/
Archief Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1920-2005 (-2011)

Archief Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1920-2005 (-2011)

Identity Area

Collection IDIIAV00000554
Unitdate1920-2005 (-2011)
1920-2005
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent23.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2012
Nummers 701-706 toegevoegd in 2019 door Annette Mevis
10.24 m is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage van het niet ge�nventariseerde deel (ca 1996-2005) eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Stukken afkomstig van A.C. Wiersma-Risselada zijn opgenomen in het archief van de Bond voor zover die betrekking hadden op haar functie als algemeen secretaresse; correspondentie 1930-1970 is er niet, waarschijnlijk weggegooid na een overstroming; pas vanaf 1978 is er een serie ingekomen en uitgaande stukken.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 14 oktober 1930 als Nederlandsche Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen; rechtsvorm is een vereniging; rond 1928 werd in kringen van het landbouwhuishoudonderwijs, de landbouwmaatschappijen en in de (inter)nationale vrouwenbeweging de noodzaak gevoeld ook de plattelandsvrouwen in een eigen organisatie te verenigen; A.C. Wiersma-Risselada, landbouwhuishoudkundige, woonde in 1929 het eerste internationale congres van plattelandsvrouwen in Londen bij als vertegenwoordigster van de Nationale Vrouwenraad van Nederland; in oktober 1929 was er een driedaagse bijeenkomst van vrouwen waarop een commissie van voorbereiding werd gevormd; in het oprichtingsbestuur zaten naast A.C. Wiersma-Risselada, algemeen secretaresse tot 1941, A. Bonnema-Benes, presidente tot juli 1935, en C.A. Boer; op 19 juli 1941 werd door de Commissaris van niet-commerciële verenigingingen en stichtingen H.J.W. Eggink-Lovink benoemd tot buitengewoon hoofdbestuurslid met als taak nauwere samenwerking met het Nederlands Agrarisch Front (NAF), waarop alle leden op één na bedankten; de Bond ging verder, bestuurd door vrouwen die wel wilden samenwerken met het NAF en in juli 1942 werd de Bond bij de hoofdafdeling Volk en Bodem van de Nederlandse Landstand gevoegd als afdeling Landvrouwen; in 1945 'heropgericht' als Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP), vanaf ca. 2003 NBvP, Vrouwen van Nu geheten; het doel van de bond was aanvankelijk heel ruim geformuleerd, namelijk de bevordering van de belangen van de bevolking van het platteland; de doelstelling veranderde in 1978 tot door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden; in 1998 wordt het doel omschreven als de zelfontplooiing van vrouwen èn de participatie van vrouwen in allerlei maatschappelijke sectoren en processen vergroten; plaatselijke afdelingen zijn per provincie verenigd in provinciale afdelingen; afdelingen zijn zelfstandig met een eigen bestuur; in de begintijd werd veel praktische scholing georganiseerd zoals voedings-, slacht- en tuinbouwcursussen; er werd een bibliotheek opgericht en er kwam een leesportefeuilledienst; betrok in 1960 het pand Jan van Nassaustraat 63, eerst huur, gekocht op 13 februari 1961, Eigen Huis genoemd; de Associated Country Women of the World (ACWW) is opgericht in 1933 als afsplitsing van de International Council of Women (ICW), op initiatief van de Schotse Lady Aberdeen; maandblad van de Bond heette 'In en Om de Woning en Boerderij' (voortzetting in 1933 van In en Om de Keuken van de Huishoud- en Kookscholen), vanaf 1940 De Plattelandsvrouw, vanaf 1994 Plattelandsvrouw Magazine en vanaf 2002 Vrouwen van Nu geheten; het blad van de ACWW heet The Countrywoman.


Inhoud

Jaarboekjes en -verslagen 1931-1990; notulen algemene vergaderingen 1930-1994; notulen vergaderingen van hoofd- en dagelijks bestuur 1934-1993; statuten en stukken betreffende de oprichting 1929-1988; stukken betreffende organisatie en beleid 1938-1996; stukken betreffende financiën 1931-1995; stukken betreffende huisvesting 1949-1969; stukken betreffende jubilea 1940-1990; stukken betreffende kadervorming en cursussen 1960-1995; stukken betreffende consulentes 1975-1994; stukken betreffende plaatselijke en provinciale afdelingen 1947-1996; stukken betreffende publicaties en publiciteit 1930-1995; stukken van commissies en werkgroepen 1957-1995; archieven van de afdelingen Aalsmeer, Barendrecht, Brakel, Deurze, Gorssel/Erpe, Haarlem, Heusden, Maas en Waal, Oost-Brabant, Oss, Reeuwijk, Rozenburg, Sassenheim, Schermerhorn, Scherpenzeel, Silvolde, Utrecht/Vleuten/De Meern, Velserbroek en Wassenaar; archief van A.C. Wiersma-Rissselada.
List / Plaatsingslijst

Jaarverslagen en jaarboekjes

1-9
Jaarverslagen over juli 1931-juni 1940. 1931-1940.. 9 delen.
NB. Eerste jaarverslag ontbreekt.
1
1931/1932..
2
1932/1933..
3
1933/1934..
4
1934/1935..
5
1935/1936..
6
1936/1937..
7
1937/1938..
8
1938/1939..
9
1939/1940..
10-34
Jaarboekjes over juni 1945-1975. 1946-1976.. 25 delen.
10
juni 1945-1946. Stukken uitgeknipt..
11
1947..
12
1948..
13
1949..
14
1950..
15
1951..
16
1952..
17
1953-1954..
18
1955..
19
1956..
20
1957..
21
1958..
22
1959..
23
1960..
24
1961..
25
1962..
26
1963..
27
1964..
28
1965..
29
1966..
30
1967..
31
1968..
32
1969-1970..
33
1971-1973..
34
1973-1975..
35
Niet gepubliceerd 'Jaarverslag over 1969 en iets over 1970' en 'Jaarverslag agrarisch sociaal voorlichtster'. 1970.. 2 stukken.
36
Jaarverslag landelijk werk over 1981. 1982.. 1 stuk.
37
Jaarverslag over 1990. 1991.. 1 stuk.

Algemene vergadering

38
Notulen van de oprichtingsvergadering 14 oktober 1930 en van de algemene vergaderingen 1931-28 mei 1941. 1930-1941.. 1 deel .
39
Agenda's, bijlagen en knipsels betreffende algemene vergaderingen en de zogenoemde tweedaagse bijeenkomsten. Met foto's 1931-1932 en1939. 1930-1935, 1938-1939, 1941.. 1 omslag.
NB. De foto's zijn gedigitaliseerd en beschreven in de fotodatabase.
40
Notulen van Algemene Vergaderingen. oktober 1945-mei 1950.. 1 omslag.
41
Verslag van de Algemene Najaarsvergadering. 28 oktober 1958.. 1 stuk.
42
Verslagen van de Algemene Vergadering van 1968. 1969.. 2 stukken.
43
Verslagen van de Algemene Vergadering van 1972. 1972.. 1 omslag.
44
Verslag van de Algemene Vergadering van 1973. 1973.. 1 stuk.
45
Agenda en verslagen van de Algemene Vergadering van 1974; agenda's van 1975, 1977 en 1985. 1974-1975, 1977, 1985.. 1 omslag.
46-53
Stukken betreffende de Algemene Vergadering van 1987-1994. 1987-1994. 8 omslagen.
46
1987..
47
1988..
48
1989..
49
1990..
50
1991..
51
1992..
52
1993..
53
1994..

Hoofdbestuursvergadering

54
Agenda's van en mededelingen uit het Hoofdbestuur; met lijst van uitgetreden leden, besturen en afdelingen die op 1 november 1941 bekend waren. 1934-1935, 1939-1941 en z.j... 1 omslag.
55
Notulen van Hoofd- en Dagelijks Bestuursvergaderingen. 8 mei 1931-19 november 1936.. 1 deel.
56
Verslag van de autoreis van Evers-Dijkhuizen, vice-presidente, en M.T. Boekel, secretaresse, langs hoofdbestuursleden. 11-14 juni 1945.. 1 stuk.
57
Ingeplakte verslagen van vergaderingen van het Hoofdbestuur. 31 augustus 1956-29 juli 1957.. 1 deel.
58
Ingeplakte verslagen van vergaderingen van het Hoofdbestuur. 4 september 1957-12 november 1958.. 1 deel.
59
Ingeplakte verslagen van vergaderingen van het Hoofdbestuur. 10 december 1958-12 januari 1960.. 1 deel.
60
Ingeplakte verslagen van vergaderingen van het Hoofdbestuur. 18 februari 1960-14 maart 1961.. 1 deel.
61
Ingeplakte verslagen van vergaderingen van het Hoofdbestuur. 13 april 1961-21 mei 1962.. 1 deel.
62
Ingeplakte verslagen van vergaderingen van het Hoofdbestuur. 21 mei 1962-21 mei 1963.. 1 deel.
63
Alfabetisch op onderwerp geordende besluiten uit de periode 1964-1981. Met inhoudsopgave. z.j.. 1 omslag.
64-94
Notulen van vergaderingen van het Hoofdbestuur met bijlagen. 1965-1995.. 31 omslagen.
64
1965..
65
1966..
66
1967..
67
1968..
68
1969..
69
1970..
70
1971..
71
1972..
72
1973..
73
1974..
74
1975..
75
1976..
76
1977..
77
1978..
78
1979..
79
1980..
80
1981..
81
1982..
82
1983..
83
1984..
84
1985..
85
1986..
86
1987..
87
1988..
88
1989..
89
1990..
90
1991..
91
1992..
92
1993..
93
1994..
94
1995..

