/
You are not logged in

Archief Nederlandse Maatschappij voor Verpleegkunde (NMV) 1904, 1919-1990

Identity Area

Collection IDIIAV00000228
Unitdate1904, 1919-1990
1919-1990
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1991
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Nederlandse Maatschappij voor Verpleegkunde (NMV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

In 1928 werd de Nationale Bond van Verplegenden opgericht die in 1964 fuseerde met de Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging (opgericht in 1893) tot de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen, vanaf 1972 Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen en Ziekenverzorgenden (NVVZ) geheten; in 1975 fuseerde de NVVZ met andere organisaties tot de Landelijke Beroepsorganisatie van Werkers in de Gezondheidszorg (LBWG); in 1981 fuseerde de LBWG met de Katholieke Unie van Verpleegkundigen en Verzorgenden tot Het Beterschap, vanaf 1988 Nederlandse Maatschappij voor Verpleegkunde geheten; in 1991 ging de NMV op in Nieuwe Unie 1991.


Inhoud

Archiefstukken en documentatie van de Nationale Bond van Verplegenden, de NVVZ, de LBWG, Het Beterschap en de NMV: stukken betreffende de (geschiedenis van) beroepsorganisaties en opleiding van verpleegkundigen 1932-1990; stukken betreffende het tekort aan verplegend personeel, dienstplicht voor meisjes en verpleegsterskleding 1932, 1957-1972; stukken betreffende de beroepsidentiteit en voorlichting over het beroep van verpleegster 1955-1962, 1976; stukken betreffende school- en wijkverpleging 1958-1964; stukken betreffende verplegende beroepen in het buitenland 1957-1975, 1984; nieuwsbrieven van en stukken betreffende de International Council of Nurses 1948, 1951-1954, 1961, 1970; stukken betreffende de pogingen tot de oprichting van Eén vereniging in de gezondheidszorg in Nederland in 1973; manuscript van twee rapporten van commissies van de Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging 1904.
De Sonnaville Vereniging: statuten en notulen van algemene leden- en bestuursvergaderingen van de Vereeniging tot rustverschaffing aan Roomsch-Katholieke Verpleegsters, vanaf 1949 De Sonnaville Rusthuis genaamd en vanaf 1952 De Sonnaville Vereniging 1919-1958.


Allied Materials

Related MaterialDe archieven van de Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging en van de Federatie van de Nederlandse Verenigingen die de belangen van de verpleging en van de verplegenden behartigen bevinden zich bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.List / Plaatsingslijst

Stukken betreffende (de geschiedenis van) beroepsorganisaties van verpleegkundigen. 1932, 1952, 1961, 1964-1966, 1970-1975, 1984, 1989-1990 en z.j.

1
Stukken betreffende (de geschiedenis van) beroepsorganisaties van verpleegkundigen. 1932, 1952, 1961, 1964-1966, 1970-1975, 1984, 1989-1990 en z.j.. 2 omslagen.

Stukken betreffende het tekort aan verplegend personeel. 1932, 1957, 1959-1961, 1964-1967, 1972.

2
Stukken betreffende het tekort aan verplegend personeel. 1932, 1957, 1959-1961, 1964-1967, 1972.. 1 omslag.

Stukken van en betreffende de Commissie tot bestudeering van het vraagstuk der opleiding voor leidende functies in de Algemeene Ziekenhuizen. 1937-1940, 1946, 1952-1955.

3
Stukken van en betreffende de Commissie tot bestudeering van het vraagstuk der opleiding voor leidende functies in de Algemeene Ziekenhuizen. 1937-1940, 1946, 1952-1955.. 1 omslag.

Stukken betreffende de (geschiedenis van de) opleiding van verplegenden. 1939, 1947, 1952-1957, 1960, 1963-1970, 1974, 1976.

4
Stukken betreffende de (geschiedenis van de) opleiding van verplegenden. 1939, 1947, 1952-1957, 1960, 1963-1970, 1974, 1976.. 2 omslagen.

Stukken betreffende voorlichting over het beroep van verplegenden, onder andere jaarverslagen van de Stichting tot algemene voorlichting over het beroep van verplegenden (SVBV) over 1957-1960. 1955-1962, 1976.

5
Stukken betreffende voorlichting over het beroep van verplegenden, onder andere jaarverslagen van de Stichting tot algemene voorlichting over het beroep van verplegenden (SVBV) over 1957-1960. 1955-1962, 1976.. 1 omslag.

