/
Archief International Conference on Women's History (ICWH) 1984-1992

Archief International Conference on Women's History (ICWH) 1984-1992

Identity Area

Collection IDIIAV00000079
Unitdate1984-1992
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2002
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief International Conference on Women's History (ICWH), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Gehouden van 24 tot 27 maart 1986 te Amsterdam; doelstelling was het op academisch niveau uitwisselen van onderzoeksresultaten in vrouwengeschiedenis; voorbereid door circa vijftig vrouwen van het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis uit verschillende steden, onder wie twee betaalde coördinatrices; zevenhonderd deelneemsters; van te voren werd een congresbundel uitgegeven en in 1989 werd een aantal lezingen gepubliceerd in Current Issues in Women's History.


Inhoud

Notulen van de voorbereidingsgroep 1984-1986; correspondentie tussen de coördinatrices en de themagroepen 1985-1986; stukken betreffende subsidieaanvragen en zaalhuur 1984-1986; financiële stukken 1985-1992: stukken betreffende de spreeksters, deelneemsters en de pers 1985-1986; stukken betreffende de uitgave van en aanvragen voor de congresbundel 1985-1986; inschrijfformulieren 1986; stukken betreffende de evaluatie van en reacties op het congres 1986; stukken van de themagroep Methoden en Theorie uit Nijmegen 1984-1986; stukken betreffende de uitgave Current Issues in Women's History 1986-1990.
Inventory / Inventaris

International Conference on Women's History

1
Notulen van de voorbereidingsgroep. Met bijlagen. 1984-1986.. 1 omslag.
2
Correspondentie tussen de coördinatrices en de themagroepen. 1985-1986.. 1 omslag.
3
Stukken betreffende subsidieaanvragen. 1984-1986.. 1 omslag.
4
Stukken betreffende het regelen van zalen. 1985.. 1 omslag.
5
Ingekomen brieven betreffende verzoeken om informatie en aanmeldingen. Met adreslijsten. 1985-1986.. 1 omslag.
6
Register op naam, thema en onderwerp. [1985-1986].. kaartsysteem.
7
Stukken houdende informatie over andere congressen. 1985-1986.. 1 omslag.
8
Uitgegane persberichten en correspondentie met de pers. 1986.. 1 omslag.
9
Stukken betreffende het uitnodigen van spreeksters, correspondentie met spreeksters, adreslijsten en ingevulde registratieformulieren van spreeksters. 1985-1986.. 2 omslagen..
10
Uitgegane circulaires naar spreeksters, deelneemsters en pers. [1985].. 1 omslag.
11
Stukken betreffende spreeksters die hebben afgezegd of zijn afgewezen. 1985-1986.. 1 omslag.
12
Stukken betreffende de uitgave van de congresbundel en aanvragen voor deze bundel. 1985-1986.. 1 omslag.
13
Teksten voor de congresbundel ' International Conference on Women's History. Programme and Outlines of Papers' en een exemplaar van deze publicatie. 1985-1986.. 1 omslag en 1 deel.
14
Ingekomen inschrijfformulieren. 1986.. 2 omslagen..
15
Registratielijsten van de balie, stukken betreffende de lunchvoorziening, een verklaring van de zwarte vrouwengroep en stukken betreffende slaapplaatsen. 1986.. 1 omslag.
16
Register met naam en adres van 'een dags bezoeksters'. 1986.. 1 deel.
17
Register met naam en adres van inschrijvingen tijdens het congres. 1986.. 1 deel.
18
Register houdende opmerkingen over het congres. 1986.. 1 deel.
19
Ingevulde formulieren van een enquête gehouden onder de bezoeksters met uitwerking. 1986.. 1 omslag.
20
Kasboek en bank- en giroafschriften 1985-1986, financieel jaarverslag over 1987, 1988 en 1989 en stukken betreffende de Stichting ICWH 1990-1992. 1985-1992.. 1 pak..
21
Knipsels en artikelen over het congres en stukken betreffende een publicatie van een congresverslag. 1986.. 1 omslag.
22
Verslag van het congres, ingekomen brieven met reacties op het congres en het eindverslag en de ' Newsletter ICWH'. 1986.. 1 omslag.
23
Stukken afkomstig van de themagroep Methoden en Theorie uit Nijmegen. 1984-1986.. 1 omslag.

Current Issues in Women's History

24
Ingekomen brieven betreffende de uitgave van 'Current Issues in Women's History'. 1986-1989.. 1 omslag.
25
Minuten van uitgegane brieven betreffende de uitgave van ‘Current Issues'. 1986-1989.. 1 omslag.
26
Notulen van redactievergaderingen. 1986-1989.. 1 omslag.
27
Correspondentie tussen redactieleden. 1986-1990.. 1 omslag.
28-30
Teksten van de lezingen gehouden op de ICWH. Alfabetisch op naam van auteur. 1986.. 3 omslagen..
28
A-H..
29
K-P..
30
R-Z..
31-34
Correspondentie met en papers van auteurs van 'Current Issues'. 1986-1989.. 4 omslagen..
31
Aerts – Ammann – Badran – Bergamasco – Bosch - del Carmen Feijoó..
32
Cordero – Clark – Grever – Grubitzsch - van Gijsen - Gijswijt..
33
Jansen - Laurence - Leydesdorff - Oram - Preston..
34
Schiebinger – Schwegman – Setälä – Skleviky - Swerdlow en contracten met de auteurs..
35
Agenda met aantekeningen en registratie van ingekomen en uitgaande post. 1987.. 1 deel.
36
Voorinschrijvingen voor de publicatie. 1986.. 1 omslag.