/
You are not logged in

Archief Johanna Margaretha de Jong-Paardekooper Overman 1901-1944

Identity Area

Collection IDIIAV00000082
Unitdate1901-1944
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.02 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2018
Access and UseVrij. Alleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Johanna Margaretha de Jong-Paardekooper Overman, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 18 september 1877 te 's-Gravenpolder; overleden op 29 januari 1958 te Sommelsdijk; roepnaam Jo; huwde met mr J.A. de Jong, griffier, later kantonrechter in Brielle en Tholen; kreeg twee zoons; lid van de Bond voor Vrouwenkiesrecht in Den Haag vanaf 1907, oprichtster van de afdeling Brielle en van de afdeling Tholen; secretaresse van de afdeling Tholen 1914-1918; correspondente van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid circa 1902-1929; vanaf 1913 lid van de Nationale Vrouwenraad van Nederland namens de Nederlandsche Coöperatieve Vrouwenbond; vanaf 1918 lid van de Commissie van Toezicht op het Landbouwhuishoudonderwijs in Zeeland; actief in de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Oostvoorne vanaf 1930, onder meer als bestuurslid; presidente van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, afdeling Voorne en Putten omstreeks 1934-1936; schreef artikelen voor verschillende bladen.


Geschiedenis archiefbeheer

Afkomstig van haar zoon mr. J.A. de Jong en via Hilda Verwey-Jonker in maart 1979 aan het IAV geschonken.


Inhoud

Ingekomen brieven 1901-1944, onder anderen van mr E.C. van Dorp en Clara Wichmann; stukken betreffende het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht en Vrouwenbelangen; stukken betreffende het landbouwhuishoudonderwijs.
NB. Het affiche van de Provinciale Landdag van Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht 3 juni 1916 (A2703) is overgebracht naar het beeldarchief op 30 oktober 1991.
Ingekomen brieven van E.C. van Dorp. 1910-1911, 1914, 1919.

Ingekomen brieven van Clara Wichmann. 1913, 1916.

Overige ingekomen stukken. 1901, 1907, 1911-1914, 1925, 1936, 1939 en z.j

Correspondentie met het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. 1902-1904, 1925-1926, 1929.

Stukken betreffende de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen, de Nederlandsche Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap en de International Alliance of Women. 1908-1935.

Stukken betreffende het landbouwhuishoudonderwijs, deels ontvangen als lid van de Commissie van Toezicht. 1917-1924, 1926, 1935, 1940, 1947.

Ingekomen brief betreffende de omstandigheden van het overlijden van Suze Groshans. 2 december 1944