/
You are not logged in

Archief Provinciale Vrouwenraad Noord-Holland 1953-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000134
Unitdate1953-2000
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent7.50 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1998
2.85 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor inzage stukken uit doos 29 is toestemming nodig
Inzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Provinciale Vrouwenraad Noord-Holland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1972 te Haarlem als Federatieve Vrouwenraad Noord-Holland vanuit de behoefte aan één algemene, open overkoepeling van alle vrouwenorganisaties in Noord-Holland, die alle voorkomende werkzaamheden zou kunnen aanpakken en coördineren; opgeheven in 2001; de oprichtingsvergadering van de vereniging Federatieve Vrouwenraad Noord-Holland was op 22 november 1973; de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening in de provincie Noord-Holland (opgericht in 1951) ging in 1973 op in de Federatieve Vrouwenraad als werkgroep Maatschappelijke Dienstverlening; in november 1982 veranderde de naam van Federatieve in Provinciale Vrouwenraad Noord-Holland; het beslissend orgaan is de Algemene Vergadering bestaande uit afgevaardigden van de aangesloten vrouwenorganisaties; de Algemene Vergadering kiest de zes leden van het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en de voorzitsters van de werkgroepen en de voorzitster van de Amsterdamse Vrouwenraad; de werkgroepen zijn ingesteld om bepaalde facetten van de maatschappij extra ter hand te nemen, te bestuderen en uit te dragen; de taak van de werkgroepen is het verzamelen van informatie en het maken en geven van lessen of cursussen; gaf de nieuwsbrief PVR-nieuws uit, laatste nummer verscheen in juni 2001.


Inhoud

Stukken betreffende algemene vergaderingen 1973-1989; bestuursstukken 1972-1987; correspondentie 1972-1994; statuten 1973; stukken betreffende de voorgeschiedenis 1971-1972; stukken van en betreffende de werkgroepen 1973-1990; stukken betreffende cursussen en studiedagen 1976, 1979-1994; stukken van en betreffende het samenwerkingsverband 'Vrouw en Samenleving' in Noord-Holland 1975-1978; stukken betreffende de begeleidingscommissie vormingswerk voor vrouwen 1978-1989.
Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening in de provincie Noord-Holland: notulen bestuursvergaderingen 1953, 1955, 1957 -1967, 1971-1973; notulen ledenvergadering 1957; jaarverslagen 1957- 1962, 1964-1967, 1969-1973; concept huishoudelijk reglement 1959-1960, 1963; correspondentie betreffende subsidie 1962-1973; verslagen van provinciale dagen 1957-1959, 1962-1963, 1965-1966, 1971-1973.




Inventory / Inventaris

Stukken betreffende de Algemene Vergadering. 1975-1978. ;Correspondentie. 1982 november-1983 april.

Doos 1
Stukken betreffende de Algemene Vergadering. 1975-1978..

Stukken betreffende de Algemene Vergadering. 1979-1982 november 17.; 'Map De Loor': stukken van de voorzitter mw mr A.M. de Loor-Everts. 1973 maart-1977 mei.

Doos 2
Stukken betreffende de Algemene Vergadering. 1979-1982 november 17..

Stukken betreffende het samenwerkingsverband 'Vrouw & Samenleving' in Noord-Holland. 1975-1978.; Bestuursstukken. 1972-1978.

Doos 3
Stukken betreffende het samenwerkingsverband 'Vrouw & Samenleving' in Noord-Holland. 1975-1978..

Bestuursstukken. 1978-1981. ;Correspondentie. 1972 november-1974.

Doos 4
Bestuursstukken. 1978-1981..

Correspondentie 1975 oktober.;Stukken betreffende de Algemene Vergadering. 1973-1975.; Stukken betreffende de voorgeschiedenis. 1971-1972.

Doos 5
Correspondentie 1975 oktober..

Correspondentie. 1975 november-1976 april 22. ;Correspondentie en stukken betreffende werkgroepen. 1976 april 22-november 11.

Doos 6
Correspondentie. 1975 november-1976 april 22..