Dagelijks Bestuursvergadering

95-97
Ingeplakte verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1956-1963.. 3 delen.
95
18 september 1956-27 oktober 1958..
96
11 oktober 1958-15 december 1960..
97
6 januari 1961-31 januari 1963..
98-122
Agenda's en verslagen. Met bijlagen. 1969-1993.. 25 omslagen.
98
1969..
99
1970..
100
1971..
101
1972..
102
1973..
103
1974..
104
1975..
105
1976..
106
1977..
107
1978..
108
1979..
109
1980..
110
1981..
111
1982..
112
1983..
113
1984..
114
1985..
115
1986..
116
1987..
117
1988..
118
1989..
119
1990..
120
1991..
121
1992..
122
1993..

Ingekomen en uitgegane stukken

123
Correspondentie van het Hoofdbestuur. 1930-1935, 1938-1941.. 1 omslag.
124
Rondzendbrieven van bestuursleden G. Nelemans, F.T. van der Torren-Veendorp, W. Evers-Dijkhuizen, A.C. Wiersma-Risselada, M. Visser-Bakker, J.J. Keuning-Zanstra, A.J.A. Tjeenk Willink-Meinders en W. van Dijk-van de Kamp; sommige met de aanhef 'Beste Lotgenoten' en met recepten. 1942.. 1 omslag.
125
Boek 'Finnish Marthas' (Helsinki 1949), geschenk aan de NBvP 20 augustus 1953 van de Finnish Martha Association Marttalütto. Met een beschrijving van deze organisatie. 1949, 1953.. 1 deel en 1 stuk.
126
Albumbladen met handtekeningen van leden, getiteld 'Watersnood - 1 Febr. 1953. Wij danken U voor Uw hulp! Aangeboden aan het Hoofdbestuur van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 12 mei 1954.' 1954.. 1 omslag.
127
Brief van 10 juli 1963 van W. Evers-Dijkhuizen aan W. Chardon van het provinciaal bestuur Groningen betreffende de Agrarisch Sociale Voorlichting en onderzoek naar arbeid van de gehuwde vrouw en doorslag van het antwoord van Evers-Dijkhuizen van 22 juli 1963. Met rapporten, aantekeningen en knipsels betreffende arbeid van de gehuwde vrouw. 1956, 1961-1963, 1965.. 1 omslag.
128
Ingekomen brief van W. Evers-Dijkhuizen aan het Hoofdbestuur betreffende het feit dat het volgens haar een misverstand is dat de Bond zich aanvankelijk hoofdzakelijk tot de vrouw als huisvrouw gericht zou hebben. 4 november 1965.. 1 stuk.
129
Uitnodiging van Zuid-Holland betreffende de viering van hun dertigjarig bestaan op 18 oktober. 1967.. 1 stuk.
130
Correspondentie Hoofdbestuur (dossiercode 02.241). 1971.. 1 omslag.
131
Ingekomen brief van het ministerie van Sociale Zaken betreffende de door J. Stapel-Bras voorgestelde suggesties inzake werkloosheidsbestrijding. Met het voorstel van 15 maart 1974. (dossiercode 02.241). 25 juli 1974.. 2 stukken.
132-140
Ingekomen en uitgaande stukken Hoofdbestuur (dossiercode 02.241 en A2). oktober 1977-1988.. 2 omslagen en 7 pakken.
132
1977-april 1980.. 1 omslag.
133
augustus 1980-1981..
134
1982..
135
1983. Waarschijnlijk zeer onvolledig.. 1 omslag.
136
1984. Betreft juni-december en één brief uit januari 1984..
137
1985..
138
1986..
139
1987..
140
1988. De jaren 1989 en 1990 ontbreken..
141
Berichten van de voorzitter en van commissies, Portefeuillebericht genoemd. (Dossiercode A0). 1989-16 februari 1993.. 1 pak.
142-147
Ingekomen en uitgaande stukken Hoofdbestuur (dossiercode A2). 1991-1993.. 6 pakken.
142
januari-16 september 1991..
143
september -december 1991..
144
januari-april 1992..
145
mei-december 1992..
146
januari-juni 1993..
147
juni-december 1993..
148
Berichten van de voorzitter en van commissies, Tandembericht genoemd. (Dossiercode A0). 22 februari 1993-1995.. 1 omslag.
149-151
Ingekomen en uitgaande stukken Hoofdbestuur (dossiercode A2). 1994-1995.. 3 pakken.
149
januari-mei 1994..
150
mei-december 1994..
151
1995..
152
Coördinatieberichten van directeur aan HB en staf. oktober-december 1995.. 3 stukken.

Werkplannen

153
Werkplan 1996. 1995.. 1 stuk.

(Her)oprichting, statuten en archief

154
Stukken betreffende de oprichting en de voorbereiding van daarvan, afkomstig van A.C. Wiersma-Risselada die secretaresse was van de Commissie van voorbereiding tot Oprichting van een Boerinnenbond in Nederland; de oprichtingsvergadering was op dinsdag 14 oktober 1930 te Utrecht; aansluitend was er een tweedaagse bijeenkomst op De Vonk te Noordwijkerhout. 1929-1930.. 1 omslag.
155
Brieven van J. Siebenga, secretaris van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij aan A.C. Wiersma-Risselada betreffende de op te richten bond, de statuten en het huishoudelijk reglement en de oprichtingsvergadering. 1930-1931.. 1 omslag.
156
Stukken betreffende de eerste stappen tot oprichting en stukken van organisaties in andere landen, afkomstig van Gr. G. Smit, directrice van de landbouwhuishoudschool in Enschede en inspectrice Nijverheidsonderwijs, in 1958 naar het Hoofdbestuur gezonden. 1921, 1928-1930, 1958.. 1 omslag.
157
Bevrijdingsbulletin van De Plattelandsvrouw, op nieuw onder redactie van A.C. Wiersma-Risselada, van juli en de aflevering van september waarin de 'herrijzenis' van de Bond wordt besproken. 1945.. 2 stukken.
158-160
Ontwerpen van statuten, statuten, huishoudelijke reglementen en stukken betreffende wijzigingen, 1930-1988.. 3 omslagen .
158
1930, 1932-1933, 1939 en z.j..
159
1973-1985..
160
1986-1988..
161
Uittreksel van het KB van 14 november 1932 waarbij de overlegde statuten koninklijk werden goedgekeurd; met doorslag van de begeleidende brief van de aanvraag. 1932.. 2 stukken.
162
Archiefcodes. z.j.. 1 omslag.

Organisatie(structuur) en beleid

163
Rapport over eventuele samenwerking tussen de Bond van Oudleerlingen bij het Landbouwhuishoudonderwijs en andere Plattelandsvrouwen in Friesland en de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen, opgesteld door een commissie bestaande uit N.H. Blink, I. Buis-de Visser, R. v.d. Meer-Hornstra, T. Oosterbaan en T. Pasma-Velde. 1938.. 1 stuk.
164
Stukken betreffende het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de discussie zich al dan niet aan te moeten sluiten bij het Nationaal Agrarisch Front, het aftreden van hoofdbestuurs- en andere leden en de voortzetting van de organisatie door onder anderen H.J.W. Eggink-Lovink, Landvrouwenleidster; met 5 afleveringen van De Plattelandsvrouw onder redactie van Eggink-Lovink (oktober 1941-Pasen 1942) en knipsels 1941-1942. juni 1940-augustus 1942.. 1 pak.
165
Stukken betreffende de reoganisatie naar aanleiding van adviezen van M.H. Nuysink, adjunct-secretaris Nederlands Instituut voor Efficiency. 1965.. 1 omslag.
166
'Rapport aangeboden aan het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur van de nederlandse bond van plattelandsvrouwen te 's-Gravenhage betreffende de onderwerpen I doelmatig vergaderen II effficiency van het sekretariaat III optimaal gebruik "eigen huis". 1970.. 1 stuk.
167
Struktuurvoorstel voor de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, opgesteld door de struktuurkommissie. 1971.. 1 stuk in tweevoud.
168
Beleidsplan 1981 en stuk geschiedenis van het beleid sinds 1980. 1981en z.j.. 1 omslag.
169
Doelstelling van de Bond in het Engels, Frans, Duits en Japans. 1982 en 1985.. 1 omslag.
170
Landelijk Werkboek. Hierin wordt regelgeving beschreven en geeft richtlijnen voor de technische en organisatorische kant van besturen. 1988.. 1 deel.
171
Beleidsplan 1990-1995 en 1995-2000. 1989-1995.. 1 omslag.
172
Stukken van bezuinigingswerkgroepen. 1991-1192.. 1 omslag.
173
Rapport van Marjon Krol, Organisaties van Plattelandsvrouwen in Nederland en Vlaanderen. Organisatiestruktiir en funktioneren, Arnhem; uitgave van Paulo Freire Stchting. 1995.. 1 stuk.
174
Stukken betreffende het vernieuwingsproject '2001, de NBvP over de drempel?'. 1995-1996.. 1 omslag.

