/
You are not logged in

Archief Soroptimist International Club Amsterdam Centrum/West 1927-1990

Identity Area

Collection IDIIAV00000269
Unitdate1927-1990
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.36 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 2004
1 meter is nog niet geïnventariseerd
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Soroptimist International Club Amsterdam Centrum/West, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 29 januari 1928 te Amsterdam als club Noord-Holland; naam werd in 1935 gewijzigd in club Amsterdam; in 1970 splitsing in drieën, de oorspronkelijke club kreeg de naam club Amsterdam Centrum/West.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1934-1970, 1998-2001; vergaderstukken van clubbijeenkomsten 1934-1985, 1998-2001; jaarverslagen 1976-1984, 1996-2000; correspondentie 1936, 1939, 1945-1990, 1996-2000; stukken betreffende de leden 1928-1988, 1996-2001; stukken betreffende de financiën 1951-1989, 1998-2000; stukken betreffende de oprichting 1927-1929; stukken betreffende de splitsing en de drie Amsterdamse clubs 1968-1985; stukken betreffende de Amsterdamse clubs en de sisterclubs 1994-2001; stukken betreffende diverse lustra; Unieke Berichten, mededelingenblad van de Unie 1996-2000.
Inventory / Inventaris

Toegang

1-8
Notulen van bestuursvergaderingen. 8 februari 1934-3 april 1970.. 8 delen.
1
1934 feb. 8-4 feb. 1936..
2
1936 feb. 4-8 jan. 1938..
3
1945 juni 15-27 sept. 1946..
4
Met notulen van clubbijeenkomsten 18 september 1947-5 februari 1948 .1947 sept. 5-5 feb. 1948..
5
1952 mrt. 14-27 sept. 1956..
6
1956 okt. 29-2 okt. 1962..
7
1962 nov. 21-30 nov. 1967..
8
1968 jan. 10-3 april 1970..
9-13
Notulen van clubbijeenkomsten. 22 januari 1934-15 maart 1955.. 5 delen.
9
1934 jan. 22-19 okt. 1937..
10
1937 okt. 19-16 okt. 1939..
11
1945 juni 8-18 jan. 1946..
12
Met notulen van bestuursvergadering 13 mei 1947 en notulen van de vergadering te Amsterdam van de Unie 16 februari 1947. 1947 jan. 31-10 juli 1947..
13
Met notulen van bestuursvergaderingen stuursvergaderingen 13 februari 1948-3 juni 1948. 1948 feb. 5-15 mrt 1955..
14-19
Convocaties, agenda's, notulen en andere vergaderstukken van clubbijeenkomsten. 23 juli 1929-oktober 1985.. 2 delen, 2 pakken, 2 omslagen.
14
Convocaties met agenda's en mededelingen. 1929 juli 23-6 juni 1940..
15
Convocaties met agenda's en mededelingen; stukken betreffende de landdag 1962 te Amsterdam. 1 pak. 1945 mei 20-1 nov. 1963..
16
Met jaarverslag 1969/1970, 1971/1972, 1972/1973. 1969 jan. 16-sept. 1974..
17
Met jaarverslag 1973/1974, 1974/1975; financieel jaarverslag 1974/1975; begroting 1975/1976. 1 omslag. 1974 okt.-sept. 1976..
18
1 pak. 1976 mei 24-nov. 1983..
19
1 omslag. 1984 sept. 25-okt. 1985..
20
Jaarverslagen. 1976/1977-1983/1984.. 1 omslag.
21-25
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1936, 1939, 1945-1957, 1961, 1976-1990.. 3 pakken, 2 omslagen.
21
1 omslag. 1936, 1939, 1945-1947, 1951-1957, 1961..
22
Met bijlagen, voornamelijk betreffende aanvragen financiële en materiële steun. 1945-1953..
23
1 omslag. 1976-1984..
24
1977-1984..
25
Met jaarverslag 1986/1987. 1985-1990..
26
Statuten en huishoudelijk reglement van club Noord-Holland. 1928.. 1 katern.
27
Akte van statutenwijziging 4 december 1996 en andere stukken betreffende statuten en huishoudelijk reglement, draaiboek, handleiding, richtlijnen voor clubbesturen, richtlijnen voor clubs inzake internationale activiteiten. 1958, 1977, 1983-1984, 1996, z.j.. 1 omslag.
