/
Archief Stichting Ombudsvrouw Amsterdam (SOA)

Archief Stichting Ombudsvrouw Amsterdam (SOA)

Identity Area

Collection IDIIAV00000273
Unitdate1979-1995
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent5.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1997
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig voor inzage personeelsdossiers nrs 57-69 .
Preferred CitationArchief Stichting Ombudsvrouw Amsterdam (SOA) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 23 december 1980, opgeheven op 1 september 1993; de officiële opening was op 1 oktober 1981; doel was een bijdrage leveren aan de opheffing van discriminatie van vrouwen, de emancipatie van vrouwen bevorderen en hulp geven aan vrouwen die worden achtergesteld op grond van hun sekse, met name in Amsterdam; later was het doel vooral gericht op economische zelfstandigheid; het ombudsteam bestond uit Nederlandse, zwarte en migrantenvrouwen; gaf individuele informatie en hulp op het (telefonische) spreekuur, signaleerde problemen en organiseerde daarover acties en voorlichting; probeerde het beleid te beïnvloeden van gemeente, instellingen en bedrijven waar het om belangen van vrouwen ging; werkte nauw samen met andere Amsterdamse vrouwenorganisaties.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1980-1993, Kontaktvergaderingen 1981-1993 en van werkoverleggen 1986-1993; jaarverslagen 1980-1993; correspondentie 1980-1993; oprichtingsakte 1980; stukken betreffende reorganisatie en opheffing 1988-1993; stukken betreffende beleid 1981-1992 en personeel 1981-1995; stukken betreffende subsidie en financiën 1982-1994; brieven en formulieren van het spreekuur, het 'Cliëntenarchief' 1981-1993; stukken betreffende publiciteit en voorlichting 1982-1992; stukken van acties door of op initiatief van de SOA gevoerd 1981-1993, waaronder stukken betreffende het congres Vrouwen en Racisme 19981-1983 en betreffende de arbeidsomstandigheden en positie van zwarte en migrantenvrouwen 1985-1992; de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid 1981-1991, de Gemeente Amsterdam 1983-1993 en de Commissie voor de Coördinatie van de Vrouwenemancipatie 1981-1993; stukken betreffende het Stedelijk Overleg Orgaan Vrouwenwerk Amsterdam (SOOVA) en de Amsterdamse Vrouwenraad 1979-1991; krantenknipsels en documentatie 1981-1992; geluidsbanden; video's.
Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1
Notulen van de werkgroep Stichting Ombudsvrouw Amsterdam in oprichting. Met jaarverslag juli-december 1980 en conceptbegroting 1980. maart-december 1980.. 1 omslag.
2-14
Vergaderstukken van het bestuur. oktober 1980-1993.. 9 omslagen, 4 pakken.
2
Met 'Nieuwsbrief voor het bestuur' 1981 november-1982 juni. 1980 oktober-1981..
3
1982..
4
1983..
5
1984..
6
1985..
7
1 pak. 1986..
8
1 pak. 1987..
9
1 pak. 1988..
10
1 pak. 1989..
11
1990..
12
1991..
13
1992..
14
1993..
15-24
Vergaderstukken van de Kontaktraad Ombudsvrouw Amsterdam. mei 1981-1991, 1993.. 10 omslagen.
15
1981 mei-december..
16
1982..
17
1983..
18
1984..
19
1985..
20
1986..
21
1987..
22
1988..
23
1989..
24
1990-1991, 1993..
25-32
Agenda's en notulen van werkoverleggen van de Ombudsvrouwen. maart 1986-april 1993.. 8 omslagen.
25
1986 maart-december..
26
1987..
27
1988..
28
1989..
29
1990..
30
1991..
31
1992..
32
1993 januari-april..
33
Agenda's en notulen van het 'Stichtingsoverleg', een overleg van Ombudsvrouwen en secretariaat. 1986-1991.. 1 pak.
34
Jaarverslagen. juli 1980-1993.. 1 pak.
35-40
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur. 1980, 1985-1992.. 6 omslagen.
35
1980..
36
1985..
37
1986..
38
1987..
39
1988..
40
1990 december-1992..
41-42
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Kontaktraad. 1980-1993.. 2 omslagen.
41
1980 november-1988..
42
1990-1993..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting en statuten, reorganisatie, opheffing.
43
Stukken betreffende de voorbereiding en de instelling van een Ombudsvrouw in Amsterdam. 1980.. 1 omslag.
44
Akte van oprichting Stichting Ombudsvrouw Amsterdam 23 december 1980. Met concepten van statuten en huishoudelijk reglement. 1980.. 1 omslag.
45
Rapport van de Commissie Amsterdamse Meerjarenaanpak (CAM) 1991 en andere stukken betreffende evaluatie, bezuiniging en reorganisatie SOA. 1988, 1991.. 1 pak.
46
Stukken van organisatieadviesbureaus, waaronder Aerts/Luttikholt, betreffende 'heroriëntatie' SOA. 1991-1992.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende reorganisatie SOA, onderzoek naar eventuele samenvoeging SOA en SOVA en nieuw emancipatiebureau in Amsterdam. 1992-1993.. 1 pak.
48
Stukken betreffende overdracht en afronding. 1993.. 1 omslag.

Bestuur.
49
Stukken betreffende financiële zaken. 1986-1987.. 1 omslag.
50
Kladversie van een gedicht bij het afscheid van Dop Vervuurt. z.j.. 1 stuk.

