/
Je bent niet ingelogd

Archief Zonta Nederland 1969-2004

Identity Area

Collection IDIIAV00000268
Unitdate1969-2004
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent3.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1993
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2006
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Zonta Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Eerste Nederlandse Zonta Club opgericht in 1964 te Den Haag; Zonta is een internationale organisatie van vrouwen met een zelfstandige positie in beroep of bedrijf, die zich verenigd hebben met het doel mee te werken aan de verbetering van de juridische, politieke en professionele situatie van de vrouw, de bevordering van een hoogstaande moraal in het bedrijfs- en beroepsleven, de bevordering van onderling begrip en verdraagzaamheid door vriendschappelijke samenwerking en de uitvoering van nationale en internationale projecten door het bieden van persoonlijke en financiële hulp; hoofdbureau gevestigd in Chicago met internationaal hoofdbestuur; Zonta is verdeeld in districten met aan het hoofd een governor, vice-governor, secretaris en penningmeester; elk district is onderverdeeld in regio's ('area's') met aan het hoofd een area-director en vice area-director; de area-directors vormen samen met de governor, vice-governor, secretaris en penningmeester het bestuur van een district; in elke regio is een aantal plaatselijke clubs; Nederland viel tot 1994 onder district 14, area 8, na 1994 onder district 29, area 4; nieuwe leden kunnen alleen toegelaten worden op voordracht van een lid.


Inhoud

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende Zonta International, District 14 en 29 en governor, Zonta Area Nederland en Nederlandse clubs 1969-2004; manuals voor organisatie en procedures 1986-2004; almanakken van Zonta International 1976-1988; ledenlijsten van District XIV 1975-1982; financiële stukken 1978-2004; stukken betreffende de Stichting Interservice Nederland en het Inter Service Overleg 1973-1984; documentatie; archiefstukken van Lenie Goes als Vice Area-director en Past Area Director 1975-1992; archiefstukken van Frieda Groeneveld-Oost betreffende Zonta Club Groningen 1968-1980. .
Zonta Club Den Haag I: oprichtingsakte 1964, jaarverslagen 1963-1998, notulen van vergaderingen 1964-1998, ledenlijsten 1964-1997.
Correspondentie

1-5
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende Zonta International Headquartes. 1965-1988..
1
1965-1974..
2
1974-1975..
3
1976-1982..
4
1983-1984..
5
1986-1988..
6-12
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het bestuur, governor en clubs van District XIV, en stukken betreffende District XIV. 1963-1988..
6
1963, 1965-1974..
7
1974-1975..
8
1976-1978..
9
1978-1982..
10
1982-1984..
11
1984-1986..
12
1986-1988..
13-20
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende Zonta Area Nederland. 1966-1990..
13
1966-1976..
14
1976-1982..
15
1980-1984..
16
1982-1983..
NB. Bevat ook stukken betreffende clubs.
17
1984-1986..
18
1986-1987..
19
1987-1988..
20
1988-1990..
NB. Bevat ook stukken ingekomen bij de Vice Area Director betreffende presidenten- vergaderingen. 1986-1988.
88
Stukken betreffende presidentenvergaderingen. 1994-2004..
21-27
Correspondentie met Nederlandse clubs. 1969-1986..
NB. Zie ook nr. 64.
21
1969-1978..
22
1978-1982..
23
1978-1982..
24
1982-1983..
25
1984..
26
1984-1985..
27
1986..
NB. Bevat ook ingekomen stukken betreffende Zonta Area Nederland.
28
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van club Den Haag II en Zonta International. (1983) 1984-1985..
29
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het documentatiecentrum van Zonta Nederland te Den Haag en betreffende Zonta clubs Nederland. 1976-1978..
92
Uitnodigingen voor Areameetings. 1996, 1999-2004..

