/
You are not logged in

Archief IWFT Vrouwennetwerk Theologie

Identity Area

Collection IDIIAV00000557
Unitdate1976-2009
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Marian Papavoine en Annette Mevis in 2006
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief IWFT Vrouwennetwerk Theologie, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht door Catharina Halkes en Fokkelien van Dijk-Hemmes door het organiseren van een contactdag op 12 juni 1976 te Utrecht, eerste naam was Interuniversitaire Werkgroep Feminisme en Theologie, een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid; ging in 1977 samen met de Werkgroep Feministische Theologen (alias 'groep Driebergen') en heette voortaan Landelijke Werkgroep Feminisme en Theologie; in 1982 veranderde de naam in Interuniversitaire Werkgroep Feministische Theologie (IWFT), sinds 2000 IWFT Vrouwennetwerk Theologie genaamd en later weer IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie; werd een statutaire vereniging op 17 december 1987; het is een landelijke organisatie van en voor vrouwen die door hun studie of werk geïnteresseerd zijn in feminisme en theologie; in 1977 werden de landelijke dagen meer thematisch; in 1979 werden acht doelstellingen geformuleerd waaronder de ontwikkeling van feministische wetenschapsbeoefening; in 1983 zocht de werkgroep aansluiting bij het Interuniversitaire Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO) te Utrecht wat leidde tot het project Feminisme en Theologie I 1984-1988; het project Feminisme en Theologie II van 1989-1993 was in samenwerking met de Universiteit Utrecht; publiceerde het tijdschrift 'Theasaurus' van 1986-1995 en jaarlijks de bundel 'Proeven van Vrouwenstudies Theologie'.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1987-2009 en van de IWFT-Raad 1987-1992; correspondentie 1976-2009; jaarverslagen over 1982-2000; stukken betreffende landelijke dagen en studiebijeenkomsten 1976-1993; stukken betreffende de projecten feminisme en Theologie I en II 1981-1990; stukken betreffende onderzoek 1985-2001, onderwijs 1991-2003, projecten 1982-2001 en acties 1985-1999: stukken betreffende publiciteit en publicaties 1983-2004; stukken betreffende het Catharina Halkes Fonds 1988-1989, 1992.


Allied Materials

AttachmentsBIJLAGE Bestuursleden IWFT Vrouwennetwerk Theologie vanaf 1987
Ida Overdijk, voorzitter van 17 december 1987 – 1 oktober 1990
Ingrid Lijesen, van 17 december 1987 – 6 november 1988
Manuela Kalsky, vice-v van 17 december 1987 – 7 november 1989
Marian Papavoine, secretaris van 17 december 1987 – 7 november 1989
Anne-Claire Mulder, penningmeester van 17 december 1987 - 7 november 1989
Ida Overdijk voorzitter van 17 december 1987 – 1 oktober 1990
Astrid Kaptijn, secretaris van 7 november 1989 – 1 oktober 1990
Leonie Hermanns, penningmeester van 7 november 1989 – 18 december 1993
Anja Kosterman, vice-voorzitter van 7 november 1989 – 18 december 1993
Saskia de Jong, bestuurslid van 7 november 1989 – 18 december 1993
Leonie Fresen, van 1 oktober 1990 – 18 december 1993
Elza Kuijk, van 5 juni 1990 – 18 december 1993
Caroline Vander Stichele, voorzitter van 18 dec 1993 – 17 april 2000
Maaike de Haardt 18 dec 1993 – 28 mei 1999
Anne-Claire Mulder 18 dec 1993 – 19 april 1997
Annie Imbens-Fransen 18 dec 1993 – 7 april 2000
Magda Misset-van de Weg 18 dec 1993 – 19 april 1997
Veronika Schlöder 18 dec 1993 – 8 april 1995
Anne van Voorthuizen 1 april 1994 – 1 sept 1997
Inez van der Spek 19 april 1997- 20 april 2002
Jasja Nottelman 19 april 1997 – 20 april 2002
Mirjam Vermeij, secretaris 1 sept 1997 – 20 april 2002
Kune Biezeveld, voorzitter vanaf aug 1999, officieel 17 april 2000 – 24 maart 2004
Anneke Scholten-Bruins Slot, penningmeester van 7 april 2000 – 1 jan 2005
Hanneke Canters, vanaf 20 april 2002 tot 6 sept 2002 (overleden)
Joke Koehler, van 20 april 2002 – 7 juli 2003
Joanne Greving, van 20 april 2002 – mei 2005?
Angela Berlis Voorzitter sinds 25 maart 2004-
Annika den Dikken; bestuurslid sinds 09-05-2003
Hanneke Arts-Honselaar, bestuurslid 15 mei 2004 - mei 2005
Katinka Broos, penningmeester vanaf 1 jan 2005
Joke Westerhof-Goedvolk, secretaris vanaf 28 april 2006-
Sandra Veen, bestuurslid vanaf 28 april 2006Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-2
Notulen van het Dagelijks Bestuur. 1987-1992.. 2 omslagen.
1
1987-1988..
2
1989-1992..
3-4
Notulen van de IWFT-Raad. 1987-1992.. 2 omslagen.
3
1987-1989..
4
1990-1992..
5
Notulen bestuursvergaderingen. 1994-1999.. 1 omslag.
6-7
Correspondentie aan de leden, met stukken van de algemene ledenvergaderingen en studieweekenden. 1984-1999.. 2 omslagen.
6
1984-1990..
7
1991-1999..
NB. Zie ook inv.nrs 24-25.
8-9
Correspondentie. 1976-1989.. 2 omslagen.
8
1976-1986..
9
1987-1989..
10-16
Correspondentie Dagelijks Bestuur. 1987-1993, 1997-1999.. 7 omslagen.
10
Inkomend. 1987-1989..
11
Inkomend. 1990..
12
Inkomend. 1991-1993..
13
Uitgaand. 1988-1989..
14
Uitgaand. 1990-1993..
15
Inkomend. 1995..
16
Inkomend en uitgaand. 1997-1999..
17-20
Correspondentie algemeen. 1991-1998.. 4 omslagen.
17
Inkomend. 1991-1994..
18
Uitgaand. 1994-1996..
19
Inkomend. 1996..
20
Inkomend. 1998..
21
Jaarverslagen over. 1982-2000.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE ONDERWERPEN