Leden

175
Stukken betreffende een vragenlijst uitgezet onder de leden en een vragenlijst voor alle leden van de afdelingen in de Alblasserwaard voor een onderzoek naar NBvP en CPB. ca. 1960.. 1 omslag.
176
Samenvattend overzicht van de gegevens van de acht provinciale afdelingen waar een onderzoek naar het ledenbestand is verricht. 1967.. 1 stuk.
177
'Plattelandsvrouwen over de drempel. Een onderzoek naar de actieve deelname aan de samenleving door leden van de nederlandse bond van plattelandsvrouwen' door Jeanne Bettenhausen-Verbey en Ursula Blom. 1983.. 1 stuk.
178
Stuk 'Leden, werf leden'. 1990.. 1 stuk.
179
Blanco 'Diploma uitgereikt door de Nederlandsche Bond van Plattelandsvrouwen voor ... jaren trouwe dienst. <1946.. 1 stuk.
180
Blanco felictitatiekaart. z.j.. 1 stuk.

Financiën

181
Jaarrekening over 1931/1932 en begrotingen voor 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934 en 1941/1942. 1931-1933, 1941.. 1 omslag.
182
Jaarrekeningen over 1977, 1979 en 1980. 1978, 1980-1981.. 3 stukken.
183
Jaarrekeningen over 1981, 1982 en 1983. 1982-1984.. 3 stukken.
184
Jaarrekeningen over 1985-1988. 1986-1989.. 3 stukken.
185
Overzicht van uitgaven gedaan bij pension 't Schuttershof te Vlissingen voor thee. <1946.. 1 stuk.
186-196
Verslagen van de penningmeesteressendag, begrotingen, financiële verslagen en financiële correspondentie. 1980-1986, 1991-1994.. 11 omslagen.
186
1980..
187
1981..
188
1982..
189
1983..
190
1984..
191
1985..
192
1986..
193
1991..
194
1992..
195
1993..
196
1994..
197
Stukken betreffende het onderzoek van van M.I.M. Huisman 'Geldstromen. Een onderzoek naar de afstemming tussen financiële middelen en activiteiten'. 1985.. 1 omslag.
198
Stukken van de begeleidingsgroep financiën. 1989-1992.. 1 omslag.

Subsidies

NB. Zie ook de rubrieken Financiën en Kadervorming en -training)
199
Correspondentie met het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). 1972-1978.. 1 pak.
200
Correspondentie met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuut (WVC). 1984-1992.. 1 omslag.
201-206
Correspondentie met diverse subsidiegevers. 1986-1993.. 6 omslagen.
201
1986-1988..
202
1989..
203
1990..
204
1991..
205
1992..
206
1993..

Huisvesting

207
Vestigingsvergunning van de Kamer van Koophandel om het perceel Z.O. Buitensingel 234A te Den Haag als kantoorruimte te mogen gebruiken, met begeleidende brief van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité. maart 1949.. 2 stukken.
208
Stukken betreffende de aankoop van een pand in Den Haag, uiteindelijk Nassaustraat 63. 1957-1959, 1962, 1964-1965, 1967 en 1969.. 1 omslag.

Jubilea

Tien jaar.
209
Stukken betreffende het tienjarig bestaan. 1940.. 1 omslag.

Twintig jaar.
210
Feestprogramma en gastenboek van de viering van het twintigjarig bestaan op 24 oktober 1950. 1950.. 1 omslag.

Vijfentwintig jaar.
211
Ingeplakte en losse stukken betreffende de viering van het zilveren jubileum op 14 oktober 1955 in de Houtrusthallen in Den Haag; koningin Juliana werd beschermvrouwe en woonde een deel van het programma bij; met merklap. 1930-1955.. 1 pak.

Dertig jaar.
212
Stukken betreffende de viering van het dertigjarig bestaan op13 september 1960 in hotel Krasnapolsky in Amsterdam. 1960..

Veertig jaar.
213
Stukken betreffende de viering van het veertigjarig bestaan op 14 oktober 1970 in de Jaarbeurs te Utrecht. 1970.. 1 omslag.

Vijftig jaar.
214-219
Stukken betreffende de organisatie en viering van het gouden jubileum op 14 en 15 oktober 1980 in de Flevohof. 1976-1981.. 6 omslagen.
220
Plakboek met stukken, knipsels en foto's betreffende het vijftigjarig bestaan.1978-1980.. 1 pak.

Zestig jaar.
221-228
Stukken betreffende de organisatie en viering van het zestigjarig bestaan met als motto 'De vrouwenhand in het platteland': een studiedag 'Vrouwenhand in derde wereldland' op 3 mei 1990, een tentoonstelling 'De vrouwenhand in het platteland' 9-11 mei 1990, algemene vergadering op 9 oktober 1990 en een festival op 15 november 1990. 1988-1991.. 8 omslagen.
229
Plakboek en fotoalbum betreffende de activiteiten van de viering van het zestigjarig bestaan. 1990.. 1 deel groot formaat.

Kadervorming en -training

NB. Zie ook de rubriek Cursussen.
230
Ingekomen brieven bij het HB betreffende de kaderdagen 7 en 8 september (dossiercode 02.241). 1970.. 2 stukken.
231
Stukken betreffende kadertraining van nieuwe provinciaal bestuursleden. 1973-1978.. 1 pak.
232
Werkstuk van Tineke Piet-Koelemeij 'Kadervorming en kadertraining binnen de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen'. juni 1977.. 1 stuk.
233-234
Stukken betreffende provinciale kaderoverleg. 1979-1995.. 2 omslagen.
233
1979-1984..
234
1985-1995..
235-238
Stukken betreffende subsidieaanvragen kadervorming. 1979-1987.. 4 omslagen.
235
1979-1982..
236
1983-1984..
237
1985..
238
1986-1987..
239
Informatiepakket 'De wereldvrede. Wat kunnen vrouwen er voor doen', samengesteld op verzoek van het Provinciaal Bestuur Noord-Holland voor de najaarskaderdagen voor afdelingsbesturen in 1984. Kopie. ca. 1984.. 1 stuk.
240
Rapport 'Enquête vrouwenkadercursussen 1977-1984', uitgave van de Landelijke Begeleidingscommissie Vrouwenkaderwerk. 1985.. 1 stuk.
241
Rapport 'De oprichting van een kaderschool voor vrouwen binnen de Nederlandse Bond van Plattelendsvrouwen 1979-1987'. 1987.. 1 stuk.
242
Stukken van de Commissie Kadervorming. 1993-1995.. 1 pak.
243
Rapport 'Landelijke kadercursussen en studiedagen 1995', een overzicht van de landelijke kadercursussen en studiedagen 1995. 1994.. 1 stuk.

Cursussen en handleidingen

244
Leidraad en handleidingen voor besturen, cursusleidsters en werken in afdelingen. ca. 1960, 1974, 1977 en 1984.. 1 omslag.
245
Stukken betreffende een bondscursus in Gosbar van 27 oktober tot 1 november 1969. Duits en Nederlands. 1969.. 1 omslag.
246
Evaluatie 'kursus bestuursleden'. 1970.. 1 stuk.
247
Samenvatting van de evaluatie van de cursussen politieke scholing, samen met de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen. 1973.. 1 stuk.
248
Handleidingen voor discussieleidsters. 1974, 1976, 1978, 1981, 1983-1984 en 1986.. 1 pak.
249
Verslagen cursussen ontwikkelingsamenwerking; met spel. 1980, 1983-1986.. 1 omslag.
250
Stukken betreffende de cursus 'sturen voor besturen'. 1983-1987.. 1 omslag.
251
Stukken betreffende studie-, kader- en traininsdagendagen voor discussieleidsters. 1984-1987, 1989-1992.. 1 omslag.
252
Stukken betreffende de cursus 'Plooien en ontplooien'. 1985-1989.. 1 omslag.
253
Verslag van de cursus 'vrouw en voedsel'. 1988.. 1 omslag.
254
Handleiding voor de cursusleidsters 'Meeleven-Meebesluiten'. [1989].. 1 stuk.
255-257
Stukken betreffende bondscursussen. 1993-1995.. 3 omslagen.
255
1993..
256
1994..
257
1995..

Consulentes

258
Stuk 'Werkwijze consulenten'. z.j.. 1 stuk.
259-265
Stukken betreffende de werkzaamheden van de 'Konsulente Landelijk' (dossiercode 1.82 en A12). 1977-1994.. 7 omslagen.
259
1977..
260
1978..
261
1979..
262
1988-1989..
263
1990-1991..
264
1992-1993..
265
1994..
266
Werkplannen en -verslagen van consulenten samenlevingsopbouw (dossiercode 1.82). 1975-1976.. 1 omslag.
267
Stukken betreffende beroepskrachten en consulenten samenlevingsopbouw (dossiercode 1.82). 1974-1979.. 1 omslag.
268
Stukken betreffende consulenten samenlevingsopbouw (dossiercode 1.82 en A11). 1976-1980.. 1 omslag.
269
Stukken betreffende consulenten samenlevingsopbouw (dossiercode 1.82 en A11). 1980-1986.. 1 omslag.
270-274
Stukken betreffende 'Konsulentes Provinciaal' (dossiercode A11). 1981-1987.. 5 omslagen.
270
1981..
271
1982..
272
1983..
273
1984-1985..
274
1986-1987..
275-280
Werkplannen en - verslagen van provinciale consulenten. Per provincie. 1976-1980, 1982, 1988.. 6 omslagen.
275
Drenthe. 1977-1980..
276
Friesland. 1977-1980..
277
Gelderland. 1976-1980..
278
Noord-Holland. 1977-1980..
279
Overijssel. 1977-1979..
280
Zuid-Holland. 1976-1980, 1982, 1988..

Bondsreizen

281
Stukken betreffende gehouden Bondsreizen. 1982-1993.. 1 pak.

Talentenbank

282
Stukken betreffende opname in en functioneren van de Talentenbank. 1992.. 1 omslag.

Tentoonstellingen

283
Foto's met bijschriften van de tentoonstelling 'Het sterke geslacht' in samenwerking met het Museon; deze tentoonstelling was de start van het meerjarige project 'Plattelandsvrouwen en de Derde Wereld'. 1989-1991.. 1 omslag.
NB. Zie voor het project inv.nrs 309-311.
284
Stukken betreffende de bondstentoonstelling 'De vrouwenhand in het platteland' 9-11 mei 1990 in de Prins Bernardhoeve Zuidlaren; met voorstel voor de volgende bondstentoonstelling in 1995. 1988-1990.. 1 pak.

Leeskring

285
Boekenlijsten. 1975 en z.j... 2 stukken.

Eenmalige activiteiten

286
Certificaat van deelname aan de aanplanting van 10 bomen in een woud in de omgeving van Jerusalem. 23 april 1958.. 1 stuk.
287
Verslag van een serie studiebijeenkomsten gehouden in Deventer in het winterseizoen 1967-1968 'Wij in de wereld van nu en morgen'. 1968.. 1 stuk.
288
Uitgegane uitnodiging voor de opening van de beurs 'Plattelandsvrouw-Ahoy' op maandag 6 mei 1968. 1968.. 1 stuk.
289
Stukken betreffende deelname aan de Emancipade 20 mei-8 juni 1975. 1975.. 1 pak.
290
Programma en samenvatting van de inleidingen van de conferentie '100 jaar .... landbouwonderwijs landbouwonderzoek landbouwvoorlichting van 19 november 1976 te Zuidlaren. 1976.. 1 stuk.
291-294
Stukken betreffende de Bondsmanifestatie 'Werk in Uitvoering' gehouden van 2-5 juni 1987 in de Reehorst te Ede. Met foto's, 3 foto's zijn gedigitaliseerd. 1985-1987.. 3 pakken en 1 omslag.
295
Stukken betreffende de studiedag '50+ vrouwen geven richting aan hun leven' 29 oktober 1992. 1992.. 1 omslag.
296-302
Stukken betreffende deelname aan de vierde VN Wereldvrouwenconferentie te Peking / Beijing en Huairou. 1994-1995. 4 omslagen en 3 pakken.

Projecten

303
Stukken betreffende het project ontwikkelingssamenwerking. 1971-1973.. 1 omslag.
304
Eindverslag van het project 'Methodiek-ontwikkeling behoeftenpeiling'. [1974].. 1 stuk.
305-308
Stukken betreffende het project 'Herwaardering van Arbeid'. 1984-1988.. 4 omslagen.
309-311
Stukken betreffende het project 'Plattelandsvrouwen en de Derde Wereld', waarvan de start de tentoonstelling 'Het sterke geslacht' in 1988 was en het slot de eindmanifestatie op 26 november 1992 te Utrecht. 1989-1992.. 3 omslagen.
NB. Zie voor de tentoonstelling inv.nr 283; zie ook de inv.nrs 221-229.
312-314
Stukken betreffende het project 'Kritisch consumeren, duurzaam produceren'. 1993-1995.. 3 omslagen.
NB. Zie ook de stukken van de commissie maatschappelijk veld inv.nrs 382-389.

Het Maandblad

315
Correspondentie tussen mej. Veenbaas en A.C. Wiersma-Risselada betreffende een artikel over woningindeling en - inrichting in de Wieringmeer; in 1934 was de Commissie Wieringermeerpolder opgericht. 1937.. 3 stukken.
316
Correspondentie betreffende kooktoestellen voor een artikel, opgenomen in het augustusnummer. 1937.. 1 omslag.
317
Correspondentie betreffende sokken voor een artikel. 1937-1938.. 1 omslag.
318
Afleveringen van het maandblad: jaargang 1 1940/1941 nrs 2-4, 10-12; jaargang 2 1941 nrs 1-3; jaargang 4 1946 nrs 1, 3, 5, 7-10 en stuk 'Critieken over de "Plattelandsvrouw"' z.j. 1940-1941, 1946 en z.j... 1 omslag.
319
Inzendingen van een prijsvraag over de slacht. 1941.. 1 omslag.
320
Inzendingen van lezeressen op de vraag hoe huisvrouwen hun dag indelen. 1954-1956.. 1 omslag.
321
Circulaire betreffende het tekort aan abonnees. z.j.. 1 stuk.
322-324
Stukken van de redactie. 1987-1991.. 3 omslagen.
322
1990..
323
1991..
324
1992-1993..

Publiciteit, voorlichting en informatie over de NBvP

325
Folders en teksten over de geschiedenis. 1937, 1964-1998.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 359.
326
Informatie over de NBvP voor het buitenland (Engels en Duits), stukken betreffende het geven van voorlichting en een overzicht van radiopraatjes bij de AVRO gedurende periode 1956-1969. 1965-1971.. 1 omslag.
327
Concept-tekst van een interview met de NBvP voor de Mannenkrant, gehouden door Joost Heinsius. 25 oktober 1989.. 1 stuk.
328-331
Stukken van de beleidsmedewerker PR en voorlichting Berber de Haan (code A22): correspondentie, persberichten, knipsels. 1992-1995.. 4 pakken.
328
1992..
329
1993..
330
1994..
331
1995..
332-341
Knipsels betreffende de NBvP. 1931-1995.. 8 omslagen, 1 pak en1 deel.
332
1931-1966 en z.j..
333
1957-1963. Ingeplakt.. 1 deel.
334
1964-1970. Opgeplakt..
335
1978-1987..
336
1990..
337
1991..
338
1992-1993.. 1 pak.
339
1994..
340
1994-1995. Met inhoudsopgave..
341
1995..
342
'Een halve eeuw educatief vrouwenwerk', scriptie over het vormings- en ontwikkelingswerk van de NBvP door G. Amoureus-Mulder; ook aanwezig in de bibliotheek. 1980.. 1 deel.
343
Doctoraalscriptie van M.H. van Slochteren 'De Drentse Boerinnenbond en de reaktie op de Duitse bezetter'; ook aanwezig in de bibliotheek. 1989.. 1 deel.

Teksten van en/of uitgegeven door de NBvP

NB. Publicaties zijn ook te vinden bij de onderwerpen en in de bibliotheek van Aletta.
344
'Maatregelen te nemen tot Bevordering van het Schoonheidsgevoelen', geschreven door A.C. Wiersma-Risselada als secretaresse van de voorbereidingscommissie Nederlandsche Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen; lezing gehouden op het IVe Congrès International pour l'Embellisement de la Vie rurale te Luik in 1930. 1930.. 1 deel.
345
Teksten van liederen (onder andere het Bondslied) en zangbundels. ca. 1930-1950.. 1 omslag.
346
'Rationalization of housekeeping on the farm' (Londen 1935), geschreven door A.C. Wiersma-Risselada als secretary of the Netherlands League of Country Women and Farmers' Wives Holland, International Congress for Scientific Management, Londen 1935. In tweevoud. 1935.. 1 deel.
347
'De taak der vrouw op het platteland', geschreven door A.C. Wiersma-Risselada, tekst van een lezing gehouden voor de VPRO. Nummer 1 van Nieuwe Geluiden, een reeks van geschriften uitgegeven door de Nederlandsche Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. In tweevoud. ca. 1935.. 1 deel.
348
'Bewaren voor tijden van schaarste. Doe het goed!', uitgave van de Nederlandsche Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. ca. 1935.. 1 deel.
349
'Hoe worden we een goed Lid van onze Bond? Twaalf hoofdstukjes om gezamenlijk te lezen', geschreven door H. van der Heide. Nummer 2 van Nieuwe Geluiden, een reeks van geschriften uitgegeven door de Nederlandsche Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. [1940].. 1 deel.
350
Typoscript 'De boerin in oorlogstijd'. Doorslag. ca. 1942.. 1 omslag.
351
'Nieuwjaarswens1947', op rijm gezet en samengesteld door H. Plenter, uit te spreken door Thomasvaër en Pieternel. [1946].. 1 deel.
352
'Het aandeel der vrouw bij de wederopbouw boerderijen', geschreven door A.C. Wiersma-Risselada. [1947].. 1 deel.
353
'"Zo helpt de een de ander". Samenspraak door C. van der Molen te Koudekerk (Z.H.)'. ca 1950.. 1 deel.
354
'Ik kan het al zelf! Patronenblad'. ca. 1950.. 1 deel.
355
'Geloof en Bijgeloof voor 100 jaar. Eenvoudig kerstspel in twee gedeelten door Mej. G. Clewits te Roden'. ca. 1950.. 1 deel .
356
'Voortborduren aan grootmoeders handwerk' door Maria van Hemert. ca 1950.. 1 stuk.
357
'Het bloemenvrouwtje. Toneelstukje in twee bedrijven voor 5 personen en een babypop' door H. Guépin-van Houten. ca. 1950.. 1 deel.
358
'Waterleiding in onze woning en boerderij', samengesteld door J. Brink. ca. 1950.. 1 deel.
359
Typoscript 'Iets over het werk van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen' door S.C. van Altena. 1951.. 1 deel.
360
'Voorlichting bij beroepskeuze en beroepenvoorlichting op het platteland', een uitgave van het Convent der algemene plattelandsorganisaties waarvan de NBvP deel uitmaakte. 1956.. 1 deel.

Commissies en werkgroepen

Algemeen.
361
Richtlijnen voor commissiewerk. 1957, 1967.. 2 stukken.
362
Plannen en begrotingen voor 1961-1963. 1960-1962.. 1 omslag.

Agrarisch Werk.
363
Stukken betreffende de 'landelijk functionaresse' en de subsidieregeling voor de agrarisch sociale voorlichting. 1967.. 1 omslag.
364
Vergaderstukken van de Commissie Agrarisch Werk. 1994-1995.. 1 pak.

Buitenlandse vrouwen en wij.
365
Map 'Buitenlandse vrouw, wat weet ik van jou?' 1982, supplement 1984 en verslag van het bezoek aan de conferentie Adult- education in a multi-ethnic society' 9-13 juni 1986. 1982, 1984 en 1986.. 1 omslag.
366
Stukken van de Commissie 'Buitenlandse vrouwen en wij'. 1984-1992.. 1 pak.

Cultuur.
367
Stukken van de commissie vrouwenstreken en de commissie cultuur; in1993 ging de landelijke commissie vrouwenstreken op in de landelijke culturele commissie. 1984-1995.. 1 pak.

Handwerken.
368
Haakpatronen voor 'Visscherskatoen "Bruinvisch"'. 1965.. 1 omslag.
369
Werkmap Handwerken voor commissieleden, cursusleidsters en voorwerksters, samengesteld in opdracht van de landelijke commissie handwerken. 1986.. 1 omslag.
370-374
Stukken van de landelijke handwerkcommissie. 1967-1969, 1988-1995.. 5 omslagen.
370
1967-1969, 1988..
371
1989..
372
1990..
373
1991-1992..
374
1993-1995..

Internationaal.
375
Stukken van de commissie ontwikkelingssamenwerking. 1982-1987.. 1 omslag.
376-377
Stukken van de internationale commissie en de werkgroep/overleggroep/commissie Internationale Vrouwenbelangen. 1965, 1968, 1990-1994.. 1 pak en 1 omslag.
376
1965, 1968, 1990-1991. 1 pak.
377
1992-1994..
378
Watermap, samengesteld door de werkgroep water van de landelijke internationale commissie. 1984.. 1 omslag.
379
Map 'Ontwikkelingssamenwerking spelenderwijs', samengesteld door de landelijke internationale commissie. Kopie. 1986.. 1 omslag.
380
Informatiemap over de ACWW, samengesteld door de internationale commissie. 1988.. 1 omslag.

Kleding.
381
Stukken van de kledingcommissie. 1957.. 1 omslag.

Maatschappelijk veld.
382
Taken van de commissie maatschappelijk veld. ca. 1994.. 1 stuk.
383-389
Stukken van de commissie maatschappelijk veld. 1993-1995.. 7 omslagen.
383
1993..
384
1994..
385-389
1995. 5 omslagen.

Tuin.
390
Stukken betreffende tuinclubs en ecologisch tuinieren. 1994-1999.. 1 omslag.

Vrouw.
391
'Bevrijd beleid in de Bond', reacties op de nota 'Beleid bevrijdt' gebundeld door de commissie Vrouw . 1975.. 1 stuk.
392
Nieuwsbrief XVII van de landelijke commissie Vrouw. februari 1989.. 1 stuk.

Zang.
393
Stukken van de zangcommissie en de werkgroep koorzang (1 april 1993 opgeheven). 1966-1967, 1985-1993.. 1 omslag.

Afdelingen

NB. Het onderscheid tussen plaatselijke en provinciale afdelingen was niet altijd goed te maken; er is zoveel mogelijk geprobeerd stukken met informatie over plaatselijke of provinciale afdelingen bij elkaar te plaatsen.
Algemeen.
394
Publicatie 'Helpt mee naar uw vermogen. Een aantal raadgevingen voor allen die deelnemen aan het werk van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen', samengesteld door M.T. Boekel. In tweevoud. < 1947.. 1 deel.
395
Lijsten van provinciale en afdelingssecretaressen. 1960-1963, 1967, 1969-1970 en 1973.. 9 delen.
396
'Leidraad voor Besturen' en stukken betreffende deze leidraad. ca. 1967-1972.. 1 omslag.
397
Notities en gegevens bij de rijksbijdrageregeling V&O-werk voor volwassenen ter ondersteuning van het beleid in provincies en afdelingen. 1978.. 1 omslag.
398
'Zicht op het afdelingswerk'. 1991.. 1 stuk.

Plaatselijke afdelingen.
399
Publicatie 'Wat zullen wij eens doen? Ideeën-revue voor Ondernemende Besturen. ca. 1950.. 1 deel.
400
'Handleiding voor het vormen van nieuwe afdelingen' en 'Het Basis Jaarprogramma'. 1952 en z.j.. 2 stukken.
401
Kerstmap voor de kerstviering van afdelingen. 1967.. 1 omslag.
402
'Werken in de afdeling'. 1974 en 1977.. 2 stukken.
403
'De koek wordt verdeeld: hoe krijg ik meer dan kruimels?': ervaringen van afdelingen met het gemeentelijk welzijnsbeleid. 1981.. 2 stukken.
404
'Werkboek voor de afdelingen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. 1983.. 1 stuk.
405
Stukken betreffende de enquête gehouden onder de afdelingsbesturen over het beleid 1995-2000. 1994-1995.. 1 omslag.
406-412
Correspondentie met plaatselijke afdelingen. 1985-1995.. 5 omslagen, 2 pakken.
406
1985-1987. 1 pak.
407
1988..
408
1989..
409
1990..
410
1991-1993..
411
1994..
412
1995. 1 pak.
413-436
Gegevens over activiteiten en ingevulde jaarverslagformulieren van plaatselijke afdelingen in een bepaald jaar; het jaartal betreft hier het jaar waarin de activiteiten plaatsvonden. 1982-1995.. 24 omslagen.
413
1982..
414
1983..
415
1984..
416
1985..
417
1986..
418
1987..
419
1988..
420
1989..
421
1990..
422
1991..
423
1992..
424
1993..
425
1994..
426
Afdelingen in Drenthe. 1995..
427
Afdelingen in Flevoland. 1995..
428
Afdelingen in Friesland. 1995..
429
Afdelingen in Gelderland. 1995..
430
Afdelingen in Groningen. 1995..
431
Afdelingen in Noord-Brabant. 1995..
432
Afdelingen in Noord-Holland. 1995..
433
Afdelingen in Overijssel. 1995..
434
Afdelingen in Utrecht. 1995..
435
Afdelingen in Zeeland. 1995..
436
Afdelingen in Zuid-Holland. 1995..
437-439
Bestuursoverzichten van afdelingen, per provincie geordend. 1991.. 3 omslagen.
437
Drenthe, Flevoland, Friesland en Gelderland..
438
Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland..
439
Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland..

Provinciale afdelingen.
440-452
Stukken betreffende het presidentenoverleg, het overleg tussen Hoofd- en Provinciaal Bestuur, en correspondentie tussen Hoofd- en Provinciale Besturen. 1962-1995.. 13 omslagen.
440
1962-1974..
441
1979-1984..
442
1985..
443
1986..
444
1987..
445
1988..
446
1989. Met foto's van de Presidentendag op 8 november 1989?.
447
1990..
448
1991..
449
1992..
450
1993..
451
1994..
452
1995..
453
Stukken betreffende ondersteuning door het HB. 1995-1996.. 1 omslag.
454-470
Gegevens over activiteiten van provinciale afdelingen in een bepaald jaar; het jaartal betreft hier het jaar waarin de activiteiten plaatsvonden. 1939-1996.. 17 omslagen.
NB. Zie ook inv.nrs 440-452; aankondigingen van activiteiten zitten ook bij de ingekomen post.
454
1937-1979..
455
1980..
456
1981. Alleen Overijssel en Friesland..
457
1983..
458
1984..
459
1985..
460
1986..
461
1987..
462
1988..
463
1989..
464
1990..
465
1991..
466
1992..
467
1993..
468
1994..
469
1995..
470
1996. Alleen jaarverslagen van Drenthe, Flevoland, Friesland en Overijssel.

Contacten met en vertegenwoordiging in andere organisaties

Algemeen.
471
Stukken betreffende het overleg van vertegenwoordigsters van de Bond in andere organisaties. 1988-1994.. 1 omslag.

