/
You are not logged in

Archief Stichting Handen Thuis 1981-1991

Identity Area

Collection IDIIAV00000270
Unitdate1981-1991
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1993
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig .
Preferred CitationArchief Stichting Handen Thuis, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Ging officieel van start op 24 oktober 1985 als landelijk klachtenbureau, met als doel ongewenste intimiteiten op het werk en op school te bestrijden; opgeheven op 1 juli 1991 wegens stopzetting van de subsidie door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; begonnen in 1981 als werkgroep Ongewenste Intimiteiten, een initiatief van de Landelijke Stichting Ombudsvrouw, het FNV-secretariaat vrouwelijke werknemers en de Jongerenbeweging verbonden met de FNV; hield telefonisch spreekuur voor vrouwen die werden lastiggevallen; verstrekte voorlichtingsmateriaal over seksuele intimidatie en de bestrijding daarvan; hielp bij het opzetten van projecten; was gevestigd in Utrecht.


Inhoud

Stukken van de FNV-werkgroep Ongewenste Intimiteiten 1981-1985; notulen bestuurs- en stafvergaderingen 1985-1989; jaarverslagen 1985-1990; stukken betreffende beleid 1989; stukken betreffende publiciteit 1985 -1991; stukken betreffende onderzoeken, congressen en cursussen 1985 -1991; stukken betreffende klachtenprocedures ter bestrijding van ongewenste intimiteiten 1985-1991; stukken betreffende het Implementatie- en Preventieprojekt 1989-1990; kranteknipsels 1985-1991; foto's 1985, 1989.
Inventory / Inventaris

Stukken van de FNV-werkgroep Ongewenste Intimiteiten. 1981-1985.

1-5
Stukken van de FNV-werkgroep Ongewenste Intimiteiten. 1981-1985.. 5 omslagen.
1
1981..
2
1982..
3
1983..
4
1984..
5
1985 januari-maart..

Notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1985-1989.

6-10
Notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1985-1989.. 5 omslagen.
6
1985..
7
1986..
8
1987.
NB. Bevat ook notulen van stafvergaderingen februari-maart.
9
1988..
10
1989..

Notulen en andere vergaderstukken van stuurgroepbijeenkomsten. 1986, 1989.

11
Notulen en andere vergaderstukken van stuurgroepbijeenkomsten. 1986, 1989.. 1 omslag.

Jaarverslagen over 1985-1990. 1986-1991.

12
Jaarverslagen over 1985-1990. 1986-1991.. 1 omslag.

Financiële jaarverslagen en stukken betreffende begrotingen. 1985-1987, 1989.

13
Financiële jaarverslagen en stukken betreffende begrotingen. 1985-1987, 1989.. 1 omslag.

Functie- en taakbeschrijvingen van medewerksters en stukken betreffende sollicitaties. 1985-1988.

15
Functie- en taakbeschrijvingen van medewerksters en stukken betreffende sollicitaties. 1985-1988.. 1 omslag.

Informatie- en voorlichtingsfolders. z.j.

16
Informatie- en voorlichtingsfolders. z.j.. 1 omslag.

Brochure ‘Nu is het genoeg. Informatie voor vrouwen die worden lastig gevallen op hun werk (1986) en 5 brochures 'Een gewenste aanpak'. Handvat voor het ontwikkelen van beleid ter bestrijding van ongewenste intimiteiten binnen de particuliere sector, de zorgsector, de rijksoverheid, het bedrijfsleven en de gemeenten. (1989).

17
Brochure ‘Nu is het genoeg. Informatie voor vrouwen die worden lastig gevallen op hun werk (1986) en 5 brochures 'Een gewenste aanpak'. Handvat voor het ontwikkelen van beleid ter bestrijding van ongewenste intimiteiten binnen de particuliere sector, de zorgsector, de rijksoverheid, het bedrijfsleven en de gemeenten. (1989).. 6 stukken.

Verslag van de bijeenkomst initiatieven in het onderwijs gehouden op. 23 oktober 1986.

55
Verslag van de bijeenkomst initiatieven in het onderwijs gehouden op. 23 oktober 1986.. 1 stuk.

Stukken betreffende publiciteit, zoals persberichten, teksten van toespraken en reacties op berichten in de pers. 1985-1991.

18-19
Stukken betreffende publiciteit, zoals persberichten, teksten van toespraken en reacties op berichten in de pers. 1985-1991.. 1 omslag en 1 pak.
18
1985-1989. 1 pak..
19
1990-1991..

