/
You are not logged in

Archief Stichting Josine de Bruyn Kops 1987-2010

Identity Area

Collection IDIIAV00000654
Unitdate1987-2010
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Ciska Vereertbrugghen in 2013
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor de met een * gemerkte nummers is toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Stichting Josine de Bruyn Kops, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1989 door Carry van Lakerveld, Adelina Suzanna de Sitter, Liesbeth Brandt Corstius en Dick Hendrik Couvée; een particuliere stichting die zich ten doel stelde een bijdrage te leveren aan de verbetering van de beroepspositie van kunstenaressen; de stichting initieerde projecten en publicaties en bemiddelde bij het verlenen van opdrachten aan vrouwelijke kunstenaars; initieerde de tentoonstellingsreeks in het kader van het project Vrouw & Arbeid 1898-1998, waarin het werk van vrouwelijke kunstenaars centraal stond in 22 Nederlandse musea; steunde vrouwelijke beeldende kunstenaars door het verstrekken van opdrachten en het ondersteunen van tentoonstellingen en publicaties; ontleende haar naam aan Josine de Bruyn Kops (1941-1987), die van 1976 tot 1986 directeur was van de Stedelijke Musea Gouda; staakte haar werkzaamheden met betrekking tot de financiële ondersteuning in het najaar van 2007; stichtte toen een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: het Josine de Bruyn Kops Fonds.


Inhoud

Jaarverslagen 1989-2007; notulen van vergaderingen 1989-2009; stukken betreffende de oprichting en opheffing 1987-2010; statuten en wijzigingen 1989-2009; aanvragen van subsidies 1989-2009; stukken betreffende activiteiten 1993-2001; financiële stukken 1988-2009.
List / Plaatsingslijst

Toegang


Notulen en jaarverslagen.
1
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Stichting Josine de Bruyn Kops. 1989-2007.. 1 pak.
2
Jaarverslagen en conceptjaarverslagen van de Stichting Josine de Bruyn Kops. 1989-1990, 1993-2007.. 1 omslag.

Organisatie en geschiedenis.
3
Stukken betreffende de oprichting, de presentatie van de Stichting Josine de Bruyn Kops op 9 november 1990 en de onthulling van het glasraam ontworpen door Arjanne van der Spek op 23 november 1990. Met stukken over het werk van Josine de Bruyn Kops bij het Stedelijk Museum Gouda, overlijdensbericht en begrafenisrede. 1986-1990.. 1 omslag.
NB. Zie ook inventarisnummer 73.
4
Doelstellingen van de Stichting Josine de Bruyn Kops. 1989 en z.j.. 2 stukken.
5
Statuten, conceptstatuten, statutenwijzigingen en correspondentie betreffende de statutenwijzigingen. 1989, 1993, 2002-2003, 2009.. 1 omslag.
6
Stukken betreffende de Kamer van Koophandel. 1989, 1993, 1995-1996, 2002- 2003, 2005.. 1 omslag.

Bestuur en beleid.
7
Correspondentie. 1989-2006.. 1 omslag.
8
Stukken betreffende het bestuur. Met foto van Karin Baars. 1990-1997.. 1 omslag.
9
Stukken betreffende het Comité van Aanbeveling. 1989-1997.. 1 omslag.
10
CD-ROM met stukken betreffende het bestuur en beleid van de Stichting Josine de Bruyn Kops. Alle stukken zijn ook in papiervorm opgenomen in het archief. 1998-2010.. 1 stuk.
11*
Adressenlijsten. 1997, 1999-2007 en z.j.. 1 omslag.
12
Stukken betreffende stages. 1999, 2001-2003.. 1 omslag.
NB. Zie ook inventarisnummer 70.
13
Correspondentie, folders en concepten betreffende de huisstijl en folders van de Stichting Josine de Bruyn Kops. Transcript van een interview met kunstenaressen Marijke de Goeij en Ida van der Lee waaruit citaten zijn gebruikt voor de folder van de stichting. Met foto van Josine de Bruyn Kops. 1989-1990, 1995, 1997, 2002 en z.j.. 1 omslag.
14
Stukken betreffende de website van de stichting. 2003.. 1 omslag.
15
Contacten met de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst en het KunstNetwerk. 1989-1993, 1997-1998.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende bijeenkomsten over de toekomst van de stichting. 2004.. 1 omslag.
17
Stukken betreffende de overgang van de Stichting Josine de Bruyn Kops naar een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: correspondentie, verslagen van bijeenkomsten, toekenningen van subsidies, conceptovereenkomsten, bestuursbesluit, considerans, overeenkomst. 1995-1996, 1999, 2004, 2007-2010.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende het oprichten van een fonds op naam bij Mama Cash: correspondentie, conceptvoorstellen, verslagen. 2000-2002.. 1 omslag.

