/
You are not logged in

Archief Angelina Jeannette Bakker-ten Hagen 1964-2009

Identity Area

Collection IDIIAV00000318
Unitdate1964-2009
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1996
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig voor nr 5
Inzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Angelina Jeannette Bakker-ten Hagen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

0.90 m. is nog niet geïnventariseerd


Historical Note / Geschiedenis

Geboren op 26 februari 1941 te Amsterdam; roepnaam Ans; landelijk voorzitter Vrouwenbond NVV 1969-1978; wethouder voor de PvdA in het Amsterdamse Stadsdeel Buitenveldert 1987-1997.


Inhoud

Stukken betreffende de Vrouwenbond NVV en Vrouwenbond FNV 1964-2009; stukken betreffende VOS-cursussen 1974-1977; stukken betreffende Vrouwen en Lokale Omroep 1984-1987; stukken betreffende onderwijsemancipatie 1973-1986; stukken betreffende haar politieke werkzaamheden; stukken betreffende de Stichting De Ombudsman 1972-1985.
List / Plaatsingslijst

Stukken betreffende de Vrouwenbond NVV. 1969-1981.

1-2
Stukken betreffende de Vrouwenbond NVV. 1969-1981.. 2 pakken.
1
1969-1970, 1972-1975..
2
1976-1978, 1980-1981. Met zilveren theelepeltje..

Stukken betreffende VOS-cursussen. 1974-1977.

3
Stukken betreffende VOS-cursussen. 1974-1977.. 1 omslag.

Stukken betreffende Vrouwen en Lokale Omroep. 1984-1987.

4
Stukken betreffende Vrouwen en Lokale Omroep. 1984-1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Stuurgroep van de Kaderschool Vrouw & Beleid van De Beuk. 1980-1989 (-1991).

5*
Stukken betreffende de Stuurgroep van de Kaderschool Vrouw & Beleid van De Beuk. 1980-1989 (-1991).. 1 pak.

Stukken betreffende Wij Vrouwen Eisen. 1976-1977.

6
Stukken betreffende Wij Vrouwen Eisen. 1976-1977.. 1 omslag.
NB. Notulen van vergaderingen van WVE landelijk en van WVE Amsterdam overgebracht naar het archief van WVE.

Stukken betreffende de Middenschoolvereniging, opgericht op 20 september 1980 en vanaf 1994 Vereniging voor Funderend onderwijs in Schoolgemeenschappen (VFS) geheten. 1971, 1976, 1979-1995.

7
Stukken betreffende de Middenschoolvereniging, opgericht op 20 september 1980 en vanaf 1994 Vereniging voor Funderend onderwijs in Schoolgemeenschappen (VFS) geheten. 1971, 1976, 1979-1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende onderwijsemancipatie. 1973-1986.

8-22
Stukken betreffende onderwijsemancipatie. 1973-1986.. 15 omslagen.
8
Project Basisvaardigheden in opdracht van het ministerie van O&W. 1982 december –1985..
9
Conferentie ‘Emancipatie in het Onderwijs’ 15 maart 1986..
10
Conferentie ‘Onderwijskansen voor meisjes’ georganiseerd door de kerngroep Ouderparticipatie van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. 29 september 1979..
11
Project Keuzevrijheden. 1980-1981..
12
Uitzending over rolpatronen van de Spijker op z’n kop show van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT)1 maart 1983..
13
Studiedag van de Adviesgroep Leermiddelen 18 mei 1979. Met jaarverslagen. 1975-1978..
14
Bijeenkomst betreffende het rapport ‘Emancipatie van de vrouw in en door onderwijs’ georganiseerd door de gemeente Amstelveen. 17 maart 1982..
15
Artikel in Op schrift 9. (1983).
16
Artikel in Ars Aequi1980..
17
Onderwijsresearchdagen te Leiden. 10-11 april 1980..
18
Congres ‘Ot en Sien gaan nog steeds naar school’ 11 oktober 1973..
19
Themadag Emancipatie/Roldoorbreking georganiseerd door het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. 16 maart 1983..
20
Themadag Emancipatie in het basis- en speciaal onderwijs te Utrecht. 7 oktober 1987..
21
Programma Rollen van de NOT 1984..
22
Discussie naar aanleiding van het proefschrift van Paul Jungbluth over onderwijs aan meisjes. 22 april 1982 te Nijmegen..