Contactdagen, studiedagen en -weekenden.
22
Stukken betreffende de landelijke contactdagen feminisme en theologie. 1976-1981.. 1 omslag.
23
Subgroepen strategie, pastoraat, methoden, feministische beweging. 1976-1980.. 1 omslag.
24-25
Landelijke studiedagen en weekenden. 1982-1993.. 2 pakken.
24
1982-1984..
25
1984-1993..
NB. Zie ook inv.nrs 6-7.

Project Feminisme en Theologie I in samenwerking met het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica.
NB. 1.1/Project Feminisme en Theologie I in samenwerking met het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica/(IIMO)
26
Stukken betreffende de voorbereidingscommissie van het project Feminisme en Theologie in samenwerking met het IIMO dat van 1984-1988 liep. 1981-1983.. 1 omslag.
27
Stukken van de begeleidingscommissie van het Project Feminisme en Theologie I. 1984-1988.. 1 omslag.
28-29
Bijlagen bij de agenda van vergaderingen van de begeleidingscommissie. 1984-1988.. 2 omslagen.
28
Bijlagen 1-38 met inhoudsopgave..
29
Bijlagen 40-78 met inhoudsopgave..
30
Ingekomen en uitgaande stukken van het Project Feminisme en Theologie I. 1984-1989.. 1 pak.
31
Financiële stukken van het Project Feminisme en Theologie I. 1982-1990.. 1 pak.

Project Feminisme en Theologie II in samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid Universiteit Utrecht.
32
Notulen van de begeleidingscommissie van het Project Feminisme en Theologie II dat liep van 1989-1993. 1989-1993.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende het contract met de Universiteit Utrecht, met stukken van de vereniging IWFT en statuten 1987. 1984-1988.. 1 omslag.

Catharina Halkes Fonds.
34
Stukken betreffende de Stichting Catharina Halkes Fonds opgericht op 29 september 1988. 1988-1989, 1992.. 1 omslag.

Leden.
35
Ledenlijsten. 1979-2001.. 1 omslag.

Onderzoek.
36-37
Stukken betreffende het netwerk Onderlinge Promotie Promoting (OPP). 1987-1995, 1998-1999.. 1 omslag en 1 pak.
36
1987-1990.. 1 pak.
37
1990-1995, 1998-1999..
38
Onderzoeksplannen ivm de Stichting Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk onderzoek in Nederland (STEGON). 1987-1990.. 1 omslag.
39
Studieweken van het netwerk OPP te Ossendrecht. 1988-2001.. 1 omslag.
40
STEGON-projectcommissie vrouwenstudies theologie. Stukken. 1990 -1994.. 1 pak.
41
Correspondentie van de STEGON projectcommissie vrouwenstudies theologie. 1990-1993.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende de European Society of Women in Theological Research (ESWTR), waarvan de oprichting werd voorbereid vanuit IWFT-vrouwen. 1985-1987.. 1 omslag.