Beleid.
51
Werkplannen. Met bijlagen. 1981-1992.. 1 pak.
52
Stukken betreffende beleid. 1986.. 1 omslag.
53
Beleidsplan 1987. 1987.. 1 stuk.
54
Interne evaluatienotitie. z.j.. 1 stuk.
55
Stukken met (verwerking van) telefonisch steekproefsgewijs verzamelde gegevens van cliënten. Met onderzoeksverslag Cliëntes Ombudsvrouw: verschuivingen in achtergronden en kwesties 1992. 1989, 1992.. 1 omslag.
56
Verslag van Anne Geerdink van een onderzoek naar de specifieke kwaliteit van de dienstverlening via het telefonisch spreekuur. 1992.. 1 stuk.

Personeel.
*57
Stukken betreffende sollicitatie, aanstelling en ontslag van de Ombudsvrouwen en ander personeel. 1983-1993.. 1 pak.
*58
Stukken betreffende pensioenen. 1985-1990.. 1 omslag.
*59
Stukken betreffende aanvragen voor gedeeltelijk ontslag van de Ombudsvrouwen en administratieve kracht in verband met stopzetting subsidie van het ministerie van Sociale Zaken. 1986-1988.. 1 omslag.
*60
Stukken betreffende participatiemedewerksters. 1986-1988.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende vacatures voor Ombudsvrouwen. 1987-1990.. 1 omslag.
*62
Stukken betreffende wachtgeldregelingen in verband met de liquidatie van SOA. 1993-1995.. 1 omslag.
*63
Dossier van I.M. dV. 1981-1985.. 3 stukken.
*64
Dossier van Y.I. G. 1982-1987.. 1 omslag.
*65
Dossier van A. I. 1986-1987.. 1 omslag.
*66
Dossier van M.C. L. 1987-1991.. 1 omslag.
*67
Dossier van A.S.C. J. 1988-1989.. 1 omslag.
*68
Dossier van I.E.A. B. 1988-1991.. 1 omslag.
*69
Dossier van C.L. L. 1989-1990.. 1 omslag.

Huisvesting.
70
Stukken betreffende pand Reguliersgracht 140. 1981, 1990-1994.. 1 omslag.

Subsidie en financiën.
71
Jaarrekeningen. 1982-1993.. 1 pak.
72-73
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor 1979-1993. 1982-1993.. 2 pakken.
72
1982-1989..
73
1988-1993..
74
Stukken betreffende subsidiebeëindiging en afwikkeling. 1992-1994.. 1 omslag.
75-78
Grootboek en andere financiële stukken van de penningmeester. 1986-1992.. 4 pakken.
75
1986-1987..
76
1988..
77
1987-1991..
78
1990-1992..
79
Subsidieaanvraag voor het anti-racismecongres 13 november 1982 te Amsterdam. Met bijlagen. 1982-1984.. 1 omslag.
80
Subsidieaanvragen voor het gebruik van tolken 1983-1986, Stichting Kantharos 1985-1986, voorlichtingsfilm SOA 1985 en participatiemedewerksters 1986. Met bijlagen. 1983-1986.. 1 omslag.
81
Subsidieaanvragen voor een algemene videofilm en een videofilm over verblijfsvergunningen. Met bijlagen. 1984-1986.. 1 omslag.
82
Subsidieaanvraag voor de produktiekosten van advertenties en een affiche voor SOA. Met bijlagen. 1984-1985.. 1 omslag.
83
Subsidieaanvraag voor het lustrumproject, een advertentiecampagne. Met bijlagen. 1986-1988.. 1 omslag.
84
Subsidieaanvraag voor voorlichtingsbijeenkomsten voor migrantenvrouwen op wijkniveau. 1989-1991.. 1 omslag.
85
Subsidieaanvragen voor het project 'Zwarte en migrantenvrouwen en haar arbeidsomstandigheden' en het deelproject de videofilm 'Met zorg vooruit'. Met bijlagen. 1989-1991.. 1 omslag.
86
Subsidieaanvraag voor videofilms ten behoeve van migrantenmeisjes en -vrouwen. Met bijlagen. 1989-1990.. 1 omslag.
87
Subsidieaanvraag voor een voorlichtingsactie voor Turkse vrouwen. Met bijlagen. 1989-1990.. 1 omslag.
88
Subsidieaanvraag voor het lustrumproject. Met bijlagen. 1991-1992.. 1 omslag.

Jubilea.
89
Gastenboek van de opening en van de viering van het vijfjarig bestaan. Met felicitaties en brieven. 1981, 1987.. 1 deel.
90
Notulen en andere stukken van en betreffende de eerste lustrumviering op 6 maart 1987. 1986-1987.. 1 pak.
91-92
Notulen en andere stukken van en betreffende de viering van het tienjarig bestaan op 15 november 1991. 1991-1992.. 2 pakken.

