/
You are not logged in

Archief Project Permanente Educatie en de Vrouw in Zuid-Holland 1973-1989

Identity Area

Collection IDIIAV00000133
Unitdate1973-1989
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent5.12 m.
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Project Permanente Educatie en de Vrouw in Zuid-Holland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Ontstaan eind 1973 op initiatief van de Culturele Raad van Zuid-Holland (ZH) die vertegenwoordigsters van vrouwenorganisaties bijeen riep, naar aanleiding van de nota van Joke Kool-Smit 'De moeder van Marie kan meer'; in 1987 ondergebracht bij het Provinciaal Steunpunt Volwasseneneducatie Zuid-Holland; per 1 januari 1990 opgeheven wegens het stopzetten van de subsidie; doel was het stimuleren van en het voorwaarden scheppen voor emancipatorisch vormingswerk voor vrouwen; werkzaamheden waren onder andere het geven van trainingen voor begeleidsters, het organiseren van studie- en themadagen voor plaatselijke en regionale werkgroepen en het meedenken over het ontwikkelen van een provinciaal emancipatiebeleid; publiceerde de PEV nieuwsbrief; de leiding berustte bij de werkgroep PEV, tot mei 1979 samengesteld uit vertegenwoordigsters van de vrouwenorganisaties en het VOS-werk in ZH, na die tijd uit drie vertegenwoordigsters van elk van de drie projectgroepen, te weten Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving (VOS), Politieke Vorming van Vrouwen (PVV) en Emancipatorische Vorming Vrouwenorganisaties (EVV).


Inhoud

Verslagen van de werkgroep PEV 1973-1986; jaarverslagen 1979-1987; correspondentie van de werkgroep PEV 1973-1986; beleidsplan 1985-1990; stukken betreffende subsidiëring provincie 1974-1989; stukken betreffende studiedagen, diverse trainingen en cursussen 1982-1989; stukken betreffende contact met de Provinciale Vrouwen Raad 1976-1987; stukken betreffende vrouwengroepen landelijk en ZH 1975-1987; stukken betreffende de Vrouwen Emancipatie Stimulering ZH 1984-1989; stukken betreffende stagiaires 1979-1980; stukken betreffende de werkgroep onderzoek emancipatie ZH 1980; stukken betreffende de vaste commissie sociale en culturele zaken 1982-1986; stukken betreffende vrouwen en werkwinkels 1986-1987; stukken betreffende de projectgroepen VOS 1975-1986, EVV 1978-1984, PVV 1979-1986 en de werkgroep Vrouwentrefcentra 1981-1985; verslagen van vergaderingen en correspondentie van de projectgroepen 1e en 2e stap 1985-1986; PEV nieuwsbrief 1981-1988.