28
Presentielijsten van clubbijeenkomsten. 18 oktober 1966-26 januari 1983.. 1 deel.
29
Ledenlijsten [1928], 1930, 1946, 1975-1976, 1978-1984, 1988 en lijsten met functies 1976/1977, 1978/1979-1981/1982, 1987-1988. 1928-1988.. 1 omslag.
30
Lidmaatschapskaarten met beknopt curriculum vitae. 1948-1961.. 1 omslag.
31
Jaarlijsten ten behoeve van het jaarboek (Annuaire). 1977-1985, 1987-1989.. 1 omslag.
32
Maandlijsten. 1976-1986.. 1 omslag.
33
Financiële jaarverslagen. 1952-1956, 1961/1962-1963/1964.. 1 omslag.
34
Begrotingen en balansen. 1949/1950-1957/1958, 1961/1962, 1963/1964-1965/1966.. 1 omslag.
35
Begrotingen. 1978/1979-1981/1982; balansen. 1979-1984.. 1 omslag.
36-37
Tabellarisch kas-bank-giroboek. 1951-1963.. 2 delen.
36
1951-1957..
37
1958-1963..
38
Financiële stukken betreffende het 'displaced persons'-fonds voor hulp Hongaarse vluchtelingen. [1956-1958].. 1 omslag.
39
'Werkboekje' ten gerieve van de Unie-coördinatoren en de I.C.-leden van de clubs, houdende algemene informatie betreffende SI, SI Europe en andere internationale zaken met suggesties op diverse terreinen. 1984.. 1 pak.
40
Brieven en andere stukken van en betreffende de oprichting en de beginperiode van club Noord-Holland. 1927-1929.. 1 omslag.
41
Stukken betreffende de splitsing van club Amsterdam in drie clubs. 1968-1970.. 1 omslag.
42
Programma's, menu's, bladmuziek, teksten van toneelstukken en liederen en andere stukken van en betreffende lustra, congressen en andere activiteiten. 1933-1956, z.j.. 1 pak.
43
Notulen van bijeenkomsten van de lustrumcommissie, gelukwensen, bedankjes en aanmeldingen, lijsten van deelneemsters en andere stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van het soroptimisme in Nederland. 1952.. 1 pak.
44
Circulaires, gelukwensen, teksten en andere stukken van en betreffende de viering op 21 en 22 januari 1978 van het tiende lustrum. 1977-1978.. 1 omslag.
45
Ingekomen 'sorOptimistisch receptenboek' ter gelegenheid van het tiende lustrum, aangeboden door club Amsterdam Zuid/ Amstelveen. 1978.. 1 band.
46
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende de viering op 30 januari 1983 van het elfde lustrum. 1982-1983.. 1 omslag.
47
Bundel ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan, houdende de geschiedenis van de club van de hand van Jeannette Kramps-van Drunen en levensbeschrijvingen van de leden. Met concept. 1988.. 1 omslag.
48
Ingekomen brieven, programma, tekst van de toespraak van de presidente, lijst van gasten, draaiboek en andere stukken van en betreffende de viering op 23 april 1988 van het zestigjarig bestaan. 1987-1988.. 1 pak.
49
Convocaties en andere stukken betreffende gezamenlijke vergaderingen en activiteiten van de drie Amsterdamse clubs. 1980-1984.. 1 omslag.
50
Ingekomen stukken van club Amsterdam Zuid-Oost. november 1980-1985.. 1 omslag.
51
Ingekomen stukken van club Amsterdam Zuid/Amstelveen. november 1980-1985.. 1 omslag.
52
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende de zusterclubs Antwerpen, Leeds en Parijs. 1978-1984.. 1 omslag.
53
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende de Provinciale Vrouwenraad Noord-Holland, voornamelijk aangaande de beëindiging van het lidmaatschap in 1987. 1981-1984, 1987.. 1 omslag.
54