'Cliëntenarchief'.
NB. Bestaat uit brieven en formulieren van het Spreekuur, op onderwerp geordend. Hierbij werd een code gebruikt van het Nederlands Instituut Zorg en Welzijn (NIZW), voorheen FIRA. Deze code staat hieronder ook vermeld.
93-101
Stukken betreffende 'algemene en diverse informatie'. 1985-1992.. 4 pakken, 5 omslagen.
93
Algemene. 1 pak. 1985-1986..
94
Diverse. 1985-1986..
95
1 pak. 1987..
96
1 pak. 1988..
97
1 pak. 1989..
98
1990..
99
1991.100.1992. Algemene. 101.1992. Diverse.
102
Stukken betreffende subsidie. 1982-1986.. 1 omslag.
103
Stukken betreffende sollicitaties. 1989.. 1 omslag.
104-109
Code 010.1 Stukken betreffende de Ombudsvrouw. 1985-1992.. 6 omslagen.
104
1985-1986..
105
1987-1988..
106
1989..
107
1990..
108
1991..
109
1992..
110-115
Code 019 Stukken betreffende juridische en maatschappelijke hulpverlening. 1985-1992.. 6 omslagen.
110
1985-1986..
111
1987-1988..
112
1989..
113
1990..
114
1991..
115
1992..
116-121
Code 021.1 Stukken betreffende kinderopvang. 1981-1992.. 1 pak, 5 omslagen.
116
1 pak. 1981-1987..
117
1985-1986..
118
1987-1988..
119
1989..
120
1990..
121
1991-1992..
122-125
Code 023 Stukken betreffende emancipatie. 1985-1992.. 4 omslagen.
122
1985-1986..
123
1989..
124
1990..
125
1991-1992..
126-127
Code 026 Stukken betreffende vredesbeweging en ideële acties. 1982-1984, 1989.. 1 omslag, 1 stuk.
126
1982-1984..
127
1 stuk. 1989..
128-133
Code 030 Stukken betreffende gezondheidszorg. 1 pak, 5 omslagen. 1983-1992..
128
1 pak. 1983-1986..
129
1987-1988..
130
1989..
131
1990..
132
1991..
133
1992..
134-139
Code 031 Stukken betreffende zwangerschap en bevalling. 1983-1992.. 6 omslagen.
134
1983-1986..
135
1987-1988..
136
1989..
137
1990..
138
1991..
139
1992..
140-146
Code 034.1 Stukken betreffende seksueel geweld. 1981-1992.. 1 pak, 6 omslagen.
140
1 pak. 1981-1986..
141
1983-1986..
142
1986-1988..
143
1989..
144
1990..
145
1991..
146
1992..
147-150
Code 040 Stukken betreffende geestelijke gezondheid. 1986-1992.. 4 omslagen.
147
1986..
148
1987..
149
1990..
150
1991-1992..
151-154
Code 043 Stukken betreffende opvang en crises. 1985-1992.. 3 omslagen, 2 stukken.
151
1985-1986..
152
1987-1988..
153
2 stukken. 1989..
154
1992..
155-156
Code 111 Stukken betreffende de Nationale Ombudsman. 1990, 1992.. 3 stukken.
155
1 stuk. 1990..
156
1992..
157
Code 111 A Stukken betreffende de Gemeentelijke Ombudsman. 1992.. 1 omslag.
158-163
Code 121 Stukken betreffende vreemdelingenrecht. 1983-1992.. 6 omslagen.
158
1983-1986..
159
1987-1988..
160
1989..
161
1990..
162
1991..
163
1992..
164-168
Code 129 Stukken betreffende racisme. 1983-1993.. 1 pak, 4 omslagen.
164
1 pak. 1983-1985..
165
1987-1988..
166
1989..
167
1990..
168
1991-1993..
169-173
Code 131 Stukken betreffende politie, klachten en strafzaken. 1988-1992.. 5 omslagen.
169
1988..
170
1988-1989..
171
1990..
172
1991..
173
1992..
174-179
Code 220 Stukken betreffende persoons- en familierecht. 1984-1992.. 6 omslagen.
174
1984-1985..
175
1986-1987..
176
1988..
177
1989..
178
1990..
179
1991-1992..
180-184
Code 220.1 Stukken betreffende het recht op eigen naam. 1981-1992.. 5 omslagen.
180
1981-1984..
181
1988..
182
1989..
183
1990..
184
1991-1992..
185-187
Code 220.2 Stukken betreffende naamswijziging. 1981-1991.. 2 omslagen, 2 stukken.
185
1981-1984..
186
1988..
187
2 stukken. 1990-1991..
188-189
Code 221 Stukken betreffende samenwonen en huwelijk. 1981-1992.. 2 omslagen.
188
1981-1985..
189
1986-1987, 1990-1992..
190-196
Code 222 Stukken betreffende echtscheiding. 1983-1992.. 7 omslagen.
190
1983-1985..
191
1986-1987..
192
1988..
193
1989..
194
1990..
195
1991..
196
1992..
197
Code 222.1 Stuk betreffende co-ouderschap. 1992.. 1 stuk.
198-202
Code 223 Stukken betreffende alimentatie. 1982-1992.. 5 omslagen.
198
1982-1985..
199
1985-1987..
200
1988-1989..
201
1990..
202
1991-1992..
203-204
Code 224 Stukken betreffende kinderen: adoptie, voogdij, erkenning, kinderbescherming. 1983-1992.. 2 omslagen.
203
1983-1985..
204
1987-1992..
205-211
Code 320 Stukken betreffende WW en WWV. 1983-1992.. 2 pakken, 5 omslagen.
205
1 pak. 1983-1985..
206
1985-1987..
207
1 pak. 1988..
208
1989..
209
1990..
210
1991..
211
1992..
212-218
Code 330 Stukken betreffende AAW en WAO. 1982-1992.. 7 omslagen.
NB. Zie ook nrs. 224-225.
212
1982-1985..
213
1986-1987..
214
1988..
215
1989..
216
1990..
217
1991..
218
1992..
219-223
Code 331 Stukken betreffende de Ziektewet. 1984-1992.. 4 omslagen, 2 stukken.
219
1984-1985..
220
1986-1987..
221
2 stukken. 1989..
222
1990..
223
1991-1992..
224
Code 332 Stukken betreffende AAW. 1988.. 1 omslag.
225
Code 333 Stukken betreffende WAO. 1988.. 1 omslag.
226-230
Code 340 Stukken betreffende het Ziekenfonds. 1983-1992.. 4 omslagen, 2 stukken.
226
1983-1985..
227
1986-1987..
228
1988-1989..
229
1991..
230
2 stukken. 1992..
231
Code 341 Stukken betreffende Ziekenfonds en WUV. 1988.. 2 stukken.
232-236
Code 350 Stukken betreffende kinderbijslag. 1984-1991.. 5 omslagen.
232
1984-1985..
233
1985-1987..
234
1988..
235
1989..
236
1990-1991..
237-243
