/
You are not logged in

Archief Tijd voor School 1968, 1972-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000170
Unitdate1968, 1972-1988
1972-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.84 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1990
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Tijd voor School , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

De landelijke actiegroep Tijd voor School ontstond eind 1974 uit een bundeling van verschillende initiatieven uit onvrede met de bestaande schooltijdenregeling; vele ouders en andere belangstellenden sloten zich aan; de actiegroep kreeg steun van verenigingen, stichtingen en politieke partijen; de Stichting Tijd voor School werd op 31 december 1976 officieel opgericht; besluit tot opheffing werd genomen in september 1984, besluit tot liquidatie in de vergadering van 22 mei 1985; doelstelling was op plaatselijk en landelijk niveau te streven naar een continu-rooster of goede overblijfmogelijkheden op iedere kleuter- en lagere school en afstemming van begin- en eindtijden van de schooldag, afstemming van vakanties op regionaal niveau, geen (onverwachte) extra vrije uren en dagen; de doelstelling werd gerealiseerd in de Wet op het Basisonderwijs die in 1981 werd aangenomen en in 1985 in werking trad; in het bestuur namen vrouwen zitting als vertegenwoordigster van politieke partijen en organisaties voor onderwijs, welzijnswerk en vrouwenbelangen; eind 1984 droeg de stichting haar werkzaamheden over aan officiële instanties.


Inhoud

Notulen 1976-1985; correspondentie met direct betrokkenen (ouders, oudercomité's en onderwijzers) 1968, 1972-1987; correspondentie met landelijke niet-overheidsinstellingen en organisaties 1973-1985; correspondentie met overheidsinstellingen 1973-1986; statuten 1976; stukken betreffende de liquidatie 1985-1987; financiële stukken 1975-1986; stukken betreffende activiteiten van de stichting 1973-1985; brochures, folders, circulaires en andere uitgaven 1978-1985; stukken betreffende het Informatiecentrum Overblijven 1982-1986; knipsels 1976-1988; dagboek bijgehouden tijdens de Emancipade 1975.
Inventory / Inventaris

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het (realiseren van) continurooster en overblijven op scholen, schooltijden en vakantieregeling: Huizen 1968, 1972-1982; werkgroep TvS te Enschede 1977-1980 (1 pak), regio Den Haag 1972-1984; Amsterdam. (1 pak). 1975-1986

doos 1
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het (realiseren van) continurooster en overblijven op scholen, schooltijden en vakantieregeling: Huizen 1968, 1972-1982; werkgroep TvS te Enschede 1977-1980 (1 pak), regio Den Haag 1972-1984; Amsterdam. (1 pak). 1975-1986.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende continurooster en verblijven, schooltijden en vakantieregeling, van en aan direct betrok­kenen (ouders, oudercomité's, scholen, schoolbesturen en onderwijzers), alfabetisch op plaatsnaam : Plaatsen A t/m D en E t/m G ( doos 2, 2 pakken); Plaatsen H en I t/m R (doos 3, 2 pakken); Plaatsen S t/m Z (doos 4, 1 pak). 1974-1987

doos 2-4
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende continurooster en verblijven, schooltijden en vakantieregeling, van en aan direct betrok­kenen (ouders, oudercomité's, scholen, schoolbesturen en onderwijzers), alfabetisch op plaatsnaam : Plaatsen A t/m D en E t/m G ( doos 2, 2 pakken); Plaatsen H en I t/m R (doos 3, 2 pakken); Plaatsen S t/m Z (doos 4, 1 pak). 1974-1987.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken algemeen over kinderopvang, onderwijs, lesuren en vrije dagen in het basisonderwijs, alfabetisch op naam (verenigingen, landelijke organisaties, pers, onderwijsbonden, personen [niet-overheid]). : Landelijk A t/m Nblc (doos 4, 1 pak); Landelijk Nfo t/m Z (doos 5, 1 pak). 1973-1985

doos 4-5
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken algemeen over kinderopvang, onderwijs, lesuren en vrije dagen in het basisonderwijs, alfabetisch op naam (verenigingen, landelijke organisaties, pers, onderwijsbonden, personen [niet-overheid]). : Landelijk A t/m Nblc (doos 4, 1 pak); Landelijk Nfo t/m Z (doos 5, 1 pak). 1973-1985.

‘Diversen landelijke kern-/werkgroep’ houdende (concept)teksten van brochures en circulaires en discussiestukken met aantekeningen, lijsten van stagewerkzaamheden en persoonlijke gegevens van een stagiaire, ingekomen stukken 1982, lijst van medewerksters van de stichting, tekst van een voordracht, notulen en agenda's van bestuursvergaderingen, met bijlagen, 1976-1985 en akte van oprichting van de stichting 1976. 1973, 1976-1985,

doos 6
‘Diversen landelijke kern-/werkgroep’ houdende (concept)teksten van brochures en circulaires en discussiestukken met aantekeningen, lijsten van stagewerkzaamheden en persoonlijke gegevens van een stagiaire, ingekomen stukken 1982, lijst van medewerksters van de stichting, tekst van een voordracht, notulen en agenda's van bestuursvergaderingen, met bijlagen, 1976-1985 en akte van oprichting van de stichting 1976. 1973, 1976-1985,.

‘Officiële instanties A t/m N’ en ‘O t/m Z’. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan overheidsinstellingen op landelijk niveau betreffende schooltijden, kinderopvang, vrouwenemancipatie, subsidieaanvragen, oprichting en liquidatie; alfabetisch op naam. 1974-1986.

doos 7
‘Officiële instanties A t/m N’ en ‘O t/m Z’. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan overheidsinstellingen op landelijk niveau betreffende schooltijden, kinderopvang, vrouwenemancipatie, subsidieaanvragen, oprichting en liquidatie; alfabetisch op naam. 1974-1986..

‘Landelijke en regionale aktiviteiten’. Stukken betreffende de activiteiten van de stichting 1973-1985 houdende circulaires, persberichten, nieuwsbrieven, lesbrieven, draaiboek. schooltijden, folders, enquêtes, verslagen van landelijke- en regiodagen en werkgroepen, lijsten van scholen met continurooster en adreslijsten van TvS-werkgroepen ‘Informatiecentrum Overblijven’. Stukken betreffende het samenwerkingsverband van TvS, Centraal School­melkcomité en Voorlichtingsbureau voor de Voeding ‘Informatiecentrum Overblijven’. 1982-1986.

doos 8
‘Landelijke en regionale aktiviteiten’. Stukken betreffende de activiteiten van de stichting 1973-1985 houdende circulaires, persberichten, nieuwsbrieven, lesbrieven, draaiboek. schooltijden, folders, enquêtes, verslagen van landelijke- en regiodagen en werkgroepen, lijsten van scholen met continurooster en adreslijsten van TvS-werkgroepen ‘Informatiecentrum Overblijven’. Stukken betreffende het samenwerkingsverband van TvS, Centraal School­melkcomité en Voorlichtingsbureau voor de Voeding ‘Informatiecentrum Overblijven’. 1982-1986..

‘Bestellingen’. Lijsten met namen en adressen van instellingen/personen waaraan/aan wie brochures en affiches zijn verstuurd 1977-1985 (1 omslag en 4 delen); knipsels betreffende TvS, schooltijden, onderwijs, schoolgebouwen, vakantiespreiding, overblijven, kinderopvang 1980 (1 omslag); ‘EK onderzoek’; stukken betreffende het EK project en het EK advies over schooltijden 1977- 1982; tukken betreffende onderzoek naar schooltijden door Ria Meijvogel 1978; stukken betreffende een Leidse scriptie over schooltijden. 1980-1981.

doos 9
‘Bestellingen’. Lijsten met namen en adressen van instellingen/personen waaraan/aan wie brochures en affiches zijn verstuurd 1977-1985 (1 omslag en 4 delen); knipsels betreffende TvS, schooltijden, onderwijs, schoolgebouwen, vakantiespreiding, overblijven, kinderopvang 1980 (1 omslag); ‘EK onderzoek’; stukken betreffende het EK project en het EK advies over schooltijden 1977- 1982; tukken betreffende onderzoek naar schooltijden door Ria Meijvogel 1978; stukken betreffende een Leidse scriptie over schooltijden. 1980-1981..

Knipsels. 1976-1979, 1981-1985.

doos 10
Knipsels. 1976-1979, 1981-1985..

Knipsels 1974-1975 (2 delen) bevat ook ‘oorkonden’ en rapport van de Wilhelmina Druckerprijs 1974 uitgereikt aan Ineke Bakker Schut, C.S.M. Jansen-Bergee,M. Hilgevoort-van Heezik voor haar werk sinds de oprichting in de actiegroep Tijd voor School; Gastenboek met foto's, circulaires teksten en knipsels betreffende de overdrachtsmanifestatie op 12 december 1984, bevat tevens knipsels 1985-1988 (1 deel); Resultaten van de enquête Tijd voor School in Libelle en op de Emancipade. 1975-1976; Congresmap thema ‘Vrouwen en onderwijs’; stukken betreffende w.a.verzekeringen op scholen tijdens overblijven.

doos 11
Knipsels 1974-1975 (2 delen) bevat ook ‘oorkonden’ en rapport van de Wilhelmina Druckerprijs 1974 uitgereikt aan Ineke Bakker Schut, C.S.M. Jansen-Bergee,M. Hilgevoort-van Heezik voor haar werk sinds de oprichting in de actiegroep Tijd voor School; Gastenboek met foto's, circulaires teksten en knipsels betreffende de overdrachtsmanifestatie op 12 december 1984, bevat tevens knipsels 1985-1988 (1 deel); Resultaten van de enquête Tijd voor School in Libelle en op de Emancipade. 1975-1976; Congresmap thema ‘Vrouwen en onderwijs’; stukken betreffende w.a.verzekeringen op scholen tijdens overblijven..

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan de media op alfabet 1973-1985; ingekomen reacties en adhesiebetuigingen en verzoeken om informatie 1974-1980; lijsten met namen en adressen van mensen die mee willen werken en adhesie betuigen met TvS, per provincie; correspondentie met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (o.a. over inhoudelijke zaken en subsidie) 1973-1985.

doos 12
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan de media op alfabet 1973-1985; ingekomen reacties en adhesiebetuigingen en verzoeken om informatie 1974-1980; lijsten met namen en adressen van mensen die mee willen werken en adhesie betuigen met TvS, per provincie; correspondentie met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (o.a. over inhoudelijke zaken en subsidie) 1973-1985..

’Logboek E.Tijd voor School’. Dagboek bijgehouden tijdens de Emancipade. 1975. Met aantekeningen gemaakt tijdens de N.O.T (Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling) 1983; ingekomen verzoeken om informatie en uitgaande brieven en circulaires met informatie 1977-1985; kasboek TvS met begrotingen, balansen, exploitatierekeningen, project­kosten en toelichtingen 1978-1984; kasboek van Informatiecentrum Overblijven 1985-1986; 1 videoband, 2 cassettebandjes, 2 stempels (1 Tijd voor School, 1 Informatiecentrum Overblijven), 1 button Tijd voor School.

doos 13
’Logboek E.Tijd voor School’. Dagboek bijgehouden tijdens de Emancipade. 1975. Met aantekeningen gemaakt tijdens de N.O.T (Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling) 1983; ingekomen verzoeken om informatie en uitgaande brieven en circulaires met informatie 1977-1985; kasboek TvS met begrotingen, balansen, exploitatierekeningen, project­kosten en toelichtingen 1978-1984; kasboek van Informatiecentrum Overblijven 1985-1986; 1 videoband, 2 cassettebandjes, 2 stempels (1 Tijd voor School, 1 Informatiecentrum Overblijven), 1 button Tijd voor School..

Girodagafschriften en correspondentie over de girorekening van het Informatiecentrum Overblijven 1985-1986; nota's en declaraties 1975-1977; girodagafschriften 1975-1977; nota's en declaraties overdrachtsubsidie DCE.1984-1985.

doos 14
Girodagafschriften en correspondentie over de girorekening van het Informatiecentrum Overblijven 1985-1986; nota's en declaraties 1975-1977; girodagafschriften 1975-1977; nota's en declaraties overdrachtsubsidie DCE.1984-1985..

Historisch overzicht parlementaire behandeling schooltijden/overblijven; circulaires, brochures, folders van Tijd voor School en Informatiecentrum Overblijven, o.a. Lesbrief schooltijden, Draaiboek schooltijden en het Overblijfwerkboek 1978-1985; 4 brochures van het ministerie van O&W voor het basisonderwijs 1981, 1984-1985; 1 Basisbulletin, jrg 7, nr.1, juli 1987; affiche ‘Tijd voor eten, Tijd voor spelen’ (4 ex).

doos 15
Historisch overzicht parlementaire behandeling schooltijden/overblijven; circulaires, brochures, folders van Tijd voor School en Informatiecentrum Overblijven, o.a. Lesbrief schooltijden, Draaiboek schooltijden en het Overblijfwerkboek 1978-1985; 4 brochures van het ministerie van O&W voor het basisonderwijs 1981, 1984-1985; 1 Basisbulletin, jrg 7, nr.1, juli 1987; affiche ‘Tijd voor eten, Tijd voor spelen’ (4 ex)..