Associated Country Women of the World (ACWW).
472
Tekst van de toespraken van Wiersma-Risselada op het congres in Stockholm. Engels. 1933.. 2 stukken.
473
Stukken betreffende het vijfde congres van de ACWW, gehouden in het concertgebouw te Amsterdam 8-13 september 1947; met teksten van lezingen gehouden bij de opening van het Congress of the Associated Country Women of the World op 8 september 1947 door mw Evers-Dijkhuizen, ms Watt en minister Mansholt en met foto en plakboek "wat kunnen de vrouwen doen voor de wereldvrede?", 2 pagina's hieruit zijn gedigitaliseerd. 1947.. 1 pak.
474
Folders en publicaties van en knipsels betreffende de ACWW. 1953-1989.. 1 omslag.
475
'A.C.W.W. Display Kit': map met informatie betreffende Nederland. Met inhoudsopgave. 1963-1964.. 1 omslag.
476
'Pictorial ACWW History'. na 1974.. 1 deel groot formaat.
NB. Ook aanwezig in de bibliotheek.
477
Stukken betreffende de European Area Conference of the ACWW, gehouden van 17-20 september 1982 te Oegsgeest. 1982.. 1 omslag.
478
Stukken betreffende het 20e congres van de ACWW, 20th triennial conference, gehouden in 1992 in Nederland. 1985, 1992-1995.. 1 omslag.
479-482
Correspondentie met en verslagen van de ACWW. 1992-1995.. 4 omslagen.
479
1992..
480
1993..
481
1994..
482
1995..

Overheid.
483
Correspondentie met ministeries. 1984-1995.. 1 pak.
484
Correspondentie met Eerste en Tweede Kamer. 1984-1995.. 1 omslag.
499
Andere overheden. 1986, 1991-1993.. 1 omslag.

Overige A-Z.
485
Associatie voor Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. 1990-1995.. 1 omslag.
486
Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB). 1985-1995. 1 omslag.
487
Contactgroep Biotechnologie en Samenleving. 1989-1995.. 1 omslag.
488
COPA (de overkoepelende organisatie van de landbouworganisaties in de EU), CEA (ook van buiten de EU) en CEPFAR (European Training and Development Centre for Farming and Rural Life). 1960, 1981, 1986-1994.. 1 pak.
489
Eco-operation. 1993-1994.. 1 omslag.
490
Emancipatieraad. 1985-1993.. 1 omslag.
491
Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland (KPN). 1984-1995.. 1 omslag.
492
Koninklijk Huis. 1980-1995.. 1 omslag.
493
Koninklijk Nederlands Landbouw Comité. 1969, 1985-1995.. 1 omslag.
494
Landbouwschap. 1985-1992.. 1 pak.
495
Landelijke Organisatie voor de Kankerbestrijding, verslag van gesprek 22 juni 1966 betreffende de mogelijkheden op het gebied van voorlichting en de mogelijkheden van een bevolkingsonderzoek op kanker. 1966.. 1 stuk.
496
Schrift met opschrift 'L en M', waarschijnlijk Nationale Bond Landbouw en Maatschappij, opgericht in 1933: verslagen van drie besprekingen. 1939.. 1 deel.
497
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 1991-1993.. 1 omslag.
498
Nederlandse Vrouwen Comité. 1965.. 1 stuk.
500
PSC Landelijke Politieke Scholingscursus. 1985-1995. 1 omslag.
501
LTO Nederland, Federatie van Land- en Tuinbouworganisaties. 1995. 2 stukken.

Beeld- en geluidsmateriaal

502
Zwart wit foto's, geschonken door A.C. Wiersma-Risselada in 1979. ca. 1930-1950.. 1 omslag.
503
Zwart wit foto's. 1929-ca 1970.. 1 omslag.
504
Kleurenfoto's van het afscheid van Gré Bravenboer op 22 oktober 1985, kleurenfoto's Soedan z.j., studiecentrum Swaziland 1988 en geitenproject Korea 1989. 1985, 1988-1989 en z.j... 1 omslag.
505
Theelepel met logo. Gefotografeerd. z.j.. 1 stuk.
506
Videoband 'Gezichten van een plattelandsvrouw', Museon Beeld & Geluid, VHS, 41 minuten. 1980.. 1 stuk.
507
Videoband 'Alle kruimels is brood. Dubbelportret van twee generatie boeren, VHS PAL, 38 minuten; gemaakt in opdracht van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en het Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen, productie en regie Ati Dijckmeester. [1996].. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr 525.
508-515
Films, in 2011 overgezet op DVD zie inv.nrs 516-524. 1947 en z.j.. 8 spoelen.
508
Opschrift 'Congres I': zwart wit, 22 minuten, geen geluid, congres van de Associated Country Women of the World (ACWW) Amsterdam 1947, opening in het Concertgebouw te Amsterdam, congres in Krasnapolsky, minister van landbouw Mansholt, samenkomst in de Apollohal, prinses Juliana, handwerktentoonstelling in Krasnapolsky, mrs Watt neemt afscheid als presidente. 1947..
509
Opschrift 'Congres II': vervolg van film 509, excursies naar Volendam en Marken, Oranjesluizen, het IJ, Airborne Museum Oosterbeek, Hilversum, Yrseke, Alkmaar, Groningen, Franker en de Afsluitdijk. 1947..
510
Opschrift 'A.C.W.W. I': idem als inv.nr 508. 1947..
511
Opschrift 'A.C.W.W. II': idem als inv.nr 509. 1947..
512
Zwart wit, geen geluid, regie, opnamen en montage W. Beets jr. Amsterdam; inleiding "Waar wij wonen en werken": beelden van werken op een boerderij; lessen op en landbouwhuishoudschool, wassen, strijken, koken, naaien, werkeen in de tuin, bijenteelt en kleuterverzorging, volksdansen (film 8). ca. 1950..
513
Zwart wit, geen geluid, beelden van landbouwhuishoudscholen in Appingedam, Slochteren, Veendam, Drachten, Steenwijk, Emmen, Nieuw-Dordrecht, Lonneker, Borculo en Zetten (film 9). ca. 1950..
514
Zwart wit, geen geluid; beelden van graanverwerking 'Opnamen van de Coöp. Aankoopvereeniging "Centraal Bureau uit het Nederlandsch Land-bouw Comité"; beelden van Th. Mansholt en de opleidingsschool voor landbouwhuishoudleraressen, bezoek van de Bond aan Nieuw Rollecate '(film 10). z.j..
515
Heel kort beeld van een EHBO les (film 11); beelden van landbouwhuishoudscholen Lierop, Alkmaar, Linschoten, Zierikzee (bezoek van de Bond), Terschelling, Posterholt en Poeldijk (film 12). z.j..
516-524
DVD's waarop het gedigitaliseerde beeld van inv.nrs 508-515 is gezet. 1947 en z.j.. 9 stukken.
516
Beeld van inv.nr 508 (film 4)..
517
Beeld van inv.nr 509 (film 5)..
518
Beeld van inv.nr 510 (film 6)..
519
Beeld van inv.nr 511 (film 7)..
520
Beeld van inv.nr 512 (film 8)..
521
Beeld van inv.nr 513 (film 9)..
522
Beeld van inv.nr 514 (film 10)..
523
Beeld van inv.nr 515 (film 11)..
524
Beeld van inv.nr 515 (film 12)..
525
Geluidsbanden van bijeenkomsten Jaarbeurs Utrecht 27 mei 1982 (2 bandjes), 9 oktober 1990 (2 bandjes), 28 mei 1991 (3 bandjes), 26 mei 1992 (3 bandjes), 26 mei 1993 (3 bandjes) en 15 mei 1995 (3 bandjes); van deHB/PB bijeenkomst 2 november 1989 (3 bandjes); van een regionale conferentie 7 september 19?? (2 bandjes); tekst bij dia's 1-100 ACWW conferentie in Den Haag; diverse radio-interviews betreffende 'Alle kruimels is brood' 1996 (2 bandjes) 1982-1996.. 25 cassettebandjes in 1 doos.

Archief afdeling Aalsmeer

526
Notulen bestuursvergaderingen. 21 oktober 1974-7 april 1983.. 1 deel.
527
Notulen bestuursvergaderingen. 27 juni 1983-9 november 1987.. 1 deel.
528
Notulen bestuursvergaderingen. 30 november 1987-9 april 1996.. 1 deel.
529
Jaarverslagen over 1974-1982. 1975-1983.. 1 deel.
530
Financiële jaaroverzichten. 1978-1995.. 1 omslag.

