/
You are not logged in

Archief Werkplaats voor Feminisme en Levensbeschouwing 2002-2009

Identity Area

Collection IDIIAV00000712
Unitdate2002-2009
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.06 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Annette Mevis in 2013
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Werkplaats voor Feminisme en Levensbeschouwing, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 2003, opgeheven in 2009; kan beschouwd worden als een particuliere voorzetting van de Sectie Vrouwen in Kerk en Samenleving (VKS) van de Raad van Kerken; doel was onder andere het coördineren van initiatieven voor de verbetering van de positie van vrouwen en gemarginaliseerde groepen in geloofsgemeenschappen en samenleving; batig saldo ging naar de Oecumenische Vrouwen Synode (OVS).

Archief geschonken in 2013 door M.A.G. den Dulk-Barens.


Inhoud

Stukken betreffende de oprichting 2001-2002; verslagen van vergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, vlugschriften, ledenlijsten en stukken betreffende activiteiten 2003-2009.