Organisatie en leden

30
Statuten en huishoudelijke reglementen van Zonta International en Zonta clubs. 1976, 1980..
83
Fotokopie van de statuten van de Stichting Zonta Area Nederland. 1997..
31-32
Handleiding voor de organisatie ('Organization Manual'). 1988 en z.j..
31
1988..
32
z.j..
107
Stukken betreffende de organisatiestructuur van Zonta International. z.j.. 1995..
33-34
Handleidingen met procedures voor een district. ('Manual of Procedures for Zonta Districts en Zonta International District Manual'). 1986, 1988..
33
1986. 1 deel..
34
1988..
35
Handleiding met procedures voor clubs. ('Manual of Procedures for Zonta Clubs'). 1981..
84-87
Handboek Zonta Nederland. 1995, 1997, 1998, 2004..
84
1995..
85
1997..
86
1998..
87
2004..
36
'Directories'. Almanakken van Zonta International. 1976-1988..
108-109
Almanak, Zonta International Directory. 1999, 2001..
108
1999..
109
2001..
54
'Classification Manual'. Decimale classificatie op onderwerpen. 1980-1986..
112
Brochure van het Organization, Membership and Classifation Committee. 2002..
55
'Organizer's Workbook'. Werkboek met wat waar staat in de reglementen en statuten. 1982..
37-39
Ledenlijsten van Zonta District XIV. Gedrukt. 1975-1979..
37
1975..
38
1977..
39
1979..
102-106
Ledenlijst, Zonta Nederland Directory. 1995-1998, 2001..
102
1995..
103
1996..
104
1997..
105
1998..
106
2001..
40
Ledenlijsten van de club Baden-Baden, 1980, club Bremen, 1981, en club Parijs III, Gedrukt. 1982..
113
Ledenlijsten van de districten 14, 27, 28, 29, 30, Membership Directory. 1994..
93
Stukken betreffende het oprichten van nieuwe Zontaclubs. 1998-2004..
94
Stukken betreffende het opheffen van Zonta Club Amsterdam. 2001-2002..

Financiën

41
Rekeningen 1978-1979, 1982-1984 en begrotingen 1978, 1982-1986. 1978-1986..
42-43
Kasboekjes. 1974-1982..
42
1974-1977..
43
1981-1982..
44
Tabellarisch kasboek. 1984-1986..
89
Financiële jaarstukken. 1992-2004..
90
Verslagen van de kascommissie. 1996-2000, 2002..

Activiteiten

45-46
Stukken betreffende en correspondentie met de Stichting Interservice Nederland en het Inter Service Overleg. 1973-1984..
45
1973-sep. 1982..
46
1982 mei-sep. 1984..
47-49
Ingekomen ledenlijsten van de Nederlandse Tafelronde. Gedrukt.1979-1982..
47
1979-1980..
48
1980-1981..
49
1981-1982..
50-51
Ingekomen ledenlijsten van de International Association of Lions Clubs. Gedrukt. 1980-1982..
50
1980-1981..
51
1981-1982..
52
Ingekomen stukken van en enkele uitgaande stukken aan de Nederlandse Vrouwen Raad en stukken betreffende de Emancipade 1975. 1974-1982..
53
Ingekomen stukken van Lea Dingjan houdende haar toespraak en stukken betreffende vrouwen, ontvangen als vertegenwoordigster van de Nederlandse vrouwen in de Nederlandse delegatie op de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. 1987..
95
Stukken betreffende de Awards. 1998-1999..
97-99
Stukken betreffende een actie met een Smartcar ten behoeve van de tuberculosebestrijding, z.j., 2000-2001..
97
Correspondentie. 1 omslag..
98
Logboek..
99
Verslag..

Publicaties en voorlichtingsmateriaal

56
Zontian, vol. 63, nr 1, 15 juli. 1982..
57
Share with us. Zonta International 1980-1982 Souvenir Book. 1982..
58
'Women in public affairs'. Report District XIV Conference. Brussel 29-31 mei. 1981..
59
'Zonta International. 60 years - our challenge for the future'. Verslag van Inter-district (XIII-XIV) Conference, San Remo 15-17 juni 1979. 1979..
60
'Equal Career opportunities - Fiction or Fact?' Proceedings Inter-district (XIII - XIV) Conference. Panel-discussion, Malmö - Zweden 15-18 mei 1975. Uitgave van Zonta International. 1975..
61
'Attitudes and Background of European Career Women'. A survey among the European Members of Zonta International. Helsinki 1978. 1978..
62
Zonta International at the United Nations. Uitgave van Zonta International, Chicago 1983. 1983..
63
Prof. dr. Anton C. Zijderveld, Tradition linked to Modernity. A sociological Interpretation of Service Clubs. Sittard 1977 en 2e dr. 1979. 1977, 1979..
64
"Workshop materials": 'Leadership' en 'Z club', en "1986-88 Z Club Program Packet". 1986..
91
AD-Informatief, nieuwsbrief van de Area-Director .1995-1998..
65
Diapresentatie "What is Leadership". Tekst met 46 kleurendia's. z.j..
66
Documentatie betreffende "Zonta executive Health Program. For Women only." Met diapresentatie, tekst met 16 dia's over het Zonta gezondheidsprogramma. 1983..
67
Affiches houdende informatie over Zonta. Gedrukt. z.j..
96
T.Josepha,J. van Kooij, L.van der Putten (S-Company) Communicatie-adviesrapport voor Zonta Nederland. 2002..
100
Zonta Nieuwsbrief, vanaf 1996 verschenen als Zonta Area Nieuws. 1988-1997, 1999-2004..
111
Nieuwsbrief, District 29 Newsletter. 2000-2004..
110
Voorlichtings- en PR-materiaal van Zonta International. 1977-1994..