Fondsenwerving en donateurs.
19
Notulen van vergaderingen over fondsenwerving. 1989, 1991, 2005 en z.j.. 1 omslag.
20*
Adressenlijsten van donateurs en fondsen, donatieoverzichten. 1989-1990, 1993, 2004 en z.j.. 1 omslag.
21
Brieven en conceptbrieven aan donateurs en begeleidende brieven bij jaarverslagen en folders van de Stichting Josine de Bruyn Kops. 1991-2010.. 1 omslag.
22*
Correspondentie met donateurs. 1990, 1993-1994, 1996-1997, 2001, 2003-2005.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende fondsenwerving: antwoordkaarten, correspondentie met het VSB Fonds en aanvraagformulier voor ondersteuning van de stichting door het VSB Fonds, blanco acceptgiro voor donateurs. 2000-2004, 2007.. 1 omslag.
24-27
Stukken betreffende donateursbijeenkomsten en fondsenmiddagen. 2002-2005.. 4 omslagen.
24
Bijeenkomst op 3 februari 2002: De meisjes hebben het helemaal gemaakt. 2002..
25
Bijeenkomst op 24 juni 2003. 2003..
26
Bijeenkomst op 28 maart 2004 in het Museum Beelden aan Zee. Met foto's. 2004..
27
Bijeenkomst op 9 oktober 2005 in het Museum Beelden aan Zee. Met foto's. 2005..

Financiën.
28
Financiële stukken en financiële jaaroverzichten, correspondentie betreffende financiën, correspondentie met de Belastingdienst. 1989-1990, 1992-1993, 1995-2001, 2003-2009.. 1 omslag.
29
Ontvangen subsidies: correspondentie met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, het Prins Bernhard Fonds en het Tijlfonds. 1989, 1993, 1996-1997, 1999, 2003.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende schenkingen aan de Stichting Josine de Bruyn Kops, correspondentie met de notaris, afschrift en concept van de akte houdende volmacht tot accepteren van schenkingen aan de Stichting Josine de Bruyn Kops. 2003.. 1 omslag.

Subsidieaanvragen.
31-51
Subsidieaanvragen van kunstenaars bij de stichting, met bijlagen. Alfabetisch op naam van de aanvrager. 1989-2009.. 1 stuk, 4 pakken en 17 omslagen..
31
A-B. 1990, 1992-1997, 1999, 2001, 2003-2004 en z.j..
32
C. 1999. Zie ook inventarisnummer 39..
33
D. 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2003. Zie ook inventarisnummer 31 en 37..
34
E. 1993-1994, 1996-1997, 2001, 2003, 2005..
35
F. 1994,-1995, 1998-1999, 2005..
36
G. 1989, 1994, 1997-1999, 2002-2003. Zie ook inventarisnummer 35..
37
H. 1990, 1994-1997, 1999, 2003. Zie ook inventarisnummer 43..
38
J. 1999, 2003, 2008-2009 en z.j...
39
K. 1990-1991, 1993, 1995, 1998-2004, z.j..
40
L. 1991-1992, 1996-1998, 2000-2001..
41
M. 1989, 1994, 2002, 2004. Zie ook inventarisnummer 48..
42
N. 1991, 1999-2002..
43
O. 1994..
44
P. 1990-1991, 1993, 1997-1998, 2001-2002..
45
R. 1993-1994, 1997-1999, 2001..
46
S. 1989-2004. Zie ook inventarisnummers 31 en 43..
47
T. 1997, 2000-2001, 2004, 2009. Zie ook inventarisnummer 39..
48
U. 1990..
49
V. 1999-2001, 2004..
50
W. 1992, 1995-1996, 1998-1999, 2003. Zie ook inventarisnummer 46..
51
Z. 1993, 1997, 2000, 2003..
52
Overzichten en besprekingen van subsidieaanvragen door kunstenaars. 2003.. 1 omslag.

