/
Archief Charlotte Lisette Polak-Rosenberg (1889-1944)

Archief Charlotte Lisette Polak-Rosenberg (1889-1944)

Identity Area

Collection IDIIAV00000130
Unitdate1929-1942
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.18 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2017
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2020
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Charlotte Lisette Polak-Rosenberg, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 30 juni 1889 te Amsterdam, overleden in 1944 te Auschwitz; gearresteerd toen zij in de tweede wereldoorlog via Parijs onbezet gebied probeerde te bereiken; huwde in 1911 met de arts Joseph Bernhard Polak (1883-1942); zij kreeg drie kinderen; bestuurslid 1915, secretaresse 1916-1920 en presidente 1921-1941 van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV), afdeling Amsterdam; lid van het hoofdbestuur OV 1916-1941; lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap; lange tijd presidente van de Nationale Vrouwenraad van Nederland.


Geschiedenis archiefbeheer

Ontvangen in oktober 1958 van mevrouw H. Dufour-van Hall uit Aerdenhout; zij had de stukken ontvangen van haar vriendin mevrouw Boon-Rosenberg Polak, een dochter van Charlotte Polak-Rosenberg. In 2020 schonk haar kleindochter Charlotte van Rappard nog enkele archiefstukken (nrs 1, 3 en 49).


Inhoud

Dagboek 1915-1922; stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap 1930-1935, het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw (CVVA) 1937-1938 en de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming 1937-1940 ; aantekeningen voor en teksten van gegeven lezingen 1929-1939 en voor lessen over de geschiedenis van de vrouwenbeweging op de School voor Maatschappelijk Werk.
Inventory / Inventaris

Dagboek

1
Dagboek 'Voor mijne man en mijne kinderen - - eens', begonnen op 29 mei 1915. 1915-1922.. 1 deel.
2
Publicatie ‘Voor mijnen man en mijne kinderen - - eens’; bevat onder andere de uitgetypte tekst van haar dagboek. 2017.. 1 deel.
3
Door haar kleindochter Charlotte van Rappard verzameld materiaal voor het maken van het boekje in inv.nr 2. Kopieën. 1930-1991.. 1 omslag.

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap

4
Teksten over de fusie 1930, statuten 1931 en folder. 1930-1931.. 1 omslag.
5
Afschrift van een rekest aan de ‘Raad der Gemeente Amsterdam’ als reactie op het voorstel om gehuwde vrouwen in dienst bij de gemeente Amsterdam te ontslaan. 9 februari 1934.. 1 stuk.
6
Stukken betreffende de conferentie over vrouwenarbeid in Amersfoort 6-7 oktober 1934. 1934.. 1 omslag.
7
Stukken betreffende de studieconferentie Bilthoven 19 en 20 januari 1935 en tekst van haar lezing: ‘Mag een getrouwde vrouw betaalde arbeid verrichten? Jongerenconferentie, Bilthoven, 19 Jan. 35.’ december 1934-januari 1935.. 1 omslag.

Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw (CVVA)

8
Uitnodiging voor de vergadering van zaterdag 13 november 1937, Tekst Voorontwerp van een wet houdende beperkende bepalingen in zake arbeid van gehuwde vrouwen met toelichting, uitgave van het CVVA ‘Het voor-ontwerp van wet houdende beperkende bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen’ en ‘Vrouwenarbeid …. Een maatschappelijk belang?’. 1937.. 4 stukken.
9
Correspondentie betreffende de bijeenkomst van het werkcomité Amsterdam op 7 februari in het Concertgebouw te Amsterdam. 1938.. 3 stukken.
10
Stukken betreffende de protestvergadering tegen het voorontwerp van wet Romme op donderdag 24 februari 1938 in Odeon, waar zij sprak. 1938.. 1 omslag.

Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV)

11
Handgeschreven en getypte teksten jaarvergadering OV Amsterdam, 18 maart 1937 in de Vrouwenclub, Keizersgracht 580 in Amsterdam. 1937. 1937.. 1 omslag.
12
Handgeschreven en getypte teksten jaarvergadering OV Amsterdam, 31 maart 1938 in de Vrouwenclub, Keizersgracht 580 in Amsterdam. 1938.. 1 omslag.
13
Handgeschreven en getypte teksten jaarvergadering OV Amsterdam, 28 maart 1939 in de Vrouwenclub, Keizersgracht 580 in Amsterdam. 1939.. 1 omslag.
14
Handgeschreven en getypte teksten jaarvergadering OV Amsterdam. 1940.. 2 stukken.
15
‘Verslag van het Internationaal Comitélid voor den Strijd tegen de Dubbele Moraal en den Handel in Vrouwen en Kinderen’ van Polak-Rosenberg. z.j.. 1 stuk.