Correspondentie, stukken betreffende het samenwerkingsverband en betreffende werkgroepen. 1976 november 11-1977 november 2.

Doos 7
Correspondentie, stukken betreffende het samenwerkingsverband en betreffende werkgroepen. 1976 november 11-1977 november 2..

Correspondentie, stukken betreffende het samenwerkingsverband en betreffende werkgroepen. 1977 november 23-1978 november 23.

Doos 8
Correspondentie, stukken betreffende het samenwerkingsverband en betreffende werkgroepen. 1977 november 23-1978 november 23..

Correspondentie en stukken betreffende werkgroepen. 1978 november 23-1979 november 21.

Doos 9
Correspondentie en stukken betreffende werkgroepen. 1978 november 23-1979 november 21..

Correspondentie en stukken betreffende werkgroepen. 1979 november 21-1980 april 23. ;Correspondentie, stukken betreffende de Emancipatie Commissie en betreffende werkgroepen. 1980 april 23-november 12.

Doos 10
Correspondentie en stukken betreffende werkgroepen. 1979 november 21-1980 april 23..

Stukken betreffende de commissie Veiligheid i.o. 1977-1979. ;Correspondentie en stukken betreffende werkgroepen. 1980 november 12-1981 november 18. ;Correspondentie. 1982 april 28-november 17.

Doos 11
Stukken betreffende de commissie Veiligheid i.o. 1977-1979..

Correspondentie. 1983 april 20-1984 november 14.

Doos 12
Correspondentie. 1983 april 20-1984 november 14..

Notulen en andere ingekomen stukken van het Dagelijks Bestuur. 1981-1984. ;Stukken betreffende de begeleidingscommissie vormingswerk met en voor vrouwen (de latere CBCA). 1980. ;Stukken betreffende de evaluatiecommissie Jaar van de Vrouw. 1975-1976. ;Ingekomen stukken (enkele losse stukken). 1984-1986.;Stukken betreffende cursussen Ruimtelijke Ordening. 1979-1982.;Stukken betreffende een VOS-cursus Wormerveer. 1976.;Statuten. 1973.;Jaarverslag. 1978.

Doos 13
Notulen en andere ingekomen stukken van het Dagelijks Bestuur. 1981-1984..

Stukken betreffende het Ontwikkelingsproject Volwassenen-Educatie Noord-Holland. 1979-1986.; Stukken betreffende de Sectie Educatief Werk van de Culturele Raad Noordholland. 1978-1986.; Stukken betreffende de werkgroep Ruimtelijke Ordening. 1974-1978.

Doos 14
Stukken betreffende het Ontwikkelingsproject Volwassenen-Educatie Noord-Holland. 1979-1986..

Stukken betreffende vergaderingen van de penningmeesters van de werkgroepen en van het bestuur en van vergaderingen van de voorzitters en penningmeesters van de werkgroepen. 1978-1981.;Stukken betreffende de kadercursussen Vrouw en Economie. 1983-1985, 1987.;Stukken betreffende de Algemene Ledenvergaderingen. 1983 april-1989 april. ;Stukken betreffende werkgroepen algemeen, Education Permanente, Gezondheidszorg, Maatschappelijke Dienstverlening, Milieu, Plaatselijke Vrouwenraden en Ruimtelijke Ordening. 1975-1983.

Doos 15
Stukken betreffende vergaderingen van de penningmeesters van de werkgroepen en van het bestuur en van vergaderingen van de voorzitters en penningmeesters van de werkgroepen. 1978-1981..

Nieuwsbrief. 1978-1982. ;Brievenboeken van ingekomen post (1981 december-1987 oktober) en van uitgaande (1984 oktober-1990 november). ;Stukken betreffende werkgroepen. 1981-1983. ;Stukken betreffende de provinciale studiedagen 1987 (Informatica en werkgelegenheid voor vrouwen), 1988 (vrouwen binnen de lokale omroep) en 1989 (De economische zelfstandigheid van de vrouw) en stukken betreffende het themagedeelte van de ALV 1987 (Informatica en privacy). 1987-1988.

Doos 16
Nieuwsbrief. 1978-1982..

