/
You are not logged in

Videocollectie Materialenbank Onderwijsemancipatie (MateM) ca. 1980-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000668
Unitdateca. 1980-1995
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.12 m.
Processing InformationDeze collectie is nog niet geïnventariseerd
Access and UseVrij
Preferred CitationVideocollectie Materialenbank Onderwijsemancipatie (MateM), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De banden zijn op nummer geplaatst.


Historical Note / Geschiedenis

De Materialenbank Onderwijsemancipatie (MateM) is opgericht in 1985; was het landelijk informatie- en documentatiecentrum, waar materiaal en gegevens verzameld werden over emancipatie en roldoorbreking in het onderwijs; de MateM richtte zich vooral op het primair en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen; het was een project van de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (LPC) en is eind 1997 opgeheven.


Inhoud

Selectie videobanden uit de collectie van de Materialenbank Onderwijsemancipatie (MateM) met betrekking tot de positie van vrouwen in Nederland en andere landen, het onderwijs, de exacte vakken, geschiedenis, informatica, techniek, verzorging; met documentatie behorend bij sommige banden; de publicaties zijn opgenomen in de bibliotheek van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis.