/
You are not logged in

Archief Albertina Philippina Catharine van Tussenbroek (1852-1925) 1870-1925 (-1947)

Identity Area

Collection IDIIAV00000169
Unitdate1870-1925 (-1947)
1870-1925
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Albertina Philippina Catharine van Tussenbroek, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 4 augustus 1852 te Utrecht, overleden op 5 mei 1925 te Amsterdam; aanvankelijk onderwijzeres, studeerde van 1880 tot 1887 medicijnen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en behaalde, kort na haar promotie op 23 mei 1887, als tweede Nederlandse vrouw haar artsexamen cum laude, op 18 juni 1887; vestigde zich in 1887 als huisarts voor vrouwen en kinderen in Amsterdam; vervulde daarnaast vanaf 1890 een assistentschap verloskunde en vrouwenziekten aan de kliniek van dr Mendes de Leon en werd gynaecoloog; verwierf in 1899 internationale faam met microscopisch onderzoek waarmee voor het eerst het bestaan van buitenbaarmoederlijke zwangerschap werd aangetoond; schreef een aantal wetenschappelijke publicaties; secretaris van de Nederlandsche Vereeniging voor Gynaecologie van 1891 tot 1915 en bevriend met de hoogleraar Hector Treub; van 1900 tot 1903 redactielid en gedurende dertig jaar medewerkster van het Tijdschrift voor Geneeskunde; binnen haar vakgebied keerde zij zich tegen seksistische opvattingen, daarbuiten was zij actief in de vrouwenbeweging; hield op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 de klassiek geworden rede 'Het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes', waarin zij pleitte voor vakopleidingen voor vrouwen; lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht; vice-presidente en presidente van de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid 1910-1916, later ere-presidente; bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1919 kandidaat voor de Algemeene Nederlandsche Vrouwenorganisatie (ANVO), die een vrouwenpartij voorstond, maar de kiesdrempel niet haalde; op 28 april 1926 werd het Fonds dr. Catherine van Tussenbroek opgericht.


Inhoud

Aktes van bekwaamheid als hulp- en hoofdonderwijzeres 1870, 1875; bewijzen van inschrijving, universitaire getuigschriften en artsdiploma 1880-1887; stukken betreffende de toekenning van studiebeurzen 1882-1886; stukken betreffende haar benoeming tot lid van de Commissie praktische examens van arts 1897-1898, 1900; uitnodigingskaarten voor bijeenkomsten van de British Medical Association, Ipswich meeting 1900; felicitatietelegrammen van de Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging, met concept-antwoord 1914; oorkonde van het ere-presidentschap van de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid 1923; knipsels betreffende Catharine van Tussenbroek 1925-1926, 1935, 1937, 1947. Foto's zijn overgebracht naar beeldarchief in 2000.
Inventory / Inventaris

Aktes van bekwaamheid als hulp- en hoofdonderwijzeres. 1870-1875.

Uittreksel Burgerlijke Stand Gemeente Utrecht. 1870.

Bewijzen van inschrijving Rijksuniversiteit Utrecht. 1880-1886.

Getuigschriften en diploma's Hooge School en Rijksuniversiteit Utrecht. 1880-1887.

Promotie oorkonde. 28 mei 1887.

Stukken betreffende de toekenning van studiebeurzen. 1882-1885.

Bewijs van koepokinenting. 20 december 1887.

Stukken betreffende haar benoeming tot lid van de Commissie praktische examens van arts. 1898, 1900.

Uitnodigingen voor bijeenkomsten van de British Medical Association, Ipswich meeting 31 juli-3 augustus 1900. 1900.

Brief van C.A. Pekelharing met felicitaties voor haar feest op 23 mei 1912, vijfentwintig jaar gepromoveerd. 22 mei 1912.

Oorkonde '23 mei 1887-23 mei 1912' aangeboden door vrouwelijke artsen. 1912.

Felicitatietelegrammen van de Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging ter gelegenheid van hun vijftienjarig bestaan, met concept-antwoord. 1914.

Oorkonde van het erevoorzitsterschap van de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid. 21 april 1923.

Artikelen en knipsels betreffende Catharine van Tussenbroek, voornamelijk betreffende haar overlijden. 1898, 1925-1926,1937, 1947.

Brieven aan haar nicht Mejuffrouw van Tussenbroek. 26 februari 1925 en 17 april 1939.