Stukken betreffende de organisatie van de Nationale Bond van Verplegenden en de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen, onder andere statuten. 1962-1964, 1966, 1969.

6
Stukken betreffende de organisatie van de Nationale Bond van Verplegenden en de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen, onder andere statuten. 1962-1964, 1966, 1969.. 1 omslag.

Statuten van de Stichting Tijdschrift voor Ziekenverpleging 1968 en van de Nederlandse Bond van Wijkverpleegsters [1957].[1957], 1968.

7
Statuten van de Stichting Tijdschrift voor Ziekenverpleging 1968 en van de Nederlandse Bond van Wijkverpleegsters [1957].[1957], 1968.. 3 stukken.

Stukken betreffende het 'Samenvattend Rapport over de besprekingen inzake de opleiding van verplegenden' van de Raad voor Ziekenverpleging. 1934-1936.

8
Stukken betreffende het 'Samenvattend Rapport over de besprekingen inzake de opleiding van verplegenden' van de Raad voor Ziekenverpleging. 1934-1936.. 1 omslag.

Stukken betreffende conferenties georganiseerd in samenwerking met Kerk en Wereld.1969-1970.

9
Stukken betreffende conferenties georganiseerd in samenwerking met Kerk en Wereld.1969-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende schoolverpleegsters. 1958, 1960-1962, 1964.

10
Stukken betreffende schoolverpleegsters. 1958, 1960-1962, 1964.. 1 omslag.

Stukken betreffende wijkverpleging. [1954], 1959, 1964.

11
Stukken betreffende wijkverpleging. [1954], 1959, 1964.. 1 omslag.

Stukken betreffende de beroepsidentiteit van verpleegkundigen. 1972, 1975-1976, 1982.

12
Stukken betreffende de beroepsidentiteit van verpleegkundigen. 1972, 1975-1976, 1982.. 1 omslag.

Stukken betreffende de salariëring van verplegend personeel. 1947.

13
Stukken betreffende de salariëring van verplegend personeel. 1947.. 1 omslag.

Nieuwsbrieven van en stukken betreffende de International Council of Nurses (ICN).1948, 1951-1954, 1961, 1970.

14
Nieuwsbrieven van en stukken betreffende de International Council of Nurses (ICN).1948, 1951-1954, 1961, 1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende dienstplicht voor meisjes en het tekort aan verpleegkundigen. 1961, 1965-1970.

15
Stukken betreffende dienstplicht voor meisjes en het tekort aan verpleegkundigen. 1961, 1965-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende verpleegsterskleding. 1956-1957, 1963, 1966-1967, 1970.

16
Stukken betreffende verpleegsterskleding. 1956-1957, 1963, 1966-1967, 1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende het congres 'Het oog gericht op de toekomst' gehouden 26-27 april 1968 te Amersfoort. 1967-1968.

17
Stukken betreffende het congres 'Het oog gericht op de toekomst' gehouden 26-27 april 1968 te Amersfoort. 1967-1968.. 1 omslag.

Stukken betreffende kadercursussen. 1966-1967 en z.j.

18
Stukken betreffende kadercursussen. 1966-1967 en z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Schakelcommissie (de schakel tussen de Algemene Bond van Ziekenverzorgsters en de Federatie van Nederlandse Verenigingen die de belangen van de Verpleging en Verplegenden behartigen). 1959-1964.

19
Stukken betreffende de Schakelcommissie (de schakel tussen de Algemene Bond van Ziekenverzorgsters en de Federatie van Nederlandse Verenigingen die de belangen van de Verpleging en Verplegenden behartigen). 1959-1964.. 1 omslag.

Stukken betreffende de pensioengerechtigde leeftijd van vrouwen en haar fiscale positie. 1963, 1966, 1970.

20
Stukken betreffende de pensioengerechtigde leeftijd van vrouwen en haar fiscale positie. 1963, 1966, 1970.. 1 omslag.

Vergaderstukken van de algemene ledenvergadering 1964. Met historisch overzicht. 1945-1963.

21
Vergaderstukken van de algemene ledenvergadering 1964. Met historisch overzicht. 1945-1963.. 1 stuk.

Documentatie betreffende 'War nurses'. [1945].

22
Documentatie betreffende 'War nurses'. [1945].. 1 omslag.

Tekst van de rede uitgesproken door Zuster C.H. Vernède bij haar 50-jarig verpleegstersjubileum op 22 oktober 1949. 1949.

