/
You are not logged in

Archief ISIS-Nederland 1976-1981

Identity Area

Collection IDIIAV00000080
Unitdate1976-1981
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.84 m.
Access and UseBeperkt
Inzage eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief ISIS-Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief is nog niet geïnventariseerd


Geschiedenis

ISIS is een internationaal vrouwencollectief dat zich bezighoudt met de uitwisseling van informatie tussen vrouwenbewegingen over de hele wereld om zo de communicatie te bevorderen; ontstaan tijdens het Tribunaal tegen Misdaden tegen de Vrouw gehouden in 1976 te Brussel; in Genève werd een informatiecentrum opgericht; viermaal per jaar wordt vanuit Rome de Engelstalige internationale nieuwsbrief ISIS International Bulletin uitgegeven; de stichting ISIS-Nederland, officieel opgericht 1 februari 1978, vertaalde dit bulletin en verspreidde het in Nederland; gestaakt in 1981 na verschijnen van nummer 17.


Inhoud

Notulen 1978; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1976-1979; financiële stukken 1976-1981; stukken betreffende bestellingen en abonnementen 1976-1981; stukken betreffende subsidie 1978-1980; kopij en vertalingen 1976-1981.