/
You are not logged in

Archief Willemijn Hendrika Posthumus-van der Goot 1896-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000132
Unitdate1896-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent8.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2017
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor inzage is toestemming vereist
Dit archief is - na verkregen toestemming - digitaal te bekijken op de studiezaal, de nummers 1000, 2271 en 22304 zijn niet digitaal.
Preferred CitationArchief Willemijn Hendrika Posthumus-van der Goot, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Na overdracht van het grootste deel van haar archief in 1989 is het overgepakt in zuurvrije omslagen en archiefdozen en is er een plaatsingslijst gemaakt met een beschrijving van de inhoud van de 59 dozen; de beschrijvingen waren meestal de opschriften van de ordners of mappen; bij het overpakken is het aanwezige archief van het Marie Jungius Fonds en archiefstukken van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) afgescheiden; eind 2015, ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de collectie IAV, is besloten het archief te inventariseren én te laten digitaliseren; de ordening door W.H. Posthumus- van der Goot (WHP) zelf aangebracht is zoveel mogelijk aangehouden; er is een omvangrijke serie algemene correspondentie, door haar aangeduid als 'Alg.C.' en 'Eigen', naast correspondentie op onderwerp zoals 'Radio' en 'Vrede'; deze ordening is niet waterdicht, bij correspondentie door haar gerubriceerd als 'Radio' gaat het terloops ook over haar gezondheid bijvoorbeeld; de correspondentie was binnen één of meerder jaren alfabetisch geordend, maar niet altijd consequent: de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen kwam voor onder de H, de N en de V, en ook wel op de naam van de persoon die de brief namens de NVVH schreef; binnen een jaar of periode is dat zoveel mogelijk bij één letter ondergebracht; verder is besloten om de brieven van enkele correspondenten die heel vaak voorkwamen bij elkaar te doen in de rubriek 'Correspondentie per afzender/geadresseerde'; zij had secretaresses die brieven typten en de stukken voor haar opborgen, J. Reitsma in oktober 1949, in een brief van 25 april 1950 'M.W. v. Burk (secretaresse)' en in 1951 'secr. Mr. T. Martis'; rond 1980 schreef Joris brieven voor haar en archiveerde; notulen van organisaties waarin zij actief was en die geen aantekeningen van haar bevatten zijn of naar het archief van die organisatie overgebracht of - als ze al aanwezig waren - vernietigd; enkele stukken van N.W. Posthumus zijn overgebracht naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).; Gebruikte afkortingen: ACWW (Associated Country Women of the World), IARW (International Association of Radio Women), IAV (Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging), IAW (international Alliance of Women), NVVH (Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen), NWP (Nicolaas Wilhelmus Posthumus), RVSV (Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging), VVAO (Vereniging van vrouwen met Academische Opleiding), WHP (Willemijn Hendrika Posthumus-van der Goot).


Biographical Note / Biografie

Geboren op 2 mei 1897 te Pretoria als Willemien Hendrika van der Goot, overleden op 16 januari 1989 te Amsterdam; roepnamen Willy, Lilly, Lil, Lilian; bijnaam Bliek; dochter van Elisabeth Marijna (Bep) Castens (Amsterdam 6 maart 1875-San Remo 3 april 1925) en Fiepko (Koos) van der Goot (Muntendam 3 oktober 1868-Den Haag 10 september 1940) die in 1922 scheidden; had een zus Annie (An), geboren op 21 mei 1901 te Nijmegen en overleden op 1 februari 1976 te Amsterdam, die in 1927 huwde met Luigi Diaz en een dochter kreeg (1931); woonde tot 1900 in Pretoria, daarna in Nederland en vanaf 1902 in het toenmalige Nederlandsch_Indië; in 1911 verbleef zij op de kostschool van de Essarts in Territet bij Montreux, ook op een meisjeskostschool in Lausanne en in 1918 op de Immatriculation Université Lausanne waar zij een semester de cursus voor werktuigkundig ingenieur volgde; in 1919 keerden zij en haar zus terug naar Nederland en studeerde zij vanaf 1920 aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam; ze promoveerde als eerste vrouw in de handelswetenschap op het proefschrift 'De besteding van het inkomen. Het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud' op 11 december 1930; huwde in januari 1931 met prof. mr dr N.W. Posthumus, met wie zij in 1938 één dochter kreeg; zij had meerdere pleegkinderen; woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noordwijk, samen met haar zus An en dochter en vanaf 1943 een negenjarig joods kind ; was lid en voorzitster (1939-1941) van het Jongeren Werk Comité , lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen (in het bestuur van de afdeling Amsterdam) en van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding; was voorzitster van het Comité ter bevordering van de waardeering van Vrouwenarbeid in Gezin en Maatschappij, de naam die de afdeling Amsterdam van het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw (CVVA) had aangenomen; zat van 1939-1949 in het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen; voorzitster van de afdeling Amsterdam van de Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, lid van het Initiatiefcomité tot oprichting van een Huishoudraad (1946)en daarna lid van de Nederlandse Huishoudraad; medeoprichtster in 1935, secretaresse van 1935-1940 en van 1947 tot 1954 presidente van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging; presidente van de Women's Initiative Committee for International Coöperation Year, secretaresse en penningmeesteres van het Vrouwen Initiatief Comité van het Wereldjaar voor Internationale Samenwerking (VICWIS); medeoprichtster en bestuurslid van de Stichting tot Erkenning en Bevordering der Samuelstherapie; blies in 1951 nieuw leven in het Marie Jungius Fonds; voerde het secretariaat van het International Scientific Institute for Feminine Interpretation (Isifi) en van de Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Bedrijfshoofden; lid van de werkgroep 'Moeders willen vrede'; had de redactie van verschillende radiorubrieken bij de AVRO onder andere 'Korte gesprekken van vrouw tot vrouw', 'Bent U het met ons eens Mevrouw?' en 'De Radiokrant voor de werkende vrouw'; hield zelf ook vele radiotoespraken en was medeoprichtster en tot maart 1957 voorzitster van de International Association of Radio Women (IARW); publiceerde vele artikelen, recensies en boeken onder andere 'Vrouwen vochten voor de vrede' 1961; zij schreef in De Groene onder het pseudoniem Peggy Vlug en P.V.; had de redactie van 'Van moeder op dochter. Het aandeel van de vrouw in een veranderende wereld' 1948; verder in 1946 preases van de Reünisten der RVSV, lid van de Commissie voor Oorlogspleegkinderen en lid van het 'Comité Kroningsstad 1948'; zie ook Vrouwenlexikon en BWSA.


