/
Archief Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging (NVEV) 1933-1973

Archief Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging (NVEV) 1933-1973

Identity Area

Collection IDIIAV00000322
Unitdate1933-1973
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.84 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1989
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging (NVEV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 7 september 1932 als Vrouwen Electriciteits Vereeniging (VEV) door onder anderen Rosa Manus; kreeg in 1933 de naam Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging; opgeheven op 22 mei 1973; doel was het bevorderen van de toepassingen van electriciteit in de ruimst mogelijke zin en op elk gebied dat voor vrouwen van belang kon worden geacht; het tijdschrift van de vereniging Bulletin verscheen tot 1970 acht keer per jaar; van 1970-1973 verschenen mededelingen van de NVEV in Stroom (voorlichtingsblad van het electriciteitsbedrijf).


Inhoud

Hoofdbestuur: notulen van bestuursvergaderingen 1960-1970; notulen van en stukken betreffende jaarvergaderingen 1967-1973; notulen van en stukken betreffende de speciale vergadering 1972 en de buitengewone ledenvergadering 1973; correspondentie 1933, 1935, 1967-1973; statuten en huishoudelijk reglement met wijzigingen 1933, 1935, 1967-1968 en z.j.; correspondentie met en betreffende de Associated Country Women of the World 1964-1971, de Electrical Association for Women 1961-1972 en de Nationale Vrouwenraad van Nederland 1963-1970; stukken betreffende de viering van het vijfentwintigjarig bestaan 1956-1958 en het veertigjarig bestaan 1971-1972. Afdeling Arnhem: notulenboeken 1935-1952; correspondentie 1936-1959; convocaties en circulaires 1947-1948; spreeksterslijsten 1958-1965; stukken betreffende de cursus voor leden van de Vrouwen Advies Commissie 1960; teksten van een serie praatjes over elctriciteit 1959-1972; instructie en documentatie voor afdelingssecretaressen 1968. Afdeling Amersfoort: stukken afkomstig van mw. F.H.Grever-Tonckens, voorzitter van de afdeling en hoofdbestuurslid: ledenlijsten 1968-1971; financiële stukken, 1967-1970; stukken betreffende excursie naar Denemarken 1968-1970; stukken van de reis naar Meridon 1960, 1969; stukken van de Nederlandse Huishoudraad 1967-1969; stukken van de Amersfoortse Stichting voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1967-1969; overzicht van de geschiedenis van de NVEV 1966; knipsels; foto's; voorzittershamer.
Inventory / Inventaris

HOOFDBESTUUR

1
Statuten en huishoudelijk reglement en correspondentie over wijzigingen hierin. 1933,1935,1967-1968.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 32
2
"Electro-huishoudboek", kasboek voor het jaar 1937 voor de huisvrouw. Bevat tevens artikelen over toepassing van electriciteit in de huishouding. 1940-1941.. 1 deel.
3
Fotoalbum aangeboden door erevoorzitster mw. W.E.C. 's Jacob-Bsse van Boetzelaer ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Bevat tevens losse foto's van het twintigjarig bestaan NVEV, vijfen­twintigjarig jubileum van de VEEN (1960), hoofdbestuur en portret van mw. Otten-Arnoldi.1942. Foto's los digitaal ontsloten.. 1 deel.
4
Stukken betreffende de opheffing 1962,. 1 omslag.
5
"Dossier NVEV Alg. Viering 40-jarig jubileum op 27 april 1972". Stukken betreffende de viering van het veertigjarig bestaan. 1971-1972.. 1 ordner.
6
"Lustrum N.V.E.V. oktober 1957 Alg." Stukken betreffende de viering van het vijfentwintigjarig bestaan. 1956-1958.. 1 pak.
7
"Algemene Jaarvergadering". Stukken betreffende de jaarvergaderingen (convocaties, notulen, correspondentie, begrotingen, financieel overzicht, jaarverslagen, presentielijsten). 1967-1970.. 1 pak.
8
"Jaarvergadering NVEV 1971,1972, Sp.ledenverg. 21 nov.'72, buitengewone ledenverg 6 feb.'73". Stukken betreffende de jaarvergaderingen 1971-1973, de speciale ledenvergadering 1972 en de buitengewone ledenvergaderingen 1973 (convocaties, notulen, presentielijsten, correspondentie (over o.a. de opheffing) begrotingen, financiële overzichten). 1971-1973.. 1 omslag.
9
Notulen van bestuursvergaderingen. 1960-1970.. 1 pak.
10
"Nationale Vrouwen Raad 1965 t/m 1970". Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en betreffende de Nationale Vrouwen Raad. 1963-1970.. 1 pak.
11
"EAW". Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en betreffende de Electrical Association for Women. 1961-1972.. 1 pak.
12
"A.C.W.W." Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en betreffende de Associated Country Women of the World. 1964-1971.. 1 pak.

AFDELING ARNHEM

13-14
Notulenboeken. 1935-1952.. 2 delen.
13
1935-1940..
14
1941-1952..
15
Circulaires en convocaties aan de leden van de afdeling 1947-1948, Vrouwenbelangen, 13e jrg no. 12, dec 1948, "uit het museum van de Arbeid", overdruk uit: Bulletin der Vrouwen Electriciteits Vereenigingj. 1947-1948.. 1 omslag.
16
Programma en documentatie voor de cursus voor leden van de Vrouwen Advies Commissies. 1960.. 1 omslag.
17
5 minuten electriciteit, nrs 1-29 (ontbreken nrs 4,6,8,18,19). Serie teksten van electriciteitspraatjes 1959-1964; lijsten met onderwerpen van lezingen voor NVEV-bijeenkomsten 1958-1960. 1958-1964.. 1 omslag.
18
40 jaar NVEV. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan;. 1 omslag.
19
Stukken houdende instructies en documentatie voor afdelingssecretaressen. [1968].. 1 omslag.
20
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, jaarverslagen en krantenknipsels. 1939-1940, (1953)-1956.. 1 omslag.
21
Stukken betreffende de Associated Country Women of the World. 1971.. 1 omslag.
22-26
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1936-1949, 1953, 1955-1959.. 2 omslagen, 3 pakken.
22
1936-1940. (1 omslag).
23
1953, 1955-1959. (1 omslag).
24
1937-1940..
25
1941-1946..
26
1947-1949..

AFDELING AMERSFOORT

NB. Stukken afkomstig van Feike Horreus Grever-Tonckens (* 6-8-1909, + 25-4-1981), hoofdbestuurslid en voorzitster van de afdeling Amersfoort
27
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur, 28 sep en 19 nov 1971. Stencils. 1971.. 2 stukken.
28
Verslag van vergaderingen van de Werkcommissie, 2 okt en 3 dec 1969. Stencils. 1969.. 2 stukken.
29
Ingekomen mededelingen van de secretaresse van het HB aan leden van het HB. Doorslag. 1968.. 1 stuk.
30
Brief van de secretaresse van het HB aan mw Grever.1968.. 1 stuk.
31
Brieven ingekomen bij de voorzitster van het HB van de afdeling Eemland. 1968.. 2 stukken.
32
Statuten en (concept-)huishoudelijk reglement. 1935 en z.j.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 1.
33
Lijst van namen en adressen van secretariaten van afdelingen van de NVEV. Stencil. 1970.. 1 stuk.
34
Ledenlijst van de afdeling Amersfoort. 1968-1971.. 1 omslag.
35
Financiële (jaar)overzichten 1967-1970 en begroting 1970 van de afdeling Amersfoort, en balans 31 dec 1968 van het Bulletin der NVEV. 1968-1970.. 1 omslag.
36
Declaratie van mw. F.H. Grever-Tonckens voor het houden van lezingen over milieuzorg. Doorslag. 1971.. 1 stuk.
37
Lijsten met lezingen en excursies. 1963-(1966) en z.j.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende de excursie naar Denemarken. Met een verslag van de reis naar Denemarken in 1962. 1968-1970.. 1 omslag.
39
Verslag van de reis naar het volkshogeschool-centrum Château de Méridon. 1960.. 1 band.
40
Documentatie betreffende de excursie naar Méridon. 1967.. 1 omslag.
41
Stukken betreffende de Nederlandse Huishoudraad ingekomen bij mw. F.H. Grever-Tonckens afkomstig van de secretaresse van het HB. 1967-1969.. 1 omslag.
42
Verslagen van vergaderingen en andere stukken van de Amersfoortse Stichting voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting. 1967-1969.. 1 omslag.
43
Stukken houdende instructies en documentatie voor afdelingssecretaressen. 1968.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 19.
44
Overzicht van de geschiedenis van de NVEV. Doorslag. 1966.. 1 stuk.
45
Knipsels betreffende de NVEV afdeling Amersfoort en Eemland. 1960-1967.. 1 omslag.
46
Visitekaartje van de afd. Amersfoort en briefpapier, enveloppen en folder van de NVEV. (1963-1967).. 1 omslag.
47
z/w foto's van bijeenkomsten van de NVEV. z.j.. 4 stukken.
48
Voorzittershamer van de afd. Amersfoort door de leden aangeboden ter gelegenheid van het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de afdeling. 1949.. 1 stuk.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.