/
You are not logged in

Collectie Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' 1912-1914

Identity Area

Collection IDIIAV00000166
Unitdate1912-1914
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.32 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1995
Access and UseVrij
Preferred CitationCollectie Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913', inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Voor het organiseren van de tentoonstelling werd de Vereeniging Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' opgericht op 22 mei 1912 te Amsterdam voor de duur van vijf jaar; de laatste ledenvergadering van de vereniging was in het voorjaar van 1914; initiatiefneemsters waren Mia Boissevain en Rosa Manus; doel van de vereniging was het organiseren van een tentoonstelling in 1913 waarop werken en streven van de Nederlandse vrouw zouden worden tentoongesteld en in beeld gebracht; de tentoonstelling werd gehouden op 'Meerhuyzen' aan de Amsteldijk van 2 mei tot 30 september 1913; de tentoonstelling moest een indruk geven van de veranderde positie van vrouwen in de laatste honderd jaren en van de belemmeringen die haar nog in de weg stonden om zich te kunnen uiten; het modelhuis Annette uit de afdeling Maatschappelijk Werk werd aangekocht door het Sociaal Museum te Boedapest.


Inhoud

Collectie bestaande uit: statuten, huishoudelijk reglement, verslagen, uitnodigingen, programma's, brochures, circulaires, catalogi, correspondentie van de commissie huishoudonderwijs en knipsels 1912-1914; stukken afkomstig van A. Hüdig-Löhnig: stukken betreffende de tentoonstelling algemeen en de historische commissie 1912-1913; knipselboeken 1912-1914; stukken afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau: briefwisseling van Ph. Falkenburg met de subcommissie statistiek 1912-1913; stukken afkomstig van de architect: tekeningen van de tentoonstelling 1913.


Allied Materials

Related MaterialHet archief van de Tentoonstelling is aanwezig bij het Stadsarchief AmsterdamList / Plaatsingslijst