Code 360 Stukken betreffende AOW, AWW en pensioenen. 1983-1992.. 7 omslagen.
237
1983-1985..
238
1986-1987..
239
1988..
240
1989..
241
1990..
242
1991..
243
1992..
244-247
Code 370 Stukken betreffende bijstandszaken. 1982-1993.. 2 pakken, 2 omslagen.
244
1 pak. 1982-1985..
245
1986-1987..
246
1 pak. 1988-1989..
247
1990-1993..
248-253
Code 370/810 Stukken betreffende bijstandszaken en scholing. 1982-1992.. 1 pak, 5 omslagen.
248
1 pak. 1982-1985..
249
1986-1987..
250
1988..
251
1989..
252
1991..
253
1992..
254
Code 370A Stukken betreffende bijstandszaken en Turkse dienstplicht. 1989.. 1 omslag.
255-261
Code 380 Stukken betreffende RWW. 1983-1992.. 6 omslagen, 1 stuk.
255
1983-1985..
256
1986-1987..
257
1988..
258
1989..
259
1990..
260
1 stuk. 1991..
261
1992..
262
Code 383 Stuk betreffende de IOAW. 1990.. 1 stuk.
263
Code 389 Stukken betreffende de BKR. 1985.. 1 omslag.
264-267
Code 391 Stukken betreffende eenmalige uitkering. 1983-1990.. 2 omslagen, 2 stukken.
264
1983-1985..
265
1986-1987..
266
1 stuk. 1988..
267
1 stuk. 1990..
268-272
Code 392 Stukken betreffende WUV en WUBO. 1985-1990.. 4 omslagen, 1 stuk.
268
1985..
269
1986-1987..
270
1988..
271
1989..
272
1 stuk. 1990..
273-279
Code 410 Stukken betreffende belastingen algemeen. 1983-1992.. 6 omslagen, 2 stukken.
273
1983-1985..
274
1986-1987..
275
2 stukken. 1988..
276
1989..
277
1990..
278
1991..
279
1992..
280-283
Code 441 Stukken betreffende onroerend goedbelasting. 1983-1990.. 3 omslagen, 2 stukken.
280
1983-1985..
281
1986..
282
2 stukken. 1988..
283
1990..
284-289
Code 510 Stukken betreffende arbeidszaken. 1982-1993.. 5 omslagen, 1 pak.
284
1982-1985..
285
1986-1987..
286
1989..
287
1990..
288
1 pak. 1991..
289
1992-1993..
290-294
Code 510A Stukken betreffende arbeidszaken en positieve actie. 1987-1992.. 2 pakken, 3 omslagen.
290
1 pak. 1987-1990..
291
1 pak. 1988-1989..
292
1990..
293
1991..
294
1992.
295-297
Code 510.1 Stukken betreffende arbeidszaken: deeltijd en ATV. 1983-1989.. 2 omslagen, 1 stuk.
295
1983-1985..
296
1 stuk. 1988..
297
1989..
298-301
Code 511 Stukken betreffende een eigen bedrijf. 1981-1988; stukken betreffende belangenbehartiging. 1991-1992.. 4 omslagen.
298
1981-1985..
299
1988..
300
1991..
301
1992..
302
Code 511A Stukken betreffende belangenbehartiging: leeftijdsdiscriminatie. 1991.. 1 omslag.
303-306
Code 512 Stukken betreffende salarissen/loon. 1988-1991.. 3 omslagen, 2 stukken.
303
1988..
304
1989..
305
1990..
306
2 stukken. 1991..
307-312
Code 513 Stukken betreffende sollicitatie en ontslag. 1981-1991.. 5 omslagen, 2 stukken.
307
1981-1985..
308
1986-1987..
309
1988..
310
1989..
311
1990..
312
2 stukken. 1991..
313-319
Code 515 Stukken betreffende arbeidsbemiddeling. 1983-1992.. 6 omslagen, 1 stuk.
313
1983-1984..
314
1986-1987..
315
1988..
316
1 stuk. 1989..
317
1990..
318
1991..
319
1992..
320-321
Code 515.2 Stukken betreffende arbeidsbemiddeling: herintreedsters. 1985, 1989.. 1 omslag, 1 stuk.
320
1985..
321
1 stuk. 1989..
322-328
Code 519 Stukken betreffende arbeidsrecht: gelijke behandeling en sollicitatie. 1982-1993.. 3 pakken, 4 omslagen.
322
1982-1985..
323
1986-1987..
324
1988..
325
1 pak. 1989-1990..
326
1990..
327
1 pak. 1991-1993..
328
1 pak. 1992-1993..
329-333
Code 521 Stukken betreffende eigen bedrijf en subsidie. 1987-1992.. 4 omslagen, 2 stukken.
329
1987..
330
1989..
331
2 stukken. 1990..
332
1991..
333
1992..
334-340
Code 611 Stukken betreffende huisvesting. 1982-1992.. 7 omslagen.
334
1982-1985..
335
1986-1987..
336
1988..
337
1989..
338
1990..
339
1991..
340
1992..
341-346
Code 622 Stukken betreffende huur(prijs/schuld). 1984-1992.. 5 omslagen, 3 stukken.
341
1984-1985..
342
1986-1987..
343
1988..
344
1989..
345
3 stukkken. 1991..
346
1992..
347
Code 630 Stukken betreffende (huis)eigendom. 1983-1992.. 1 omslag.
348-352
Code 641 Stukken betreffende huursubsidie. 1982-1992.. 5 omslagen.
348
1982-1985..
349
1986-1987..
350
1988..
351
1989-1991..
352
1992..
353-359
Code 710 Stukken betreffende consumentenzaken. 1982-1992.. 7 omslagen.
353
1982-1985..
354
1986-1987..
355
1988..
356
1989..
357
1990..
358
1991..
359
1992..
360-364
Code 722 Stukken betreffende schuldenregeling. 1982-1991.. 4 omslagen, 3 stukken.
360
1982-1985..
361
1986-1987..
362
1988..
363
1989..
364
3 stukken. 1991..
365-368
Code 732 Stukken betreffende ziektekostenverzekering. 1983-1992.. 4 omslagen.
365
1983-1986..
366
1988-1989..
367
1989..
368
1990, 1992..
369-372
Code 820/824 Stukken betreffende volwasseneneducatie. 1982-1991.. 2 omslagen, 2 stukken.
369
1982-1985..
370
1986-1987..
371
1 stuk. 1988..
372
1 stuk. 1991..
373-374
Code 830 Stukken betreffende stages. 1982-1991.. 2 omslagen.
373
1982-1984..
374
1987-1989, 1991..
375-380
Code 832 Stukken betreffende her/om/bijscholing. 1983-1992.. 6 omslagen.
375
1983-1985..
376
1986-1987..
377
1988-1989..
378
1990..
379
1991..
380
1992..
381-386
Code 840/849 Stukken betreffende studiefinanciering. 1981-1992.. 6 omslagen.
381
1981-1985..
382
1986-1987..
383
1988..
384
1989..
385
1991..
386
1992..