Inhoud

Correspondentie 1912-1986, 1988; dagboeken en agenda's 1914-1979; manuscripten en stukken betreffende publicaties 1935-1983;stukken betreffende haar (inter)nationale radiowerk 1936-1972; stukken betreffende haar vredeswerk 1936-1979; stukken betreffende haar activiteiten in diverse vrouwenverenigingen 1935-1962; stukken betreffende spiritisme 1927-1975; stukken betreffende de Stichting tot erkenning en bevordering van de Samuelstherapie 1950-1974; uittreksels en aantekeningen 1915-1974; stukken betreffende familie 1920-1986; financiële stukken 1934-1984; foto's en tekeningen; archiefstukken van (groot)ouders 1896-1921 en van L.A. Rodrigues Lopes 19547-1958.
NB. Stukken van haar als lid van de voorbereidingscommissie van het Studiecentrum voor Maatschappelijke Vraagstukken zijn aanwezig bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Inventory / Inventaris

Algemene correspondentie per jaar

14-21
1946. Alfabetisch.. 8 omslagen.
22-43
Algemene correspondentie 1947. Alfabetisch geordend. 1947.. 22 omslagen.
45-65
Algemene correspondentie 1948. Alfabetisch geordend. 1948.. 21 omslagen.
67-88
Algemene correspondentie 1949-1950. Alfabetisch geordend.1949-1950.. 22 omslagen.
89-109
Algemene correspondentie 1951. Alfabetisch geordend. 1951.. 21 omslagen.
110-129
Algemene correspondentie 1952. Alfabetisch geordend.1952.. 20 omslagen.
130-150
Algemene correspondentie 1953-1955. Alfabetisch geordend. 1953-1955.. 21 omslagen.
151-172
Algemene correspondentie 1956-1959. Alfabetisch geordend. 1956-1959.. 22 omslagen.
173-193
Algemene correspondentie 1960-1963. Alfabetisch geordend.1960-1963.. 21 omslagen.
194-211
Algemene correspondentie 1964-1966. Alfabetisch geordend. 1964-1966.. 18 omslagen.
212-231
Algemene correspondentie 1967-1969. Alfabetisch geordend. 1967-1969.. 20 omslagen.
232-253
Algemene correspondentie. Alfabetisch geordend.1970-1976.. 22 omslagen.
254-272
Algemene correspondentie. Alfabetisch geordend.1976-1986, 1988.. 19 omslagen.

Correspondentie per afzender/geadresseerde

279-298
McKenzies. 1931-1979.. 20 omslagen.
302-308
Radames Zecchi: 1941-1944 uit krijgsgevangenschap Stanislau, met foto en stukken betreffende Radames Zecchi. 1941-1947, 1952-1957.. 8 omslagen.

Agenda’s

Dagboeken

Lidmaatschappen en officiële documenten

Interviews en CV

Jeugd en opleiding

418-467
Stukken betreffende de lessen van de ‘Vakcursus ter voorbereiding tot het behalen en van het vakdiploma parfumeur’ en betreffende het examen dat zij in 1953 aflegde. 1951-1953.. 50 omslagen.

Manuscripten en publicaties

476-817
Pennevruchten (haar benaming, staat er meestal op): concepten van artikelen, boekbesprekingen, (radio)lezingen, soms met knipsel van de gepubliceerde versie. Geen bepaalde orde, weergegeven zoals aangetroffen, vaak geen datering, een aantal was genummerd. ca. 1947-1975.. 342 omslagen.
818-829
Stukken betreffende de voorbereiding, het verschijnen en de herdrukken van Van Moeder op Dochter (VMOD). 1948-1950, 1967-1969.. 12 omslagen .
NB. Verschenen 8 oktober 1948 (inleiding is gedateerd 6 september 1948) en in 1948 verscheen ook nog een tweede verbeterde druk.
846-856
Manuscript Vrouwen vochten voor de vrede (1961). ca. 1960.. 11 omslagen.
857-868
Typoscript Vrouwen vochten voor de vrede. 1960-1961.. 12 omslagen.
869-877
Correspondentie betreffende het boek Vrouwen vochten voor de vrede. Alfabetisch geordend. 1958-1967.. 9 omslagen.
872