Archief afdeling Barendrecht

531
Notulen bestuursvergaderingen. 1997-2002.. 1 deel.
532-542
Jaarverslagen, correspondentie en financiële stukken. Chronologisch geordend, niet alles per jaar volledig. 1960-2003.. 11 omslagen.
532
1960-1964..
533
1967-1968..
534
1971, 1973-1975..
535
1976-1979..
536
1980-1981..
537
1982-1983..
538
1984-1985..
539
1986-1987..
540
1988, 1990-1994..
541
1995-1997..
542
1998-2003..
543
Ingevulde formulieren voor het jaarverslag over 1956-1964, 1966-1981. 1957-1982.. 1 omslag.
544
Programmaboekjes voor 1967/1968-1973/1974, 1975/1976-1986/1987, 1990-1993, 1995-1999. 1967-1999.. 1 omslag.
545-546
Presentielijsten van vergaderingen en bijeenkomsten. 1969-1983, 1998-2002.. 2 delen.
545
1969-1983..
546
1998-2002..
547
Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur. 1979-2002.. 1 omslag.
548
Spaarbankboekje van de Spaarbank der Coöperatieve Boerenleenbank "Barendrecht". 1957-1972.. 1 deel.
549
Kasboek. 1946-1951.. 1 deel.
550
Correspondentie met de gemeente Barendrecht betreffende subsidiëring van emancipatieactiviteiten. 1980-1985.. 1 omslag.
551
Verslagen van vergaderingen van kring 6 (iedere kring is lid van het Provinciaal Bestuur). 1998-2001.. 1 omslag.
552
Verslagen van de jaarvergaderingen en van de buitengewonen ledenvergaderingen van 2000 en 2001. 2000-2001.. 1 omslag.
553
Foto's zw/w van een reisje naar Arnhem omstreeks 5 tot 7 juni 1928: 'De beklimming Pyramide 6 juni 1928' en 'Waterval Arnhem, 7 juni 1928', met namen van de personen op de foto's; niet bekend of het een club of vereniging is en zo ja, welke dan. 1928.. 2 stukken.
554
Ganzenbordspel 'Vrouw speel je mee?'. Twee versies. 1974-1975.. 1 omslag.
555
Knipsels, voornamelijk uit De Schakel. 1964-1998.. 1 omslag.

Archief afdeling Brakel

556
Jaarverslagen, correspondentie en stukken betreffende activiteiten. 1987-1992.. 1 omslag.

Archief afdeling Deurze

557-560
Notulen bestuurs- en jaarvergaderingen, jaarverslagen en stukken betreffende activiteiten. 1961-2001.. 4 delen.
557
18 januari 1961-19 oktober 1966..
558
21 november 1966-4 september 1984..
559
18 september 1984-18 januari 2000..
560
8 februari 2000-18 december 2001..

Archief afdeling Gorssel/Epse

561
Jaarverslagen, notulen van jaarvergaderingen, verslag leeskring en financiële stukken. 1977-2003.. 1 omslag.
562
Notulen bestuursvergaderingen. Opgeheven 31 december 2001. 1982-2001.. 1 pak.

Archief afdeling Haarlem

563-564
Notulenboeken vanaf de eerste bijeenkomst op 19 maart 1968, met jaarverslagen, verslagen van bijeenkomsten, excursies, zomerreisjes en jaarvergaderingen. 1968-1987.. 2 delen.
563
1968-september 1977..
564
oktober 1977-mei 1987..
565-
Notulen van bestuursvergaderingen tot en met de laatste 11 november 1998. 1974-1998.. 2 delen, 1 pak, 1 omslagen.
565
1974-april 1976.
566
augustus 1976-mei 1977..
567
maart 1976-november 1990. 1 pak.
568
1991-1998.. 1 omslag.
569
Jaarverslagen over 1978-1980, 1987-1998, ingevulde jaarverslag formulieren voor het HB over 1968-1997 en financiële verslagen over 1982-1997. 1969-1998.. 1 omslag.
570
Ledenadministratie. Alfabetisch. 1968-1998.. kaartsysteem.

Archief afdeling Heusden

571
Jaarverslagen over 1975-1999. 1976-2000.. 1 omslag.
572
Notulen bestuursvergaderingen. 1977-1999.. 1 pak.

Archief afdeling Maas en Waal

573-577
Notulen en verslagen. De afdeling is opgericht 9 maart 1950, opgeheven juni 1994. 1950-1989.. 4 delen, 1 omslag.
573
1950-1953..
574
1953-februari 1964..
575
1964-1975..
576
1978-1985..
577
1986-1989. 1 omslag.
578-583
Jaarprogramma's, verslagen van jaarvergaderingen en activiteiten, correspondentie. 1982/1983, 1986-1991.. 6 omslagen.
578
1982/1983, 1986..
579
1987..
580
1988..
581
1989. Met notulen van vergaderingen..
582
1990. Met jaarverslag over 1989..
583
1991. Met jaarverslag over 1990..
584
Presentielijsten. 11950-1986.. 4 delen.
585
Ingevulde formulieren van het HB voor het jaarverslag over 1964, 1966, 1968-1971, 1974-1993. 1965-1993.. 1 omslag.
586
Ledenlijsten. 1969-1984, 1987.. 1 omslag.
587
Jaarprogramma's en -overzichten van plaatselijke afdelingen (binnen de afdeling Maas en Waal). 1978-1981.. 1 omslag.
588
Kasboek 6 juni 1950-april 1959 en financiële jaaroverzichten 1988-1994. 1950-1959, 1989-1995.. 1 omslag.
589
Stukken betreffende subsidie van de gemeente Wijchen. 1988-1994.. 1 omslag.
590
Teksten van toneelstukjes. 1984 en z.j.. 3 stukken.
591
Ingekomen stukken van de afdeling Gelderland. 1964-1991.. 1 pak.
592
Knipsel betredende het vijfentwintig en het vijfendertig jarig bestaan. 1975, 1985.. 2 stukken.
593
Notulen van het Gemeentelijk Vrouwenoverleg te Wijchen 1985 en evaluatieverslag vrouwenwerksters 1985-1987. 1985, 1987.. 1 omslag.

Archief afdeling Oost-Brabant

594
Notulen van de oprichtingsvergadering 2 maart 1957 en presentielijst van de samenkomst op 7 mei 1957. 1957.. 2 stukken.
595
Jaarverslagen over 1957-1980, 1987-1990. 1958-1990.. 1 omslag.
596
Ingevulde jaarverslagformulieren over 1957, 1959, 1962-1996. 1958-1996.. 1 omslag.
597
Verslagen van bijeenkomsten, excursies en vergaderingen. juni 1962-juni 1972.. 1 deel.
598
Verslagen van bijeenkomsten, excursies en vergaderingen. 1965-1970.. 1 deel.
599
Notulen bestuurs- en jaarvergaderingen. oktober 1978-1988.. 1 deel.
600
Notulen bestuursvergaderingen. 1987-1989.. 1 omslag.
601
Convocaties voor bijeenkomsten en vergaderingen. 1957-1960, 1962-1976, 1978-1992.. 1 pak.
602
Ledenlijsten. 1957, 1959, 1987 en z.j.. 1 omslag.
603
Folder en programmaboekjes 1980/1981, 1987-1995. 1980-1994.. 1 omslag.
604
Ingekomen stukken van het Provinciaal Bestuur van de afdeling Noord-Brabant. 1957-1959, 1962-1969.. 1 omslag.
605-607
Notulen vergaderingen, ingekomen stukken en stukken betreffende activiteiten. Op de veertigste jaarvergadering op 26 maart 1997 werd de afdeling opgeheven. 1990-1997.. 3 pakken.
605
1990-1992..
606
1993-1994..
607
1995-1997..

Archief afdeling Oss

608
Stukken betreffende de oprichting in 1998, correspondentie en stukken betreffende activiteiten. Afdeling weer opgeheven in 1999. 1998-1999.. 1 omslag.

Archief afdeling Reeuwijk

609
Notulen van de oprichtingsvergadering 20 maart 1956 en verder vergaderingen van de afdeling, verslagen van kerstvieringen, jaarverslagen. 1956-1966.. 1 deel.
610-613
Notulen van bestuursvergaderingen. 1956-1991, 1995-1996.. 2 delen, 2 pakken.
610
4 april 1956-4 januari 1974. 1 deel.
611
4 februari 1974-4 januari 1979. 1 deel.
612
31 januari 1979-29 november 1991..
613
17 januari 1995-9 december 1996..
614-616
Notulen van bijeenkomsten, 'Notulen avonden'. 1966-1989.. 3 delen.
614
19 december 1966-1976..
615
1977-1983. Met jaarverslag over 1976..
616
1984-1989..
617
Ingevulde jaarverslagformulieren over 1957-1974. 1958-1975.. 1 omslag.
618
Tijdschrift, uitgegeven door de afdeling. 1972, 1974-1975, 1994. 4 delen.
619
Jubileumprogramma 1996, programmaoverzichten 1993-2004, jaarverslag over 1998, 2000 en 2002. 1993-2003.. 1 omslag.
620
Ledenadministratie. 1956-2003.. 1 omslag.
621
Financiële jaarverslagen over 1998-2004. 1999-2005.. 1 omslag.

Archief afdeling Rozenburg

622-627
Notulen van vergaderingen en verslagen van lezingen en kerstvieringen; oprichtingsvergadering was op 21 februari 1946. 1946-1969.. 5 delen, 1 omslag.
622
1946-4 juli 1950..
623
26 juli 1950-24 april 1957..
624
17 mei 1957-28 januari 1966..
626
1964-1979. Alleen bestuursvergaderingen..
625
1966-1969..
627
1969-1979.. 1 omslag.
628-630
Notulen en agenda's bestuursvergaderingen; laatste veragdering was op 18 augustus 1998. 1986-1998.. 3 omslag3n.
628
1 april 1986-1988..
629
1989-6 april 1992..
630
6 mei 1992-18 augustus 1998..
631
Stukken jaarvergaderingen en jaarverslagen over 1978-1997. 1979-1998.. 1 omslag.
632-633
Correspondentie. Alfabetisch. 1993-1998.. 2 omslagen.
632
april 1993-1996..
633
mei 1996-april 1998..
634
Ledenlijsten. 1967-1998.. 1 omslag.
635
Financiële jaaroverzichten en stukken betreffende subsidie van de gemeente. 1981-1998.. 1 pak.
636
Stukken betreffende de viering van het vijfentwintig, vijfenveertig- en vijftigjarig bestaan. 1986, 1991 en 1996.. 1 omslag.
637
Spandoek, geel doek met blauwe letters 'Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Rozenburg', 55 cm hoog en 290 cm lang. z.j.. 1 stuk.

