/
You are not logged in

Archief ISIS-Nederland 1976-1981

Identity Area

Collection IDIIAV00000080
Unitdate1976-1981
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.84 m.
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief ISIS-Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief is nog niet geïnventariseerd


Historical Note / Geschiedenis

ISIS is een internationaal vrouwencollectief dat zich bezighoudt met de uitwisseling van informatie tussen vrouwenbewegingen over de hele wereld om zo de communicatie te bevorderen; ontstaan tijdens het Tribunaal tegen Misdaden tegen de Vrouw gehouden in 1976 te Brussel; in Genève werd een informatiecentrum opgericht; viermaal per jaar wordt vanuit Rome de Engelstalige internationale nieuwsbrief ISIS International Bulletin uitgegeven; de stichting ISIS-Nederland, officieel opgericht 1 februari 1978, vertaalde dit bulletin en verspreidde het in Nederland; gestaakt in 1981 na verschijnen van nummer 17.


Inhoud

Notulen 1978; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1976-1979; financiële stukken 1976-1981; stukken betreffende bestellingen en abonnementen 1976-1981; stukken betreffende subsidie 1978-1980; kopij en vertalingen 1976-1981.