/
You are not logged in

Archief Annie van Ommeren-Averink (1913-1991)

Identity Area

Collection IDIIAV00000367
Unitdate1948-1991
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 2000
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Annie van Ommeren-Averink, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren 28 mei 1913 te Enschede, overleden 1 februari 1991 te Haarlem; vooraanstaand communiste, lid van het partijbestuur van de CPN, lid van de Eerste Kamer voor de CPN 1957-1966, 1967-1969 en van de Tweede Kamer 1966-1967; gehuwd met Eep van Ommeren; centrale persoon in de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB) en het maandblad van de NVB Vrouwen (eerder Vrede en Opbouw en Vrouwen voor vrede en opbouw geheten).


Inhoud

Jeugdherinneringen z.j.; ingekomen stukken, teksten van toespraken en artikelen 1960-1991; stukken van en betreffende de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB): vergaderstukken 1950-1983; statuten z.j.
Inventory / Inventaris

Stukken van persoonlijke aard

1
Getypte concept-tekst ‘Jeugdherinneringen’. z.j.. 1 stuk.
2
Ingekomen stukken, teksten van toespraken, artikelen, krantenknipsels, alfabetisch op onderwerp of naam. 1960-1977, z.j.. 1 pak.
3
Tekst van afscheidsrede bij haar crematie en krantenknipsels. 1968, 1981, 1991 en z.j.. 1 omslag.
4
Artikel ‘Hebben wij gelijke rechten?’. 1960.. 1 stuk.
5
Eerste Kamerstukken over gelijke beloning en economische ontwikkeling. 1960 en z.j.. 2 stukken.
6
Tekst van lezing over de positie van vrouwen in de geschiedenis ‘Voor gelijkstelling als mens, burger en arbeidskracht’. z.j.. 1 stuk.
7
Tekst van lezing over het probleem van de toenemende werkloosheid en de bestrijding daarvan. z.j.. 1 stuk.
8
Bloknoot met notities. z.j.. 1 stuk.

Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB)

NB. Zie ook de plaatsingslijst van de collectie van de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB).
9
Notulen, (toelichting op de) agenda’s en teksten van toespraken van vergaderingen en congressen van de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB). 1950-1983, z.j.. 1 pak.
10
Circulaires. 1966-1967.. 1 omslag.
11
Statuten en huishoudelijk reglement. z.j.. 1 omslag.
12
Lijst van hoofdbestuursleden. 1976.. 1 stuk.
13
Beleidsstuk ‘Onder de hoede van de voorhoede of samen gelijk op’. z.j.. 1 stuk.
14
Stukken over de geschiedenis van de NVB. z.j.. 1 omslag.
15
Teksten over, ook met persoonlijke herinneringen aan, de oprichting en de (voor)geschiedenis van de NVB en afdelingen. z.j.. 1 omslag.
16
Rapport over de wettelijke rechten van de Nederlandse vrouwen. 1958.. 1 stuk.
17
Overzicht van artikelen op onderwerp gepubliceerd in de periodiek van de NVB Vrouwen in de jaren 1946-1976. z.j.. 1 stuk.
18
Manuscripten van artikelen, waarschijnlijk bestemd voor publicatie in Vrouwen. 1981, z.j.. 1 omslag.
19
Stukken betreffende scholing. 1958, 1970 en z.j.. 1 omslag.
20
Tekst van toespraak van Stennie Pratomo-Gret ‘Onze strijd voor de vrede, tegen de duurte’ op het leidstersweekend van de NVB. [1949].. 1 stuk.
21
Folder, sticker, ansichtkaarten en publicatie Terug uit de Sowjet-Unie. 8 Nederlandse vrouwen vertellen van hun ervaringen. 1956, 1971 en z.j.. 1 omslag.
22
Stukken van de werkgroep ‘Tentoonstelling Vrouwen in de Twintigste Eeuw’. 1980.. 1 omslag.
23
Ontwerp-statuten van de Hannie Schaft Stichting te Amsterdam, die ten doel heeft maatschappelijke vormings- en scholingsactiviteiten voor vrouwen te ontplooien ten behoeve en in opdracht van de NVB. z.j.. 1 stuk.
24
Verslagen van de in januari en februari 1950 te Amsterdam en Rotterdam door de NVB gevoerde vredesacties onder havenarbeidersvrouwen. [1950].. 2 stukken.
25
Stukken betreffende de Nieuw-Guineakwestie en de in 1962 door de NVB gehouden enquête hierover. 1962.. 1 omslag.
26
Manuscripten over Aletta Jacobs, waarschijnlijk bestemd voor Baanbreeksters. 1955, z.j.. 2 stukken.
27
Manuscript over Clara Zetkin. z.j.. 1 stuk.
28
Artikelen en knipsels over Alexandra Kollontai. 1952, 1966, 1972 en z.j.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende 8 maart, Internationale Vrouwendag. 1948, 1956-1957, 1980-1981.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende Indonesië. 1949, 1958, 1969-1975, 1980-1982.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende Vietnam. 1969, 1973-1974 en z.j.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende de CPN. 1951, 1958, 1981 en z.j.. 1 omslag.
33
Verslag van N. Boudewijn op het leidstersweekend 8-9 januari 1949 van het tweede Wereldvrouwencongres voor de vrede van de Women's International Democratic Federation (WIDF) 1-6 december 1948 te Boedapest. 1949.. 1 stuk.
34
Verslag van A. Gelok-Walvius van de werkzaamheden en ervaringen van de Nederlandse delegatie op het tweede Wereldvrouwencongres voor de vrede van de Women's International Democratic Federation (WIDF)1-6 december 1948. [1949].. 1 stuk.
35
Concept-statuten van de Weltföderation der Frauen für die Rechte der Frauen, für das Wohl der Kinder, für die Verteidigung des Friedens, agendapunt op de vergadering van de Internationale Demokratische Frauenföderation (IDFF) / Women's International Democratic Federation (WIDF). 1956.. 1 stuk.
36
Stukken betreffende het Wereldvrouwencongres, georganiseerd door de Internationale Demokratische Frauenföderation (IDFF) / Women's International Democratic Federation (WIDF), 24-29 juni 1963 te Moskou. 1963.. 1 omslag.
NB. Engels-, Frans-, Duits- en Nederlandstalig.
37
Informatie-bulletin van de Ambassade van de U.S.S.R. in Nederland. 1963.. 2 stukken.
38
Duitstalige tekst ‘Bericht über die Frauenarbeit in den Niederlanden’. z.j.. 1 stuk.
39
Cursusmateriaal ‘De Partij’, publicatie van het Marx-instituut te Amsterdam ,met notities. z.j.. 1 stuk.

Overige stukken

40
Publicatie van het Nederlands Comité ter Verdediging van de Rosenbergs 'De Rosenbergs schuldig of onschuldig’. z.j.. 1 stuk.
41
Tekst van ‘Het lied der vrouwen’. z.j.. 1 stuk.
42
Boekenlegger van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs in Nederland met het opschrift Vrouwendag voor ontwapening en internationale verbroedering. z.j.. 1 stuk.
43
Publicatie over de tariefwet van Colijn, De benauwde droom. [1922].. 1 stuk.