Efese gebruikt heeft ; aan de andere kant van het schrift een verslag van haar wereldreis met Jan. 1993..
57
Overdruk artikel ‘The central sanctuaries at Mallia and Mexico’, verschenen in Interaction and Acculturation in the Mediterranean, edited by Jan G.P. Best & Nanny M.W. de Vries (B.R. Grüner Amsterdam). z.j..
58
Dagboek reis Cariben. 1997..
59
Artikel ‘La maison a abside en Italie et des relations balkaniques’, in: Pulpudeva. Semaines philippopolitaines de l’histoire et de la culture thrace, 4-19 octobre 1978, p. 318-324. 1978..
60
Artikel met Jan G.P. Best ‘Eine bronzezeitliche Kultur met Apsishäusern in den Niederlanden und ihre Beziehungen’, in: Pulpudeva. Semaines philippopolitaines de l’histoire et de la culture thrace, 4-19 octobre 1978, p. 325-332. 1978..
61
Artikel met Jan Best, ‘Royal Seals from Mallia. The Analysis of Their Intercultural Context’. z.j..
62
Folder van de tentoonstelling ‘De Thracische Koningsschat. De zilverschat van Rogozen, Bulgarije’ in de Nieuwe Kerk te Amstedam met sticker ‘Thracische Vrouwen en Godinnen, lezing door drs. Nanny de Vries, Nieuwe Kerk, A’dam, 23 dec. ’89 15.30 uur’. 1989..
63
Verslag van het ‘Dritter internationaler Thrakologischer Kongress’, gehouden in Wenen 2-6 juni 1980, met de tekst van haar welkomstrede als secretaris van de Henri Frankfort Stiftung. 1984..
64
Stukken betreffende gegeven cursussen en lezingen. 1984-2001..
65*
Diploma’s, aanstellings- en ontslagbrieven. 1956-1992..
66
CV’s. z.j..
67
Afscheidsbundel gemaakt ter gelegenheid van haar afscheid van het werk in Hoogezand-Sappemeer. 1991?.
68
Stukken betreffende de publicatie van haar boek Van Esfahan tot Efese en From Esfahan to Ephesus. 2009-2010..
69
Scriptie kandidaats geschiedenis ‘Botticelli en Lucretius’. 1968..
70
Tekst lezing ‘The Role of Thracian Women in Greece’, published in the 1989 Congress Proceedings of the Academy of the USSR translated by Lilia S. Bayun into Russian. 1989..
71
Stukken betreffende de Najade Press, opgericht in 1991 en ontbonden per 1 oktober 2000, en het tijdschrift Thamyris. 1991-2002..
72-73
Verzameld materiaal voor haar onderzoek naar vrouwenbesnijdenis. 2002-2011..
74
Foto’s van opgravingen (Bulgarije?) en kaart van Bulgarije. z.j..
75
Publicatie Het werkelijke Etrurië. Etruskologie zonder fascisme van Jan Best de Vries ‘In memoriam Nanny de Vries, Etruskologe: haar eerste droom verwezenlijkt, haar laatste wens vervuld’. 2013..
76
Plakboek van de presentatie op 15 mei 2010 in het Tropeninstituut te Amsterdam van haar boek Van Esfahan tot Efese’, samengesteld door haar dochter Birgit Best. 2010..
77
Overige stukken van de presentatie op 15 mei 2010 in het Tropeninstituut te Amsterdam van haar boek ‘Van Esfahan tot Efese’. 2010..
78*
Ingekomen beterschapswensen. 2012..
79*
Ingekomen condoleances na haar overlijden. 2012..
80
Aflevering van Thamyris no. 26 (2013) met een In Memoriam Nanny de Vries. 2013..
81
Schrift met gegevens over haar gewicht en voeding vanaf haar geboorte op 8 december 1943 tot juli 1944; ook gegevens van Ingrid, geboren op 23 februari 1946 en Eddy, geboren op 3 december 1947. 1943-1947..
82
Poëziealbum. 1953-1956..
83
Overlijdensbericht van Geertruida Hendrika (Truus) Esser, een tante van Jan Best die een belangrijk persoon voor hen is geweest; Nanny werd in het begin niet zo gewaardeerd door haar schoonfamilie; tante Truus werd door Nanny bewonderd en heeft vaak een goed woordje voor haar gedaan; Truus werkte met hart en ziel met doven en slecht horende kinderen. 1999..
84
Publicatie Thracians and mycenaeans. Proceedings of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam 24-26 September 1984, edited by Jan G.P. Best and Nanny de Vries (1989). 1989..
85
Dia’s Zweden met bijschriften. z.j..
86
Dia’s ‘Thracië, Indo-Europeanen, Absis-huizen’. z.j..
87
Dia’s ‘Thracische vrouwen, Bulgarije, Byzantijnse Middeleeuwen’. z.j..
88
Dia’s ‘Bulgarije, Neoliticum, Thracische kunst, Bendis’. z.j..
89
Dia’s ‘Turkije 2006 sept/okt’. 2006..
90
Dia’s ‘Oost-Turkije Iran (Azerbajdzan) 1ste diaserie’. z.j..
91
Dia’s ‘Kreat, Mycene, Lineair-A, Kretaboek’. z.j..
92
Dia’s ‘Iran’. z.j..
93
Dia’s ‘Bulgarije, Indo-Europeanen, opgravingen, Griekse kunst’. z.j..
94
Dia’s van vondsten Tracië. z.j..
95
Dia’s ‘Skythen, Thraciërs, Sundestrup?’. z.j..
96
Dia’s ‘Etrusken’. z.j..
97
Foto’s. ca. 1925-2012..
98
Stukken betreffende opgravingen in Bulgarije , samen met Jan Best; Nanny onderhield de politieke contacten in Bulgarije en zorgde voor de subsidiestroom die er van uit Nederland kwam. Bulgaars. 1981-1989..
99
Stukken uit een ordner met opschrift 'MVM Vrouwenstudies': stukken betreffende haar cursussen vrouwengeschiedenis in het Vrouwenhuis Amstelveen en het bijvak vrouwengeschidenis aan de VU, stukken betreffende Thracische vrouwen, correspondentie. 1988-2006..
100
Stukken uit een ordner met opschrift 'postbook Najade Press': correspondentie, financiële stukken, stukken betreffende het tijdschrift Thamyris, stukken betreffende haar reis naar San Francisco op uitnodiging van de homobeweging 1999, betreffende een reis door de Verenigde Staten 1992 en een reis Iran 2006. 1987-2006..
101
Visitekaartjes, bedankkaartjes voor gehouden lezingen, boekbesprekingen, cursussen en van mensen van de opgraving Bulgarije; briefkaarten aan haar echtgenoot vanuit Finland 1990. 1987-2009..