/
You are not logged in

Archief Balsemien 1979-1991

Identity Area

Collection IDIIAV00000709
Unitdate1979-1991
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Annette Mevis in 2013
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Balsemien, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1979 als een hulpverleningsproject voor vrouwen in Den Bosch; ging in 1980 van start met haar activiteiten; verhuisde in 1983 naar een groter gebouw aan de Hinthammerstraat 192; gestopt in 1991, afscheidsbijeenkomst was op 31 mei 1991; doelstelling was het leveren van een bijdrage aan de feminisering van de hulpverlening in Nederland; onderzocht welke methodieken bij de hulpverlening aan vrouwen geschikt waren en er werd ervaring opgedaan met het begeleiden van verschillende groepen vrouwen; ook werd er deskundigheid ontwikkeld op het terrein van bepaalde problemen zoals echtscheiding, incest en verkrachting; later kreeg de overdracht van deskundigheid een hoge prioriteit; publiceerde zelf en in diverse algemene opiniërende vrouwenbladen en vaktijdschriften; was het eerste volledig gesubsidieerde autonome project voor vrouwenhulpverlening in Nederland; tot eind 1986 gesubsidieerd door de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE); vroeg voor daarna subsidie aan bij het ministerie van WVC, Directie Volksgezondheid en bij de Provinciale Staten van Noord Brabant.

Stukken afkomstig van Els Ouborg, werkzaam binnen Balsemien.


Inhoud

Jaarverslagen 1987-1991; stukken betreffende de oprichting 1979 en het eerste jaar; subsidieaanvragen 1982, 1986; teksten van lezingen1985-1986; stukken betreffende de stopzetting 1990-1991; plakboek van de opening van het nieuwe pand in 1983 en van andere activiteiten, met foto's 1983 en z.j.; cassettebandje met opname van een discussie na één jaar; vier cassettebandjes met opnamen van Vrouwentherapiegroep 45+ 1985.