/
You are not logged in

Archief Christelijk Historische Vrouwengroep Amsterdam 1947-1979

Identity Area

Collection IDIIAV00000034
Unitdate1947-1979
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.36 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1990
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Christelijk Historische Vrouwengroep Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1947 op initiatief van A.J. van Vliet-Haye; opgeheven eind 1977 of begin 1978; sloot zich eind 1947 aan bij de Centrale van Christelijk-Historische Vrouwen en conformeerde zich aan haar doelstelling om onder vrouwen politieke, staatkundige en maatschappelijke kennis te verbreiden, de Christelijk-Historische (C-H) gedachte uit te dragen en het stimuleren van verkiezing en benoeming van C-H vrouwen in vertegenwoordigende lichamen; werd in 1949 lid van het Contactorgaan van Vrouwenorganisaties te Amsterdam (COVA); vanaf 1953 ook kiesvereniging van de Christelijk Historische Unie (CHU) onder de naam Kiesvereniging-Vrouwengroep Amsterdam; bestuur onderhield contacten met de Centrale van C-H Vrouwen en met de plaatselijke C-H organisaties.


Inhoud

Notulen van vergaderingen en verslagen van bijeenkomsten 1947-1977; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1958-1977; ledenlijsten 1967-1974; model-huishoudelijk reglement z.j.; financiële stukken 1963-1973; pamfletjes en programma's van de CHU; teksten van schetsjes geschreven door A.J. van Vliet-Haye; stuk houdende de geschiedenis van de groep 1979.
Inventory / Inventaris

Schriftje van Carineke Evenhuis met een vertaling van capita 1-8, 13-20, 22-25 van Julius Caesar, De Bello Gallico. 1959-1961.

1
Schriftje van Carineke Evenhuis met een vertaling van capita 1-8, 13-20, 22-25 van Julius Caesar, De Bello Gallico. 1959-1961.. 1 katern.

Enkele nummers van ‘Vrouwengeluiden’. Maandblad van de Centrale van Christelijk-Historische vrouwen. 1967, 1968, 1969, 1974.

2
Enkele nummers van ‘Vrouwengeluiden’. Maandblad van de Centrale van Christelijk-Historische vrouwen. 1967, 1968, 1969, 1974.. 1 omslag.

Ontwerp van verkiezingspamfletjes ‘CHU, Beernink, lijst 5’. z.j.

3
Ontwerp van verkiezingspamfletjes ‘CHU, Beernink, lijst 5’. z.j.. 1 stuk.

‘Middenstands Program CHU’. Gedrukt. 1967.

4
‘Middenstands Program CHU’. Gedrukt. 1967.. 1 katern.

Brochure ‘Politieke Organisatie’. Uitgave van het Bureau van de Christelijk-Historische Unie ’s Gravenhage. 1963.

5
Brochure ‘Politieke Organisatie’. Uitgave van het Bureau van de Christelijk-Historische Unie ’s Gravenhage. 1963.. 1 deel.

Lijst van kiesverenigingen. z.j.

6
Lijst van kiesverenigingen. z.j.. 1 stuk.

Notulen van jaarvergadering 1976 en jaarverslag over 1976 van de COVA. 1976-1977.

7
Notulen van jaarvergadering 1976 en jaarverslag over 1976 van de COVA. 1976-1977.. 1 omslag.

Ingekomen circulaires van de CHU. 1969, 1971, 1972.

8
Ingekomen circulaires van de CHU. 1969, 1971, 1972.. 1 omslag.

‘Programma van de A.R.P.-C.H.U.-K.V.P. voor de Provinciale Statenverkiezingen in 1970’. Gedrukt. 1970.

9
‘Programma van de A.R.P.-C.H.U.-K.V.P. voor de Provinciale Statenverkiezingen in 1970’. Gedrukt. 1970.. 1 katern.

Agenda van een vergadering Kamerkring der CHU. 8 februari. z.j.

10
Agenda van een vergadering Kamerkring der CHU. 8 februari. z.j.. 1 stuk.

Schriftelijke cursus burgerschapskunde. Les 1-8. 1970.

11
Schriftelijke cursus burgerschapskunde. Les 1-8. 1970.. 1 omslag.

Rapport samengesteld door de commissie ‘Jonge Kiezer’, ‘De Unie en de jonge kiezer 1971’. Uitg. CHU. stencil. 1971.

12
Rapport samengesteld door de commissie ‘Jonge Kiezer’, ‘De Unie en de jonge kiezer 1971’. Uitg. CHU. stencil. 1971.. 1 stuk.