Publiciteit, publicaties en onderzoek.
NB. Zie ook nr. 423.
387-388
Artikelen opgestuurd naar en veelal geplaatst in Het Parool. Met correspondentie en lijst van artikelen. 1982-1988.. 2 pakken.
387
1982-1984..
388
1984-1988..
389
Folders van de SOA. 1985-1989, z.j.. 1 omslag.
390
Notitie over het gemeentelijk subsidiebeleid ten aanzien van emancipatie. 1982.. 1 stuk.
391
Rapport betreffende een actie rondom ontduiking verordening secundaire arbeidsvoorwaarden in de detailhandel. 1989.. 1 stuk.
392
Publicatie Recht om te blijven, recht om te leven. Zelfstandig verblijfrecht voor migrantenvrouwen. 1989.. 1 stuk.
393
Rapport 'Had je dan verwacht dat het meteen goed zou gaan?' Een signalering over de kwaliteit van positieve aktie op de sekretarie van de gemeente Amsterdam. 1989.. 1 stuk.
394
Onderzoeksverslag Bouwen aan een multicultureel team van Hermine Stella verricht in opdracht van de SOA. 1990.. 1 stuk.
395
Publicatie Ekonomische zelfstandigheid voor migranten meisjes en vrouwen vanaf 1990: de 1990 maatregel.1989.. 1 stuk.
396
Voortgangsrapport over positieve actie De kwaliteit van positieve aktie. Een case beschrijving 1990 en stukken van de werkconferentie over samenwerking tussen zwarte en migrantenvrouwen in Amsterdam van 13 december 1990, georganiseerd samen met de Stichting Surinamers in Amsterdam e.o. en de Stichting Ontwikkeling Vrouwenemancipatie Amsterdam (SOVA). 1990.. 1 omslag.
397
Teksten van lezingen van de conferentie over werkklimaat in januari 1991. 1991.. 1 stuk.
398
Notitie Het belang van werkklimaat. Een advies met betrekking tot de kwaliteit van positieve aktie. 1991.. 1 stuk.
399
Publicatie 45+ vrouwen in Amsterdam. 1991.. 1 stuk.
400
Publicatie Vrouwen uit de bijstand. Naar een specifiek beleid voor Amsterdamse vrouwen met een bijstandsuitkering. 1991.. 1 stuk.
401
Onderzoeksrapport en brochure 'Gewoon je zelf zijn en veel vragen'. Turkse en Marokkaanse vrouwen in de detailhandel. 1992.. 2 stukken.
402
Onderzoeksverslag van gegevens uit 1989 en 1992, Cliëntes Stichting Ombudsvrouw Amsterdam. Verschuivingen in achtergronden en problematiek. 1992.. 1 stuk.
403
Rapport van Els Helderman en Annemiek Staarman van een onderzoek verricht in opdracht van de SOA 'Vrouwen 45+, een tweede kans in het onderwijs'. Een onderzoek naar de toegankelijkheid van beroepsgerichte opleidingen in Amsterdam voor vrouwen boven de 45 jaar. 1992.. 1 stuk.