Stukken betreffende de begeleidingscommissie en adviseuse vormingswerk met en door vrouwen 1978-1980. ;Stukken betreffende de stichting Samwenwerkingsverband 'Vrouw en Samenleving' in Noord-Holland 1975-1978. ;Stukken van de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening in de provincie Noord-Holland 1953, 1955, 1957-1974 (4 omslagen): notulen bestuursvergaderingen 1953, 1955, 1957-1967, 1971-1973; notulen ledenvergadering 1957; jaarverslagen 1957-1962, 1964-1967, 1969-1973; concept huishoudelijk reglement 1959-1969, 1963; correspondentie betreffende subsidie 1962-1973; verslagen van provinciale dagen 1957-1959, 1962-1963, 1965-1966, 1971-1973.

Doos 17
Stukken betreffende de begeleidingscommissie en adviseuse vormingswerk met en door vrouwen 1978-1980..

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1985 mei 16-november 12. ;Correspondentie betreffende diverse PVR-cursussen. 1986-1989.

Doos 18
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1985 mei 16-november 12..

Stukken betreffende cursussen en de Commissie Begeleiding Cursuswerk en Activiteiten (CBCA). 1987-1989. ;Stukken betreffende het Provinciaal Platform Volwasseneneducatie en de brainstormdag over de toekomst van het vrouwenvormingswerk. 1987.;Cursusboeken en folders en stukken betreffende de herstructurering van de Federatieve Vrouwenraad. 1981. ;Stukken betreffende de cursus Vrouw en Bestuur. 1981, 1985, 1989-1990.

Doos 19
Stukken betreffende cursussen en de Commissie Begeleiding Cursuswerk en Activiteiten (CBCA). 1987-1989..

Notulen en andere vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. 1980-1985.;Notulen en andere vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur. 1985-1987.;Stukken betreffende de brainstormdag 1985, het Presidentenoverleg 1980-1982, de Provinciale Dagen 1980-1984, het symposium Subsidie aanvragen, een vak apart? 1982 en verslagen van gesprekken van het Dagelijks Bestuur 1980-1983. 1980-1985.

Doos 20
Notulen en andere vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. 1980-1985..

Stukken van de Commissie Begeleiding Cursuswerk en Activiteiten (CBCA) 1981 oktober-1985.

Doos 21
Stukken van de Commissie Begeleiding Cursuswerk en Activiteiten (CBCA) 1981 oktober-1985..

Stukken van de CBCA. 1982-1987.

Doos 22
Stukken van de CBCA. 1982-1987..

Stukken betreffende de (kader)cursussen: algemeen 1982-1986, Argumenteren in vergadersituaties 1985-1988, Vrouw en Bestuur 1982-1988, Man thuis, vrouw wat nou? 1985-1986, Vrouwen en Onvrijwillige thuisblijvers 1984-1985, Vrouwen en Gezondheidszorg 1983-1986, Milieu en Ruimtelijke Ordening 1982-1986, Vrouw en Media 1986-1987, Gespreks- en Discussietraining/Presentatietraining en Discussietechniek 1982-1988, Vrouw en Recht 1987-1988, Vrouw en Economie 1982-1983, Pensioen Perikelen 1983. 1982-1988.

Doos 23
Stukken betreffende de (kader)cursussen: algemeen 1982-1986, Argumenteren in vergadersituaties 1985-1988, Vrouw en Bestuur 1982-1988, Man thuis, vrouw wat nou? 1985-1986, Vrouwen en Onvrijwillige thuisblijvers 1984-1985, Vrouwen en Gezondheidszorg 1983-1986, Milieu en Ruimtelijke Ordening 1982-1986, Vrouw en Media 1986-1987, Gespreks- en Discussietraining/Presentatietraining en Discussietechniek 1982-1988, Vrouw en Recht 1987-1988, Vrouw en Economie 1982-1983, Pensioen Perikelen 1983. 1982-1988..