Stukken betreffende voorbeeldsituaties van ongewenste intimiteiten. 1987-1991.

20
Stukken betreffende voorbeeldsituaties van ongewenste intimiteiten. 1987-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende onderzoeken naar ongewenste intimiteiten. 1985-1986, 1991.

21
Stukken betreffende onderzoeken naar ongewenste intimiteiten. 1985-1986, 1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende het congres 'Ongewenste intimiteiten, gewenste rechten' gehouden op 22 februari 1990 georganiseerd i.s.m. het Clara Wichmann Instituut. 1988-1991.

22
Stukken betreffende het congres 'Ongewenste intimiteiten, gewenste rechten' gehouden op 22 februari 1990 georganiseerd i.s.m. het Clara Wichmann Instituut. 1988-1991.. 1 omslag.

'Ongewenste intimiteiten: aanzetten voor een beleid. Verslag van een studiemiddag voor personeelsfunctionarissen'. 1989.

23
'Ongewenste intimiteiten: aanzetten voor een beleid. Verslag van een studiemiddag voor personeelsfunctionarissen'. 1989.. 1 stuk.

Cursusmap en handleiding voor de cursus 'Hulpverlening bij ongewenste intimiteiten op het werk'. 1988.

24
Cursusmap en handleiding voor de cursus 'Hulpverlening bij ongewenste intimiteiten op het werk'. 1988.. 2 stukken.

Stukken betreffende de opzet van een cursus voor docenten. 1990.

25
Stukken betreffende de opzet van een cursus voor docenten. 1990.. 1 omslag.

Stukken betreffende de opzet van een cursus voor vertrouwenspersonen. 1991.

26
Stukken betreffende de opzet van een cursus voor vertrouwenspersonen. 1991.. 1 pak.

Stukken betreffende pogingen om geld te krijgen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor activiteiten ter bestrijding van ongewenste intimiteiten in het onderwijs. 1987-1990.

27
Stukken betreffende pogingen om geld te krijgen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor activiteiten ter bestrijding van ongewenste intimiteiten in het onderwijs. 1987-1990.. 1 omslag.

Stukken betreffende klachtenprocedures ter bestrijding van ongewenste intimiteiten. 1985-1991.

28-37
Stukken betreffende klachtenprocedures ter bestrijding van ongewenste intimiteiten. 1985-1991.. 8 omslagen en 2 pakken.
28
Universiteiten en hogescholen. 1 pak..
29
Gemeentelijke, rijks- en provinciale overheid. 1 pak..
30
Nederlandse Spoorwegen, Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij, Foto-ontwikkel-en Afwerkcentrales, Landbouwschap, Gezinsverzorging..
31
Omroep..
32
PTT..
33
Chemie..
34
Banken en verzekeringswezen..
35
Industrie..
36
Winkelbedrijf, Instituut voor Leerplanontwikkeling,FNV-druk en papier, KLM..
37
Zorgsector..

Stukken betreffende ongewenste intimiteiten in andere landen. 1986-1990.

38
Stukken betreffende ongewenste intimiteiten in andere landen. 1986-1990.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Implementatie- en Preventieprojekt. 1989-1991.

39-41
Stukken betreffende het Implementatie- en Preventieprojekt. 1989-1991.. 2 omslagen, 1 pak.
39
Notulen van het projectteam..
40
Stukken van de begeleidingscommissie en evaluatieverslag..
41
Stukken betreffende een studiereis naar de Verenigde Staten in januari 1990. 1 pak..

Krantenknipsels. 1985-1991.

42-53
Krantenknipsels. 1985-1991.. 7 omslagen, 5 pakken.
42
1985 augustus-december..
43
1986 januari-juli. 1 pak..
44
1986 augustus-december..
45
1987 januari-juli..
46
1987 augustus-december..
47
1988 januari-juli. 1 pak..
48
1988 augustus-december. 1 pak..
49
1989 januari-juli..
50
1989 augustus-december..
51
1990 januari-mei. 1 pak..
52
1990 juni-december. 1 pak..
53
1991 januari-juli..

Foto's van het opknappen van het pand en van de opening 1985; persfoto van de video 'Lastig gevallen' en foto's gebruikt voor de folder 'Lastig gevallen'. 1989.

54
Foto's van het opknappen van het pand en van de opening 1985; persfoto van de video 'Lastig gevallen' en foto's gebruikt voor de folder 'Lastig gevallen'. 1989.. 1 omslag.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.