/
You are not logged in

Archief Maria van Hasselt-Hamaker 1904-1939 (-1990)

Identity Area

Collection IDIIAV00000227
Unitdate1904-1939 (-1990)
1904-1939
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.36 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1998
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor 2025 is bij publicatie eerst contact met de schenker nodig .
Preferred CitationArchief Maria van Hasselt-Hamaker, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 6 juni 1903 te Broek op Langendijk, overleden op 12 januari 1990 te Beekbergen; roepnaam Mieke; volgde de opleiding voor ziekenverpleging A in het Kinderziekenhuis te Utrecht en Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam en behaalde het diploma in 1927; akte van bekwaamheid als onderwijzeres 1929; was actief in de padvinderij.


Inhoud

Correspondentie met familie 1919-1965; balboekje 1913; correspondentie en stukken betreffende padvinderij 1924-1941; diploma's en getuigschriften 1904-1927; testament 1980; foto's ca 1910-1983.


Allied Materials

Related MaterialZie ook EGO/132, briefwisseling met Elsje Huizinga.Inventory / Inventaris

Diploma van de HBS voor Meisjes met vijfjarige cursus (met cijferlijst) te Utrecht. Fotokopie. 9 juli 1920.

1
Diploma van de HBS voor Meisjes met vijfjarige cursus (met cijferlijst) te Utrecht. Fotokopie. 9 juli 1920.. 1 stuk.

Ingekomen brieven van E. van den Bosch-de Jongh (Bep, Veedim), vriendin en mede(bestuurs)lid van de Vereeniging "Het Nederlandsche Padvindstersgilde" (NPG).1931-1938.

2
Ingekomen brieven van E. van den Bosch-de Jongh (Bep, Veedim), vriendin en mede(bestuurs)lid van de Vereeniging "Het Nederlandsche Padvindstersgilde" (NPG).1931-1938.. 1 omslag.

Correspondentie met Marie Jonker, voornamelijk betreffende de padvinderij. 1932-1937.

3
Correspondentie met Marie Jonker, voornamelijk betreffende de padvinderij. 1932-1937.. 1 omslag.

Correspondentie met Rita Bungenberg de Jong, voornamelijk betreffende de padvinderij. 1934-1937.

4
Correspondentie met Rita Bungenberg de Jong, voornamelijk betreffende de padvinderij. 1934-1937.. 1 omslag.

Ingekomen brieven van Fen de Bruyn (Chouette), voornamelijk betreffende de padvinderij. 1934-1936.

5
Ingekomen brieven van Fen de Bruyn (Chouette), voornamelijk betreffende de padvinderij. 1934-1936.. 1 omslag.

Ingekomen brieven van familie, vrienden en bekenden. 1938-1939.

6
Ingekomen brieven van familie, vrienden en bekenden. 1938-1939.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Uilencommissie (waarvan Mieke Hamaker deel uit maakte) van de Vereeniging "Het Nederlandsche Padvindstersgilde" (NPG).1930-1935.

7
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Uilencommissie (waarvan Mieke Hamaker deel uit maakte) van de Vereeniging "Het Nederlandsche Padvindstersgilde" (NPG).1930-1935.. 1 pak.

Stukken betreffende de Vereeniging "Het Nederlandsche Padvindstersgilde" afdeling Amsterdam. 1936.

8
Stukken betreffende de Vereeniging "Het Nederlandsche Padvindstersgilde" afdeling Amsterdam. 1936.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alsmede andere stukken, voornamelijk betreffende de padvinderij. 1930-1939.

9
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alsmede andere stukken, voornamelijk betreffende de padvinderij. 1930-1939.. 1 omslag.

Notitieboek betreffende de padvinderij van Mieke Hamaker. Met statuten NPG.1928.

10
Notitieboek betreffende de padvinderij van Mieke Hamaker. Met statuten NPG.1928.. 1 stuk.

Jaarverslagen van het NPG.1936-1937.

11
Jaarverslagen van het NPG.1936-1937.. 2 katernen.

Notulen van de vergadering van vijf hoofdbestuursleden van het NPG met het bestuur van de "Tak der Blauwe Vogels", te Utrecht gehouden. 29 oktober 1935.

12
Notulen van de vergadering van vijf hoofdbestuursleden van het NPG met het bestuur van de "Tak der Blauwe Vogels", te Utrecht gehouden. 29 oktober 1935.. 1 stuk.

Stukken van en betreffende de "Gilde-winckel". 1933-1934,1937.

13
Stukken van en betreffende de "Gilde-winckel". 1933-1934,1937.. 1 omslag.

Mededelingen van het hoofdbestuur van het NPG bestemd voor het verenigingsblad "de Schalme" . Doorslagen. 1937.

14
Mededelingen van het hoofdbestuur van het NPG bestemd voor het verenigingsblad "de Schalme" . Doorslagen. 1937.. 1 omslag.