Lezingen

16
‘Open Door: voor ec. Bevrijding vd arbeidster. Berlijn 15.6.1929.’ 1929.. 1 stuk.
17
‘De positie der vrouw in de huidige maatschappij’ voor de Delftsche Studenten Debatingclub, 29 maart 1933. 1933.. 1 stuk.
18
‘Vrouwen let op Uw Zaak. Leeuwarden, 12. Nov 34’, voor de afdeling Leeuwarden van Vrouwenbelangen; met knipsel uit de Leeuwarder Courant van donderdag 15 november 1934. 1934.. 2 stukken.
19
‘Vrijz. Dem. Vrouwenclub, Amsterdam, 20 Nov. 1934.’ 1934.. 1 stuk.
20
‘Onze beginselen in moeilijke tijden. Amersfoort. Bilthoven. Voorburg. 19.12.’34.’ 1934.. 1 stuk.
21
‘Vrouwenarbeid Bedreigd. Plaatselijke Raad, Amsterdam 16 Jan. ’35.’ 1935.. 1 stuk.
22
‘Vrouwenheden Vrouwentoekomst. A.V.S.V. 19 Febr. 1935. A’foort 20 Mrt. ’35 (gedeeltelijk)’. 1935.. 1 omslag.
23
‘Opening Bui….. Leeuwarden 18.3.’35’. 1935.. 1 stuk.
24
‘Jongeren en Vrouwenarbeid’, Leeuwarden 19 maart 1935. 1935.. 1 stuk.
25
‘Vrouwenarbeid in het gedrang, Deventer 19.3.’35.’ 1935.. 1 stuk.
26
‘Vrouwenarbeid Alliance Congres Istanbul’ 3 pagina’s. [1935].. 1 stuk.
27
‘Inleiding bij Bakhuys Rooseboom c.s. 29.5.35'. 1935.. 1 stuk.
28
‘Vrouwenarbeid in dezen tijd, Vrijz. Dem. 18 Sept. 1935. Arnhem 3 Jan. ’36.’ 1935.. 1 omslag.
29
‘Arnhem 17.10.’35’. 1935.. 1 stuk.
30
‘Vr.bew., Vr. in Bedrijf en Beroep 1936’. 1936.. 1 stuk.
31
‘Iets uit de Geschiedenis der Vrouwenbeweging, Ons Huis, 22 Febr. 1937, Eindhoven, 21.1.’38.’ 1938.. 1 stuk.
32
‘Bespiegelingen over Romme V.D. 27.1.’38’. 1938.. 1 stuk.
33
‘Amsterdam, 7 februari 1938’: betreffende verbod arbeid gehuwde vrouwen. 1938.. 1 stuk.
34
‘Werkgever, wetgever, M.v.T., Wetsbepalingen, Conclusies Rotterdam 24.2.’38’. 1938.. 1 stuk.
35
‘Hoe staan wij nu tegenover de vrouwenbeweging?’, Middelburg 27 februari 1939. 1939.. 1 stuk.
36
‘Bentveld’, zonder titel. z.j.. 1 stuk.
37
‘Vrouwenarbeid’. z.j.. 1 stuk.
38
‘Uit Vrouw en Maatschappij. Clara Wichmann.’ z.j.. 1 stuk.
39
‘Vr. Arbeid in het heden’. z.j.. 1 stuk.
40
‘(Te agressief?)’, 1 pagina. z.j.. 1 stuk.
41
‘De internationale Vrouwenorganisaties. Rotterdam. Voor Vrouwen in Bedrijf en Beroep.’ z.j.. 1 stuk.
42
Overzicht ‘Beperkende Bepalingen Vrouwenarbeid’ en ‘Besluiten over Vrouwenarbeid’. z.j.. 1 stuk.
43
‘Hoe staat “men” tegenover het Min.? principe?’. z.j.. 1 stuk.
44
‘Voorontwerp Romme.’ z.j.. 1 stuk.
45
Zonder titel, begint met ‘Gezin en maatschappij ….’. z.j.. 1 stuk.
46
Zonder titel, begint met ‘Niet principieel – schuift …..’. z.j.. 1 stuk.
47
Zonder titel, begint met ‘Naar nat. bestel …’. z.j.. 1 stuk.

Lessen School voor Maatschappelijk Werk

48
Aantekeningen voor lessen over de geschiedenis van de vrouwenbeweging. z.j.. 1 omslag.

Overige stukken

49
Fotoalbum 'Hollandreise der Sozialen Frauenschule Zürich. 18. - 30. September 1926.' Niet haar handschrift. 1926.. 1 deel.
50
Stukken betreffende de Studiekring Amsterdam van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid waarvan zij bestuurslid was. 1936-1937, 1939.. 3 stukken.
51
Knipsel uit La Franciase van 15-1-1938 ‘Dans u Pays gouverné par une Reine, un Ministre veut interdire le travail aux Femmes mariées’ en tekst van A. Tromp-de Jong uit de Christen Democraat van 15 januari 1938 ‘Professor Brunner en minister Romme. “Zeer verbaasd zich in elkaars gezelschap te bevinden”.‘ 1938.. 2 stukken.
52
Afleveringen van het Amsterdamsch Studenten Weekblad Propria Cures waarvan zij redactielid was. 1935.. 1 omslag.
53
Beginselverklaring en werkprogram Vrijzinnig-Democratische Bond. 1931.. 1 stuk.