'Eigen acties', acties door of op initiatief van SOA gevoerd.
404
Stukken betreffende de anti-bezuinigingsactie 'niet inleveren, maar inlopen', gestart in oktober 1981 in reactie op de bezuinigingsplannen van de gemeente. 1981-1982.. 1 pak.
405
Stukken betreffende scholing voor bijstandsvrouwen. 1981-1984.. 1 pak.
406
Stukken betreffende de in 1982 gevoerde actie 'recht op eigen naam'. Met retroacta 1976-1981. 1981-1984.. 1 omslag.
407
Stukken betreffende de handtekeningenactie voor een vrouwelijke burgemeester. 1982-1983.. 1 pak.
408
Stukken betreffende 'Tegen Haar Wil'. 1982-1983 (1984).. 1 pak.
409
Stukken betreffende knelpunten in de (uitvoering van de) Algemene Bijstandswet. 1982-1986.. 1 omslag.
410
Stukken betreffende bijstandsvrouwen en het fraudebeleid van de gemeente. 1984-1985.. 1 pak.
411
Krantenknipsels betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen voor de wet naar aanleiding van EG-richtlijnen. 1984-1988.. 1 omslag.
412
Stukken betreffende discriminatie bij sollicitaties. 1983-1991.. 1 pak.
413
Stukken betreffende het recht op WWV voor gehuwde vrouwen. 1984-1989.. 1 pak.
414
Stukken betreffende een meldpunt voor 'ongewenste intimiteiten'. december 1985-1987.. 1 omslag.
415
Stukken betreffende gelijkberechtiging in de WUBO (Wet Uitkering Burgerslachtoffers) en de WUV (Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers). 1985-1989.. 1 pak.
416
Stukken betreffende het 'Terugploegproject', het gebruik van uitkeringsgeld voor werkgelegenheid in de kinderopvang. 1986-1987.. 1 omslag.
417
Stukken betreffende de Verordening Secundaire Arbeidsvoorwaarden Detailhandel. 1986-1989, 1991.. 1 pak.
NB. Zie ook nr. 422.
418
Stukken betreffende (verruiming van) onderwijsmogelijkheden voor vrouwen met een uitkering. 1 omslag. 1986-1988..
419
Stukken betreffende voorlichtingsactiviteiten, voornamelijk voor migrantenvrouwen, over onder andere Turkse dienstplichtigen en 1990-maatregel. december 1987-1990.. 1 pak.
420
Stukken betreffende thuiswerk. 1987-1990.. 1 omslag.
421
Stukken betreffende flexibele arbeid. 1987-1990.. 1 omslag.
422
Stukken betreffende de werkomstandigheden bij schoenenwinkel Pisa, het gedrag van de heer Chisari en de aangespannen rechtzaken. 1987-1993.. 1 pak.
NB. Zie ook nr. 417.
423
Artikelen van de Ombudsvrouw verschenen in een eigen rubriek in het Amsterdams Stadsblad. 1988-1991.. 1 omslag.
424
Stukken betreffende bijverdienen met een uitkering. 1988-1989.. 1 omslag.
425
Stukken SOA en de landelijke actie 'Gelijke Rechten Nu!'. 1988-1991.. 1 pak.
NB. Zie ook nrs. 519-521.
426
Stukken betreffende het recht van gehuwde vrouwen op een uitkering volgens de AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheid Wet). 1988-1992.. 1 pak.
427
Stukken betreffende de afschaffing van Werkervaringsplaatsen (WEP). 1990-1991.. 1 omslag.
428
Stukken betreffende de Tegemoetkoming Studiekosten 21+. 1990-1991.. 1 omslag.
429
Stukken betreffende de opheffing van het CRES (Centrum voor Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam). 1991-1992.. 1 omslag.
430
Stukken betreffende vergoeding voor kinderopvang bij scholing. 1991-1992.. 1 omslag.
431
Stukken betreffende het onderzoek, in opdracht van de SOA door de vakgroep sociale psychologie van de Universiteit van Amsterdam verricht, naar de werkgelegenheidsmogelijkheden van migrantenvrouwen in de detailhandel. 1992.. 1 omslag.
432
Stukken betreffende registratie bij het Ziekenfonds van vrouwen op de naam van hun man. 1992-1993.. 1 omslag.
433
Stukken betreffende de werkconferentie over het werkklimaat en het positieve actiebeleid van de gemeente op 31 januari 1991 te Amsterdam. 1990-1991.. 1 pak.
434
Stukken betreffende een haalbaarheidsonderzoek naar een 'bureau werkklimaat' ten behoeve van allochtone vrouwen. 1990-1992.. 1 pak.
435
Stukken betreffende positieve actie en werkklimaat bij gemeentelijke diensten. 1991-1993.. 1 pak.
436
Stukken betreffende het raadsadres van de SOA inzake het werkklimaat van het personeel bij de stadsdelen. 1992-1993.. 1 pak.
437
Notulen en verslagen van de groepen van het congres Vrouwen en Racisme op 12 en 13 november 1982 te Amsterdam en de groepen die na het congres doorgingen. Met congresverslag 1982. 1982-1983.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr. 79.
438
Circulaires betreffende het congres Vrouwen en Racisme. 1982.. 1 omslag.
439
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor het congres Vrouwen en Racisme. 1982.. 1 omslag.
440
Stukken betreffende de begeleiding van de groepen op het congres Vrouwen en Racisme. 1982.. 1 omslag.
441
'Artikelenmap' ter voorbereiding van het seminar in 1981 'Racisme, wat doen we eraan'. 1981.. 1 stuk.
442
'Leesmap' voor het congres Vrouwen en Racisme in 1982. 1982.. 1 stuk.
443
Ingevulde vragenlijsten betreffende de evaluatie van het congres Vrouwen en Racisme. 1982-1983.. 1 omslag.
444
Aan- en afmeldingen voor het congres Vrouwen en Racisme. 1982.. 1 omslag.
445
Rapport en andere stukken betreffende het in opdracht van de SOA in 1988 gestarte onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de positie van zwarte en migrantenvrouwen in de gezondheidszorg. 1989-1991.. 1 pak.
446
Stukken betreffende de videofilm 'Met zorg vooruit', gebaseerd op het onderzoek 'Bouwen aan een multicultureel team' naar de arbeidsomstandigheden en de positie van zwarte en migrantenvrouwen in de gezondheidszorg. Met foto's van gebouw en personeel Binnengasthuis (ca 1981). 1989-1991.. 1 pak.
447
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor het onderzoek en de videofilm. 1986-1990.. 1 pak.
448
Subsidieaanvragen voor projecten en andere stukken betreffende verbetering van de positie van zwarte en migrantenvrouwen op de arbeidsmarkt. 1986-1992.. 1 pak.
449
Stukken betreffende positieve actie, minderheden en zwarte en migrantenvrouwen. 1985-1990.. 1 pak.
450
Krantenknipsels betreffende positieve actie en zwarte en migrantenvrouwen. 1988-1989.. 1 omslag.
451
Stukken betreffende (het functioneren van) ontmoetingscentra voor Turkse en Marokkaanse vrouwen. 1983-1990.. 1 pak.
452-453
Stukken betreffende racisme. 1982-1991.. 2 pakken.
452
1982-1984..
453
1985-1991..
454
Stukken betreffende ongewenste intimiteiten. 1984-1986, z.j.. 1 omslag.
455
Stukken betreffende gelijke behandeling mannen en vrouwen, onder andere naar aanleiding van de derde EEG-richtlijn 'Gelijke behandeling mannen en vrouwen in de sociale zekerheid'. 1982-1986.. 1 omslag.
456-459
Stukken betreffende herintredende vrouwen. (1984) 1985-1991.. 4 pakken.
456
(1984) 1985..
457
1986..
458
1987..
459
Met overzicht activiteiten betreffende de zogenaamde 10%-regeling. 1988-1991..
460
Stukken betreffende vrouwelijke werknemers bij banken en bedrijven. 1986-1987.. 1 omslag.
461
Stukken betreffende vergoeding baby-uitzet voor ongehuwde moeders met een uitkering. 1988-1989.. 1 omslag.
462
Stukken betreffende oudere vrouwen: leeftijdsdiscriminatie, sanisettes en 45+ vrouwen. 1991-1993.. 1 pak.