Stukken betreffende de cursussen Vrouwen Heroriënteren zich op de Maatschappij (VHOM). 1980-1987. ;Cursusboek Milieu en Kaderwerkboek Pensioen Perikelen. z.j. ;Stukken van de werkgroep Maatschappelijke Dienstverlening (afkomstig van mw G. Pappenheim-van Perlstein). 1977-1983

Doos 24
Stukken betreffende de cursussen Vrouwen Heroriënteren zich op de Maatschappij (VHOM). 1980-1987..

Eindverslagen van cursussen en stukken betreffende subsidie. 1984-1988.;Stukken betreffende de (kader)cursussen Vrouw en Media. 1982-1986.

Doos 25
Eindverslagen van cursussen en stukken betreffende subsidie. 1984-1988..

Stukken van en betreffende de werkgroepen (projectgroepen) Milieu, Ruimtelijke Ordening, Gezondheidszorg, Pensioen Perikelen, Education Permanente en Plaatselijke Vrouwenraden. 1982-1986.; Stukken betreffende de intervisiegroep. 1984-1986.; Stukken betreffende de Commissie Veiligheid. 1977-1978. ;Stukken betreffende de Begeleidingscommissie vormingswerk met en voor vrouwen en VOS-cursussen. 1980.

Doos 26
Stukken van en betreffende de werkgroepen (projectgroepen) Milieu, Ruimtelijke Ordening, Gezondheidszorg, Pensioen Perikelen, Education Permanente en Plaatselijke Vrouwenraden. 1982-1986..

Stukken betreffende regiodagen, regiovergaderingen en de werkgroep Plaatselijke Vrouwenraden. 1985-1988.

Doos 27
Stukken betreffende regiodagen, regiovergaderingen en de werkgroep Plaatselijke Vrouwenraden. 1985-1988..

Stukken van de werkgroep Education Permanente (Levenslang Leren) 1973-1980, 1982-1983 en de Begeleidingscommissie vormingswerk met en voor vrouwen 1980 (afkomstig van mw A. Bruil-Swart, secretaresse, voorzitter/penningmeester van de werkgroep en plaatsvervangend lid van de BC). 1973-1983.

Doos 28
Stukken van de werkgroep Education Permanente (Levenslang Leren) 1973-1980, 1982-1983 en de Begeleidingscommissie vormingswerk met en voor vrouwen 1980 (afkomstig van mw A. Bruil-Swart, secretaresse, voorzitter/penningmeester van de werkgroep en plaatsvervangend lid van de BC). 1973-1983..

Stukken betreffende de werkgroep en studiedag op 30 september 1988 De toekomst van het vormingswerk met vrouwen. 1987-1988. ;Stukken betreffende een onderzoek naar de ontwikkelingen en toekomst van het emancipatorisch vormingswerk met vrouwen. 1987-1988.;Vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. 1980-1981.;Stukken van de werkgroep Plaatselijke Vrouwenraden. 1978-1984. ;*Stukken betreffende sollicitaties van en werkovereenkomsten met begeleidsters van cursussen. 1982-1987.

Doos 29*
Stukken betreffende de werkgroep en studiedag op 30 september 1988 De toekomst van het vormingswerk met vrouwen. 1987-1988..

Stukken betreffende subsidie voor emancipatie-activiteiten door de provincie Noord-Holland. 1982-1985.; Stukken betreffende/van de Commissie voor Emancipatiezaken, ook Emancipatiecommissie genoemd. 1985-1986. ;Stukken van de werkgroep Gezondheidszorg. 1976, 1979-1980, 1982. ;Stukken betreffende de SOEN i.o. (Stichting Ondersteuning Emancipatiewerk Noord-Holland). 1981.;Ingekomen stukken van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland (bevat ook verslagen van de Emancipatiecommissie). 1981-1984

Doos 30
Stukken betreffende subsidie voor emancipatie-activiteiten door de provincie Noord-Holland. 1982-1985..

Stukken van de werkgroep Ruimtelijke Ordening. 1975-1980.;Ingekomen stukken. 1984 november 14-1985 mei 15.

Doos 31
Stukken van de werkgroep Ruimtelijke Ordening. 1975-1980..