Aantekeningen voor "B-cursisten" van het NPG. z.j.

15
Aantekeningen voor "B-cursisten" van het NPG. z.j.. 1 katern.

Jaarverslagen over 1936 en 1937, alsmede andere stukken van en betreffende de Centrale Jeugdraad (Mieke van Hasselt-Hamaker was lid van deze raad). 1937-1938.

16
Jaarverslagen over 1936 en 1937, alsmede andere stukken van en betreffende de Centrale Jeugdraad (Mieke van Hasselt-Hamaker was lid van deze raad). 1937-1938.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Het Nederlandsche Meisjesgilde (Padvindstersgilde). 1932-1937.

17
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Het Nederlandsche Meisjesgilde (Padvindstersgilde). 1932-1937.. 1 omslag.

Statuten, huishoudelijk reglement, reglementen en instructies van Het Nederlandsche Meisjesgilde. 1926, z.j.

18
Statuten, huishoudelijk reglement, reglementen en instructies van Het Nederlandsche Meisjesgilde. 1926, z.j.. 1 omslag.

Brief van Mieke Hamaker aan haar ouders. 8 april 1927.

19
Brief van Mieke Hamaker aan haar ouders. 8 april 1927.. 1 stuk.

Ingekomen brieven, voornamelijk van E. (Bep) van den Bosch-de Jongh. 1939-1984.

20
Ingekomen brieven, voornamelijk van E. (Bep) van den Bosch-de Jongh. 1939-1984.. 1 pak.

Rondschrijfbrief om te bedanken voor reacties bij verjaardag en ziekte en ingekomen reactie 1984; rouwkaart betreffende het overlijden van M. van Hasselt-Hamaker en bedankkaart voor ontvangen reacties. 1990.

21
Rondschrijfbrief om te bedanken voor reacties bij verjaardag en ziekte en ingekomen reactie 1984; rouwkaart betreffende het overlijden van M. van Hasselt-Hamaker en bedankkaart voor ontvangen reacties. 1990.. 4 stukken.

Diploma's, getuigschriften, inentingsbewijs en andere documenten. 1904-1927.

22
Diploma's, getuigschriften, inentingsbewijs en andere documenten. 1904-1927.. 1 omslag.

Levenstestament/euthanasieverklaring. 10 maart 1980.

23
Levenstestament/euthanasieverklaring. 10 maart 1980.. 1 stuk.
NB. In drievoud.

Stukken betreffende de padvinderij. 1932-1941, z.j.

24
Stukken betreffende de padvinderij. 1932-1941, z.j.. 1 omslag.

Notitieschrift betreffende kabouterleidsterscursus. z.j.

25
Notitieschrift betreffende kabouterleidsterscursus. z.j.. 1 deel.

Kampeerpaspoort voor jeugdleidsters, afgegeven. 10 augustus 1953.

26
Kampeerpaspoort voor jeugdleidsters, afgegeven. 10 augustus 1953.. 1 stuk.

Portretfoto's, foto's van vriendinnen en groepsfoto's. ca 1910-1983.

27
Portretfoto's, foto's van vriendinnen en groepsfoto's. ca 1910-1983.. 1 omslag.

Kopersnede van Exlibris en koperplaat. z.j.

28
Kopersnede van Exlibris en koperplaat. z.j.. 2 stukken.

Speldjes NPG. z.j.

29
Speldjes NPG. z.j.. 2 stukken.

Bloemenkrans, gedragen bij bruidsjapon. z.j.

30
Bloemenkrans, gedragen bij bruidsjapon. z.j.. 1 stuk.

Aantekeningenboek 'Zesde leidsterscursus Deel II'. 3-11 Aug. 1928.

31
Aantekeningenboek 'Zesde leidsterscursus Deel II'. 3-11 Aug. 1928.. 1 deel.

Tekstboekje van de Utrechtsche Revue "Dat 's Kras', opgevoerd door de padvindsters van de afdeling Utrecht op. 13 december 1924.

32
Tekstboekje van de Utrechtsche Revue "Dat 's Kras', opgevoerd door de padvindsters van de afdeling Utrecht op. 13 december 1924.. 1 stuk.

Aflevering van The Guide vol. XIV no. 38, Jan. 5, 1935 met een artikel van haar. 1935.

33
Aflevering van The Guide vol. XIV no. 38, Jan. 5, 1935 met een artikel van haar. 1935.. 1 stuk.

Sinterklaasversjes en een vers 'Zielige Zaligheid'. z.j.

34
Sinterklaasversjes en een vers 'Zielige Zaligheid'. z.j.. 3 stukken.

Ingekomen brief van haar oma ter gelegenheid van haar verjaardag. z.j.

35
Ingekomen brief van haar oma ter gelegenheid van haar verjaardag. z.j.. 1 stuk.

Brieven van haar geschreven aan haar ouders en moeder. 1919, 1965 en z.j.