Archiefstukken van de Vice Area Director (V.A.D.) later Past Area Director van Zonta Nederland Lenie Goes 1975-1992.

68
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken o.a. betreffende presidentenvergaderingen 1969-1978 en ingekomen verslagen van clubvergaderingen van Nederlandse clubs 1975-1978. 1969-1978..
NB. zie ook nr 15
69
Ingekomen stukken bij V.A.D. Lenie Goes houdende o.a. ingekomen verslagen van Nederlandse Clubs. 1986-1988..
70
Ingekomen verslagen van vergaderingen en ledenlijsten van Club 't Gooi en Club Rotterdam en ingekomen stukken van Zonta International bij Past Area Director Lenie Goes. 1990-1992..

Archiefstukken van Frieda Groeneveld-Oost betreffende Zonta Club Groningen. 1968-1980.

71
Notulen en agenda's van vergaderingen. 1968, 1973-1980..
72
Verslagen van presidentenvergaderingen. 1978-1979..
73
Jaarverslagen met financiële overzichten. 1969-1979..
74
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1969, 1971, 1979-1980..
75
Ingekomen stukken van de governor van District XIV. 1979-1980..
76
Ingekomen stukken van A.D. Hans Lieftingh.1979..
77
Stukken betreffende de charteruitreiking op 4 oktober 1969 en lidmaatschapskaart van Frieda Groeneveld-Oost. 1969..
78
Stukken betreffende de oprichting van de Vereniging Zonta Club Groningen. 1972-1973..
79
Ledenlijsten van ZC Groningen. 1974, 1975, 1978 en z.j..
80
Stukken betreffende het lustrum van ZC Groningen. 1979..
81
Statuten en reglementen van Zonta International en voor Zonta clubs. Gedrukt. 1978..
82
Folders van Zonta International. z.j..

ARCHIEF ZONTA CLUB DEN HAAG I

114
Kopie van de oprichtingsakte in 3-voud. 1964..
115
Statuten met toelichting en aantekeningen voor het bestuur. 1965,1979, 1995..
116
Huishoudelijke reglementen met concepten. 1965, 1996..
117
Richtlijnen met betrekking tot lidmaatschap. 1982, 1988, 1990, 1993, 1996, 1997..
118
Verzoekschrift en authentiek extract uit het Koninklijk Besluit waarbij de statuten worden goedgekeurd. 1965..
119
Stukken betreffende de oprichting. 1963-1964 en z.j..
120
Jaarverslagen. 1963-1998..
121
Jaarstukken van de penningmeester. 1965, 1970, 1972-1980, 1982-1983, 1985-1997..
122
Verslagen van jaarvergaderingen met agenda’s en uitnodigingen. 1967-1998..
123-124
Verslagen van ledenvergaderingen met agenda’s, met hiaten. 1964-1998..
123
1964-1984..
124
1984-1998..
125
Stukken betreffende lustrumvieringen. 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004..
126
Stukken betreffende de Commissie voor PR –Internationale Betrekkingen. 1985-1996..
127
Stukken betreffende de Service Planning commissie. 1985-1994..
128
Stukken betreffende vergaderingen van commissievoorzitters. 1987-1996..
129-130
Vademecum. 1993, 1995..
129
1993..
130
1995..
131
Stukken betreffende contacten met buitenlandse Zontaclubs. 1984-1989..
132
Ledenlijsten. 1964-1997..
133
Overzicht van bestuurssamenstellingen. 1963-1997..