23
Tekst van de rede uitgesproken door Zuster C.H. Vernède bij haar 50-jarig verpleegstersjubileum op 22 oktober 1949. 1949.. 1 stuk.

Stukken betreffende verplegende beroepen in het buitenland. 1957-1984 en z.j.

24-37
Stukken betreffende verplegende beroepen in het buitenland. 1957-1984 en z.j.. 14 omslagen.
24
Verenigde Staten en Canada. 1961 en z.j..
25
Engelend en Schotland. 1958, 1967 en z.j..
26
Duitsland. 1961, 1966, 1975 en z.j..
27
Zwitserland. 1969 en z.j..
28
Frankrijk. 1971..
29
Noorwegen. 1963 en z.j..
30
Portugal. 1965..
31
Polen. z.j..
32
Italië. z.j..
33
Zweden. 1963 en z.j..
34
België. 1957, 1964, 1966, 1968 en z.j..
35
Denemarken. 1971, 1974-1975..
36
Algemeen. 1962, 1967..
37
Philippijnen, Thailand en Cuba. 1972, 1984 en z.j..

Stukken betreffende een onderzoek uitgaande van de ICN betreffende de basisopleiding van verplegenden. 1955, 1962-1964.

38
Stukken betreffende een onderzoek uitgaande van de ICN betreffende de basisopleiding van verplegenden. 1955, 1962-1964.. 1 pak.

Statuten en folder van de CICIAMS (Comité International Catholique des Infirmières et des Assistantes Médico Sociales) en stukken betreffende het 11e wereldcongres van CICIAMS 23-28 juli 1978 te Abidjan, Afrika. 1977-1978.

39
Statuten en folder van de CICIAMS (Comité International Catholique des Infirmières et des Assistantes Médico Sociales) en stukken betreffende het 11e wereldcongres van CICIAMS 23-28 juli 1978 te Abidjan, Afrika. 1977-1978.. 1 omslag.

Plakboek houdende foto's en knipsels, onder ander van het 30-jarig bestaan van de Nationale Bond van Verplegenden in 1958. 1933, 1948, 1957-1963.

40
Plakboek houdende foto's en knipsels, onder ander van het 30-jarig bestaan van de Nationale Bond van Verplegenden in 1958. 1933, 1948, 1957-1963.. 1 deel.

Manuscript van het 'Rapport van de Commissie van den Nederlandschen Bond voor Ziekenverpleging belast met het onderzoek naar en het bevorderen van het tot stand komen van eene Pensioenregeling' en van het 'Rapport der Commissie belast met het onderzoek der vraagstukken betreffende de opleiding en de examens der verplegenden aan het Hoofdbestuur'. Met begeleidend schrijven. 1904.

41
Manuscript van het 'Rapport van de Commissie van den Nederlandschen Bond voor Ziekenverpleging belast met het onderzoek naar en het bevorderen van het tot stand komen van eene Pensioenregeling' en van het 'Rapport der Commissie belast met het onderzoek der vraagstukken betreffende de opleiding en de examens der verplegenden aan het Hoofdbestuur'. Met begeleidend schrijven. 1904.. 2 stukken.

Teksten van lessen van de kadercursus verzorgd door de stichting IVIO in opdracht van de Nationale Bond van Verplegenden.z.j.

42
Teksten van lessen van de kadercursus verzorgd door de stichting IVIO in opdracht van de Nationale Bond van Verplegenden.z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende de pogingen tot de oprichting van Eén vereniging in de gezondheidszorg in Nederland van de Initiatiefgroep 12 april ’73, vanaf september 1973 Vereniging in oprichting geheten. 1972-1974.

44
Stukken betreffende de pogingen tot de oprichting van Eén vereniging in de gezondheidszorg in Nederland van de Initiatiefgroep 12 april ’73, vanaf september 1973 Vereniging in oprichting geheten. 1972-1974.. 1 pak.

Statuten en notulen van algemene leden- en bestuurs- vergaderingen van de Vereeniging tot rustverschaffing aan Roomsch-Katholieke Verpleegsters, vanaf 1949 genaamd De Sonnaville Rusthuis, vanaf 1952 De Sonnaville Vereniging.1919-1958.

43
Statuten en notulen van algemene leden- en bestuurs- vergaderingen van de Vereeniging tot rustverschaffing aan Roomsch-Katholieke Verpleegsters, vanaf 1949 genaamd De Sonnaville Rusthuis, vanaf 1952 De Sonnaville Vereniging.1919-1958.. 1 omslag.