Contacten met andere organisaties.

Stichting Landelijke Ombudsvrouw.
463-471
Vergaderstukken van het landelijk overleg (LOVO) van de Ombudsvrouwen. Met bijlagen. 1980-1991.. 3 pakken, 6 omslagen.
463
1980-1981..
464
1982..
465
1983-1984..
466
1 pak. 1985-1986..
467
1 pak. 1986..
468
1987-1988..
469
1989..
470
1990..
471
1 pak. 1991..

Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE).
472
Notulen en andere stukken van en betreffende besprekingen DCE met de SOA, SOOVA en AVR. 1984-1985.. 1 omslag.
473
Correspondentie .1983, 1987.. 1 omslag.
474-475
Correspondentie betreffende subsidies. 1981-1988, 1991.. 2 pakken.
474
1981-1985..
475
1986-1988, 1991..

Gemeente Amsterdam.
476-478
Stukken van en betreffende het overleg basiseducatie voor vrouwen. 1984-1988.. 1 omslag, 2 pakken.
476
1984..
477
1985-1986..
478
1 omslag. 1986-1988..
479
Stukken van en betreffende het Centraal Drie Partijen Overleg Welzijn (CDOW). 1986-1987.. 1 omslag.
480-481
Notulen en andere stukken van en betreffende het Stedelijk Netwerk Emancipatiebeleid. 1987-1991.. 1 omslag, 1 pak.
480
1987-1989..
481
1 omslag. december 1989-1991..
482
Stukken betreffende het gemeentebeleid ten aanzien van allochtone vrouwenorganisaties. 1983-1990.. 1 pak.
483
Adressen en stukken betreffende adressen aan de Gemeenteraad. 1985-1989.. 1 pak.
484
Stukken betreffende gemeentelijke decentralisatie en de gevolgen voor vrouwen. 1985-1993.. 1 pak.
485
Stukken betreffende het gemeentebeleid ten aanzien van positieve actie. 1989-1990 (1991).. 1 pak.
486
Stukken betreffende de Raamnota Minderheden van de Gemeente Amsterdam. 1989.. 1 omslag.

Commissie voor de Coördinatie van de Vrouwenemancipatie (CVE).
487-495
Vergaderstukken en correspondentie van de CVE. 1981-1993.. 3 omslagen, 6 pakken.
487
1981..
488
1982..
489
Alleen correspondentie. 1982..
490
1984-1985..
491
1986..
492
1 omslag. Alleen correspondentie. 1985-1987..
493
1988..
494
1 omslag. 1989..
495
1 omslag. 1990-juli 1993..
496
Stukken betreffende een op te richten adviesraad voor de vrouwenemancipatie 1981, het regeerakkoord 1982-1983, het gemeentelijk sociaal-cultureel plan 1983-1986. 1981-1986.. 1 omslag.
497
Stukken betreffende het Beleidsplan Vrouwenemancipatie van de Gemeente Amsterdam. 1985-1986.. 1 pak.

