/
You are not logged in

Archief Burgerziekenhuis Voor Vrouwen / Bedrijvencentrum Voor Vrouwen

Identity Area

Collection IDIIAV00000274
Unitdate(1982) 1985-1993, 1996-1999
1985-1993
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.80 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1993
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Burgerziekenhuis Voor Vrouwen Bedrijvencentrum Voor Vrouwen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgezet als project BVV in 1985, toen bekend werd dat het Burgerziekenhuis in 1990 zou gaan verhuizen; de initiatiefgroep wilde onder andere vijftig à zestig procent van de vrijkomende ruimte bestemmen voor vrouweninitiatieven; in 1987 veranderd in een coördinatiegroep en op 28 juni 1988 werd de Stichting Burgerziekenhuis Voor Vrouwen opgericht; er werden vijf werkgroepen ingesteld: meidenwerk, wonen, gezondheid, bedrijven en kunst die wensen, mogelijkheden en knelpunten gingen onderzoeken; sinds de oplevering van het gebouw, het Zijpand geheten, in 1992 is een nieuwe stichting BVV opgericht: Stichting Bedrijvencentrum Voor Vrouwen, die bedrijfsruimten verhuurt en beheert; gaf tijdschrift BVV-bulletin uit.


Inhoud

Aantekeningen en notulen betreffende de voorbereiding van de stichting BVV 1985-1987; notulen van bestuur en werkgroepen 1987-1992; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1985-1991; logboeken 1987-1992; financiële stukken 1986-1992; stukken betreffende doelstelling, werving van onderneemsters; stukken betreffende de verbouwing van het ziekenhuis 1987, 1989-1992; stukken betreffende realisatie van woningen 1989-1992; stukken betreffende kinderopvang 1989-1992; stukken betreffende samenwerking met Stichting Bouwvrouw 1991; stukken betreffende sociale veiligheid in de omgeving van het ziekenhuis en Muiderpoortstation 1987 -1992; plakboeken over ontstaan en ontwikkeling van BVV-Idee 1985-1991; fotoalbums, cassettebandjes en videobanden.
Inventory / Inventaris

