/
Je bent niet ingelogd

Collectie PSP Tweede Kamerfractie, abortuscollectie 1970-1982

Identity Area

Collection IDIIAV00000135
Unitdate1970-1982
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent0.50 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1986
Access and UseVrij
Preferred CitationCollectie PSP Tweede Kamerfractie, abortuscollectie , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Voorafgaand aan de totstandkoming van de abortuswet in 1981, werden er tussen 1970 en 1981 zeven wetsvoorstellen ingediend; het recht op abortus was een van de belangrijkste strijdpunten van de tweede feministische golf; actiegroepen als Dolle Mina (DM) en Wij Vrouwen Eisen (WVE) streden hiervoor; de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) steunde haar eisen van legalisering en 'de vrouw beslist'.


Inhoud

Ingekomen brieven en nota's 1970-1975, 1979-1982; handtekeningenlijsten en adhesiebetuigingen met de actie van DM tegen het wetsontwerp inzake abortus 1972; brieven en handtekeningenlijsten ingekomen bij Van der Spek tegen het wetsontwerp inzake abortus 1978-1979; wetsvoorstellen en kamerstukken betreffende abortus 1970-1981 en de Bloemenhovekliniek 1974-1975; bijdragen aan debatten en andere stukken van de PSP Tweede Kamerfractie inzake abortus 1976, 1979-1980; knipsels van artikelen betreffende abortus 1972; rapporten en publikaties van onder andere DM, WVE, Stimezo en de Landelijke Huisartsen Vereniging 1974-1982.
NB. Een ander deel van het archief is aanwezig bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Toegang

1
Brieven, nota's en rapporten van diverse instanties en personen met betrekking tot wetsontwerp 10719 van de heren Lamberts en Roethof (strafbepaling zwangerschapsverstoring). 1970-1973..
2
Voorstel van wet (afschrift) van de heren Lamberts en Roethof.juni 1970..
3
Gedrukte stukken waaronder interimrapport commissie-abortus (1971) en ontwerp van wet (1972). 1971, 1972..
4
Ledenlijst bijzondere Commissie van wetsontwerp 10719. september 1971..
5
Adhesiebetuigingen actie Dolle Mina.mei 1972..
6
Krantenartikelen inzake abortus. 1972..
7
Brieven en nota's inzake abortus. 1974-1975..
8
Enkele uitgaande stukken PSP-fractie inzake abortus. 1976..
9
Kamerstukken inzake abortus. 1974-1975..
10
Kamerstukken inzake Bloemenhovekliniek.1974-1975..
11
Kamerstukken inzake abortus. 1975-1977..
12
Groot aantal brieven, veelal met handtekeninglijsten, van personenvoornamelijk aan Tweede-Kamerlid PSP Van der Spek tegen het wetsvoorstel inzake abortus. 1978-1979..
13
Brieven, nota's van velerlei organisaties inzake abortus. 1979..
14
Brieven, nota's van velerlei organisaties inzake abortus. 1980..
15
Brieven, nota's van velerlei organisaties inzake abortus. 1981..
16
Brieven, nota's van velerlei organisaties inzake abortus. 1982..
17
Stukken van de PSP-fractie inzake abortus. 1979-1980..
18
Kamerstukken inzake abortus. 1978-1979..
19
Kamerstukken inzake abortus. 1979-1981..
20-32
Diverse publicaties inzake abortus. 1974-1982..
20
Overzicht van 5 jaar Abortusstrijd. Uitgave van Dolle Mina. (1974).
21
Legalisering van abortus. Uitgave van 'Wij vrouwen eisen'. (1975)..
22
Nederlanders over abortus.Uitgave van Stimezo. 1975..
23
Verslag MR'70. 1976-1979..
24
Plan Beleid Lange Termijn. HOZ.(1977)..
25
Feiten over abortus in Nederland. Uitgave van Stimezo. (1977)..
26
Abortus, hoe gaat dat precies? Uitgave van Stimezo. 1978..
27
Late abortus in Nederland. Uitgave van Stimezo. (1979)..
28
Beter geen wet dan deze. Uitgave van Stimezo.1979..
29
Bulletin Abortus Internationaal. Uitgave van 'Wij vrouwen eisen' nrs 1, 2 (nov 1978, mrt 1979)..
30
Huisarts en Abortus. Uitgave van LHV, okt. 1980..
31
Rapporten Gezondheidsraad (2) inzake abortus. 1981, 1982..
32
Enkele exemplaren van 'Beleid beschouwd'. Samenstelling RVD.1974, 1979, 1980, 1981..