36
Brieven van haar geschreven aan haar ouders en moeder. 1919, 1965 en z.j.. 1 omslag.

Programma van de feestelijke bijeenkomst aangeboden aan Mejuffr. W.E. Wijnand, directrice van de meisjes HBS te Utrecht op 12 april 1919, aangeboden door docenten, leerlingen en oud-leerlingen (Mieke zat in klas IVa). 1919.

37
Programma van de feestelijke bijeenkomst aangeboden aan Mejuffr. W.E. Wijnand, directrice van de meisjes HBS te Utrecht op 12 april 1919, aangeboden door docenten, leerlingen en oud-leerlingen (Mieke zat in klas IVa). 1919.. 1 stuk.

Foto's van haar werk in het kinderziekenhuis te Utrecht en een tekening gemaakt ter gelegenheid van haar afscheid. z.j.

38
Foto's van haar werk in het kinderziekenhuis te Utrecht en een tekening gemaakt ter gelegenheid van haar afscheid. z.j.. 1 omslag.

Foto's van haar en van klasgenoten en vriendinnen. z.j.

39
Foto's van haar en van klasgenoten en vriendinnen. z.j.. 1 omslag.

Foto's van padvindsters. z.j.

40
Foto's van padvindsters. z.j.. 2 stukken.

Balboekje van 27 december 1913 en een felicitatietekening z.j. 1913 en z.j.

41
Balboekje van 27 december 1913 en een felicitatietekening z.j. 1913 en z.j.. 2 stukken.

Volmacht van drs Johan Barthold Frank van Hasselt aan zijn vrouw Maria Hamaker. 18 mei 1942.

42
Volmacht van drs Johan Barthold Frank van Hasselt aan zijn vrouw Maria Hamaker. 18 mei 1942.. 1 stuk.

Correspondentie van het Hoofdbestuur van het NPG (zij was tot 1939 lid van het HB). 1932-1939.

43
Correspondentie van het Hoofdbestuur van het NPG (zij was tot 1939 lid van het HB). 1932-1939.. 1 omslag.

Circulaires en stukken voor alle HB-leden. 1934-1938.

44
Circulaires en stukken voor alle HB-leden. 1934-1938.. 1 omslag.

Correspondentie met HB-leden. 1934-1938.

45-52
Correspondentie met HB-leden. 1934-1938.. 8 omslagen.
45
Marie Boele van Hensbroek-Wijnhoff..
46
Betty (Bé) Boerlage-Yzerman..
47
E. (Bep, Veedim) van den Bosch-de Jongh..
48
E.M. (Hero) de Koning-Uden Masman..
49
E.C. (Akeo) ter Meulen..
50
Van Nispen. e.a..
51
E.H. Piepers..
52
oud HB-leden..

Foto's van de eerste kaboutergroep van het Nederlandse Padvindstersgilde in Utrecht, waarvan Mieke Hamaker Oehoe was (één na hoogste in de boom en de rechtse van de twee leidsters op de foto van de rechte rij), ansichtkaart van het NPG en een van Lady Baden Powell. Ontvangen in 2013. z.j.

53
Foto's van de eerste kaboutergroep van het Nederlandse Padvindstersgilde in Utrecht, waarvan Mieke Hamaker Oehoe was (één na hoogste in de boom en de rechtse van de twee leidsters op de foto van de rechte rij), ansichtkaart van het NPG en een van Lady Baden Powell. Ontvangen in 2013. z.j.. 1 map.

Almanak van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging (UVSV) van 1923, met exlibris van Maria van Hasselt-Hamaker. Ontvangen in 2013. 1923.

54
Almanak van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging (UVSV) van 1923, met exlibris van Maria van Hasselt-Hamaker. Ontvangen in 2013. 1923.. 1 deel.

Twee brieven aan Mieke van haar ouders 29 juni 1922 en 30 december 1925 en één brief van Mieke aan haar moeder 28 juli 1937. 1922, 1925, 1937.

55
Twee brieven aan Mieke van haar ouders 29 juni 1922 en 30 december 1925 en één brief van Mieke aan haar moeder 28 juli 1937. 1922, 1925, 1937.. 3 stukken.

Schrift waarmee Maria (Mieke) van Hasselt-Hamaker communiceerde met haar hulpen Jans, Sientje en Linie op de dagen dat zij afwezig was. 1975-1982.

56
Schrift waarmee Maria (Mieke) van Hasselt-Hamaker communiceerde met haar hulpen Jans, Sientje en Linie op de dagen dat zij afwezig was. 1975-1982.. 1 deel.

Overlijdensbericht Maria van Hasselt-Hamaker (6 juni 1903-12 januari 1990). 1990.

57
Overlijdensbericht Maria van Hasselt-Hamaker (6 juni 1903-12 januari 1990). 1990.. 1 stuk.