/
You are not logged in

Archief Comité '1900 Nederlandsche vrouwen 1911'

Identity Area

Collection IDIIAV00000037
Unitdate1911-1939
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.05 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1987
Access and UseVrij
Access NoteAlleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Comité '1900 Nederlandsche vrouwen 1911' , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

In 1911 kwam er een spontaan protest tegen het uitbreken van de oorlog tussen Italië en Turkije; het Comité bestaande uit de dames W.C. Pruis-Jacobi, C.C. van Dorp-Pilgrim, J.S. Kramers-Breukelman, Johanna van Peski, Lisette M. Hellemans en Elisabeth Baelde, plaatste 14 oktober 1911 een oproep in de dagbladen; hierop reageerden 1900 vrouwen met hun instemming; er werd een 'Verzoekschrift om den Vrede te bevorderen' aangeboden aan Koningin Elena van Italië en een afschrift aan Koningin Elizabeth van Roemenië (Carmen Sylva).


Geschiedenis archiefbeheer

Alle stukken die met deze actie te maken hadden werden door L.M. Hellemans verzameld en gegeven aan Mr. de Pinto van de Bond Vrede door Recht. Namens deze Bond werden de stukken tentoongesteld op de Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. Daarna zouden ze in een kistje in de bibliotheek van het Vredespaleis worden gelegd, waarmee Mw C.C. van Dorp-Pilgrim zich belastte. Rond 1920 bleek dat er geen papieren in het kistje lagen. Een uitgebreide zoekactie leverde niets op. Besloten wordt afschriften te maken en deze alsnog te deponeren in het daarvoor bestemde kistje in het Vredespaleis op vrijdag 12 oktober 1923.


Inhoud

Afschriften verzameld door Lies Hellemans, lid van het comité: concept van de oproep 1911; correspondentie betreffende de publicatie van het oorlogsprotest 1911-1912; correspondentie betreffende de plaatsing van de stukken op de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913', het deponeren van de stukken in het Vredespaleis en betreffende het zoekraken van de stukken 1912-1913, 1920-1923; concepten van afschriften van de zoekgeraakte stukken 1923; stukken betreffende het achterhalen van de inhoud van het kistje 1930, 1934-1935, 1939.
Inventory / Inventaris

Lijst van de stukken geschonken aan het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging en omslag van de map. 193?.

Inhoudsopgave van de stukken in het kistje in het Vredespaleis. z.j.

Tijdschrift 'Vrede door Recht'. 1912.

Concept van de oproep in de dagbladen van 14 oktober 1911.

Enveloppen en brieven van instemsters met het protest tegen de oorlog tussen Italië en Turkije. 1911.

Correspondentie betreffende oorlogsprotest. 1911-1913.

Brief van M.J. Goudsmit betreffende een Insigne 'Pax Imperium'. 18 juni 1913.

Correspondentie betreffende het deponeren van de originele stukken in een kistje in het Vredespaleis. 1912-1914, 1920.

Stukken betreffende de plaatsing op de Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. 1912.

Correspondentie betreffende het zoekraken van de stukken. 1921-1923.

Stukken en correspondentie betreffende het maken van de afschriften van de zoekgeraakte stukken. 1922-1923.

Concepten van de afschriften. 1923.

Correspondentie over de deponering van de afschriften in het kistje en een krantenverslag. 1923.

Afschriften van 2 brieven van L. Hellemans aan Mw Koechlin-James (IVVV). 1930.

Stukken betreffende het al dan niet aanwezig zijn van de papieren in het kistje en de Vrouwen Kruistocht naar het Vredespaleis. 1934.

Correspondentie tussen L.M. Hellemans en de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (IVVV). 1934.

Afschrift van een brief aan Mej. van Veen, secretaresse 'Conseil International des Femmes' over een vrouw in het permanente Hof van Arbitrage. 21 augustus 1934.

Correspondentie met mevrouw Romeyn. 1934-1935.

Brief van Elisabeth Baelde aan zr. L.M. Hellemans over het kistje in het Vredespaleis. 2 januari 1935.

Briefkaart van Elisabeth Baelde aan zr. L.M. Hellemans over de inhoud van het kistje d.d. 7 april 1939 en twee ansichtkaarten van het Vredespaleis. 1939.

Brief van M.J. Goudsmit betreffende een Insigne "Pax Imperium". 18 juni 1913.

Tijdschrift "Vrede door Recht". 1912.