Toegang

1
Catalogus van de tentoonstelling, aan de binnenzijde gesigneerd H.D. Everts-Goddard, Essenln 77, R'dam, catalogus van de 'Afdeeling Beeldende Kunsten. Mei-Oct.', ansichtkaart en catalogus van de afdeling letterkunde en toneel. 1913.. 1 omslag.
2
Register houdende handtekeningen van bekende personen met ex libris van Rosa Manus; in 1948 ontvangen van Anneke Kring-Mets die eerder gehuwd was met Egon Stern. 1913.. 1 deel.
3
Tekst van het toneelstuk 'Jannetje en haar jongste dochtertjes' geschreven door mej. dr J.A. Nijland, opgevoerd tijdens de tentoonstelling door de HBS voor meisjes Amsterdam. [1905].. 1 katern.
4
Knipselboek. 1912-1913.. 1 deel.
5
Toos Brondgeest, 'Interviews met merkwaardige personen van onzen tijd; Dr. Mia Boissevain over de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913.' Amsterdam, N.V. Uitgevers-Maatschappij v.h. C. Harms Tiepen.1913.. 1 katern.
6
Tweede verslag van de Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913. [1912].. 2 katernen.
NB. Een verslag bevat Amsterdamse advertenties. .
7
'A.B.C. der Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' '. 1913.. 1 stuk.
8
'Dichtkundige Mengelingen van Nederlandsche Vrouwen uit 1813.' Uitgegeven ter tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' te Amsterdam. Met ex libris mr A. Lind.1913.. 1 deel.
9
Plattegrond van het tentoonstellingsterrein. Franstalig. [1913].. 1 stuk.
10
Catalogus van de tentoonstelling 'Kinderspeelgoed in 1813' gedurende de maand augustus in het Empire-zaaltje op het terrein 1813 van de Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. [1913].. 1 katern.
NB. In drievoud.
11
Pamflet van de Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht (Vlugschrift nr 8) 'Toelichting bij de, op de Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' geëxposeerde graphieken'. [1913].. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
12
Programma en tekst voor de propaganda-avond t.b.v. de tentoonstelling in het gebouw 'Concordia' te Bussum op 22 oktober. [1912].. 1 katern.
13
Programma van de propaganda-feestavond t.b.v. de tentoonstelling, feestgebouw 'Bellevue' op 10 maart 1913. 1913.. 1 katern.
14
Feestprogramma van de opening van de tentoonstelling op 2 mei 1913. 1913.. 1 katern.
NB. In tweevoud.
15
Feestprogramma van groot tuinfeest in empire-kostuum op 17 mei 1913. 1913.. 1 katern.
16
Programma van de revue 'De lotgevallen van de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' '. 1913.. 1 katern.
NB. In drievoud.
17
Programma van een concert door het Utrechtsch Stedelijk Orkest op 2 juni. [1913].. 1 stuk.
18
Programma van de dames-roeiwedstrijden op de Amstel 30 juni. 1913.. 1 stuk.
19
Bewijs van toegang voor mej. dr. M.J. Baale, gedurende de duur van de tentoonstelling op dagen waarop de toegang niet meer dan 50 ct bedraagt. Met foto. [1913].. 1 stuk.
20
Circulaire houdende uitnodiging van het bestuur aan mw C.A. de Jong van Beek en Donk-Kluyver tot het bijwonen van een diner op 24 mei op de tentoonstelling. [1913].. 1 stuk.
21
Circulaire houdende uitnodiging van het bestuur aan mw de Jong van Beek en Donk-Kluyver tot het bijwonen van het diner op 30 september t.g.v. de sluiting van de tentoonstelling. 1913.. 1 stuk.
22
Circulaire houdende een uitnodiging voor het bijwonen van een matinee op 11 december te Tiel t.b.v. de tentoonstelling. 1912.. 1 stuk.
23
Circulaire houdende een uitnodiging tot het bijwonen van een afternoon-tea op 27 november te Den Helder t.b.v de tentoonstelling. [1912].. 1 stuk.
24
Dienstkaart voor mw C.A. de Jong van Beek en Donk-Kluyver voor de duur der tentoonstelling. [1913].. 1 stuk.
25
Bewijs van toegang voor mw M.E. Baale-Roelfsema gedurende de duur der tentoonstelling op dagen waarop de toegang niet meer dan 50 ct bedraagt. Met foto en handtekening. 1913.. 1 stuk.
26
Circulaire houdende uitnodiging namens de financiële commissie, sectie Zeist, voor een causerie op 23 november op 'Schoonoord'. [1912].. 1 stuk.
27
Circulaire houdende uitnodiging namens de financiële commissie, sectie Amsterdam, voor een causerie op 13 december in 'Americain'. [1912].. 1 stuk.
28
Circulaire houdende uitnodiging namens het financiëel comité Rotterdam voor een bijeenkomst op 4 november in het Sociëteitsgebouw van de Diergaarde. 1912.. 1 stuk.
29
Circulaire houdende een uitnodiging (namens het dagelijks bestuur) voor een causerie met thee (te Utrecht) op 24 februari. [1913].. 1 stuk.
30
Menukaart van het afscheidsdiner op 30 september. 1913.. 1 stuk.
NB. In tweevoud, in één exemplaar namen van de aanwezigen(?).
31