Archief afdeling Sassenheim

638-643
Notulenboeken I-VI, notulen van leden- en jaarvergaderingen, jaarverslagen; opgericht 11 november 1956, opgeheven 22 april 1997. 1952-1988.. 6 delen.
638
11 november 1952-14 april 1956..
639
20 mei 1956-1959. Met verslag van de vergadering Zuid-Holland 26 april..
640
19 november 1960-12 januari 1965..
641
26 januari 1965-1970..
642
1971-1976..
643
1977-5 januari 1988..
644-646
Notulen bestuursvergaderingen. 1975-1997.. 3 delen.
644
12 februari 1975-31 januari 1985..
645
5 maart 1985-15 mei 1997..
646
1988-mei 1997. Op 6 mei 1997 was nog het jaarlijkse uitje..
647-648
Correspondentie, jaarverslagen, convocaties, programma's en financiële jaaroverzichten. 1952-1997.. 2 pakken.
647
1952, 1964-1991..
648
1992-1997..
649
Presentielijsten. 1956-1997.. 3 delen.

Archief afdeling Schermerhorn

650-651
Notulen bestuursvergaderingen; opgericht op 21 september 1959. 1993-2006.. 2 omslagen.
650
1993-2001..
651
2002-januari 2006..
652
Jaarverslagen, notulen jaarvergaderingen, correspondentie en financiële overzichten. 1981-1984, 1993-2006.. 1 omslag.
653
Nieuwsbrief en Kontaktblad. 2004-2006.. 1 omslag.
654
Ingekomen stukken van het Provinciaal bestuur Noord-Holland en het Hoofdbestuur. 2004-2006.. 1 omslag.

Archief afdeling Scherpenzeel

655-657
Notulen bestuursvergaderingen; opgericht 12 april 1941 en opgeheven 22 januari 1997. 1970-1997.. 3 delen.
655
1970-1980..
656
1981-21 maart 1995..
657
29 mei 1995-6 januari 1997..
658
Ingevulde jaarverslagformulieren over 1978-1996. 1979-1997.. 1 omslag.

Archief afdeling Silvolde

659
Notulen bestuursvergaderingen; gericht 27 mei 1946. 1986-2004.. 1 omslag.
660-666
Jaarverslagen over 1946-2004. 1947-2004.. 1 deel, 6 omslagen.
660
1946-1964..
661
1966-1971. 1 deel.
662
1972-1977..
663
1978-1982..
664
1983-1991..
665
1992-1995..
666
1996-2004..

Archief afdeling Utrecht/Vleuten-De Meern

667-675
Verslagen bestuursvergaderingen, jaarverslagen en financiële overzichten. 1979-2002.. 9 omslagen.
667
1979-1992..
668
1993..
669
1994..
670
1995..
671
1996..
672
1997..
673
1998..
674
1999..
675
2000-januari 2002.
676
Reisprogramma's en -verslagen. 1992-1998.. 1 omslag.
677
Jaarprogramma's voor 1994/1995-2001/2002. 1994-2001.. 1 omslag.

Archief afdeling Velserbroek

678
Verslagen van bestuursvergaderingen; opgericht op 6 april 1992. 1992-2002.. 1 omslag.
679
Verslagen van jaarvergaderingen, jaarverslagen en financiële overzichten. 1992-2002.. 1 omslag.
680
Correspondentie en stukken betreffende activiteiten. 1992-2002.. 1 pak.

Archief afdeling Wassenaar

681
Notulen van vergaderingen en bijeenkomsten, jaarverslagen en correspondentie; opgericht op 23 februari 1949, opgeheven 22 november 2004. 1949-1953.. 1 omslag.
682-684
Notulen bestuursvergaderingen. 1993-2004. 2 delen, 1 omslag.
682
1993-februari 1999..
683
maart 1999-2000..
684
2001-2004. 1 omslag.
685
Notulen van jaarvergaderingen. 1993-2004.. 1 omslag.
686
Jaarverslagen over 1979-2003. 1980-2004.. 1 omslag.
687
Ingevulde jaarverslagformulieren over 1975-2001. 1976-2002.. 1 omslag.
688
Financiële jaarverslagen over 1970, 1978-2003. 1971, 1979-2004.. 1 omslag.
689
Stukken betreffende vijfentwintig-, dertig- en veertigjarig bestaan en jubileumkrant 40 jaar Zuid-Holland in 1977. 1974, 1977, 1979 en 1989.. 1 omslag.

Archief A.C. (Aaltje, Aly) Wiersma-Risselada

NB. Lid van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV); kreeg in 1948 een koninklijke onderscheiding.
690
Stukken betreffende het landbouwhuishoudonderwijs, cursussen volkshogescholen. 1920, 1926, 1931, 1937-1938, 1947, 1955.. 1 omslag.
691
Knipselboek met recepten en tips voor de huisvrouw1927, 1933, 1935, 1940-1943.. 1 deel.
692
Stukken betreffende cursussen die op De Vonk werden gegeven, brieven van cursisten en correspondentie tussen Wiersma-Risselada, leidster, en Hermien van der Heide, directrice. Met ansichtkaarten en foto's van De Vonk. 1930-1943, 1947, 1955.. 1 omslag.
693
Stukken betreffende haar deelname aan het Internationale Landfrauenkonferenz Wenen 28-30 mei 1930 en het XVIIe Internationale Landbouwcongres Den Haag 16-24 juni 1937; foto van haar. 1930, 1937 en z.j.. 1 omslag.
694
Verzamelde knipsels. Knipsels betreffende de Bond bij inv.nr 332. 1930-1965.. 1 omslag.
695
Stukken betreffende de wederopbouw van boerderijen, correspondentie met A. van Wijk-Hazekamp betreffende de Landelijke commissie Wederopbouw Boerderijen en correspondentie betreffende haar artikel wederopbouw boerderijen . Zie voor het gepubliceerde artikel inv.nr 352. 1946-1947.. 1 omslag.
696
Artikelen van haar en verslagen van haar deelname aan congressen. 1947, 1950.. 1 omslag.
697
Correspondentie met Lea Wijnberg, redactrice van 'Iris. Tijdschrift voor de vrouw en haar levenskunst' betreffende artikelen van Wiersma-Risselada; met concepten van artikelen. 1947-1949.. 1 omslag.
698
Teksten van liederen, gezongen met mevrouw Grimberg op de najaarsvergadering 23 oktober 1947 van de provinciale vergadering in Lommerijk te Hilligersberg. z.j.. 1 stuk.
699
Ingekomen brief van de Bond betreffende het plan een eigen huis te kopen. 9 april 1959.. 1 stuk.
700
Archief van de Stichting Hermien van der Heide Studiefonds, opgericht in 1948 met als doel min- of onvermogende jonge vrouwen in staat te stellen cursussen te volgen aan een volkshogeschool of aanverwante inrichting; tekst van een radiorede over Hermien van der Heide, uitzending 10 januari 1948 AVRO. Hermien van der Heide (1898-23 maart 1944) was directrice van het meisjesvormingscentrum De Vonk in Noordwijkerhout en consulente van de Bond. Wiersma-Risselada was een van de samenstelsters van het boek 'Een blij geluid', uitgegeven ter nagedachtenis van Hermien van der Heide in 1947 en penningmeesteresse van de Stichting. 1948, 1951, 1955-1960.. 1 omslag.

Archief W. Evers-Dijkhuizen (1904-?)

701
Levensbeschrijving door haar schoondochter in 2005, tekst van een toespraak van de provinciale afdeling Groningen '40 jaar Mevr. W. Evers-Dijkhuizen' [1974] 10 p., en een foto genomen op 29 april 1968 ter gelegenheid van haar riddering. 1968, 1974, 2005.. 3 stukken.
702
Stukken betreffende het ACWW congres 30 mei-10 juni 1939 in Londen: handgeschreven verslag, uitnodiging receptie, knipsels, ingekomen brief van A.W. de Vries 24 september 1939. 1939.. 1 omslag.
703
Ingekomen brief van C.M. van Asch van Wijck. 8 september 1945.. 1 stuk.
704
Stukken betreffende het ACWW congres 8-13 september 1947 in Amsterdam: . 1947.. 1 omslag.
705
Album 'Namens de Emigratie Commissie van het Nederlands Vrouwen Comité aangeboden aan: Mevrouw W. Evers-Dijkhuizen 8 juni 1951-13 november 1962': teksten en foto's op blaadjes uit een klapper. 1962.. 1 stuk.
706
Album 'Opgedragen aan Mevrouw W. Evers-Dijkhuizen 1951-1968. Bij haar afscheid als voorzitster v.d. commissie van beheer der Theda-Mansholtschool te Haren, uitgaande v.d. Gron. Mij. v. Landbouw, Ned. B.v. Plattelandsvrouwen en Ned. Bond v. Huisvrouwen'1968.. 1 deel groot formaat.