Onderwijs.
43
Studentennetwerk Onderlinge Studie Promoting Stukken betreffende studentennetwerk. 1991-2003.. 1 omslag.
44
Studiegidsen Vrouwenstudies Theologie en Feministische Theologie. 1994-2000.. 1 omslag.

Publiciteit en publicaties.
45
Tijdschrift Vrouw en Woord met het onderdeel nieuws IWFT 1983-1985, recensies Van Zusters Meiden en Vrouwen 1986, stukken betreffende IWFT als uitgever (ISBN) 1990-1991 en diverse artikelen over IWFT 1984. 1983-1986, 1990-1991.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende het IWFT-bulletin. 1989-1992.. 1 omslag.
47
IWFT-Nieuwsbrief. 1994-2004.. 1 omslag.
48
Stukken van de redactie van het documentatieproject feminisme en theologie Theasaurus. 1985, 1988, 1994-1995.. 1 omslag.
49
Stukken van de redactie van Proeven van Vrouwenstudies Theologie. 1987-1999.. 1 pak.
50
Literatuuroverzichten feminisme en theologie diverse theologische instellingen. 1979-1989.. 1 pak.

Projecten.
51
Stukken betreffende het project Liefdewerk - Oud Papier, waarvan het secretariaat bij IWFT lag. 1982.. 1 omslag.
52
Stukken betreffende het project Lezingenaanbod. 1986-1991.. 1 omslag.
53
Stukken betreffende het project Teksten en vormingswerk, een onderzoek naar het gebruik van feministisch-theologische teksten in vormingswerk. 1987.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende het project Wetenschapswinkel. 1990.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende het project internationalisering. 1996-1997.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende het project clustering deelnetwerken, het IWFT Communicatie Netwerk, het IWFT Netwerk De Helpende Hand (een netwerk van voorgangsters) en het Netwerk Vrouwen Ondernemen Leidinggeven Theologie (VOLT). 2000-2001.. 1 omslag.

Acties.
57
Stukken betreffende het Pausbezoek in 1985 en een actie naar aanleiding van een artikel van kardinaal Simonis rond de ‘feministische theologie’. 1987.. 1 omslag.
58
Protestactie de “Heer” dat kan niet meer. 1998-1999.. 1 pak.

Jubilea.
59
Stukken betreffende de viering van het tien-, twintig- en vijfentwintigjarig bestaan. 1986, 1996 en 2001.. 1 pak.

Contacten met andere organisaties.
60
Stukken betreffende contacten met de Werkgroep de Vrouw in Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken in Nederland. 1981-1984.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende contacten met het AntiDiscriminatiePlatform. 1982-1990.. 1 omslag.
62
Stukken betreffende contacten met de Vereniging Theologie en Maatschappij. 1984-1988.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende de Oecumenische Vrouwensynode. 1987-1996.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

64
Cassettebandje met opnamen van 4 uitzendingen van het KRO-programma Tot uw dienst, naar een vrouwvriendelijke liturgie. februari 1995.. 1 geluidsband.
65
Cassettebandje met opnamen van 4 uitzendingen van de KRO serie Taal en teken over vrouwen en liturgie. mei 1991.. 1 geluidsband.
NB. In vijfvoud.

AANVULLING 2016

66-68
Notulen bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 2002-2009.. 2 omslagen en 1 pak.
66
2002-2005. (pak).
67
2005-2006..
68
2007-2009..
69-72
Correspondentie. 2002-2005, 2007-2009.. 4 omslagen.
69
Inkomend. 2002-2003..
70
Inkomend. 2007-2009..
71
Uitgaand. 2002-2005..
72
Uitgaand. 2007-2008..
73
Inkomende, uitgaande en interne correspondentie, verslagen en knipsels. 2001-2008.. 1 omslag.
74
Correspondentie aan de leden, met stukken van de algemene ledenvergaderingen. 2003-2007.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende het netwerk Onderlinge Promotie Promoting (OPP). 2007.. 1 omslag.
76
Knipsels over de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en personen. 2004-2005.. 1 omslag.