Circulaires betreffende het organiseren van de tentoonstelling,in het Nederlands (gericht aan B.P.H. Tjadens te Amsterdam) en Engels. 1912.. 2 stukken. .
32
Statuten van de Vereeniging Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. [1912].. 1 katern.
NB. In tweevoud.
33
Huishoudelijk reglement van de tentoonstelling. [1913].. 1 katern.
NB. In drievoud.
34
Verslag van het onderzoek van het voorloopig comité 1913. [1912].. 1 katern.
NB. In tweevoud, zie ook nr 6.
35
Bekendmaking betreffende de behoefte aan meer arbeidskrachten bij diverse beroepsgroepen. z.j.. 1 stuk.
36
Briefwisseling betreffende de weigering van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid om medewerking te verlenen aan de tentoonstelling. 1912.. 3 stukken.
37
Circulaire aan de leden van de subcommissies houdende het verzoek om een bijdrage voor een aandenken voor Mia Boissevain (presidente). 1913.. 1 stuk.
38
Folder van de Vereeniging van handelaren in oude kunst in Nederland.z.j.. 1 stuk.
39
Circulaires betreffende de trekking van de loterij. 1913.. 2 stukken.
40
Concept-overzicht van de afdeling 'Letteren' van het Hooger Onderwijs, houdende een overzicht van de situatie voor vrouwelijke docenten in de letteren. [1913].. 1 stuk.
41
Verslagen van de boek- en plaatwinkel 1813 en de handwerkwinkel. z.j.. 1 stuk.
42
Verslag en financiëel verslag van de historische commissie. 1913.. 2 stukken.
43
Circulaires betreffende (de inrichting van) 'Meerhuyzen'. [1912].. 3 stukken.
NB. Nr 2 en 3 in tweevoud.
44
Circulaire houdende uitnodiging voor afscheidsthee. [1913].. 1 stuk.
45
Catalogus van de tentoonstelling 'De vrouw in 1813 in beeld' gedurende de maand juli in het Empire-zaaltje op het terrein 1813. [1913].. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
46
Catalogus houdende de verklaring der wandschilderingen van Wilhelmina C. Drupsteen in de entréehal van de tentoonstelling. Afkomstig van mej. C.A. Kluyver.[1913].. 1 stuk.
47
Brochure 'I Vredesbeweging. Enkele aanwijzingen ten dienste der comité-leden'. [1913].. 1 katern.
48
Brochure 'Ons huis in Indië'. [1913].. 1 katern.
49
Programma en teksten van liederen van de feestavond t.b.v. het Indische huis op 15 maart. 1913.. 1 omslag.
50
Knipsels betreffende de tentoonstelling (algemeen en over het Indische huis). 1913-1914.. 1 pak.
51
Bekendmaking betreffende het houden van een prijsvraag voor het ontwerpen van feest- en werkkleding voor vrouwen, door vrouwen. 1913.. 1 stuk.
52
Correspondentie en stukken van de commissie voor huishoudonderwijs. 1912-1913.. 1 omslag.
53
Lijsten met namen van personen die bijgedragen hebben of een aandeel hebben genomen en circulaire betreffende het organiseren van de tentoonstelling in zomer 1913. 1913.. 1 omslag.
NB. Afkomstig van A. Hüdig-Löhnis. Zie ook nr 31.
54
Stukken betreffende de historische commissie. 1913.. 1 omslag.
NB. Afkomstig van A. Hüdig-Löhnis.
55
Uitnodigingen ingekomen bij mw. Hüdig-Löhnis.1912-1913.. 4 stukken.
NB. Afkomstig van A. Hüdig-Löhnis.
56
Tekst van een toespraak(?), 'Wij leven snel', voor de werving van belangstellenden om in te tekenen voor de te houden tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913', geschreven door A.L. [1912 november].. 1 stuk.
NB. Afkomstig van A. Hüdig-Löhnis.
57-58
Schetsboeken met knipsels uit de NRC betreffende de tentoonstelling. 1913-1914.. 2 delen.
NB. Afkomstig van A. Hüdig-Löhnis.
59
Dossier houdende briefwisseling van mr Ph. Falkenburg (directeur Stedelijk Statistisch Instituut Amsterdam) met de subcommissie statistiek van de tentoonstelling. 1912-1913.. 1 omslag.
NB. Afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
60
Aquarellen van de tentoonstelling, afkomstig van architect Molenaar, in 1960 aan het IAV geschonken; zijn vrouw A. Molenaar-Abbesté schreef de brief aan het IAV. [1913].. 10 stukken.
NB. De aquarellen en kist waarin ze zaten zijn gefotografeerd en te zien op de website.
61
Stukken afkomstig van Seraphine Angelique Levenbach-Asscher (Amsterdam, 2 december 1865-8 maart 1948), presidente van de Subcommissie Onderwijs en penningmeester van de Loterijcommissie:. 1 portefeuille.
62
Wat de tegenstelling 1813-1913 op onze tentoonstelling den vrouwen van Nederland te zeggen heeft. Rede uitgesproken door Johanna W.A. Naber, op 3 mei 1913, in de congreszaal van de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' Groningen G. Römelingh 30 p. [1913].. 1 stuk.
63
Circulaire van het bestuur en de financiële commissie waarin tot financiële ondersteuning voor de inrichting van de tentoonstelling wordt opgeroepen. juni 1912.. 1 stuk.