Projecten.
53-58
Project 'Kunst in Uitvoering'. 1992-1995.. 6 omslagen.
53
Notulen van vergaderingen. 1992-1994..
54
Correspondentie. 1992-1995..
55
Stukken betreffende fondsaanvragen. 1992-1993..
56
Stukken betreffende deelnemende kunstenaars en bedrijven. Met dia's. 1994-1995..
57
Projectplan en concepten. 1992..
58
Ontwerp en concepten van het briefpapier. 1993..
59-66
Project 'Beroep Kunstenares'. 1996-2001.. 8 omslagen.
59
Notulen van de werkgroep redactie. 1996-1997..
60
Stukken van de werkgroep redactie, correspondentie met de auteurs, adressenlijsten van de auteurs, proefstukken, folder van het boek. 1996-1998, 2001 en z.j..
61
Stukken van de fotoredactie. 1997-1998..
62
Stukken betreffende fondsaanvragen voor het boek Beroep: Kunstenares. 1997-1998..
63
Correspondentie met Uitgeverij SUN. 1997-1999, 2001..
64
Stukken betreffende de presentatie van het boek Beroep: Kunstenares op 24 april 1998 in het Museum voor Moderne Kunst te Arnhem, tekst van de lezing gehouden door Wies van Moorsel ter gelegenheid van de presentatie. 1998..
65
Reacties op de publicatie van het boek (onder anderen van Eva Besnyö betreffende het hoofdstuk over fotografie), recensies verzameld door de stichting, cassettebandje met radiointerview over het boek. 1998..
66
Financiële stukken. 1997-1999..
67-71
Project 'Tentoongesteld! Kunstenaressen van de laatste 100 jaar in 22 musea'. 1996-1998.. 5 omslagen.
67
Correspondentie en stukken betreffende deelnemende musea. 1998..
68
Presentatie van Patricia van der Lugt ten behoeve van de werkgroep "1898-1998". 1996..
69
Openingsrede van Liesbeth Brandt Corstius ter gelegenheid van de tentoonstelling in Kranenburg. 1998..
70
Stukken betreffende het evaluatie-onderzoek van 'Tentoongesteld! Kunstenaressen van de laatste 100 jaar in 22 musea', uitgevoerd door stagiaire Eveline de Boer: correspondentie, stageplan, begroting, evaluatieformulieren, onderzoeksverslag. 1999-2000..
71
Recensies en persberichten van tentoonstellingen in het kader van 'Tentoongesteld!' en de herdenking van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898. 1998..

Overige activiteiten.
72
Stukken betreffende 'Waardering van Kunst. Een onderzoek naar de waardering van schilderijen van mannelijke en vrouwelijke kunstenaars door leken en deskundigen' van Annemieke Bos in opdracht van de Stichting Josine de Bruyn Kops, in samenwerking met de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. 1999-2001, 2003.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende het glasraam (1991) en beeld (1993) van Arjanne van der Spek, in opdracht van de Stichting Josine de Bruyn Kops en het Stedelijk Museum Gouda: correspondentie, subsidieaanvragen, persberichten, eindverslag en financiële verantwoording. Met dia's. 1989-1993, 1996.. 1 omslag.
NB. Zie ook inventarisnummer 3.
74
Stukken betreffende de bijeenkomst in het Stedelijk Museum op 28 mei 1991 omtrent het Netwerk voor Vrouwen in de Kunst, een advies van de Raad voor de Kunst aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 1991-1993.. 1 omslag.
75
Toespraak van Liesbeth Brandt Corstius, oprichtster van de stichting, naar aanleiding van de haar toegekende Aletta Jacobsprijs, juryrapport van de Aletta Jacobsprijs, krantenknipsels. 1993-1994.. 1 omslag.
76
Toespraak van Liesbeth Brandt Corstius en Carry van Lakerveld naar aanleiding van het overlijden van Dick Couvée, oprichter van de stichting, op 30 januari 2000, krantenknipsel naar aanleiding van het overlijden, kopie van het overlijdensbericht. 2000.. 1 omslag.
77
Stukken betreffende de oeuvreprijs van Marijke de Goeij, uitgereikt door het Fonds voor Beeldende Kunst en Bouwkunst , brief van Marijke de Goeij aan Evert van Straaten met het verzoek een kunstwerk van haar op te nemen in de Beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. 2003-2004, 2007.. 1 omslag.
78
Correspondentie met Marjolein van Riemsdijk betreffende het schrijven van een artikel over de stichting en haar activiteiten. 2004.. 1 omslag.