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende de Amsterdamse Vrouwenraad. 1984-1987.. 1 omslag.
55
Verslagen, notities en andere stukken betreffende het door Soroptimist International vastgestelde internationale thema voor de jaren 1975-1979 'Search for quality'. 1977-1978, z.j.. 1 omslag.
56
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken betreffende sociale projecten als het Ronald MacDonaldhuis.1978-1984.. 1 omslag.
57
Discussiestuk 6 maart 1985 door Lies van Doorne betreffende steun aan Amnesty International, naar aanleiding van een artikel in de Nederlandse Soroptimist maart 1985; stuk betreffende 'Sorren en politiek'. z.j.. 2 stukken.
58
Biografische knipsels, brieven van verhindering, uitnodigingen voor tentoonstellingen en andere stukken van en betreffende soroptimisten. 1956-1991.. 1 pak.
59
'Certificate of Honor', toegestuurd aan de eerste veertig clubs van de wereld ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Amerikaanse federatie. Met begeleidend schrijven 23 augustus 1962. 1962.. 1 stuk.
60
Vaantje van club Athene. z.j.. 1 stuk.
61
Foto's betreffende het bezoek van het hoofdbestuur van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in mei 1936. 1936.. 2 stukken.
62
Presentielijsten van clubbijeenkomsten. 19 dec. 1957-14 sept. 1966.. 1 deel.
63
Richtlijnen, alfabetisch op onderwerp. 1956.. 1 deel.
64
Ingevulde enquêteformulieren betreffende clubvergaderingen. z.j.. 1 pak.
65
Financiële jaarverslagen over 1975/1977. 1976-1977.. 2 stukken.
66
Financiële jaarstukken 1975/1983. 1975-1983.. 1 omslag.
67
Tabellarisch kas-giroboek. Met accordering kascommissie. 1966 oktober/1979.. 1 deel.
NB. Groot formaat
68
Correspondentie van de penningmeesteres. 1975-1979, 1984-1989, z.j.. 1 omslag.
69
Ledenlijst en lijst met functies. 1980/1981.. 2 stukken.
70
Lijsten van leden met contributie. 1976/1983.. 1 omslag.
71
Naamlijsten van (mede)gastvrouwen op de clubbijeenkomsten. 1977-1981.. 1 omslag.
72
Verslag van de clubbijeenkomst 24 maart 1981 betreffende het onderwerp Identiteit en Toekomst, 2e ronde. Fotokopie. 1981.. 1 stuk.
73
Richtlijnen en draaiboeken. 1971, 1977, z.j.. 1 omslag.
74
Stukken van de kiescommissie. 1976, 1979-1980, z.j.. 1 omslag.
75
Jaarverslagen, met jaarverslagen van de Leesclub 1998/1999 en 1999/2000. 1996/1997-1999/2000.. 1 omslag.
76
Ingekomen stukken. 1996-2000.. 1 pak.
77
Uitgaande brieven. 1996-1999.. 1 omslag.
78
Convocaten. Incompleet. september 1998-november 2001.. 1 omslag.
79
Notulen van clubbijeenkomsten. 15 september 1998-10 oktober 2001.. 1 omslag.
80
Notulen van bestuursvergaderingen. Met verslagen van brainstormbijeenkomsten. 16 oktober 1998-26 mei 2001.. 1 omslag.
81
Financiële stukken. 1998-2000.. 1 omslag.
82
Stukken betreffende ‘sociale doelen’. 1998-2000.. 1 omslag.
83
Richtlijnen voor archivering van het clubarchief en de archieven van de penningmeester en van commissies. z.j.. 2 stukken..
84
Stukken betreffende de leden. 1996-2001.. 1 pak.
85
Vaantjes van buitenlandse clubs: Yame (Japan), Sasebo Pearl (Japan), Adana (Turkije), Poitiers (Frankrijk), Paris Fondateur (Frankrijk), Pointe-a-Pitre/Rivièra-Sud (Frankrijk) en Içel (Turkije?). z.j.. 1 omslag.
86
Stukken van de (andere) Amsterdamse clubs en de sisterclubs. 1994-2001.. 1 pak.
87
Unieke Berichten, mededelingenblad van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Jaargang 5 nr 2 (maart 1996)-jaargang 9 nr 5 (augustus 2000). Incompleet. 1996-2000.. 1 omslag.