Stedelijk Overleg Orgaan Vrouwenwerk Amsterdam (SOOVA), vanaf 1990 Stichting Ontwikkeling Vrouwenemancipatie Amsterdam (SOVA); Amsterdamse Vrouwenraad (AVR).
498-501
Vergaderstukken van het SOOVA. 1979-1991.. 2 pakken, 2 omslagen.
498
1 omslag. 1979-1980..
499
1980-1982..
500
1 omslag. 1983..
501
1987-1991..
502
Verslag SOOVA over 1977-1983. Met werkplan 1984 en beleidsplan 1984-1986. 1984.. 1 stuk.
503
Werkplannen SOOVA voor 1987/1988 en 1990 (met verslag over 1987-1989). 1987, 1990.. 2 stukken.
504
Beleidsplan 1990-1994 van SOVA. 1989.. 1 stuk.
505
Stukken betreffende subsidie en structuur SOOVA. 1979-1982.. 1 omslag.
506
Stukken van SOOVA en SOA betreffende en naar aanleiding van het gemeentebeleid. 1983-1984.. 1 omslag.
507
Notulen en besluitenlijsten van bijeenkomsten van AVR, SOOVA en SOA.. Met bijlagen. 1983-1984.. 1 omslag.
508
Stukken betreffende samenwerking tussen AVR, SOOVA en SOA. 1982-januari 1986.. 1 omslag.
509
Stukken van AVR, SOOVA en SOA betreffende het gemeentelijke emancipatiebeleid. 1985-1987.. 1 pak.
510
Stukken van en betreffende de AVR. 1983-1988.. 1 pak.

Overige organisaties.
511
Vergaderstukken van het Vrouwenoverleg Arbeidsvoorziening Amsterdam, Zaanstreek en Waterland. 1988-1991.. 1 pak.
512-513
Stukken van en betreffende het Stedelijk Overleg Buitenlandse vrouwen Amsterdam (STOBA) en stukken betreffende zwarte vrouwen. 1982-1988.. 2 pakken.
512
Notulen. 1983-1988..
513
1982-1987..
514
Stukken van en betreffende (contacten met) allochtone vrouwengroepen en vrouwenorganisaties. 1983-1987.. 1 pak.
515
Stukken betreffende diverse acties voor migrantenvrouwen, onder andere betreffende naamrecht, zelfstandig verblijfrecht en betreffende bijstand voor vrouwen van wie de man dienstplicht in Turkije vervult.1989-1990.. 1 pak.
516
Stukken van het Amsterdams Komitee Vrouwen voor ekonomische zelfstandigheid. 1982-1985.. 1 pak.
517
Stukken betreffende ongewenste intimiteiten op het werk en het op initiatief van de Stichting Handen Thuis met de SOA, Stichting Tegen Haar Wil en Stichting Rechtshulp voor Vrouwen gestarte samenwerkingsproject hierover. 1987-1990.. 1 pak.
518
Stukken van de Stichting Handen Thuis. 1987-1990 (1991).. 1 omslag.
519-521
Stukken van en betreffende het Landelijk Comité 'Gelijke Rechten Nu!'. 1988-1990.. 3 pakken.
NB. Zie ook nr. 425.
519
1988..
520
1989..
521
1990..
522
Stukken van de FNV-werkgroep zwarte en migrantenvrouwen. 1989-1990.. 1 pak.
523
Stukken van en betreffende de conferentie 'Werk hebben, werk houden' voor Marokkaanse en Turkse vrouwen, gehouden op 7 oktober 1993, georganiseerd door FNV, SOA en ACB (Amsterdams Centrum Buitenlanders). 1993.. 1 pak.
524
Verslag van de werkconferentie 'Vrouwenstrijd & Effectiviteit in de jaren '90' van de SOEN (Stichting Onderwijs Emancipatiewerk Noord-Holland). 1990.. 1 stuk.

DOCUMENTATIE

525
Folders en krantenknipsels. 1984-1992, z.j.. 1 pak.
526
Krantenknipsels betreffende racisme. 1983-1991.. 1 pak.
527
Krantenknipsels en andere documentatie van en betreffende de Ombudsvrouw. 1981-1988.. 1 omslag.

BEELD en GELUID

528
Foto's SOA. z.j.. 3 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
529-533
Videobanden. 1991-1992, z.j.. 5 stukken.
529
(10 jaar) SOA. (VHS) 1991..
530
Openbare toiletten (sanisettes). (VHS) 1991..
531
Bijstand en scholing. (VHS) 1992..
532
Studiekostenvergoeding en uitreiking Sophie Redmondprijs. (UCA 30-systeem) z.j..
533
Arbeidsbureau, Tineke van den Klinkenberg en Sophie Redmond. (UCA 30-systeem) z.j..
534-535
Geluidsbanden. z.j.. 2 stukken.
536-538
Geluidsbanden. 1992, z.j.. 3 geluidscassettes.
536
SOA over Turkse en Marokkaanse vrouwen in de detailhandel (Radio Noord-Holland). 1992..
537
Informatie over SOA voor Turkse vrouwen. z.j..
538
Informatie over SOA voor Marokkaanse vrouwen. z.j..