‘2e map. Correspondentie C.H.U.’: Model huishoudelijk reglement voor een plaatselijke Vrouwengroep en leidraad voor de propaganda. z.j.; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1970-1975, 1977; nota's; ledenlijsten; concept-jaarverslag 1974; enkele nummers van ‘Vrouwengeluiden’. 1973, 1975 en ‘de Nederlander’ 1975. 1970-1977.

13
‘2e map. Correspondentie C.H.U.’: Model huishoudelijk reglement voor een plaatselijke Vrouwengroep en leidraad voor de propaganda. z.j.; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1970-1975, 1977; nota's; ledenlijsten; concept-jaarverslag 1974; enkele nummers van ‘Vrouwengeluiden’. 1973, 1975 en ‘de Nederlander’ 1975. 1970-1977.. 1 pak.

Notulen en verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten 1947-1978 en presentielijsten 1963-1978. 1947-1978.

14-19
Notulen en verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten 1947-1978 en presentielijsten 1963-1978. 1947-1978.. 6 delen.

Nota's en girodagafschriften. 1973.

20
Nota's en girodagafschriften. 1973.. 1 pak.

Spaarbankboekje 1963-1970 en gemeentegiropas 1973. 1963-1973.

21
Spaarbankboekje 1963-1970 en gemeentegiropas 1973. 1963-1973.. 2 stukken.

Financieel overzicht over 1970 van de Centrale van C.H.-vrouwen. 1970.

22
Financieel overzicht over 1970 van de Centrale van C.H.-vrouwen. 1970.. 1 stuk.

Ontwerp Kern-program van de CHU Kamerkieskring Amsterdam, Preadviezen betreffende de amendementen op het Beginselprogram, Gemeenschappelijk urgentie program 1971-1975 van CHU,KVP en AR en pamfletjes voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van 1970 en gemeenteraad. 1970 en z.j.

23
Ontwerp Kern-program van de CHU Kamerkieskring Amsterdam, Preadviezen betreffende de amendementen op het Beginselprogram, Gemeenschappelijk urgentie program 1971-1975 van CHU,KVP en AR en pamfletjes voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van 1970 en gemeenteraad. 1970 en z.j.. 1 omslag.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij mevr Reitsma. 1969-1971, 1974.

24
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij mevr Reitsma. 1969-1971, 1974.. 1 omslag.

Ledenlijsten. 1967,1969 en 1971.

25
Ledenlijsten. 1967,1969 en 1971.. 1 omslag.

Agenda van de Algemene vergadering en de toogdag van de CHU. 1965.

26
Agenda van de Algemene vergadering en de toogdag van de CHU. 1965.. 1 stuk..

Concept huishoudelijk reglement van de kamerkiesvereniging Amsterdam. z.j.

27
Concept huishoudelijk reglement van de kamerkiesvereniging Amsterdam. z.j.. 1 stuk.

‘Ingekomen stukken C.H.Vrouwengroep’. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1965-1968.

28
‘Ingekomen stukken C.H.Vrouwengroep’. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1965-1968.. 1 omslag.

Ingevulde en blanco enquêteformulieren. z.j.

29
Ingevulde en blanco enquêteformulieren. z.j.. 1 omslag.

Ingekomen stukken. 1968-1971.

30
Ingekomen stukken. 1968-1971.. 1 pak.

Minuten van uitgaande stukken. 1968-1972.

31
Minuten van uitgaande stukken. 1968-1972.. 1 omslag.

Ingekomen statuten van de CHU en mutaties van het handboek CHU. 1972.

32
Ingekomen statuten van de CHU en mutaties van het handboek CHU. 1972.. 1 omslag.

Rede van A.D.W.Tilanus, voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Kamer, op de Algemene vergadering op 29 april 1972 te Utrecht en rede van D. de Zeeuw, Partijraad KVP, 27 november 1971. 1971-1972.

33
Rede van A.D.W.Tilanus, voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Kamer, op de Algemene vergadering op 29 april 1972 te Utrecht en rede van D. de Zeeuw, Partijraad KVP, 27 november 1971. 1971-1972.. 2 stukken.

Ingekomen circulaires van de CHU. 1969.

34
Ingekomen circulaires van de CHU. 1969.. 1 omslag.

Agenda's van vergaderingen. 1969, 1970.

35
Agenda's van vergaderingen. 1969, 1970.. 1 omslag.

Ingekomen circulaire van de HEMA voor een rondleiding in het bedrijf. 1970.