Burgerziekenhuis Voor Vrouwen

1-8
Notulen van vergaderingen van bestuur, coördinatiegroep en werkgroepen. 1987-1992.. 9 delen.
1
Bestuur, 1987 nov - 1988 mrt..
1a
Coördinatiegroep, 1987 feb - 1987 aug..
2
Coördinatiegroep, 1987 aug - 1987 dec..
3
Coördinatiegroep, 1988 jan - 1988 dec..
4
Coördinatiegroep, 1989 jun - 1990 nov..
5
Coördinatiegroep, 1990 nov - 1992 jun..
6
Werkgroep wonen, 1987 dec - 1988 jan..
7
Werkgroep gezondheid en hulpverlening, 1988 jan - 1988 jun..
8
Werkgroep bedrijven, 1988 mei - 1988 sep..
NB. Zie ook nrs 62-64.
9
Convocaties, agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van bestuur. 1988-1990.. 1 pak.
10
Agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van bestuur. 1991.. 1 pak.
11
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken 1985-1986;. 1 pak.
12-16
Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken. 1987-1991.. 5 pakken.
12
Met index. 1987-1988..
13
A-F. Met index. 1988-1990,.
14
G-Z. 1988-1990,.
15
1990..
16
1991..
17-18
Kantooragenda's. 1990-1991.. 2 delen.
17
1990..
18
1991..
19-25
Logboeken. 1987-1992.. 7 delen.
19
1987 jun - 1988 jun..
20
1988 jun - 1988 sep..
21
1988 sep - 1989 sep..
22
1989 sep - 1990 jun..
23
1990 jun - 1991 mrt..
24
1991 mrt - 1991 okt..
25
1991 okt - 1992 jun..
26-27
Kasboeken. 1986-1987, 1989-1992.. 2 delen.
26
1986-1987..
27
1989-1992..
28
Tabellarisch kas- en giroboek. (gr.form.) 1990-1991.. 1 deel.
29
Financiële correspondentie, correspondentie betreffende subsidie, kopie tabellarisch kasboek 1988-1989, kasboek, grootboek en memoriaal 1990. 1988-1990.. 1 pak.
30
Stukken betreffende de aanvraag en afrekening van diverse subsidies. 1987-1988.. 1 omslag.
31
Financiële correspondentie 1987-1989 en correspondentie betreffende subsidie 1988. 1987-1989.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende diverse subsidies. 1987-1991.. 1 pak.
33
Aanslagbiljetten van belastingen en premie volksverzekering. 1989-1991.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende samenwerking met het administratiekantoor Ins en Outs. 1991.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende de aanstelling van personeel, loonbelasting en sociale verzekeringen, salaris- en personeelsadministratie en accountantsverklaringen over de periode 1 mei-1 augustus 1991. 1989-1992.. 1 pak.
36
Bedrijfsplan. 1990.. 1 stuk.
37
Stukken betreffende de verbouwing van het Burgerziekenhuis en herinrichting van het BZ-terrein. Met tekeningen. 1987, 1989-1992.. 1 pak.
38
Notulen van vergaderingen en andere stukken van het planteam. (1986) 1987 (-1989).. 1 pak.
39
Stukken betreffende de (organisatie van) de openingsfestiviteiten op 4 en 5 september 1992 van het Bedrijven Centrum voor Vrouwen.1992.. 1 pak.
40
Stukken betreffende diverse onderwerpen: publieksgroepen, werkplan en enquête onder de onderneemsters betreffende de doelstellingen, werving, allochtonen en klachtenbehandeling, av-materiaal, kinderopvang, fondsen, Europese subsidie voor ondernemers, personeel, open dag op 27 maart 1992 en feestelijke start van de verbouwing op 4 juli 1991. 1990-1992.. 1 pak.
41
Stukken betreffende diverse onderwerpen (moet nog uitgezocht worden). 1991-1992.. 1 pak.
42
Stukken betreffende de realisatie van woningen. 1989-1992.. 1 omslag.
43
Stukken betreffende (het opzetten van) kinderopvang. 1989-1992.. 1 omslag.
44
Stukken betreffende de gezondheidszorggroep. 1990-1991.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende een videoproductie. 1988, 1991.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende een banenplan Amsterdam-Oost. 1987.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende samenwerking met en informatie over de Stichting Bouwvrouw en leerlingen bouwplaatsen voor vrouwen en meisjes. 1991.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende sociale veiligheid in relatie met het terrein van het Burgerziekenhuis en het Muiderpoortstation. 1987-1992.. 1 pak.
49
Receptieboek (t.g.v. nieuwjaarsreceptie 1992?). z.j.. 1 deel.
50-53
"Boek I, II, IV, VI", plakboeken houdende een overzicht in woord en beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van BVV-Idee van. 1985-1992.. 4 pakken.
50
boek I, 1985 okt - 1986 dec..
51
boek II, 1987 jan - 1987 okt..
52
boek IV, 1988 sep- 1989 dec..
53
boek VI, 1991 apr..
54
Folders en informatiebrochure. 1988 en z.j.. 1 omslag.
55
'BVV-bulletin', 1987, nrs 1-2, 1988, nrs 3 en 5, 1990 nrs 7-8, 1991 nrs 11-12, 1992 nr 13 en 'Samenlevingsopbouw', themanummer "BVV-idee", jrg 12, nr 13, juni 1993. 1987-1993.. 1 omslag.
56
Fotoalbum houdende foto's van diverse binnenterreinen. z.j.. 1 deel.
57
Fotoalbum houdende foto's van diverse pleinen in Amsterdam. (gr.form.) z.j.. 1 omslag.
58
Geluidsbanden met interviews, en opnamen van vergaderingen en bijeenkomsten. 1988-1992.. 22 cassettebandjes.
59
Videobanden waarvan 5 banden over de BVV, 1 van MTV Turks, 1 van Stg Bouwvrouw en 1 van Werk-TV. z.j.. 8 stukken.
NB. Inventarisnummers 60-61 zijn overgebracht naar archief Vrouwenruimte De Kat in 2012.

Aanvulling 1994

62-64
Registers houdende aantekeningen en notulen van Els Huigsloot met betrekking tot de voorbereiding van de stichting BVV. 1985-1987.. 3 delen.
62
I 1985 okt - 1986 okt..
63
III 1986 okt - 1987 feb..
64
1987 mrt - 1987 jun..

Aanvulling 2003

65-66
Stukken nog niet verwerkt. 1992-1993, 1996-1999.. 1 doos en 1 pak.