Ingekomen stukken. 1985 november 13-1986 april 9.;minuten van uitgaande stukken. 1984 november 26-1986 april 8. ;Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1986 april 9-november 5.

Doos 32
Ingekomen stukken. 1985 november 13-1986 april 9..

Lijsten van ingekomen stukken ten behoeve van bestuurs- en algemene vergaderingen. Genummerd. 1990-1994.

33-37
Lijsten van ingekomen stukken ten behoeve van bestuurs- en algemene vergaderingen. Genummerd. 1990-1994.. 5 omslagen.
33
1990..
34
1991..
35
1992..
36
1993..
37
1994 januari-augustus..

Ingekomen stukken. Genummerd. 1990-1991.

38-45
Ingekomen stukken. Genummerd. 1990-1991.. 8 pakken..
38
nrs 499.90-871.90 van 24 april-30 augustus 1990..
39
nrs 873.90-1219.90 van 3 september-29 november 1990..
40
nrs. 1223.90-1366.90 van 4-21 december 1990..
41
nrs 3.91-251.91 van 7 januari-28 februari 1991..
42
nrs 252.91-624.91 van 4 maart-30 mei 1991..
43
nrs 625.91-863.91 van 3 juni-26 augustus 1991..
44
nrs 866.91-1113.91 van 3 september-31 oktober 1991..
45
nrs 1133.91-1289.91 van 7 november-19 december 1991..

Minuten van uitgaande stukken. 1990-1992.

46-48
Minuten van uitgaande stukken. 1990-1992.. 3 omslagen.
46
1990..
47
1991..
48
1991 januari-april..

Verslagen van de werkgroep Plaatselijke Vrouwenraden. 1990.

49
Verslagen van de werkgroep Plaatselijke Vrouwenraden. 1990.. 1 omslag.

Concept en stukken ter voorbereiding van het beleidsplan 1993. 1992-1993.

50
Concept en stukken ter voorbereiding van het beleidsplan 1993. 1992-1993.. 1 pak.

Stukken van de werkgroep Ruimtelijke Ordening. 1980-1982 juli.

51
Stukken van de werkgroep Ruimtelijke Ordening. 1980-1982 juli.. 1 omslag.

Jaarlijks overzicht van het cursusaanbod, de zogenoemde gele brieven. 1986-1994/1995.

52
Jaarlijks overzicht van het cursusaanbod, de zogenoemde gele brieven. 1986-1994/1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende enquêtes gehouden onder de aangesloten organisaties en de plaatselijke vrouwenraden en overleggroepen in Noord-Holland. 1987-1989.

53
Stukken betreffende enquêtes gehouden onder de aangesloten organisaties en de plaatselijke vrouwenraden en overleggroepen in Noord-Holland. 1987-1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende de subsidieaanvraag 1989 en 1990. 1989-1990.

54
Stukken betreffende de subsidieaanvraag 1989 en 1990. 1989-1990.. 1 omslag.

Stageverslag van Marita Driessen.1984.

55
Stageverslag van Marita Driessen.1984.. 1 stuk.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het cursuswerk. 1994.

56-57
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het cursuswerk. 1994.. 2 pakken.
56
In..
57
Uit..

Notulen van de commissie cursuswerk. 1994.

58
Notulen van de commissie cursuswerk. 1994.. 1 omslag.

Cursusverslagen. 1993-1994.

59-60
Cursusverslagen. 1993-1994.. 2 pakken.
61
Stukken betreffende de inhoud van cursussen. 1987-1989.. 1 omslag.

Minuten van uitgaande stukken betreffende cursussen. 1991.

62
Minuten van uitgaande stukken betreffende cursussen. 1991.. 1 omslag.

Nog niet beschreven archief.

63-82
Nog niet beschreven archief.. 20 dozen.

Stukken ontvangen in 2016 van de archivaris van de VVD. 1976-1993.

84
Stukken ontvangen in 2016 van de archivaris van de VVD. 1976-1993.. 1 doos.

Stukken betreffende de Algemene Vergadering. 1979-1982 november 17.; "Map De Loor": stukken van de voorzitter mw mr A.M. de Loor-Everts. 1973 maart-1977 mei.