36
Ingekomen circulaire van de HEMA voor een rondleiding in het bedrijf. 1970.. 1 stuk.

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant, nr 125 met de uitslag der verkiezing der leden van de provinciale staten. 8 juli 1970. 1 katern

37
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant, nr 125 met de uitslag der verkiezing der leden van de provinciale staten. 8 juli 1970. 1 katern.

Inningslijst van de Stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict, Amsterdam, met richtlijnen. z.j.

38
Inningslijst van de Stichting Vluchtelingenhulp Biafra-conflict, Amsterdam, met richtlijnen. z.j.. 1 stuk.

Ingekomen brieven. 1978.

39
Ingekomen brieven. 1978.. 2 stukken.

‘Geschiedenis van de Christelijk Historische Vrouwengroep Amsterdam Die een Kiesvereniging werd 1947-1977’. Door A.J. van Vliet-Haye. Doorslag. 1979.

40
‘Geschiedenis van de Christelijk Historische Vrouwengroep Amsterdam Die een Kiesvereniging werd 1947-1977’. Door A.J. van Vliet-Haye. Doorslag. 1979.. 1 stuk.

Teksten van diverse schetsjes geschreven door A.J. van Vliet-Haye. Doorslagen. z.j.

41
Teksten van diverse schetsjes geschreven door A.J. van Vliet-Haye. Doorslagen. z.j.. 1 omslag.

Tekst van het schetsje in drie bedrijven ‘Vrouw en Politiek’ geschreven door A.J. van Vliet-Haye. z.j.

42
Tekst van het schetsje in drie bedrijven ‘Vrouw en Politiek’ geschreven door A.J. van Vliet-Haye. z.j.. 1 stuk.

Brieven ingekomen bij A.J. van Vliet-Haye van P.M. Franken-van Driel betreffende het schrijven van een sketch over de ontwikkeling van de vrouw. 1958.

43
Brieven ingekomen bij A.J. van Vliet-Haye van P.M. Franken-van Driel betreffende het schrijven van een sketch over de ontwikkeling van de vrouw. 1958.. 2 stukken.

Brief ingekomen bij A.J. van Vliet-Haye van C.F. baronesse Mackay-Katz betreffende haar werkzaamheden en ervaringen als vrouw in de gemeenteraad van Amsterdam en in de Tweede Kamer. Met verkiezingsprent van de S.D.A.P.1929. 1960.

44
Brief ingekomen bij A.J. van Vliet-Haye van C.F. baronesse Mackay-Katz betreffende haar werkzaamheden en ervaringen als vrouw in de gemeenteraad van Amsterdam en in de Tweede Kamer. Met verkiezingsprent van de S.D.A.P.1929. 1960.. 1 stuk.

Model huishoudelijk reglement van een plaatselijke groep. z.j.

45
Model huishoudelijk reglement van een plaatselijke groep. z.j.. 1 stuk.

Uittreksel van Tweede Kamerverslagen door A.J. van Vliet-Haye, t.b.v. een bijeenkomst van Vrouwenbelangen. z.j.

46
Uittreksel van Tweede Kamerverslagen door A.J. van Vliet-Haye, t.b.v. een bijeenkomst van Vrouwenbelangen. z.j.. 1 stuk.

Vouwblaadjes van de Christelijk-Historische Unie. z.j.

47
Vouwblaadjes van de Christelijk-Historische Unie. z.j.. 3 stukken.

‘Vrouwengeluiden’, nr 2/3, 1958 en nr 11, 1962. 1958, 1962.

48
‘Vrouwengeluiden’, nr 2/3, 1958 en nr 11, 1962. 1958, 1962.. 2 stukken.

Aantekeningen over reclame en winkelcentra [door A.J. van Vliet-Haye]. z.j.

49
Aantekeningen over reclame en winkelcentra [door A.J. van Vliet-Haye]. z.j.. 1 omslag.

Circulaire van de C.-H.Vrouwengroep Amsterdam. 1957.

50
Circulaire van de C.-H.Vrouwengroep Amsterdam. 1957.. 1 stuk.

Knipsels. 1960, 1971.

51
Knipsels. 1960, 1971.. 1 omslag.

Teksten van twee referaten gehouden op de Conferentie van ongehuwde werkende vrouwen te Rotterdam. Gedrukt. april 1948.

52
Teksten van twee referaten gehouden op de Conferentie van ongehuwde werkende vrouwen te Rotterdam. Gedrukt. april 1948.. 1 katern.